Постанова № 27748799, 27.11.2012, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
27.11.2012
Номер справи
2а-1670/7117/12
Номер документу
27748799
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2012 року м. ПолтаваСправа № 2а-1670/7117/12

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Сич С.С.,

при секретарі - Вороніній І.О.,

за участю:

представника позивача - Вітренка А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Полтавської міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби до Приватного підприємства "Віконт" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2012 року позивач Полтавська міжрайонна державна податкова інспекція Полтавської області Державної податкової служби звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства "Віконт" про стягнення податкового боргу в сумі 2563 грн. 84 коп.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що за відповідачем рахується заборгованість перед бюджетом по земельного податку з юридичних осіб в сумі 2563 грн. 84 коп., що підтверджується податковими деклараціями та обліковою карткою Приватного підприємства "Віконт".

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідач у судове засідання не з'явився.

Повістка про виклик до суду, направлена відповідачу за адресою: 36000, Полтавська область, м. Полтава, вул. Баленка, 1-а, кв. 10, що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, повернулася з відміткою поштової організації "за закінченням терміну зберігання".

Згідно із частиною 11 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

З огляду на викладене, відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи, що відповідач не прибув у судове засідання, про причини неприбуття суду не повідомив, клопотань про відкладення судового розгляду не подавав, суд приходить до висновку про необхідність розгляду даної справи за відсутності відповідача за наявними у справі матеріалами.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши та дослідивши матеріали справи, прийшов до наступних висновків.

Матеріалами справи підтверджено, що 31.01.2011 року відповідач подав до Полтавської міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби податкову декларацію з плати за землю за 2011 рік, згідно якої сума нарахованого земельного податку становить 1465 грн. 03 коп.

09.02.2012 року відповідач подав до Полтавської міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби податкову декларацію з плати за землю за 2012 рік, згідно якої сума нарахованого земельного податку становить 1465 грн. 03 коп. За даною декларацією рахується заборгованість щодо сплати земельного податку за січень - вересень 2012 року в розмірі 1098 грн. 81 коп.

Відповідно до п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Пунктом 56.11 ст. 56 Податкового кодексу України передбачено, що не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Згідно п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Як вбачається із матеріалів справи, обов'язку сплати узгоджених сум податкових зобов'язань, визначених у податкових деклараціях з плати за землю, Приватним підприємством "Віконт" не виконано.

Згідно п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Таким чином, несплачені суми грошових зобов'язань, визначені податковими деклараціями з плати за землю за 2011 - 2012 роки є сумою податкового боргу.

Відповідно до положень статті 59 Податкового кодексу України у разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

У разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Судом встановлено, що Полтавською міжрайонною державною податковою інспекцією Полтавської області 14.03.2011 року винесено податкову вимогу форми "Ю" № 15, відповідно до якої загальна сума податкового боргу за узгодженими грошовими зобов'язаннями відповідача станом на 14.03.2011 р. становить 122 грн. 09 коп.

Дана вимога отримана відповідачем 14.03.2011 року, про що свідчить підпис його представника на корінці зазначеної вимоги, копія якої наявна в матеріалах справи.

Доказів оскарження відповідачем зазначеної податкової вимоги суду не надано.

Таким чином, за відповідачем рахується податковий борг зі сплати земельного податку в сумі 2563 грн. 84 коп., що підтверджується обліковою карткою Приватного підприємства "Віконт".

Згідно п.п. 20.1.18. п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.п. 20.1.28. п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно положень ст. 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Згідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Полтавської міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби до Приватного підприємства "Віконт" про стягнення податкового боргу задовольнити.

Стягнути з рахунків Приватного підприємства "Віконт" (ідентифікаційний код 23278560) податковий борг по земельному податку в сумі 2563 грн. 84 коп. (дві тисячі п'ятсот шістдесят три гривні вісімдесят чотири копійки) на бюджетний рахунок Терешківської сільської ради № 33219811700317, МФО 831019, ЄДРПОУ отримувача 38019526.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 30 листопада 2012 року.

Суддя С.С. Сич

Попередній документ : 27748795
Наступний документ : 27748802