Рішення № 27184896, 01.11.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
01.11.2012
Номер справи
812/4755/12
Номер документу
27184896
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Cправа № 812/4755/12

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2012р. м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Наумової І.Й.,

при секретарі Кунець В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра»до ОСОБА_1, ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, посилаючись на те, що 20.11.2002 року ОСОБА_1 вступила в члени Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра», при цьому ознайомилась зі Статутом, своїми правами і обов'язками, інструкціями, Положеннями і робочими документами Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра», про що вказала в заяві на вступ до кредитної спілки. При вступі до кредитної спілки Відповідач ОСОБА_1 одержала членську книжку з особовим рахунком, на який сплатила вступний внесок - 10 грн., членський внесок 20 грн. Ці внески є обов'язковою підставою для набуття членства у кредитній спілці.

19.07.2011 року ОСОБА_1 як член кредитної спілки, звернувся в кредитний комітет кредитної спілки з проханням одержання кредиту.

19.07.2011 року ОСОБА_1 отримала кредит в розмірі 18 000 грн. відповідно до кредитного договору №11316 від 19 липня 2011 року, укладеного між Запорізькою обласною кредитною спілкою «Довіра» та ОСОБА_1, що підтверджується видатковим касовим ордером.

З метою забезпечення повернення кредиту, 19 липня 2011 року між ОСОБА_2 (1-й Поручитель) і ОСОБА_4 (2-й Поручитель) був укладений договір поруки № 11316.

На даний час, Позичальник ОСОБА_1 отриману суму кредиту згідно з графіком не сплачує, встановлені договором відсотки за користування кредитом сплатила частково у сумі 2076,30 грн.

Станом на 25.05.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором складає 21407,40 грн., а саме:

-18 000 грн. - основна заборгованість, стосовно п.1.1 за кредитним договором № 11316 від 19 липня 2011 року;

- 3407,40 грн. - нараховані і не сплачені проценти за користування кредитом.

На підставі вищевикладеного, позивач просить суд стягнути солідарно на його користь з відповідачів вищезазначену заборгованість по кредиту, а також судові витрати.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_5 позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити на підставах, викладених в позові. проти заочного розгляду справи не заперечував.

Відповідачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не зявились.

Відповідач ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно задоволення позовних вимог не заперечувала.

Вислухавши пояснення сторін, вивчивши надані письмові докази у сукупності, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлений позов є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Згідно зі ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.2. ст.1050 ЦК України у разі прострочення повернення чергової частини позики, що залишилася, кредитна спілка має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних їй відповідно до ст.1048 ЦК України.

З матеріалів справи вбачається, що 19.07.2011 року ОСОБА_1 звернулась з заявою в кредитний комітет Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра»на отримання кредиту у сумі 18 000 грн. строком на 12 місяців до 19.07.2012 року (а.с. 7).

19.07.2011 року між Запорізькою обласною кредитною спілкою «Довіра»та ОСОБА_1 (ОСОБА_6І.), укладено кредитний договір № 11316 (а.с.8), за яким ОСОБА_1 отримала кошти у розмірі 18 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №4778 від 19.07.2011 року (а.с.5).

У п.1.1 кредитного договору зазначено, що Спілка надає Позичальнику ОСОБА_1 у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру кредит в розмірі 18000, тобто до 19.07.2012 року, а позичальник повертає кредит протягом зазначеного в Договорі строку (або достроково) і сплачує 2% процента щомісячно наперед від залишку суми неповерненого кредиту у відповідності з графіком погашення суми кредиту і процентів за користування залишку суми кредиту.

Відповідно до п.1.5 кредитного договору №11316 від 19.07.2011 року у випадку несплати (або) неповної сплати Позичальником сум відповідно з графіком погашення суми кредиту і процентів за користування кредитом, Позичальник сплачує подвійну процентну ставку за користування кредитом до дня фактичної сплати (повернення) повної суми кредиту (включаючи і день сплати).

З метою забезпечення повернення кредиту, 19 липня 2011 року між ОСОБА_2 (1-й Поручитель) і ОСОБА_4 (2-й Поручитель) був укладений договір поруки № 11316 (а.с.9).

