Рішення № 27540067, 16.11.2012, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
16.11.2012
Номер справи
14/5005/8218/2012
Номер документу
27540067
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.11.12р. Справа № 14/5005/8218/2012

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничої фірми "Мрія-Нова Технологія", 93400, м. Сєвєродонецьк, МЖК "Мрія", б. 2, Луганська обл.

до Відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, б. 21

про стягнення 443,04 грн.

Суддя Панна С.П.

Представники:

Від позивача не з'явився

Від відповідача Деркач В.А. - представник за довіреністю № 24-5-02 від 30.12.2011 року

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Мрія-Нова Технологія" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" про стягнення основного боргу в сумі 28980,00 грн., 3% річних в сумі 73,84 грн., пені в розмірі 369,20 грн. та судового збору.

Позивачем 30.10.2012 року подано до суду заяву від 25.10.2012 року про зменшення розміру позовних вимог, в якій останній просить суд стягнути з відповідача 3% річних в сумі 73,84 грн. та пені в сумі 369,20 грн.

Позивачем 05.11.2012 року подано до суду заяву від 25.10.2012 року за № 60/03112 про зменшення розміру позовних вимог, в якій останній просить суд стягнути з відповідача 3% річних в сумі 73,84 грн., пені в сумі 369,20 грн. та судовий збір.

Позивач обґрунтовує свої вимоги невиконанням відповідачем зобов'язань за договором поставки № 511121611 від 12.07.2012 року в частині своєчасного та повного розрахунку за отриманий відповідачем товар.

Відповідач в судовому засіданні 14.11.2012 року проти позову заперечував посилаючись на те, що ним не пропущено строки для оплати та сплачено борг навіть до настання встановленого договором та специфікацією № 1 товарів, що поставляються покупцеві, строку оплати за товар, оскільки в порушення п. 4.3 договору позивач не надав відповідачу оригінали товаросупровідних документів.

Справа згідно зі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України розглядається за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України у справі оголошувались вступна та резолютивна частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничою фірмою "Мрія-Нова Технологія", як постачальником, та Відкритим акціонерним товариством "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", як покупцем, було укладено договір поставки № 511121611 згідно п. 1.1 якого постачальник зобов'язався поставити, а покупець прийняти і оплатити продукцію матеріально-технічного призначення. Найменування, асортимент, номенклатура, сортамент, кількість, ціна, умови і терміни постачання товару вказані в специфікаціях, оформлених у вигляді додатків до цього договору, що є невід'ємною його часткою.

Ціна товару, що поставляється за цим договором, визначається в гривнях і вказана в специфікаціях до цього договору. Ціна товару не включає ПДВ, порядок нарахування якого встановлений Податковим кодексом України (п. 2.1 договору).

Відповідно до п. 2.4 договору сума договору складається з сум специфікацій, що є невід'ємною часткою договору.

За приписами п. 4.1 договору розрахунки за цим договором проводяться покупцем шляхом перерахування грошових коштів у розмірі вартості партії товару на рахунок постачальника в порядку і терміни, вказані в специфікаціях до договору. При оплаті з відстроченням платежу розрахунки проводяться покупцем за фактично прийняту вагу (прийняту кількість).

Згідно з п. 4.3 договору розрахунки за цим договором за умовою попередньої оплати проводяться при наданні постачальником до моменту оплати оригіналів рахунку, за умовою оплати за фактом постачання - оригіналів рахунку і податкової накладної.

Даний договір набирає чинності з моменту фактичного підписання його повноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2012 року, а в частині не виконаних зобов'язань за договором - до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань (п. 10.1 договору).

Приписами специфікації № 1, яка є додатком до договору поставки № 511121611 від 12.07.2012 року, встановлено: умови оплати - 100% факт постачання 30 календарних днів.

На виконання умов договору та специфікації № 1 товарів, що поставляються покупцеві, позивач поставив на адресу відповідача товар на загальну суму 28980,00 грн., що підтверджується накладною № 77 від 16.07.2012 року (а. с. 14), довіреністю № 3195 від 09.07.2012 року (а. с. 17), товарно-транспортною накладною № 16/07/12 від 16.07.2012 року (а. с. 16).

Відповідно до специфікації № 1, яка є додатком до договору поставки № 511121611 від 12.07.2012 року разом з товаром постачальник передає покупцеві наступні документи:

- сертифікат якості (паспорт) від виробника;

- висновок сан. гіг. експертизи;

- рахунок;

- податкова накладна;

- видаткова накладна;

- товарно-транспортна накладна.

В порушення прийнятих на себе за договором зобов'язань відповідач в обумовлені договором строки, тобто своєчасно не розрахувався з позивачем за отриманий товар.

Позивачем 05.09.2012 року направлено до відповідача лист за № 36/03/12 від 05.09.2012 року з вимогою оплатити отриманий товар, підтвердженням направлення якого відповідачу є поштова квитанція за № 2881 від 05.09.2012 року (а. с. 19).

В порушення прийнятих на себе за договором зобов'язань відповідач розрахувався з позивачем з порушенням строків оплати, а саме 19.10.2012 року, що підтверджується банківською випискою станом на 22.10.2012 року (а. с. 52) та платіжним дорученням № 24082 від 19.10.2012 року.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

За приписами п. 7.5 договору в разі несвоєчасного здійснення розрахунків за цим договором покупець виплачує постачальнику пеню в розмірі не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пені, від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Згідно з п. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Вимоги позивача про стягнення з відповідача пені в сумі 369,20 грн. за період з 17.08.2012 року до 17.09.2012 року, 3% річних в сумі 73,84 грн. за період з 17.08.2012 року до 17.09.2012 року є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно тверджень відповідача про неотримання товаросупровідних документів від позивача необхідно зазначити наступне:

Відповідно до ст. 666 Цивільного кодексу України якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання.

Відповідачем не надано доказів звернення до позивача з вимогами про передачу товаросупровідних документів з встановленим розумним строком для їх передання.

Крім того, позивач у листі-нагадуванні від 05.09.2012 року зазначив, що разом з товаром передаються документи, на що відповідач також не відреагував.

Судовий збір відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача, оскільки спір виник з його вини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 525, 526, 599, 625, 666 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод" (49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, б. 21, код ЄДРПОУ 05393116) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничої фірми "Мрія-Нова Технологія" (93400, м.Сєвєродонецьк, МЖК "Мрія", б. 2, Луганська обл., код ЄДРПОУ 20166240) 73 (сімдесят три) грн. 84 коп. - 3% річних, 369 (триста шістдесят дев'ять) грн. 20 коп. - пені, 1609 (одна тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп. - судового збору, про що видати наказ.

Суддя С.П. Панна Повне рішення складено - 19.11.2012 року.

Попередній документ : 27540065
Наступний документ : 27540069