Рішення № 28465582, 04.01.2013, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
04.01.2013
Номер справи
18/2046/12
Номер документу
28465582
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2013 р. Справа №18/2046/12

за позовом Дочірнього підприємства "Полтавський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", вул. Куйбишева, 22-а, м. Полтава, Полтавська область,36000

до Приватного підприємства "Влад - Буд - 2007", вул. Червоноармійська, 4Б, кв. 6, м. Пирятин, Полтавська область,37000

про стягнення грошових коштів в сумі 24 347,64 грн.

Суддя Тимощенко О.М.

Представники сторін:

від позивача: Омельченко М.А.

від відповідача: не з'явився

В судовому засіданні 04.01.2013 року суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до положень ст. 85 ГПК України.

СУТЬ СПРАВИ: розглядається позовна заява про стягнення 24 347,64 гривень заборгованості, з яких: 22 141,92 гривень основний борг за договором про надання послуг № 46-12 від 01.12.11р., 1684,84 гривень пеня, 520,88 гривень 3% річні.

В судових засіданнях представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог.

04.01.2013 року від позивача надійшло клопотання з посиланням на ст. 22, 38 ГПК України, в якому позивач просить суд зобов'язати Лубенську ОДПІ здійснити перевірку правомірності фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «ВЛАД-БУД-2007»(код ЄДРПОУ 35452264), яке знаходиться за адресою: 37000, Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 4-Б, кв. 6, за період з 01.11.2011 року по 01.12.2012 року з філією «Лубенська дорожня експлуатаційна дільниця»Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор»Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»для встановлення фактів, які мають значення для справи, зокрема те, чи відображено цим підприємством факт отримання послуг від позивача у бухгалтерських документах та чи здійснено сплату відповідних податків по цьому зобов'язанню.

Відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

Подане клопотання позивача є невмотивованим з огляду на положення ст.38 ГПК України.

Крім того, стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, ратифікованої Законом від 17.07.97 , гарантує кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а

також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною. Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 -69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі «Смірнова проти України»).

Відповідно до ст. 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.

В даному випадку строки розгляду спору визначені в статті 69 ГПК України закінчилися, суд за клопотанням позивача вже продовжував строк розгляду справи на 15 днів.

Таким чином, клопотання позивача задоволено бути не може.

Відповідач в судове засідання не з'явився, ухвала суду, яка направлялась відповідачу за адресою: вул. Червоноармійська, 4Б, кв. 6, м. Пирятин, Полтавська область,37000, повернулась до суду з відміткою поштового відділення "по даній адресі такої організації немає". Згідно спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ( арк. справи 51-53) до реєстру внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом (п.3.9.1.Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Відтак, про час, дату та місце судового розгляду справи № 18/1952/12 відповідач був повідомлений своєчасно та належним чином.

З огляду на вищевикладене, та достатність документальних доказів в матеріалах справи для її розгляду по суті, суд розглядає справу за наявними в ній матеріалами відповідно до статті 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив:

01.12.2011 року між Приватним підприємством «ВЛАД-БУД-2007» (відповідач) та Філією «Лубенська дорожня експлуатаційна дільниця» Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор»Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»(позивач) було укладено договір про надання послуг № 46-12. Згідно пункту 1.1. договору замовник (відповідач) доручає, а виконавець (позивач) зобов'язується надати у відповідності до умов цього договору послуги автотранспортної техніки.

В обґрунтування своїх вимог позивач стверджує, що належним чином виконав взяті на себе за договором зобов'язання, а саме:

- З 02.12.2011 року по 08.12.2011 року згідно товарно - транспортної накладної замовник одержав від виконавця послуги катка (18 годин роботи). Факт прийняття послуг підтверджується підписом уповноваженої особи у товарно-транспортній накладній.

- З 09.12.2.2011 року по 23.12.2011 року згідно товарно-транспортної накладної замовник одержав від виконавця послуги катка (20 годин роботи). Факт прийняття послуг підтверджується підписом уповноваженої особи у товарно-транспортній накладній.

- З 02.12.2011 року по 23.12.2011 року згідно товарно-транспортної накладної замовник одержав від виконавця послуги автогрейдера (42 години роботи). Факт прийняття послуг підтверджується підписом уповноваженої особи у товарно-транспортній накладній.

- З 12.12.2011 року по 23.12.2011 року згідно товарно-транспортної накладної замовник одержав від виконавця послуги навантажувача (14 годин роботи). Факт прийняття послуг підтверджується підписом уповноваженої особи у товарно-транспортній накладній.

- З 12.12.2011 року по 23.12.2011 року згідно товарно-транспортної накладної замовник одержав від виконавця послуги автомобіля КРАЗ (13 годин роботи). Факт прийняття послуг підтверджується підписом уповноваженої особи у товарно-транспортній накладній.

