Рішення № 27989948, 29.11.2012, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
29.11.2012
Номер справи
5/081-12
Номер документу
27989948
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" листопада 2012 р. Справа № 5/081-12

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будфундамент", м. Київдо Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр Транс Груп", м. Бровари про стягнення 10325,60 грн.за участю представників:

позивача:Стороженко Б.В. -дов. від 22.10.2012р. № 16 відповідача:не з'явились, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином суть спору:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Будфундамент" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр Транс Груп" (далі -відповідач) про стягнення 10325,60 грн., з яких 8630 грн. основний борг, 1609,30 грн. штраф та 86,30 грн. неустойка.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов'язань за договором на виконання робіт від 01.06.20012р. № 30А/0612 щодо здійснення повного розрахунку за виконані роботи.

Присутній в судовому засіданні представник позивача повністю підтримав позовні вимоги та просить суд їх задовольнити з мотивів викладених в позові.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не надіслав, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи, що неявка відповідача в судове засідання не перешкоджає розгляду спору по суті, суд вважає за можливе здійснити розгляд справи відповідно до ст. 75 ГПК України за відсутності представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, присутнього в судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Між сторонами у справі було укладено договір на виконання робіт від 01.06.2012р. № 30А/0612 (далі -договір), відповідно до умов якого підрядник - позивач взяв на себе зобов'язання виконати роботи по навантаженню та перевезенню ґрунту по території буд майданчика, в попередньому обсязі -731,5 м.куб. на об'єкті будівництва "Будівництво житлового будинку за адресою: вул. Ризька, 73б, у м. Києві", а замовник -відповідач зобов'язався прийняти фактично виконані роботи в триденний термін з моменту завершення робіт та оплатити згідно договору (п. 1.1, 1.3 договору).

Згідно п. 1.2 договору вартість робіт по навантаженню та перевезенню ґрунту по території буд майданчика, разом з ПДВ, становить 20,00 грн. за 1м.куб.

Загальна сума договору становить 12191,67 грн., крім того ПДВ 20% - 2438,33 грн., разом з ПДВ -14630,00 грн. (п. 2.2 договору).

Відповідно до п. 3.1, 3.2.1 договору оплата за цим договором провадиться в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку замовника на рахунок підрядника. Розрахунок за виконані підрядником роботи за договором провадиться замовником не пізніше 5-ти банківських днів після підписання актів виконаних робіт.

Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2012р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань (п. 10.2 договору).

На виконання умов договору позивач виконав передбачені договором роботи з навантаження та перевезення ґрунту по території буд майданчика в обсязі 731,5 м.куб. на загальну суму 14630,00 грн., що підтверджується актом приймання виконаних робіт за липень 2012р. на суму 14630,00 грн., який 31.07.2012р. підписаний в двосторонньому порядку повноваженими представниками сторін та скріплений печатками товариств, завірена копія якого залучена до матеріалів справи.

В порушення договірних зобов'язань відповідач оплату за виконані роботи з навантаження та перевезення ґрунту по території буд майданчика здійснив частково в сумі 6000,00 грн., в зв'язку з чим за ним рахується заборгованість в розмірі 8630,00 грн. -різниця між перерахованими коштами та загальною вартістю виконаних робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно приписів статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами ст. 317 Господарського кодексу України визначено, що будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 318 Господарського кодексу України за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

Згідно із ст. 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

За змістом даної норми, договір підряду -це консенсуальний, двохсторонній та оплатний договір.

Стаття 879, ч. 4 ст. 879 Цивільного кодексу України до обов'язків замовника, зокрема, відносить оплату виконаної підрядником роботи після здачі всієї роботи, якщо інше не встановлено законом або договором.

Проте, всупереч згаданих приписів закону, положень укладеного між сторонами договору, відповідач не виконав своїх зобов'язань щодо здійснення повного розрахунку за виконані підрядні роботи згідно договору, у зв'язку з чим за останнім на час розгляду справи рахується заборгованість в розмірі 8630,00 грн. Доказів сплати зазначеної заборгованості відповідач суду не надав.

Згідно вимог ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Таким чином, суд вважає, що позивачем правомірно заявлено позов про стягнення 8630,00 грн. заборгованості за виконані підрядні роботи згідно договору.

Позивач посилаючись на п. 6.2 договору просить суд за порушення відповідачем строків розрахунків передбачених договором за виконані роботи стягнути з відповідача неустойку у розмірі 1% від суми прострочення, розмір якої за розрахунком позивача складає 86,30 грн.

Також, позивач на підставі п. 7.2 договору просить суд стягнути з відповідача за прострочення здійснення розрахунку за виконані роботи понад 30 днів штраф у розмірі 11% від загальної вартості договору, що за розрахунком позивача складає 1609,30 грн.

Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки, а згідно частини першої ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Згідно ч. 2 ст. 551 Цивільного кодексу України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання, або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною 4 ст. 231 ГК України встановлено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Здійснений позивачем розрахунок неустойки та штрафу є арифметично вірним, відповідає вказаним вимогам законодавства та обставинам справи, а тому вимоги у вказаній частині підлягають задоволенню.

З огляду на зазначене та враховуючи, що борг відповідача перед позивачем на час прийняття рішення не погашений, його розмір підтверджується наявними матеріалами справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 8630,00 грн. основного боргу, 86,30 грн. неустойки та 1609,30 грн. штрафу є доведеними, обґрунтованими, відповідачем не спростовані, а відтак підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на відповідача, позаяк спір виник в наслідок його неправильних дій. Доказів протилежного відповідач суду не надав.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 43, 33, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр Транс Груп" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Декабристів, 44, кв. 190, ідентифікаційний код 35875781) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будфундамент" (03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, 19, ідентифікаційний код 35671558) 8630 (вісім тисяч шістсот тридцять) грн. основного боргу, 86 (вісімдесят шість) грн. 30 коп. неустойки, 1609 (одну тисячу шістсот дев'ять) грн. 30 коп. штрафу, 1609 (одну тисячу шістсот дев'ять) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Суддя Подоляк Ю.В.

Попередній документ : 27989913
Наступний документ : 27989997