Постанова № 27404319, 13.11.2012, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.11.2012
Номер справи
2а-1670/6794/12
Номер документу
27404319
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2012 року м. ПолтаваСправа № 2а-1670/6794/12

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Єресько Л.О., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом Лубенського міжрайонного прокурора , в інтересах держави в особі Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби до Приватного підприємства " Влад - буд 2007 " про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2012 року Лубенський міжрайонний прокурор , в інтересах держави в особі Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства " Влад - буд 2007 " про стягнення податкового боргу з податку на прибуток в розмірі 569 грн., з податку на додану вартість в розмірі 198 935,44 грн.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилався на наявність у відповідача узгоджених сум заборгованості, які підлягають стягненню в загальному розмірі 199 504,44 грн., в тому числі з податку на прибуток в розмірі 569 грн. та з податку на додану вартість в розмірі 198 935,44 грн.

Конверт із копією ухвали про відкриття скороченого провадження направлений відповідачу за адресою: 37000, Полтавська область, м.Пирятин, вул.Червоноармійська,4Б, кв.6, яка внесена до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повернувся до суду з поштовою відміткою від 31.10.2012 року "за зазначеною адресою не існує". З огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 167 КАС України копія ухвали про відкриття скороченого провадження вважається врученою відповідачу. У строк, встановлений частиною 3 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідачем не подано до суду заперечень проти позову.

Суд, вивчивши та дослідивши наявні в матеріалах справи документи, прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що Приватне підприємство "Влад- буд -2007" (ідентифікаційний код 35452264) є юридичною особою, зареєстроване Пирятинською районною держаною адміністрацією Полтавської області 05.12.2007 року, номер запису про державну реєстрацію 1 576 102 0000 000391.

Згідно даних Лубенської ОДПІ відповідач має податковий борг в розмірі 199 504,44 грн., в тому числі з податку на прибуток в розмірі 569 грн. та з податку на додану вартість в розмірі 198 935,44 грн.

Вказана заборгованість відповідача з податку на додану вартість виникла у зв'язку з наступними обставинами.

28.07.2012 до Лубенської ОДПІ відповідачем подано уточнюючий розрахунок №9044397382, яким зменшено суму ПДВ на 28 000 грн. (а.с.8-12).

Також, ПП "Влад- буд-2007" було подано декларації:

-№9042589823 від 20.07.2012 на суму 215 779 грн. (а.с.13-15);

-№9050656453 від 20.08.2012 на суму 817 грн.(а.с.16-18);

-№9057430671 від 20.09.2012 на суму 4 356 грн. (а.с.25-27).

10.08.2012 Пирятинським відділенням Лубенської ОДПІ проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за червень 2012 року, за результатами якої складено акт №00845/1502/35452264 (а.с.19-20).

На підставі вказаного акту перевірки винесено податкове повідомлення- рішення №0000201501 від 10.08.2012, яким нараховано штрафну (фінансову) санкцію в розмірі 170 грн., яке вручене відповідачу 13.08.2012, про що свідчить підпис на корінці податкового повідомлення- рішення, копія якого наявна в матеріалах справи (а.с.21).

07.08.2012 Пирятинським відділенням Лубенської ОДПІ проведено перевірку з питання порушення правил сплати суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість за червень 2012 року, за результатами якої складено акт №0000651502 (а.с.22-23).

На підставі вказаного акту перевірки винесено податкове повідомлення- рішення №0000651502 від 07.08.2012, яким нараховано штрафну санкцію в розмірі 5 600 грн., яке вручене відповідачу 13.08.2012, про що свідчить підпис на корінці податкового повідомлення -рішення, копія якого наявна в матеріалах справи (а.с.24).

Дані податкові повідомлення- рішення в адміністративному та в судовому порядку не оскаржувалися, є узгодженими.

Відповідно до підпункту 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається: при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом; при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із цим Кодексом.

Пунктом 129.4 Податкового кодексу України встановлено, що пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Відповідно до зазначених норм Лубенською ОДПІ, за несвоєчасну сплату узгодженої суми грошового зобов'язання, нараховано пеню в розмірі 213,44 грн.

Податкова заборгованість відповідача з податку на прибуток виникла у зв'язку з поданням ПП "Влад- буд- 2007" декларації №9047863538 від 09.08.2012, згідно якої відповідачем самостійно обчислено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток в розмірі 569 грн. (а.с.28-30).

Таким чином, на момент подання позовної заяви за відповідачем рахується податкова заборгованість з податку на додану вартість в розмірі 198 935,44 грн. (з урахуванням пені в розмірі 213,44 грн.), та з податку на прибуток в розмірі 569 грн., що підтверджується витягами з облікової картки відповідача, копії яких наявні в матеріалах справи.

