Постанова № 27754213, 11.10.2012, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
11.10.2012
Номер справи
2а-8934/12/0170/26
Номер документу
27754213
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 жовтня 2012 р.

Справа №2а-8934/12/0170/26

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі судді Петренко В.В., за участю секретаря Асєєвої Л.О., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом

Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі м.Сімферополя АР Крим

до Державного підприємства радгосп – завод ім.1 Мая

про стягнення,

за участю представників сторін:

від позивача – не з’явився.

від відповідача – не з’явився.

Суть спору: Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АР Крим звернулось до Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим з адміністративнім позовом до Державного підприємства радгосп-завода ім.1 Мая про стягнення заборгованості з единого внеску у сумі 101 540,72грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем у встановлений законом термін не сплачено єдиний внесок за травень 2012 року та червень 2012 року у загальній сумі 101 540,72 грн.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 14.08.2012 року адміністративний позов було залишено без руху та надано строк для усунення недоліків.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 24.09.2012 року відкрито провадження в адміністративній справі.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 24.09.2012 року закінчено підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду.

Позивач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, повідомлений належним чином, про що свідчить звіт електронної відправки (а.с.37), надав клопотання про розгляд справи за його відсутності (а.с.38).

Відповідач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про день, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с.36). Клопотань, заперечень на позов не надав, про поважність причин неприбуття у судове засідання суду не повідомив.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах справи достатньо доказів для з’ясування обставин по справі, суд вважає можливим на підставі статті 128 КАС України розглядати справу за відсутністю представника позивача та відповідача.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору, суд

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство радгосп – завод ім.1 Мая, зареєстровано у якості юридичної особи 17.03.1995 р. Первомайською районною Державною адміністрацією АР Крим, про що свідчить свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. (а.с.8).

Відповідач знаходиться на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Управлінні Пенсійного фонду в Первомайському районі АР Крим за реєстраційним номером 22100016, про що свідчить повідомлення про взяття на облік юридичної особи платника єдиного внеску (а.с. 8).

Спеціальним Законом, що визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування є Закон України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі –Закон № 2464), який набрав чинності з 01.01.2011 року.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –єдиний внесок) –консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 передбачено, що платниками єдиного внеску є роботодавці: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно –правовими договорами (крім цивільно –правового договору, укладеного з фізичною особою –підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організації, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464 платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок; подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Згідно з ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом для виду платника, до якого відноситься відповідач, є календарний місяць.

Судом встановлено, що у звіті за травень 2012 року відповідач самостійно визначив розмір належного до сплати єдиного внеску за вказаний період у сумі 50479,87 грн. У звіті за червень 2012 року відповідач самостійно визначив розмір належного до сплати єдиного внеску за вказаний період у сумі 51060,85 грн. Загальна сума заборгованості становить 101540,72 грн.

Відповідно до п. 7 ст. 13 Закону № 2464 Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (ч. 12 ст. 9 Закону № 2464).

Згідно з ч. 4 ст. 25 вказаного Закону територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

У разі, якщо платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом Пенсійного фонду, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, територіальний орган Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки.

У такому випадку територіальний орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки. При цьому заходи досудового врегулювання спорів, передбачені законом, не застосовуються.

Судом встановлено, що позивач сформував вимогу про сплату боргу від 07.08.2012 року № Ю-1, яка направлена відповідачу рекомендованою кореспонденцією 07.08.2012 року та отримана останнім 09.08.2012 року, про що свідчить відмітка на поштовому повідомленні (а.с.33).

Судом з’ясовано, що відповідач у порядку, передбаченому ст. 71 КАС України, не надав доказів сплати ним заборгованості у сумі 101540,72 грн.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Враховуючи, що позивач не здійснював судових витрат по справі, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 71, 94, 160-163 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Стягнути з Державного підприємства радгосп – завод ім.1 Мая на користь Управління Пенсійного фонду України в Первомайському районі АР Крим заборгованість зі сплати єдиного внеску в сумі 101540,72 грн., а саме:

- р/р №37193022000122 – 89919,41грн.

- р/р №37195086000122 – 58,69грн.

- р/р №37198083000122 – 9268,79грн.

- р/р №37198072000122 – 974,47грн.

- р/р №37197073000122 – 1319,36грн. Управління Держказначейства в Первомайському районі ГУ ДКУ в АР Крим, МФО 824026, ЕГРПОУУ - 22259431.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Петренко В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 27754213 ?

Документ № 27754213 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 27754213 ?

Дата ухвалення - 11.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27754213 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 27754213 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 27754213, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Судове рішення № 27754213, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим було прийнято 11.10.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 27754213 відноситься до справи № 2а-8934/12/0170/26

Це рішення відноситься до справи № 2а-8934/12/0170/26. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 27754209
Наступний документ : 27754217