Постанова № 28245002, 08.11.2012, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
08.11.2012
Номер справи
2а-15285/11/0170/14
Номер документу
28245002
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

08 листопада 2012 р. 15:14 Справа №2а-15285/11/0170/14

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Кірєєва Д.В., за участю секретаря Цатурян С.О.,

за участю представників сторін:

від позивача - Шалашов В.М., паспорт ЕС НОМЕР_1, довіреність № б/н від 21.02.2012 року;

від позивача - Юракова О.В., паспорт ЕТ НОМЕР_2, довіреність № 01/07-607 від 27.12.2011 року

від відповідача - не з'явився;

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Державного підприємства "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка"до Державної податкової інспекція в м. Сімферополі АР Крим,про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень - рішень №0012052301 від 25.11.2011 р. та № 0012042301 від 25.11.2011 р.,

Суть спору: До Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим звернулося з адміністративним позовом Державне підприємство "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" (далі - Позивач) до Державної податкової інспекція в м. Сімферополі АР Крим (далі - відповідач) про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень - рішень № 0012052301 від 25.11.2011 року та № 0012042301 від 25.11.2011 року.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 05.12.2011 року відкрито провадження по справі, після закінчення підготовчого провадження справу призначено до судового розгляду.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 23.02.2012 року було призначено по справі судово-економічну експертизу.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 23.02.2012 року зупинено провадження по справі до одержання результатів судового-економічної експертизи. Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 27.09.2012 року поновлено проваджена по справі.

У судовому засідання 08.11.2012 року, представники позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі, надали пояснення по суті справи.

Представник відповідача у судовому засіданні 08.11.2012 року не з'явився, про день, час та місце слухання справи був сповіщений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши представників позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до п. 1 ч.2 статті 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 3 КАС України визначено поняття суб'єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 КАС України визначено поняття справи адміністративної юрисдикції, - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ст.ст. 1, 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"(в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах входять до складу органів державної податкової служби і є органами виконавчої влади.

Основним завданням органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (ст. 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин).

Враховуючи зазначене, відповідач, здійснюючи свої повноваження у спірних відносинах є суб'єктом владних повноважень, спір що виник між сторонами пов'язаний із захистом прав позивача у сфері публічно-правових відносин і є справою адміністративної юрисдикції, його належить розглядати в порядку, встановленому КАС України.

Державне підприємство "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" зареєстровано у якості юридичної особи Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим 22.12.1999 року, перереєстровано Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради 16.06.2004 року за реєстраційним номером 1 882 120 0000 004693, ідентифікаційний код юридичної особи 01035271, місцезнаходження юридичної особи: 95493, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, б. 14-а, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 435268 (а.с.82).

Державне підприємство "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" взято на податковий облік в органах державної податкової служби з 12.03.1991 року за № 4 року, на час розгляду справи перебуває на податковому обліку в Державної податкової інспекція в м. Сімферополі АР Крим.

На момент розгляду справи, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію податку на додану вартість від 16.09.1997 року за № 663344, виданого ДПА у Залізничному районі м. Сімферополя позивач є платником податку на додану вартість. Індивідуальний податковий номер - 010352701273.

Судом встановлено, що працівниками Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим на підставі направлень № 2317/23-73, № 2318/23-9, № 2319/22-0, № 2320/17-1 від 17.10.2011 року було проведено планову виїзну перевірку Державного підприємства «Експлуатаційно-технічне Управління «Воденергоремналадка», (ЄДРПОУ 01035271) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року.

