Рішення № 27164835, 30.10.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
30.10.2012
Номер справи
812/5622/12
Номер документу
27164835
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа|річ| № 812/5622/2012

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ|розв'язання,вирішення,розв'язування|

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Коммунарській районний суд у складі:

головуючого судді: Піх Ю.Р.,

при секретарі: Бабенко Г.В.,

розглянувши|розгледівши| у відкритому|відчиненому| судовому засіданні справу|річ| за позовом Публічного акціонерного товариства «АктаБанк»до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Актабанк» звернувся до суду із позовом, в якому зазначив, що 21.06.2011 року між ПАТ «Актабанк»та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №0860309501/Т/972109 на споживчі потреби. Відповідно до п.2.1. Кредитного договору, позивач надав відповідачу у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, грошові кошти в формі разового кредиту у сумі 6 000 грн., з встановленням місячної процентної ставки 2,75% в обмін на зобов'язання відповідача по поверненню основної заборгованості за кредитом до 15 числа кожного календарного місяця (включно) згідно графіку, який визначений в п.2.1.1. кредитного договору, із щомісячною сплатою процентів за користування кредитом в терміни, визначені в п.3.3.1. Кредитного договору погашення кредиту здійснюється згідно графіку з кінцевою датою погашення заборгованості за кредитом 20.06.2012 року. Відповідно до п.3.1. кредитного договору надання кредиту проводитися шляхом надання готівкових коштів з позичкового рахунку позичальника через касу Банку на підставі заяви позичальника. Позивач виконав свої зобов'язання по кредитному договору в повному обсязі, шляхом надання відповідачу грошових коштів у сумі 6 000 гривень через касу банку, що підтверджується заявою на видачу готівки №148974 від 21.06.2011 року. В порушення умов п.2.1.1., 3.3.1. кредитного договору відповідач не здійснює своєчасне погашення кредиту та сплату нарахованих процентів за користування кредитом у встановлені договором строки. Згідно п.5.1. Кредитного договору у разі прострочення позичальником строків погашення кредиту, сплати процентів за користування кредиту, зазначених у п.2.1. кредитного договору позичальник сплачує банку пеню в розмірі 0,1 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Відповідно до п.4.2.2. кредитного договору, у разі невиконання позичальником своїх обов'язків за кредитним договором, банк має право вимагати від позичальника дострокового виконання ним всіх своїх зобов'язань за кредитним договором протягом 30 календарних днів з дня отримання позичальником письмової вимоги про повернення кредиту, сплати процентів, а також можливої пені та/або штрафу.

Згідно п.4.2.3 кредитного договору, банк має право вимагати повернення кредитних коштів, нарахованих процентів та можливих штрафних санкцій у разі затримання клієнтом сплати кредиту та/або процентів щонайменше на 30 календарних днів.

Відповідно до п.4.2.2. кредитного договору у разі невиконання позичальником своїх обов'язків за кредитним договором, банк має право розірвати договір у судовому порядку.

Станом на 25.06.2012 року за відповідачем наявна заборгованість по кредитному договору в сумі 4 140,50 грн., в тому числі:

-по тілу кредиту -3 195,03 грн.;

-несплачені відсотки -609,60 грн., нарахованим за період з 01.12.2011 р. по 24.06.2012 р.;

-несплачена пеня за прострочення строків виконання зобов'язань-335,87 грн.;

У звґязку з чим, позивач просив суд стягнути на його користь з позивача заборгованість за кредитним договором у розмірі 4140, 50 грн., та судові витрати у розмірі 321,90 грн.

Представник позивача|позовниця,позивачка| в судовому засіданні наполягав|настоював| на позові, надавши пояснення, аналогічні викладеним у позовній заяві.

Відповідач ОСОБА_1 в суд не з'явився, про причини неявки суду не відомо. Не маючи відомостей про причину неявки відповідача, с|уд визнав можливим розгляд справи|речі| без його участі на підставі наявних матеріалів та доказів згідно ч.4 ст.169 ЦПК України, тобто заочно.

Вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України, одним із способів захисту судом цивільних прав та інтересів є примусове виконання зобов'язання в натурі. Примусове виконання зобов'язання в натурі, - це спосіб захисту, який випливає з загального принципу повного і належного виконання зобов'язання та полягає в зобов'язанні здійснити дію, або утриматися від її здійснення , незалежно від застосування до боржника інших заходів впливу.