Згідно п.1.1 договору поруки, Поручителі поручаються перед Спілкою за виконання умов кредитного договору, тобто гарантують виконання Позичальником умов кредитного договору № 11316 від 19.07.2011 року по забезпеченню своєчасного і повного повернення кредиту і процентів Позичальником.

Пунктом 2.3 договору поруки передбачено, що поручителі зобов'язані самостійно стежити за виконанням Позичальником зобов'язань за кредитним договором.

Відповідно до п.3.1 договору поруки, строк дії поруки за даним договором становить 8 років з дня підписання сторонами даного Договору (а.с. 9).

Відповідно до ч. 1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку і відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником. У разі порушення боржником зобовязання. Забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники (ч.1 ст.554 ЦК України).

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідачі не виконують взяті на себе зобовязання за кредитним договором та договором поруки, та допустили заборгованість, яка станом на 25.05.2012 року складає 21407,40 грн., в тому числі:

-18 000 грн. - основна заборгованість, стосовно п.1.1 за кредитним договором № 11316 від 19 липня 2011 року;

- 3407,40 грн. - нараховані і не сплачені проценти за користування кредитом.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами, а ст.525 ЦК України забороняє односторонню відмову від зобов'язання або односторонню зміну його умов. В порушення вимог закону, відповідачі в односторонньому порядку відмовилися від виконання договірних зобов'язань, в установлені строки належні суми не сплачують, чим спричиняють Кредитній спілці збитки.

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обовязки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем та відповідачем у судах.

Згідно ч.2 ст.21 Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка має право самостійно встановлювати розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою.

Виходячи з положень ст.ст.626-629, 631 ЦК України, укладений сторонами договір є цивільно-правовою угодою, в якій сторони на власний розсуд визначили зміст їх прав і обовязків, які є обовязковими до виконання сторонами протягом строку, визначеного договором.

Зокрема, умовами кредитного договору, сторони передбачили відповідальність за запізнення строків обовязкової щомісячної сплати процентів у розмірі подвійної суми процентів за кожен місяць та за запізнення повернення основної суми кредиту у розмірі 0,1% від залишку неповернутої суми кредиту за кожен день запізнення. З умовами кредитного договору відповідач погодився підписуючи його, відповідно до п.3 ч.1 ст.3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є свобода договору. У передбаченому законом порядку ОСОБА_1 сам кредитний договір не оспорювала.

Згідно з ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму. Він не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

За таких підстав, коли встановлено, що з вини відповідачів зобовязання перед позивачем не виконано, відповідачі в односторонньому порядку відмовилися виконувати взяті на себе зобовязання щодо погашення заборгованості, суд приходить до висновку, що позов в частині стягнення заборгованості підлягає задоволенню у повному обсязі у розмірі 21407,40 грн.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України з відповідачів, в солідарному порядку, підлягають стягненню на користь позивача сплачені ним судові витрати - судовий збір в сумі 214,60 грн.

На підставі п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України, а саме справедливості, добросовісності та розумності, ст.ст. 11, 525, 526, 530, 626-629, 631 ЦК України, ст.ст. 3, 11, 57, 60, 212-215, 224, 223 ЦПК України суд,

В И Р І Ш И В:

Позов Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра»до ОСОБА_1, ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 на користь Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра»(69006 м. Запоріжжя, пр.. Металургів, 12 код ЄДРПОУ 25821181, п.рах. № 26505301169951 в філії «Відділення ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя», МФО 313355) суму заборгованості за кредитним договором № 11316 від 19.07.2011 р. у сумі 21407,40 грн., яка складається з суми заборгованість по тілу кредиту у розмірі 18000 грн., заборгованості по нарахованих і не сплаченим процентам за користування кредитом у розмірі 3407,40 грн., та витрати на сплату судового збору у розмірі 214,60 грн. Всього на суму 21622 грн. (двадцять одна тисяча шістсот двадцять дві гривні 00 копійок).

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні при його проголошенні, можуть оскаржити у той самий строк з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.ЗапоріжжяІ.Й. Наумова

Часті запитання

Який тип судового документу № 27184896 ?

Документ № 27184896 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 27184896 ?

Дата ухвалення - 01.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27184896 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 27184896 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 27184887
Наступний документ : 27203631