За результатами вищенаведеної перевірки було складено акт Державної податкової інспекції в м. Сімферополі Автономної Республіки Крим № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року, у якому встановлено порушення у тому числі:

- п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7, п.п. 7.4.5. п. 7.4. ст. 7, Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97 від 03.04.1997 року (зі змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на додану вартість періоді, що перевірявся, на загальну суму 79 154 грн., в тому числі за листопад 2008 року на суму 3 859,00 грн., за грудень 2008 року на суму 13 164,00 грн., за вересень 2009 року на суму 7641 грн., за жовтень 2009 року на суму 3738 грн., за грудень 2009 року на суму 3588 грн., за січень 2010 року на суму 3834 грн., за лютий 2010 року на суму 3744 грн., за березень 2010 року на суму 9986 грн., за листопад 2010 року на суму 9365 грн., за серпень 2010 року на суму 386 грн., за вересень 2010 року на суму 1385 грн., за жовтень 2010 року на суму 10040 грн., за грудень 2010 року на суму 5084 грн., за березень 2011 року на суму 3340, грн.;

- п. 5.1, п.п. 5.2.1. п. 5.2 та п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (із змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, всього у сумі 75 624 грн., у тому числі за: 4 квартал 2008 року на суму 21279 грн., за 3 квартал 2009 року на суму 9551 грн., за 4 квартал 2009 року на суму 9158 грн., за 1 квартал 2010 року на суму 19755 грн., за 3 квартал 2010 року на суму 11707 грн., за 1 квартал 2011 року на суму 4174 грн.

17 листопада 2011 р. за вих. № 01/07-541 позивачем на адресу Начальника Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим було подано заперечення по акту № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2012 року за результатами планової виїзної перевірки Державного підприємства «Експлуатаційно-технічне Управління «Воденергоремналадка», (ЄДРПОУ 01035271) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року.

24 листопада 2011 року за вих. № 48531/10/237 відповідачем було надано відповідь на заперечення Державного підприємства «Експлуатаційно-технічне Управління «Воденергоремналадка», код ЄДРПОУ 01035271 з висновками Акту перевірки від 11.11.2011 року № 16479/23-7/01035271, відповідно до якої висновки по акту перевірки Державного підприємства «Експлуатаційно-технічне Управління «Воденергоремналадка» від 11.11.2011 року № 16479/23-7/01035271є обґрунтованими, правомірними та відповідають вимогам діючого законодавства України.

На підставі висновків акту перевірки від 11.11.2011 року № 16479/23-7/01035271, 25 листопада 2011 року Державною податковою інспекцією у м. Сімферополі АР Крим були прийняті податкові повідомлення-рішення: № 0012052301 про нарахування грошових зобов'язань у сумі 98 108,50 грн., у т.ч. 79 154,00 грн. податкових зобов'язань з ПДВ та 18 954,50 грн. штрафних (фінансових) санкцій, та № 0012042301 про нарахування грошових зобов'язань у сумі 93 487,50 грн., у т.ч. 75 624 грн. податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та 17 863,50 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Не погодившись з висновками акту перевірки № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року та податковими повідомленнями - рішеннями № 0012052301, № 0012042301 від 25.11.2011 року, позивач оскаржив їх до суду.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості позовних вимог судом встановлено, що позовні вимоги підлягають задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з п.1.7 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" (що діяв на час виникнення спірних правовідносин та який втратив чинність з 01 січня 2011 року згідно з Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI) податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначене згідно з цим Законом.

Відповідно до п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду.

Згідно з п.п.7.2.6 п.п.7.2 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту.

Відповідно до п.6.2 Наказу Державної податкової адміністрації України від 21 грудня 2010 року N 969 "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення" податкова накладна є підставою на віднесення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.

Відповідно до підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (що діяв на час виникнення спірних правовідносин та який втратив чинність з 01 січня 2011 року згідно з Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI) датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку і оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) -в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

- або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Отже, судом встановлено, що отримання податкової накладної, яка засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), є підставою для виникнення права платника податку на податковий кредит.

Відповідно до п.1.32 ст.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який діяв на час проведення перевірки позивача, господарською діяльністю визначалась будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

У п.3.1 ст.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" було визначено, що об'єктом оподаткування був прибуток, який визначався шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону, на:

- суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону;

- суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

Згідно з п.4.1. ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (який діяв на час проведення перевірки позивача) під валовим доходом визначалась загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду. До складу валового доходу включались , зокрема, загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг) , доходи від операцій, передбачених ст.7 зазначеного закону ( п.п. 4.1.1 та п. 4.1.3) .

Статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено, що валовими витратами виробництва та обігу була сума будь-яких витрат платника податку у грошовій , матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбавалися (виготовлювалися) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Відповідно до положень п. 5.2. ст.5 Закону до складу валових витрат включались, зокрема, суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), а також суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

П.п. 5.3.9 п.5.3. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначав, що не належали до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку. Уразі знищення або зіпсування зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів.

З зазначеного вище вбачається, що підставою для віднесення витрат до складу валових є по-перше, пряма вказівка Закону на таку можливість, а по-друге, підтвердження таких витрат відповідними документами, передбаченими правилами ведення податкового обліку.

Разом з тим правилами ведення податкового обліку жоден перелік документів, які повинні підтверджувати валові витрати, не передбачений.

Але, згідно ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"№996-XIV від 16.07.1999р. (із змінами та доповненнями) встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Пунктом 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за N168/704, первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Таким чином, у даному конкретному випадку необхідними умовами для віднесення витрат на придбання будівельних матеріалів до складу валових витрат є:

- видаткова накладна

- податкова накладна,

- рахунок -фактура

- платіжне доручення.

Тобто, для підтвердження валових витрат достатньо мати первинний документ, що містить вищенаведені обов'язкові реквізити.

Отже, судом встановлено, що наявність відповідних документів бухгалтерського обліку, які засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва є підставою для виникнення права платника податку на включення відповідних сум по даним угодам до складу валових витрат.

Судом встановлено, що між Державним підприємством "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" (далі-Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Афіна-2» (далі - Постачальник) були укладені наступні договори:

- Договір про постачання комплектуючих ВЭА USW/56-100 у відповідності специфікації № 1 від 20.05.2008 року, на виконання якого Постачальник надає продукцію транспортом Замовника у відповідності до конструкторської документації Замовника, погодженою із виконавцем. Загальна вартість робіт згідно договору складає 6 617,48 грн. у тому числі ПДВ 1 102,91 грн.

- Договір про постачання комплектуючих ВЭА USW/56-100 у відповідності специфікації № 7 від 18.11.2008 року, на виконання якого Постачальник надає продукцію транспортом Замовника у відповідності до конструкторської документації Замовника, погодженою із виконавцем. Загальна вартість робіт згідно договору складає 13 164,00 грн. у тому числі ПДВ 2 194,00 грн.

- Договір про постачання комплектуючих ВЭА USW/56-100 у відповідності специфікації № 8 від 28.11.2008 року, на виконання якого Постачальник надає продукцію транспортом Замовника у відповідності до конструкторської документації Замовника, погодженою із виконавцем. Загальна вартість робіт згідно договору складає 55 573,44 грн. у тому числі ПДВ 9 262,24 грн.

- Договір про постачання комплектуючих ВЗА USW/56-100 у відповідності специфікації № 9 від 08.12.2008 року, на виконання якого Постачальник надає продукцію транспортом Замовника у відповідності до конструкторської документації Замовника, погодженою із виконавцем. Загальна вартість робіт згідно договору складає 2 160,00 грн. у тому числі ПДВ 360,00 грн.

На виконання умов вказаних договорів протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами підписані накладні на загальну суму 70 897,44 грн., у т.ч. ПДВ 11 816,24 грн.

Постачальником Товариством з обмеженою відповідальністю «Афіна-2» виписані податкові накладні № 1130 від 19.11.2009 року на суму 13 164,00 грн. у тому числі ПДВ 2 194,00 грн., № 8 від 01.12.2008 року на суму 24 270,00 грн. у тому числі ПДВ 2 194,00 грн., № 1221 від 08.12.2008 року на суму 2 160,00 грн. у тому числі ПДВ 360,00 грн., № 1246 від 26.12.2008 року у сумі 31 303,44 грн. у тому числі ПДВ 5 217,24 грн. Державному підприємству "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка", згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Державним підприємством "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" було сплачено продукцію в повному обсязі в безготівковому порядку на загальну суму 70 897,44 грн., у т.ч. ПДВ 11 816,24 грн.

