Постанова № 26515355, 18.10.2012, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
18.10.2012
Номер справи
2а-10283/12/0170/6
Номер документу
26515355
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

18 жовтня 2012 р.

Справа №2а-10283/12/0170/6

(12:40)

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі:

головуючого судді Латиніна Ю.А.,

при секретарі Захаровій М.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Відокремленого підрозділу "Держенергонагляд у Кримському регіоні" (Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Кримському регіоні)

до Сакського державного хімічного заводу

про стягнення штрафу

Суть спору: Відокремлений підрозділ "Держенергонагляд у Кримському регіоні" (Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Кримському регіоні) звернувся до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом про стягнення з Сакського державного хімічного заводу 3400 грн. штрафу за порушення законодавства про електроенергетику.

Представник позивача, у судове засідання не прибув, надав клопотання про розгляд справи у його відсутності, на позовних вимогах наполягав у повному обсязі.

Представник відповідача до суду не з’явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Будь-яких клопотань суду не направив, заперечень на позов не надав.

Суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність представників сторін, керуючись ст. 128 КАС України, на підставі наявних доказів.

Розглянув матеріали справи, дослідив докази, надані позивачем, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до положень ст.17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно - правові спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України. Згідно з ст.50 КАС України громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень в інших випадках, встановлених законом. Прикладом "інших справ у випадках, встановлених законом" можуть бути справи про застосування адміністративно-господарських санкцій (глава 27 ГКУ), які згідно із законом застосовуються у судовому порядку.

Статтею 216 Господарського кодексу України визначено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. Пунктом 3 статті 217 Господарського кодексу України передбачено, що, крім зазначених у частині другій цієї статті господарських санкцій, до суб'єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції. При цьому статтею 238 Господарського кодексу України прямо передбачено, що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції. А частиною 2 вказаної статті визначено, що види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.

Правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці та регулювання відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі передбачені Законом України “Про електроенергетику”від 16.10.1997, № 575/97-ВР (далі - Закон).

Одними з головних засад державної політики в сфері електроенергетики відповідно до ст. 5 Закону є створення умов безпечної експлуатації об'єктів електроенергетики, додержання єдиних державних норм, правил і стандартів всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпечення відповідальності енергопостачальників та споживачів.

Відповідно до ст. 9 Закону державний нагляд в електроенергетиці здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та інші органи, визначені законодавством України. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії здійснює нагляд за електричними і тепловикористовуючими установками та тепловими мережами споживачів та суб'єктів електроенергетики.

Державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії мають право: давати споживачам та суб'єктам електроенергетики обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень нормативно-правових актів; давати споживачам та суб'єктам електроенергетики приписи про приведення засобів обліку, контролю та регулювання споживання електричної і теплової енергії у відповідність з нормами, правилами і стандартами в електроенергетиці; надавати приписи щодо неприпустимості продовження експлуатації електричних і тепловикористовуючих установок споживачів, якщо це створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, здоров'ю населення; застосовувати в установленому законодавством України порядку санкції до суб'єктів господарської діяльності за порушення нормативно-правових актів та складати протоколи про адміністративні правопорушення.

ВП “Держенергонагляд у Кримському регіоні” створено відповідно до “Положення про відокремлений підрозділ “Держенергонагляд у Кримському регіоні” Державного підприємства НЕК “Укренерго”, затвердженого наказом НЕК “Укренерго” від 20.02.2006 року № 63 “Про утворення відокремлених підрозділів НЕК “Укренерго” і здійснює свою діяльність у складі ДП НЕК “Укренерго”.

Відповідно до Положення метою і завданням ВП “Держенергонагляд у Кримському регіоні” є сприяння забезпеченню належного функціонування об’єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави й здійснення контролю за дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії, вимог нормативно –правових і нормативно –технічних актів у сфері виробництва, поставки й споживання електричної та теплової енергії.

Таким чином, судом встановлено, що ВП “Держенергонагляд у Кримському регіоні”, реалізуючи свої завдання та функції у відносинах з фізичними та юридичними особами, є органом виконавчої влади та, відповідно, суб’єктом владних повноважень.

Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються Законами України “Про електроенергетику”, “Про захист прав споживачів”, “Про захист економічної конкуренції”, “Про енергозбереження”, іншими нормативно-правовими актами.

Обов’язки і відповідальність споживачів електричної енергії передбачені ст. 26 Закону України “Про електроенергетику”№ 575/97-ВР від 16.10.1997р. зі змінами та доповненнями.

Споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Безпечну експлуатацію енергетичних установок споживача та їх належний технічний стан забезпечує сам споживач. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України. Правила користування електричною і тепловою енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України (ч. 1-4 ст. 26 Закону).

