Постанова № 28480566, 24.12.2012, Кіровоградський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.12.2012
Номер справи
1170/2а-4208/12
Номер документу
28480566
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2012 року Справа № 1170/2а-4208/12

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Могилан С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська генеруюча компанія»

до відповідача: Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної податкової служби

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

за участю:

секретаря судового засідання -Ярошук Т.О.,

представників:

позивача -Стеценка О.О., Довгаль Н.В.,

відповідача -Панасенко І.Б.,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська генеруюча компанія» звернулося з позовом до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0001550151 від 28.09.2012 року, яким ТОВ «Кіровоградська генеруюча компанія» збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 1 770 962,00 грн. основного платежу та 442 741,00 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що згідно з поданими до податкового органу податковими деклараціями з податку на прибуток підприємства від 10.05.2011 року за І квартал 2011 року та від 03.02.2012 року за ІІ -ІV квартали 2011 року валовий дохід Товариства за 2011 рік становить 80 128,00 грн., тобто менше 1-го мільйона гривень, а тому вважає податкове повідомлення-рішення таким, що не відповідає чинному законодавству.

Відповідачем до суду подано заперечення на позовну заяву відповідно до змісту якого, позов ним не визнається у повному обсязі з огляду на те, що платником порушено норми п. 153.8 ст.153, п. 150.1 ст.150 та п.3 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а саме - занижено грошове зобов'язання з податку на прибуток у зв'язку з перенесенням від'ємного фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами попереднього звітного періоду в повному обсязі без врахування обмежень встановлених п.3 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

На підставі ч.3 ст.160 КАС України в судовому засіданні 24.12.2012 р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено у строк до 02.01.2013 р., про що повідомлено сторонам після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні.

Дослідивши подані позивачем та відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, адміністративний суд,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2012 року посадовою особою Кіровоградської ОДПІ проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на прибуток ТОВ «Кіровоградська генеруюча компанія», за результатами якої складено акт №290/15-1/35720369 від 19.09.2012 року, висновками якого, зокрема, є порушення, на думку відповідача, п.153.8 ст.153, п.150.1 ст.150 та п.3 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення»Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VІ зі змінами та доповненнями при розрахунку фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами (рядок 03.20 додатку ЦП до декларації) враховано суму від'ємного фінансового результату попереднього звітного періоду в повному обсязі без врахування обмежень, встановлених п.3 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення», що, на думку, відповідача, свідчить про заниження об'єкта оподаткування від усіх видів діяльності за І півріччя 2012 року.

За наслідками перевірки податковим органом винесено оскаржуване податкове повідомлення рішення (а.с.7).

Відповідно до п.п.7.6.1 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 28.12.1994 р. №334/94-ВР, платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

Відповідно до ст.150 Податкового кодексу України, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Відповідно до п.3 підрозділу 4 ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.10.2010 р. №2755-VІ, в редакції, яка діє з 01.07.2012 року, 2 пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується

- у 2011 році з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення;

у 2012 - 2015 роках таким чином:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2011 року), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:

звітних (податкових) періодів починаючи з І півріччя і наступних звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних податкових періодах;

звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах до повного погашення такого від'ємного значення.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012 - 2015 років. Таке від'ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.

Для підприємств з доходом за 2011 рік менше 1 мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду I півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення.

Представник відповідача в судовому засіданні посилався на те, що позивачем порушено п.153.8 ст.153, п. 150.1 ст.150 та п.3 підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а саме - з огляду на те, що доходи за І квартал та ІІ-ІV квартали 2011 року становлять 119 040,8 тис.грн., діють обмеження щодо перенесення відємного значення обєкта оподаткування попереднього звітного періоду в розмірі 25%. При цьому відповідач зазначає, що дохід від операцій з цінними паперами за І квартал 2011 року становить 6 996,6 тис.грн., а за ІІ-ІV квартали 2011 року - 371,3 тис.грн., що перевищує мільйон (а.с.33).

Суд не приймає таку позицію в зв'язку з наступним.

Як вбачається зі змісту податкових декларацій загальна сума доходу позивача становить:

- за І квартал 2011 року - 20 796,00 грн. (а.с.40);

- за ІІ-ІV квартали 2011 року - 59 332,00 грн. (а.с.34).

Тобто загальна сума доходу за 2011 рік становить 80 128,00 грн., а не 119 040,8 тис.грн., як вказує відповідач. При цьому не відповідає дійсності посилання відповідача на те, що за І квартал 2011 року дохід позивача становить 6 996,6 тис.грн., оскільки дана сума є витратами Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська генеруюча компанія» за цей період, а не доходами (а.с.41).

Більш того, норма про обмеження на перенесення від'ємного значення в розмірі 25% діє з 01.07.2012 року, а тому не може бути застосована до попереднього періоду.

Згідно з п.4 підрозділу 4 ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності розділом III цього Кодексу, відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів.

Відповідно до п.2 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу (з 01.04.2011 року) платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий -четвертий квартали 2011 року.

Згідно п. 3 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України в редакції, яка діяла до 01.07.2012 року, пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого -четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Результатом розрахунку фінансових результатів операцій з цінними паперами за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення. При цьому в такому розрахунку відповідно до п.22.4 ст. 22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» брала участь і сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, а тому повинна включатись до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

З огляду на те, що відповідно до п.3 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого -четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення, суд вважає, що позивачем правомірно включено від'ємне значення об'єкту оподаткування за фінансовими резульатами операцій з цінними паперами за І півріччя 2012 року з урахуванням від'ємного значення, що увійшло до такого періоду з І кварталу 2011 року оскільки відповідних обмежень щодо цього Податковий кодекс України не містить, а тому позовні вимоги про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

З огляду на зміст даної норми, суд вважає за необхідне стягнути судові витрати на користь позивача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 86, 94, 159 - 163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити у повному обсязі.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №0001550151 від 28 вересня 2012 року, винесене Кіровоградською об'єднаною державною податковою інспекцією, яким Товариству з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська генеруюча компанія» збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток в розмірі 1 770 962,00 грн. основного платежу та 442 741,00 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Зобов'язати Державну казначейську службу у Кіровоградській області стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська генеруюча компанія», код ЄДРПОУ 35720369 судові витрати в сумі 2 146,00 грн. (дві тисячі сто сорок шість грн. 00 коп.) із Державного бюджету України шляхом їх безспірного списання із рахунка Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної податкової служби.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10- денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України -з дня отримання копії постанови у повному обсязі, апеляційної скарги.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду С.В. Могилан

Попередній документ : 28480536
Наступний документ : 28480572