Згідно матеріалів справи між позивачем (далі-Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нанотек» (далі-Постачальник) укладено господарський Договір поставки № 223 від 22.02.2011 року «Про постачання товарів виробничо- господарського призначення», на виконання якого Постачальник надає товар покупцю, якість якого повинна відповідати ГОСТам, технічним умовам, сертифікатам та вимогам чинного законодавства. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання уповноваженими представниками товаросупровідних документів.

На виконання умов вказаного договору протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами підписані накладні на загальну суму 20 037,60 грн., у т.ч. ПДВ З 339,60 грн.

Постачальником Товариством з обмеженою відповідальністю «Нанотек» виписані податкові накладні Державним підприємством "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" № 241 від 24.03.2011 року на суму 8 784,00 грн., у тому числі ПДВ 1 646,00 грн., № 21 від 02.03.2011 року на суму 11 253,60 грн., у тому числі ПДВ 1 875,60 грн. згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Позивачем було сплачено вартість продукції в повному обсязі в безготівковому порядку на загальну суму 20 037,60 грн., у т.ч. ПДВ 3 339,60 грн.

Також, між Державним підприємством "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" (далі-Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будмонтажтехнології» (далі-Виконавець) було укладено господарський Договір №11- 08 від 22.12.2008 року «Про виконання робочого проекту, на виконання якого Виконавець зобов'язаний виконати робочій проект «Пресноводненська ВЕС с перспективою розвитку потужності до 50 МВт VI черга будівництва II етап потужністю 0,3 МВт з 3-х ВЕУ типу USW/56-100 Ленінського району, АРКрим". Проектні роботи виконуються у відповідності із технічним завданням, яке є невід'ємною частиною дійсного договору. Вартість робіт відповідно договору складає 38 804,40 грн., у тому числі ПДВ 6 467,40 грн. Робоча документація надається Замовнику у 4-х екземплярах. Передача робіт Виконавцем та прийняття їх Замовником оформлюється актом підписаним обома сторонами.

На виконання умов вказаного договору протягом з 01.07 2008 року по 30.06.2011 року сторонами підписано акт на загальну суму 38 804,4о грн., у тому числі ПДВ 6 467,40 грн.

Постачальником Товариством з обмеженою відповідальністю «Будмонтажтехнології» виписана податкова накладна позивачеві № 2336 від 29.09.2009 року на суму 38 804,40 грн, у тому числі ПДВ 6 467,40 грн. згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» зі свого боку сплатило послуги в повному обсязі в безготівковому порядку.

Отже, ТОВ «Будмонтажтехнології» надало послуги, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» прийняло та сплатило їх на загальну суму 38 804,4 грн., у тому числі ПДВ 6 467,40 грн.

Судом було встановлено, що між позивачем та наступними постачальниками взаємодія здійснювалась без укладення договорів, а саме:

- з Постачальником ПП "Севєвротрейд" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами надано товари, підписано накладні на загальну суму 19 213,69 грн., у тому числі ПДВ 3 202,27 грн., виписані податкові накладні № 796 від 08.12.2008 року та № 774 від 25.11.2008 року ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» на вказану суму вартості послуг, згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість». ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» зі свого боку сплатило вартість товарів у повному обсязі в безготівковому порядку.

Отже, ПП "Севєвротрейд" надало товар, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» прийняло та сплатило їх на загальну суму 19 213,69 грн., у т.ч. ПДВ 3 202,27 грн.

