Рішення № 27756594, 02.12.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
02.12.2012
Номер справи
812/5113/12
Номер документу
27756594
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа №812/5113/12

Пр.№2/812/2665/12

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

14 листопада 2012 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого судді Тучкова С.С.,

при секретарі Нікончик А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу №812/5113/12 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 608701,37 гривень та судових витрат, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач ТОВ «ОТП Факторинг Україна»звернулося до Комунарського районного суду м.Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів заборгованість за кредитом в сумі 1459936,43 гривень та судові витрати, посилаючись на те, що відповідно до укладених між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_1 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року, додаткового договору №1 від 30.04.2009 року до кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 35000 доларів США, строком погашення не пізніше 28.12.2027 року зі сплатою відповідної платні за користування кредитом. В якості забезпечення наданого кредитного договору 28.12.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ТОВ «ОТП Факторинг Україна», та ОСОБА_2 був укладений договір поруки №SRLL-204/001/2007, та 30.04.2009 року додатковий договір №1, на підставі яких поручитель взяла на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_1 його зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання ним умов кредитного договору. Однак ОСОБА_1 порушує вимоги кредитного договору, а саме не виконує в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків по ньому, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

В ході судового розгляду цивільної справи позивачем було уточнено розмір позовних вимог. Так, 17.07.2012 року до Комунарського районного суду м.Запоріжжя надійшла заява представника позивача за довіреністю -Працевитого Г.О., в якій він просив стягнути солідарно з відповідачів на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна»заборгованість за кредитним договором №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року в розмірі 608701,37 гривень та судові витрати.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільного процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідачі, повідомлені судом належним чином про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явилися і не повідомили суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідачів, повідомлених належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільного процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

28.12.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк»(банк), правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та у зв'язку з договором купівлі-продажу кредитного портфелю, укладеного 18.03.2011 року між ПАТ «ОТП Банк»та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»до останнього перейшло право вимоги за кредитним договором, та ОСОБА_1 (позичальник) було укладено кредитний договір №LL-204/001/2007 (а.с.4-7), згідно умов якого банк надав позичальнику кредит в розмірі 35000 доларів США з цільовим використанням його на купівлю нерухомого майна, що підтверджується кредитною заявкою від 28.12.2007 року (а.с.10), а ОСОБА_1, в свою чергу, зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути кредит у зазначеній сумі не пізніше 28.12.2027 року, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом в порядку, на умовах та в строки, визначені кредитним договором.

Відповідно до п.1.5.1 частини №2 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року повернення відповідної частини кредиту здійснюється позичальником щомісяця у розмірі платежу та не пізніше дати платежу, шляхом внесення готівки в касу банку або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок.

На підставі п.3 частини №1 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року встановлено, що проценти за користування кредитом розраховуються банком на основі плаваючої процентної ставки, що складається з фіксованого відсотку 4,99% річних та FIDR (процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті тотожній валюті кредиту на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору; ставка FIDR може змінюватися банком).

Пунктом 4 частини №1 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року передбачено, що повернення кредиту та сплати процентів відбувається шляхом сплати позичальником ануїтетних платежів, тобто сума кредиту та процентів щомісяця погашається рівними частинами на протязі всього строку дії кредитного договору.

Відповідно до п.1.4.1.2 частини №2 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року проценти нараховуються щомісячно в день сплати процентів, але не пізніше дати платежу, на фактичну суму непогашених кредитних коштів і за фактичний час користування такими коштами, включаючи день видачі та виключаючи день повернення та сплачується позичальником відповідно до умов п.1.5 кредитного договору.

30.04.2009 року між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_1 було укладено додатковий договір №1 до кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року (а.с.8-9).

Згідно п.3.1 додаткового договору №1 від 30.04.2009 року до кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року на період з моменту підписання додаткового договору до 30.04.2009 року для розрахунку процентів за користування кредитом буде використовуватися процентна ставка, розмір та вид якої визначено кредитним договором.

Відповідно до п.3.2 додаткового договору №1 від 30.04.2009 року до кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року на період з 30.04.2009 року до 30.09.2009 року для розрахунку процентів за користування кредитом буде використовуватися фіксована процентна ставка в розмірі 7% річних.

На підставі п.3.3 додаткового договору №1 від 30.04.2009 року до кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року на період з 30.09.2009 року до повного виконання боргових зобов'язань за кредитним договором для розрахунку процентів за користування кредитом буде використовуватися плаваюча процентна ставка, що складається з фіксованого відсотку в розмірі 5,77% річних та FIDR.

У зв'язку з тим, що позичальником не було дотримано зазначених вище умов кредитного договору та додаткового договору, банком на підставі п.1.9 частини №2 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року було здійснено вимогу дострокового виконання позичальником його зобов'язань за кредитним договором в повному обсязі. Так, ТОВ «ОТП Факторинг Україна»направив ОСОБА_1 досудову вимогу вих.№53837 від 22.03.2012 року про погашення заборгованості за кредитним договором №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року (а.с.16). Зазначена вимога підлягала виконанню протягом 30 календарних днів з дня її одержання, але до моменту подання позову до суду вона не виконана і відповідні суми позивачу на даний час не сплачені.

Відповідно до п.4.1.1 частини №2 кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року за порушення прийнятих на себе зобов'язань стосовно повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом у визначені кредитним договором строки позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню в розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожен день прострочки. Зазначена пеня сплачується додатково до прострочених сум.