Враховуючи, що узгоджені суми податків не були сплачені відповідачем в установлені строки, то дані суми набули статусу податкового боргу та підлягають стягненню в порядку погашення податкового боргу.

Відповідно до пункту 54.1. статті 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно із пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пункту 56.11 Податкового кодексу України не підлягає оскарженню податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Відповідно до вимог пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковим боргом є сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплачена у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Лубенською ОДПІ, як органом, який здійснює контроль за правильністю та своєчасністю сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), вживалися заходи по погашенню податкового боргу у встановленому законом порядку.

Так, позивачем винесено податкову вимогу від 05.05.2011 №29, яка вручена відповідачу 06.05.2011, про що свідчить підпис на корінці податкової вимоги, копія якої наявна в матеріалах справи (а.с.31).

Таким чином, оскільки податкова заборгованість ПП "Влад- буд-2007" з податку на прибуток та з податку на додану вартість до Державного бюджету не перерахована, що підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з облікової картки відповідача, суд прийшов до висновку, що дана заборгованість підлягає стягненню в примусовому порядку.

Разом з тим, вирішуючи питання про визначення та встановлення способу виконання судового рішення, суд виходить із наступного.

З 01.01.2011 повноваження податкових органів щодо стягнення податкового боргу з юридичних осіб регламентовані Податковим кодексом України (надалі - ПКУ).

Згідно підпунктів 20.1.18 та 20.1.28 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частин; застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України передбачено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Тобто, приписами пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України встановлено черговість вжиття податковим органом заходів щодо погашення податкового боргу: спочатку приймаються заходи зі стягнення коштів з платника податків, та лише у разі їх недостатності, погашення податкового боргу здійснюється за рахунок майна платника, що перебуває у податковій заставі.

Відповідно до пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які його обслуговують, здійснюється за рішенням суду, яке направляється для виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Позовна вимога прокурора і інтересах держави в особі Лубенської ОДПІ про стягнення податкового боргу не конкретизована із яких саме активів необхідно провести таке стягнення чи то за рахунок коштів з розрахункових рахунків відповідача, чи то за рахунок майна.

Враховуючи зазначені вище положення Податкового кодексу України, суд дійшов до висновку, про задоволення позовних вимог в частині стягнення коштів із розрахункових рахунків ПП "Влад- буд-2007" в рахунок погашення вищевказаної заборгованості зі сплати податків відповідно до визначеної Податковим кодексом черговості стягнення податкового боргу з юридичних осіб.

Повноваження прокурора звертатися до суду в інтересах держави передбачені ч. 2 ст. 61 КАС України, ч. 2 ст. 36-1 Закону України "Про прокуратуру".

Із врахуванням того, що "інтереси держави" є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обгрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах (ч.5 ст. 36-1 ЗУ "Про прокуратуру", Рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999 р. N 3-рп/99 по справі N 1-1/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді).

Поняття "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах" означає орган, на який державою покладено обов'язок щодо здійснення конкретної діяльності у відповідних правовідносинах, спрямованої на захист інтересів держави. Таким органом може виступати орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади (в даному випадку -Лубенська ОДПІ).

Орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, фактично є позивачем у справах, порушених за позовною заявою прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-162, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Лубенського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби до Приватного підприємства " Влад - буд 2007 " про стягнення податкового боргу задовольнити частково.

Стягнути з розрахункових рахунків Приватного підприємства " Влад - буд 2007 " (ідентифікаційний код 35452264) кошти на погашення податкового боргу:

по податку на прибуток на р/р 31116009700379, одержувач державний бюджет, код одержувача 37958534, банк одержувача ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019 в розмірі 569 грн. (п'ятсот шістдесят дев'ять гривень);

по податку на додану вартість на р/р 31118029700379, код платежу 14010100, одержувач державний бюджет УДКСУ у Лубенському районі, код одержувача 37958534, банк одержувача ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019 в розмірі 198 935 грн.44 коп. (сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень сорок чотири копійки).

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції.

Суддя Л.О. Єресько

Часті запитання

Який тип судового документу № 27404319 ?

Документ № 27404319 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 27404319 ?

Дата ухвалення - 13.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27404319 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 27404319 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 27404319, Полтавський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 27404319, Полтавський окружний адміністративний суд було прийнято 13.11.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 27404319 відноситься до справи № 2а-1670/6794/12

Це рішення відноситься до справи № 2а-1670/6794/12. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 27404310
Наступний документ : 27404337