- з Постачальником ПП "Габаріт-Груп" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами надано товари, підписано накладні на загальну суму 202 013,40 грн., у тому числі ПДВ 33 668,90 грн. виписані податкові накладні № 573 від 16.09.2009 року на суму 4 471,20 грн. у тому числі ПДВ 745,20 грн., № 623 від 29.09.2009 року на суму 2 569,80 грн., у тому числі ПДВ 428,30 грн., № 642 від 20.10.2009 року на суму 22 425,60 грн., у тому числі ПДВ 3 737,60 грн., № 726 від 07.12.2009 року на суму 21 530,40 грн., у тому числі ПДВ 3 588,40 грн., № 5 від 18.01.2010 року на суму 23 006,40 грн., у тому числі ПДВ 3 834,40 грн., № 60 від 23.02.2010 року на суму 22 464,00 грн., у тому числі ПДВ 3 744,00 грн., № 77 від 02.03.2010 року на суму 49 353,60 грн., у тому числі ПДВ 8 225,60 грн., № 950 від 12.07.2010 року на суму 56 192,40 грн. у тому числі ПДВ 9 365,40 грн. ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Отже, ПП "Габаріт-Груп" надало товар, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» прийняло та сплатило його вартість на загальну суму 202 013,40 грн., у т.ч. ПДВ 33 668,90 грн.

- з Постачальником ТОВ "Люкссервістрейд" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами надано товари, підписано накладні на загальну суму 12 028,68 грн., у тому числі ПДВ 2 004,78 грн. виписана податкова накладна ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» № 721 від 05.12.2011 року на загальну суму 12 028,68 грн., у тому числі ПДВ 2 004,78 грн., згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» зі свого боку сплатило вартість товарів у повному обсязі в безготівковому порядку.

Отже, ТОВ "Люкссервістрейд" надало товар, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» прийняло та сплатило їх на загальну суму 12 028,68 грн., у т.ч. ПДВ 2 004,78 грн.

- з Постачальником Компанія "Контіненталь" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами надано товари, підписано накладні на загальну суму 10 560,00 грн., у тому числі ПДВ 1 760,00 грн. виписано податкову накладну ДП «ЕТУ «Воденергоремналадо» № 3 від 02.03.2010 року, згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Позивачем зі свого боку було сплачено вартість товару у повному обсязі в безготівковому порядку.

Отже, Компанія "Контіненталь" надало товар, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» прийняло та сплатило їх на загальну суму 10 560,00 грн., у тому числі ПДВ 1 760,00 грн.

- з Постачальником ТОВ "Канон" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року стороною надано товар, підписано накладні на загальну суму 2 314,00 грн., у тому числі ПДВ 385,67 грн. виписані податкові накладні ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» № 3 від 02.03.2010 року на загальну суму 10 560,00 грн. у тому числі ПДВ 1 760,00 грн, згідно п. 1.4, п. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Державне підприємство "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" сплатило вартість товарів у повному обсязі в безготівковому порядку.

Отже, ТОВ "Канон" було надало товар, а позивачем було прийнято та сплачено його вартість на загальну суму 2 314,00 грн., у т.ч. ПДВ 385,67 грн.

- з Постачальником ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами надано товари, підписано накладні на загальну суму 68 548,80 грн., у тому числі ПДВ 11 424,80 грн. виписані податкові накладні № № 111015 від 11.10.2010 року на суму 60 241,20 грн., у тому числі ПДВ 10 040,20 грн., та № 109 022 від 10.09.2010 року на су у 8 307,60 грн., у тому числі ПДВ, згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Отже, ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" надало товар, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» прийняло та сплатило його вартість на загальну суму 68 548,80 грн., у тому числі ПДВ 11 424,80 грн.

- з Постачальником ТОВ "Промбезпека-Крим" протягом з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року сторонами надано товари, підписано накладні на загальну суму 30 503,84 грн., у тому числі ПДВ 5 083,97 грн. виписані податкові накладні № 205 від 20.12.2010 року на загальну суму 1 233,78 грн., у тому числі ПДВ 205,63 грн. та № 204 від 20.12.2010 року на суму 29 270,06 грн., у тому числі ПДВ у сумі 4 878,34 грн., згідно п. 1.4, пп. 7.3.1, 7.2.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Отже, ТОВ "Промбезпека-Крим" було надано товар, а ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» було прийнято та сплачено їх на загальну суму 30 503,84 грн., у тому числі ПДВ 5 083,97 грн.