28.12.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк»(банк), правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та у зв'язку з договором купівлі-продажу кредитного портфелю, укладеного 18.03.2011 року між ПАТ «ОТП Банк»та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»до останнього перейшло право вимоги за кредитним договором, та ОСОБА_2 (поручитель) був укладений договір поруки №SRLL-204/001/2007, на підставі якого поручитель взяв на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_1 його зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року (а.с.12).

Відповідно до п.1.2 договору поруки №SRLL-204/001/2007 від 28.12.2007 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідають як солідарні боржники і банк може звернутися з вимогою про виконання боргових зобов'язань як до боржника, так і до поручителя, чи до всіх одночасно.

Згідно п.п.3.1, 3.2 договору поруки №SRLL-204/001/2007 від 28.12.2007 року у випадку невиконання позичальником боргових зобов'язань перед банком за кредитним договором, поручитель зобов'язаний здійснити виконання боргових зобов'язань в обсязі, заявленому банком, протягом трьох банківських днів з дати надіслання банком відповідної письмової вимоги. Так, досудову вимогу вих.№53838 від 22.03.2011 року про погашення заборгованості за кредитним договором №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року було надіслано банком на адресу ОСОБА_2, але до моменту подання позову до суду вона не виконана і відповідні суми позивачу на даний час не сплачені (а.с.15).

Таким чином, ОСОБА_1 вимоги кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року не виконує, в обумовлені строки кредит та відповідну платню по ньому не сплачує. Позивач звертався до відповідачів з вимогою про сплату заборгованості по кредиту, попереджав про звернення до суду, однак останні заходів до погашення заборгованості не вжили.

Станом на 30.01.2012 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року у розмірі 1459936,43 гривень, а саме: 36887,02 доларів США, що за курсом НБУ станом на 11.05.2012 року складає 294727,29 гривень, -сума заборгованості за тілом кредиту; 2408,86 доларів США, що за курсом НБУ станом на 11.05.2012 року складає 19246,79 гривень, -сума заборгованості за нарахованими процентами; 1145962,35 гривень -нарахована пеня за неналежне виконання боргових зобов'язань (а.с.14). 17.07.2012 року представник позивача уточнив позовні вимоги та просив суд стягнути пеню в розмірі 294727,29 гривень.

Відповідно до договору купівлі продажу кредитного портфелю, укладеного 18.03.2011 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна»(покупець) та ПАТ «ОТП Банк» (продавець), продавець продав (переуступив) покупцю права на кредитний портфель, який включає в себе кредитні договори (Додаток 1), а покупець прийняв такий кредитний договір та зобов'язався сплатити на користь продавця винагороду (а.с.20-29).

Згідно підпункту «а»п.3.3 договору купівлі продажу кредитного портфелю від 18.03.2011 року покупець набув усі права вимоги за кредитними договорами, що є дійсними на дату набрання чинності, включаючи, але не обмежуючись правами вимоги до боржників щодо сплати суми основного боргу, правами вимоги до боржників щодо сплати процентів, нарахованих на суму основного боргу, а також правами вимоги до боржників щодо сплати штрафних санкцій.

На підставі підпункту «б»п.3.3 договору купівлі продажу кредитного портфелю від 18.03.2011 покупець набув право нараховувати проценти та штрафні санкції на суму основного боргу за кредитними договорами з дати набрання чинності.

Відповідно до ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

На підставі ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язані здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, позивач -ТОВ «ОТП Факторинг Україна»є належним правонаступником ПАТ «ОТП Банк»та надав суду всі необхідні документи, що підтверджують перехід до нього права вимоги у спірному зобов'язанні.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 ст.1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст.553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватись виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно ст.543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

На підставі ст.544 Цивільного кодексу України боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що відповідач ОСОБА_2 є поручителем перед позивачем за виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року, тобто ОСОБА_2 та ОСОБА_1 є солідарними боржниками. У зв'язку з невиконанням позичальником вимог зазначеного кредитного договору у позивача виникло право вимагати від відповідачів виконання зобов'язань по кредитному договору, які останні ігнорують. Тому є підстави для солідарного стягнення з відповідачів на користь позивача суми основного боргу по несплаченому кредиту, процентів за користування кредитними коштами та пені відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 ЦПК України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають солідарному стягненню з відповідачів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.543, 544, 553, 554, 611, 617, 651, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ч.4 ст.169, ст.ст.10, 57, 60, 61, 209, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року в сумі 608701,37 гривень та судових витрат -задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер -НОМЕР_1), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер -НОМЕР_2), на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»(03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д, п/р 26507002333333 в АТ «ОТП Банк»в м. Київ, МФО 300528, код ЄДРПОУ 36789421) 294727 (двісті дев'яносто чотири тисячі сімсот двадцять сім) гривень 29 копійок -сума заборгованості за тілом кредиту, 19246 (дев'ятнадцять тисяч двісті сорок шість) гривень 79 копійок -сума заборгованості за нарахованими процентами, 294727 (двісті дев'яносто чотири тисячі сімсот двадцять сім) гривень 29 копійок -нарахована пеня за неналежне виконання боргових зобов'язань, а разом 608701 (шістсот вісім тисяч сімсот одна) гривень 37 копійок заборгованості за кредитним договором №LL-204/001/2007 від 28.12.2007 року.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер -НОМЕР_1), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер -НОМЕР_2), на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»(03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д, п/р 26507002333333 в АТ «ОТП Банк»в м. Київ, МФО 300528, код ЄДРПОУ 36789421) 3219 (три тисячі двісті дев'ятнадцять) гривень витрат по сплаті позивачем судового збору.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков

Часті запитання

Який тип судового документу № 27756594 ?

Документ № 27756594 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 27756594 ?

Дата ухвалення - 02.12.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27756594 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 27756594 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 27756584
Наступний документ : 27756599