Судом встановлено, що 21.06.2011 року між ПАТ «Актабанк»та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №0860309501/Т/972109 на споживчі потреби. Відповідно до п.2.1. Кредитного договору, позивач надав відповідачу у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, грошові кошти в формі разового кредиту у сумі 6 000 грн., з встановленням місячної процентної ставки 2,75% в обмін на зобов'язання відповідача по поверненню основної заборгованості за кредитом до 15 числа кожного календарного місяця (включно) згідно графіку, який визначений в п.2.1.1. кредитного договору, із щомісячною сплатою процентів за користування кредитом в терміни, визначені в п.3.3.1. Кредитного договору погашення кредиту здійснюється згідно графіку з кінцевою датою погашення заборгованості за кредитом 20.06.2012 року. Відповідно до п.3.1. кредитного договору надання кредиту проводитися шляхом надання готівкових коштів з позичкового рахунку позичальника через касу Банку на підставі заяви позичальника. Позивач виконав свої зобов'язання по кредитному договору в повному обсязі, шляхом надання відповідачу грошових коштів у сумі 6 000 гривень через касу банку, що підтверджується заявою на видачу готівки №148974 від 21.06.2011 року. В порушення умов п.2.1.1., 3.3.1. кредитного договору відповідач не здійснює своєчасне погашення кредиту та сплату нарахованих процентів за користування кредитом у встановлені договором строки. Згідно п.5.1. Кредитного договору у разі прострочення позичальником строків погашення кредиту, сплати процентів за користування кредиту, зазначених у п.2.1. кредитного договору позичальник сплачує банку пеню в розмірі 0,1 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного судочинства України.

Згідно зі ст.536 ЦК України за користуванням чужими грошовими коштами боржник зобов' язаний сплачувати проценти. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов' язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п.4.2.2. кредитного договору, у разі невиконання позичальником своїх обов'язків за кредитним договором, банк має право вимагати від позичальника дострокового виконання ним всіх своїх зобов'язань за кредитним договором протягом 30 календарних днів з дня отримання позичальником письмової вимоги про повернення кредиту, сплати процентів, а також можливої пені та/або штрафу.

Згідно п.4.2.3 кредитного договору, банк має право вимагати повернення кредитних коштів, нарахованих процентів та можливих штрафних санкцій у разі затримання клієнтом сплати кредиту та/або процентів щонайменше на 30 календарних днів.

Відповідно до п.4.2.2. кредитного договору у разі невиконання позичальником своїх обов'язків за кредитним договором, банк має право розірвати договір у судовому порядку.

Дослідивши докази, що є|наявний| в справі|речі| і вислухавши пояснення представника позивача, - суд вважає|лічить|, винними діями відповідача по своєчасному не погашенню кредиту - заподіяні|спричинені| збитки позивачу, тому позов підлягає задоволенню, оскільки заснований на законі, підтверджений матеріалами справи|речі| з|із| розрахунком заборгованості на суму 4140,50 грн., що складається із заборгованості за кредитом та по процентам за користування кредитом, а також квитанцією про оплату судового збору у розмірі - 321 грн. 90 коп.

Керуючись ст. ст. 526,543,553,610,611,1054 ЦК| України, ст. ст. 60, 209, 212, 214-215, 224-226 ЦПК| України,-

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «АктаБанк»до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1, який мешкає: АДРЕСА_1, суму заборгованості за кредитним договором № 0860309501/Т/972109 від 21.06.2011 року, яка становить 4 140 гривень 50 копійки на користь Публічного акціонерного товариства «Актабанк» МФО 307394, ЄДРПОУ 35863708, р/р 29094001000117 в ПАТ «АктаБанк».

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в сумі - 321 гривень 90 копійок на користь Публічного акціонерного товариства «АктаБанк».

Апеляційна скарга на рішення може бути подана протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя

Комунарського районного суду

міста Запоріжжя: ОСОБА_2

Часті запитання

Який тип судового документу № 27164835 ?

Документ № 27164835 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 27164835 ?

Дата ухвалення - 30.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27164835 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 27164835 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 27164819
Наступний документ : 27165060