Таким чином, позивачем надані документи, які свідчать про те,що він в повному обсязі сплатив на користь постачальників товарів (послуг) їх вартість , в тому числі ПДВ.

Відповідач у порядку, передбаченому ст. 71 КАС України , не надав доказів того, що позивач не виконав зобов'язання щодо проведення розрахунків за придбаний товар, не сплатив суми ПДВ.

Суд зазначає, що вищевказані документи бухгалтерського обліку мають усі передбачені законодавством реквізити, оформлені з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Отримані позивачем послуги та товари використовувались у його господарській діяльності, що підтверджується документами первинного бухгалтерського та податкового обліку (головні книги, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рахункам, договори, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, послуг, виписки банку, та інше).

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена п. п. 1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року №88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.95р. за № 168/704, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІУ (із змінами та доповненнями) встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку.

Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи; які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Дія контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Фактичне придбання позивачем послуг та товарів у ТОВ "Афіна-2" (ЄДРПОУ 35543356), ТОВ "Люкссервістрейд" (ЄДРПОУ 34523166), ПП "Габаріт-Груп" (ЄДРПОУ 35941644), ПП "Севєвротрейд" (ЄДРПОУ 35096828), ТОВ "Нанотек" (ЄДРПОУ 36094816), ТОВ "Будмонтажтехнології" (ЄДРПОУ 33530565), Компанія "Контіненталь" (ЄДРПОУ 31284519), ТОВ "Канон"(ЄДРПОУ 23286944), ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" (ЄДРПОУ 36785778), ТОВ "Промбезпека-Крим" (ЄДРПОУ 35516055) підтверджено наступними первинними документами: показниками головної книги по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2008 - 2011 р.р., обігово - сальдової відомості, первинних документів, отриманих від ТОВ "Афіна-2" (ЄДРПОУ 35543356), ТОВ "Люкссервістрейд" (ЄДРПОУ 34523166), ПП "Габаріт-Груп" (ЄДРПОУ 35941644), ПП "Севєвротрейд" (ЄДРПОУ 35096828), ТОВ "Нанотек" (ЄДРПОУ 36094816), ТОВ "Будмонтажтехнології" (ЄДРПОУ 33530565), Компанія "Контіненталь" (ЄДРПОУ 31284519), ТОВ "Канон"(ЄДРПОУ 23286944), ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" (ЄДРПОУ 36785778), ТОВ "Промбезпека-Крим" (ЄДРПОУ 35516055) та підтверджуючих фінансово - господарські взаємовідносини (акти здачі приймання робіт (надання послуг), рахунки, платіжні доручення та банківські виписки, а також товарно-транспортні накладні та подорожні листи автомобіля, податкові накладні.

Вказані податкові накладні відображені у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відповідних податкових періодах та внесені до декларації з ПДВ.

Отримані послуги та товари отримані від ТОВ "Афіна-2" (ЄДРПОУ 35543356), ТОВ "Люкссервістрейд" (ЄДРПОУ 34523166), ПП "Габаріт-Груп" (ЄДРПОУ 35941644), ПП "Севєвротрейд" (ЄДРПОУ 35096828), ТОВ "Нанотек" (ЄДРПОУ 36094816), ТОВ "Будмонтажтехнології" (ЄДРПОУ 33530565), Компанія "Контіненталь" (ЄДРПОУ 31284519), ТОВ "Канон"(ЄДРПОУ 23286944), ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" (ЄДРПОУ 36785778), ТОВ "Промбезпека-Крим" (ЄДРПОУ 35516055) використовувалися позивачем у його господарській діяльності.

Це підтверджено документами первинного та регістрами бухгалтерського та податкового обліку (головні книги, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рахункам договори, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, послуг, виписки банку, та інше).