Споживач забезпечує безперешкодний доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до електричних установок споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону (ч. 9 ст. 29 Закону).

Правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність (ст. 27 Закону).

Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці у тому числі: за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Національної комісії регулювання електроенергетики України, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та порушення умов ліцензій - штраф у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 3 ст. 27 Закону).

Національна комісія регулювання електроенергетики України, державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень, передбачених цією статтею, видають у межах своєї компетенції суб'єктам господарської діяльності постанови про накладення штрафів за встановленою формою (ч. 4 ст. 27 Закону).

Порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання передбачений відповідним Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 21 липня 1999 року № 1312 (далі –Положення).

Згідно з п. 7 Положення рішення про накладення штрафу приймається на підставі акта перевірки суб'єкта господарювання, складеного посадовими особами НКРЕ, та акта перевірки (протоколу) суб'єкта господарювання, складеного посадовими особами Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж або Держенергонагляду.

Відповідно до п. 8 Положення рішення про накладення штрафу оформляється постановою НКРЕ, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж і постановою (розпорядженням) Держенергонагляду.

Пунктом 9 Положення передбачено, що постанова або розпорядження про накладення штрафу складається у двох примірниках. Перший примірник постанови або розпорядження залишається в органі, який її оформив. Другий примірник у 3-денний термін після оформлення постанови або розпорядження надсилається (видається повноважному представнику) для сплати штрафу суб'єкту господарювання.

Судом встановлено, що приписом Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Кримському регіоні № 04/08-50-022 від 14.09.2011 року на підставі ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності", ст. 9 Закону України “Про електроенергетику” Сакський державний хімічний завод зобов'язано усунути порушення вимог чинного законодавства в сфері електроенергетики в строки, вказані в припису.

В приписі зазначено, що письмову інформацію про виконання кожного пункту припису необхідно подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом. Про виконання припису в цілому інспекцію необхідно повідомити до 22.12.2011 року.

Відповідача було попереджено про відповідальність у вигляді штрафу за невиконання чи несвоєчасне виконання припису відповідно до законодавства України.

Припис був отриманий відповідачем, про що свідчить підпис на бланку припису.

27.12.2011 р. старшим державним інспектором з енергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Кримському регіоні відповідно до ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, ст. 9 Закону України “Про електроенергетику”, ст. 14 Закону України "Про теплопостачання" було проведено позапланову перевірку відповідача щодо виконання вимог Припису № 04/08-50-022 від 14.09.2011 року, в результаті якої було встановлено невиконання ним цього Припису в частині пункту № 1.

За результатами перевірки було складено Акт перевірки (протокол) № 04/08-50/013 від 27.12.2011 року.

На підставі зазначеного акту перевірки, відповідно до Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою КМУ від 21.07.1999 року № 1312 позивачем 15.02.2012р. винесена постанова № 24 кр про накладення на відповідача штрафу у розмірі 3400,00 грн. за порушення ст. 27 Закону України “Про електроенергетику”та ст. 31 Закону України “Про теплопостачання”в частині невиконання Припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

Згідно з п. 10 Положення суб'єкт господарювання сплачує штраф за порушення законодавства в галузі електроенергетики протягом 30 днів з дня прийняття постанови (розпорядження) про його накладення, а за порушення законодавства у сфері теплопостачання - у 15-денний строк з дня прийняття постанови (розпорядження) про його накладення.

Відповідно до п. 11 Положення рішення про накладення на суб'єктів господарювання штрафів може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Відповідач доказів про оскарження постанови №24 кр від 15.02.2012 року не надав.

Відповідно до положень ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги те, що відповідач не надав доказів сплати штрафу у розмірі 1020,00 грн., суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Враховуючи, що позивач не здійснював судових витрат по справі, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Під час судового засідання, яке відбулось 18.10.2012 р. були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст. 163 КАС України постанову складено 22.10.2012 року.

Керуючись ст. ст. 160-163, ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Сакського державного хімічного заводу (96500, м. Саки, вул. Заводська, 1, ідентифікаційний код 05761732) у дохід Державного бюджету Сакського району (код платежу 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", п/р 31119106700243, МФО 824026, код ЄДРПОУ 38006171, банк одержувача: Управління Державного казначейства в АР Крим м. Сімферополь) штраф у розмірі 3400,00 грн. за постановою № 24 кр від 15.02.2012 року.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Латинін Ю.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 26515355 ?

Документ № 26515355 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 26515355 ?

Дата ухвалення - 18.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26515355 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26515355 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 26515355, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Судове рішення № 26515355, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим було прийнято 18.10.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 26515355 відноситься до справи № 2а-10283/12/0170/6

Це рішення відноситься до справи № 2а-10283/12/0170/6. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 26515351
Наступний документ : 26515364