30.12.2011 року позивачем для оплати був виставлений відповідачу рахунок-фактура № 500 на загальну суму 22 141,92 грн. за послуги, які надавалися згідно договору.

Позивач стверджує, що відповідач взяті на себе зобов'язання за договором не виконав, що й стало підставою для звернення позивача до суду із позовом, в якому він просить суд стягнути з відповідача 24 347,64 гривень заборгованості, з яких: 22 141,92 гривень основний борг за договором про надання послуг № 46-12 від 01.12.11р., 1684,84 гривень пеня, 520,88 гривень 3% річні.

При прийнятті рішення суд виходить з наступного.

Згідно ст. 509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно ст.11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Однією з підстав виникнення господарського зобов'язання, згідно зі ст. 174 ГК України, є господарський договір.

Названі норми передбачають, що господарські зобов'язання можуть виникати безпосередньо з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України, яка містить аналогічні положення, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Як встановлено судом, за своєю правовою природою укладений між сторонами договір є договором про надання послуг. Згідно зі ч.1 ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно ч.1 ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Положеннями статей 525, 526 ЦК України передбачено обов'язок сторін належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до умов договору, вимог цього Кодексу й інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

В силу ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 628 ЦК України закріплено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

За умовами договору сторони узгодили, зокрема, наступне:

- замовник доручає, а виконавець зобов'язується надати йому у відповідності до умов даного договору послуги автотранспортної техніки ( п.1.1);

- виконавець зобов'язаний надати обумовлені договором послуги; забезпечити якість послуги у відповідності з вимогами, які узгоджені з замовником ( п.2.1);

- замовник до початку робіт сплачує виконавцю протягом трьох днів з моменту підписання даного договору аванс у розмірі 50 % ( не менше 30% від загальної вартості договору), протягом 3 днів з моменту підписання сторонами відповідних документів щодо наданих послуг виконавцем та їх прийняття замовником проводить остаточний розрахунок ( п.3.4 договору).

Позивачем не подано суду доказів на підтвердження надання послуг відповідачу та прийняття їх останнім у відповідності до умов договору.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій та повинні бути складені під час здійснення цієї операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

В ст. 1 цього Закону встановлено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Кожною стороною (підприємством), що брала участь у здійсненні господарської операції, мають бути отримані первинні документи для записів у регістрах бухгалтерського обліку, інформація в яких ідентично засвідчує зміст господарської операції. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України.

Відповідно до статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі статтею 33 цього ж Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складаються з фактів, якими позивач обґрунтовує підстави позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує заперечення проти позову.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст.34 ГПК України).

Накладні, на які посилається позивач ( арк. справи 11-15), у розумінні ст. 1, 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" є первинними документами, повинні містити зміст господарської операції, реквізити сторін, підписи уповноважених осіб та печатки організацій, тобто є належними доказами існування зазначених обставин. Однак, накладні, наявні в матеріалах справи, не містять підпису уповноважених осіб відповідача (наявний лише підпис невідомої особи без зазначення посади та прізвища), а також не містять печатки відповідача, а отже не є належними доказами у розумінні ст. 34 ГПК України.

На виконання ухвали від 22.11.2012 року позивач не надав суду докази отримання відповідачем послуг від позивача на суму позову.

Частиною 1 ст.43 ГПК України встановлено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, а згідно ч. 2 цієї ж статті ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Згідно положень ст. 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Позивачем не надано до господарського суду первинних документів бухгалтерського обліку, як того вимагають умови договору ( п. 3.4) та вимоги чинного законодавства, на підтвердження надання позивачем та отримання відповідачем послуг на суму позовних вимог, як наслідок, заборгованість відповідача перед позивачем документально не підтверджена, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Витрати по сплаті судового збору згідно з приписами ст. 49 ГПК України покладаються на позивача.

На підставі матеріалів справи та керуючись ст.ст. 33,43,49,75,82-85 ГПК України, суд,-

Вирішив:

В задоволенні позовних вимог Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор»Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»до ПП «ВЛАД-БУД-2007» відмовити в повному обсязі.

Повне рішення складено 08.01.2013 року

Суддя Тимощенко О.М.

Примітка : Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу. Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня прийняття рішення, а у разі якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією

Часті запитання

Який тип судового документу № 28465582 ?

Документ № 28465582 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 28465582 ?

Дата ухвалення - 04.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 28465582 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 28465582 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 28465582, Господарський суд Полтавської області

Судове рішення № 28465582, Господарський суд Полтавської області було прийнято 04.01.2013. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 28465582 відноситься до справи № 18/2046/12

Це рішення відноситься до справи № 18/2046/12. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 28465577
Наступний документ : 28465600