Відповідно до первинних документів, регістри, бухгалтерського та податкового обліку підприємства, підтверджують здійснення господарських операцій на виконання умов договорів з 01.07.2008 р. по 30.06.2011 р., сторонами підписані акти здачі-приймання послуг, видаткові накладні на загальну суму 474 921,85 грн., у тому числі ПДВ 79 153, 63 грн. між ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» та ТОВ "Афіна-2" (ЄДРПОУ 35543356), ТОВ "Люкссервістрейд" (ЄДРПОУ 34523166), ПП "Габаріт-Груп" (ЄДРПОУ 35941644), ПП "Севєвротрейд" (ЄДРПОУ 35096828), ТОВ "Нанотек" (ЄДРПОУ 36094816), ТОВ "Будмонтажтехнології" ' (ЄДРПОУ 33530565), Компанія "Контіненталь" (ЄДРПОУ 31284519), ТОВ "Канон"(ЄДРПОУ 23286944), ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" (ЄДРПОУ 36785778), ТОВ "Промбезпека-Крим" (ЄДРПОУ 35516055). Зазначеними підприємствами виписані податкові накладні Державному підприємству "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка". Позивачем на вказану суму сплачена вартості товарів, послуг.

Господарські операції знайшли своє підтвердження формуванням валових витрат та відображення показників Декларації з податку на прибуток підприємства а також у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відповідних податкових періодах та внесені до декларації з ПДВ.

Висновки, викладені в акті відповідача від 11.11.2011 року №16479/23- 7/01035271, стосовно заниження позивачем податку на прибуток на суму 75 624 грн. первинними документам бухгалтерського і податкового обліку підприємства не підтверджені.

Заниження податку на додану вартість в розмірі 79 154 грн. документами бухгалтерського і податкового обліку позивача не підтверджені.

Таким чином, позивачем дотримані вимоги пп. 7.4.1 ст. 7 Закону "Про податок на додану вартість" щодо обґрунтованості формування податкового кредиту та, як наслідок, про відсутність порушень щодо його заниження у розмірі 79 154,00 грн.

Також, судом встановлено, що підприємством обґрунтовано включено у валові витрати сума витрат у розмірі 75 624 грн. по операціям з придбання товарів та послуг з ТОВ "Афіна-2" (ЄДРПОУ 35543356), ТОВ "Люкссервістрейд" (ЄДРПОУ 34523166), ПП "Габаріт-Груп" (ЄДРПОУ 35941644), ПП "Севєвротрейд" (ЄДРПОУ 35096828), ТОВ "Нанотек" (ЄДРПОУ 36094816), ТОВ "Будмонтажтехнології" ' (ЄДРПОУ 33530565), Компанія "Контіненталь" (ЄДРПОУ 31284519), ТОВ "Канон"(ЄДРПОУ 23286944), ТОВ "Промислово-економічне підприємство "Дніпро-Ресурс" (ЄДРПОУ 36785778), ТОВ "Промбезпека-Крим" (ЄДРПОУ 35516055) 4 квартал 2008 року на суму 21279 грн., за 3 квартал 2009 року на суму 9551 грн., за 4 квартал 2009 року на суму 9158 грн., за 1 квартал 2010 року на суму 19755 грн., за 3 квартал 2010 року на суму 11707 грн., за 1 квартал 2011 року на суму 4174 грн., про що свідчать відповідні бухгалтерські документи, які наявні у матеріалах справи.

Також, згідно до висновку експертного дослідження № 53/12 від 25 вересня 2012 року (за адміністративною справою № 2а-15285/11/0170/14 (судово-економічна експертиза), з якими погоджується суд, встановлено, що:

1. Висновки, викладені в акті перевірки Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим, № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року, відносно відсутності у Державного підприємства "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" підстав для формування податкового кредиту з податку на додану на суму 79 154 грн. первинними документам бухгалтерського і податкового обліку підприємства не підтверджені.

2. Висновки, викладені в акті перевірки Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим, № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року, відносно відсутності у позивача підстав для формування податку на прибуток у сумі 75 524 грн. первинними документами бухгалтерського і податкового обліку підприємства не підтверджені. ?

3. Фактичне придбання Державного підприємства "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" та використання товарно-матеріальних цінностей у його господарській, яке було виключено із податкового кредиту підприємства та валових витрат по Акту перевірки № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року підтверджено: показниками головної книги по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2008 - 2011, обігово - сальдової відомості, первинних документів, отриманих від постачальників та підтверджуючих фінансово - господарські взаємовідносини (акти здачі приймання робіт (надання послуг), рахунки, платіжні доручення та банківські виписки), а також товарно- транспортна накладна та подорожній лист автомобіля, податковими накладними.

Вказані податкові накладні відображені у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відповідних податкових періодах та внесені до декларації з ПДВ.

4. Висновки, Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим, викладені в Акті перевірки № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року, стосовно заниження Державним підприємством "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" податку на додану вартість на 79 154,00 грн. та податку на прибуток на 75 624,00 грн. первинними документам бухгалтерського і податкового обліку підприємства не підтверджені.

5. Фактичне здійснення господарських операцій по придбанню товарів (послуг), щодо яких Державна податкова інспекція в м. Сімферополі АР Крим в Акті перевірки № 16479/23-7/01035271 від 11.11.2011 року підтверджується документами бухгалтерського обліку Державного підприємства "Експлуатаційно- технічне управління "Воденергоремналадка".

Це підтверджено документами первинного та регістрами бухгалтерського та податкового обліку (головні книги, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рахункам договори, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, послуг, виписки банку, та інше).

Господарські операції знайшли своє підтвердження формуванням валових витрат та відображення показників Декларації з податку на прибуток підприємства а також у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відповідних податкових періодах та внесені до декларації з ПДВ.

Враховуючи, що суд визнав необґрунтованим збільшення податковим повідомленням - рішенням Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим від 25 листопада 2011 року № 0012052301 позивачеві податкового зобов'язання з ПДВ за основним платежем в розмірі 79 154 гривень та збільшення податковим повідомленням - рішенням Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим від 25 листопада 2011 року № 0012042301 позивачеві податкового зобов'язання з податку на прибуток за основним платежем в розмірі 75 624 грн., суд приходить до висновку, що нарахування позивачу штрафних санкцій в розмірі 18 954,50 гривень та, відповідно у розмірі 17 863,50 грн. зазначеними податковими повідомленнями - рішеннями також є безпідставним.

Суд враховує, що рішення, дії суб'єкта владних повноважень не можуть бути упередженими, тобто здійснюватися дискримінаційно через власний, у тому числі фінансовий, корпоративний інтерес. Суд також враховує, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний діяти добросовісно, тобто з щирим наміром щодо реалізації владних повноважень та досягнення поставлених цілей і справедливих результатів.

На підставі викладеного, суд вважає, що спірні податкові повідомлення - рішення не можуть бути визнані такими, що прийняті на підставі закону, безсторонньо (неупереджено) та добросовісно.

Таким чином, податкові повідомлення-рішення: № 0012052301 про нарахування грошових зобов'язань у сумі 98 108,50 грн., у т.ч. 79 154 грн. податкових зобов'язань з ПДВ та 18 954,50 грн. штрафних (фінансових) санкцій, та № 0012042301 про нарахування грошових зобов'язань у сумі 93 487,50 грн., у т.ч. 75 624 грн. податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та 17 863,50 грн. штрафних (фінансових) санкцій є протиправними та підлягають скасуванню.

В силу викладеного суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Під час судового засідання, яке відбулось 08.11.2012 р. були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст.ст.160, 163 КАСУ постанову складено в повному обсязі 09.11.2012 року.

Керуючись ст.ст. 94,158-163,167 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекція в м. Сімферополі АР Крим № 0012052301 від 25.11.2011 року та № 0012042301 від 25.11.2011 року.

3. Стягнути з Державного бюджету України на користь Державного підприємства "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" (ЄДРПОУ 01035271) витрати зі сплати судового збору у сумі 28,23 грн.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Кірєєв Д.В.

Попередній документ : 28244992
Наступний документ : 28245004