Постанова № 26414994, 26.07.2012, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.07.2012
Номер справи
2а/0570/8280/2012
Номер документу
26414994
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2012 р. Справа № 2а/0570/8280/2012

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардейської дивізії, 17

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Дворникова М.С.

розглянувши в порядку скороченого провадження в приміщенні Донецького окружного адміністративного суду адміністративну справу

за позовом Горлівської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби

до Виробничого кооперативу «Недра»

про припинення юридичної особи

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Горлівська об’єднана державна податкова інспекція Донецької області Державної податкової служби (надалі позивач), звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Виробничого кооперативу «Недра» (ЄДРПОУ 19379433) із позовом про припинення юридичної особи. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що відповідач перебуває на обліку в Горлівській об’єднаній державній податковій інспекції Донецької області Державної податкової служби як платник податків, проте на порушення підпункту 16.1.3 пункту 16.1. статті 16 Податкового кодексу України відповідач не подає звітність про отримані доходи протягом року, що за приписами частини 2 статті 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» є підставою для припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Ухвалу суду про відкриття скороченого провадження відповідач отримав 13 липня 2012 року, про що свідчить його підпис на поштовому повідомлення, яке міститься у матеріалах справи.

Відповідно до частини 4 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, надані позивачем, суд дійшов висновку про достатність повідомлених позивачем обставин та про можливість розгляду справи в порядку скороченого провадження.

Пунктом 2 частини 5 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу у порядку скороченого не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Відповідач - Виробничий кооператив «Недра» (ЄДРПОУ 19379433) є юридичною особою, зареєстрований та обліковується в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 992 від 02.04.2012 року.

Відповідно до довідки про взяття на облік платника податків № 3324/4-10-29 від 12.04.2012 року відповідач перебуває на обліку в Центрально-міському відділенні Горлівської об’єднаної державній податковій інспекції, правонаступником якої є позивач, з 18 травня 1993 року.

Згідно акту перевірки податкової звітності № 546/15-0 від 12 квітня 2012 року Виробничий колектив «Недра» не надає податкової звітності до органу державної податкової інспекції з 1 кварталу 2011 року.

За правилами частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Пунктом 2 частини 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування», який діяв до 01 січня 2011 року, встановлений обов’язок платників податків і зборів (обов'язкових платежів) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до підпункту 16.1.3 пункту 16.1. статті 16 Податкового кодексу України, що набрав чинності з 01 січня 2011 року, платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Тобто, чинним законодавством на платників податків покладений обов’язок надання податкової звітності у встановлені законодавством строки незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню.

Пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу», який діяв до 01 січня 2011 року, державна податкова інспекція уповноважена здійснювати контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Пунктом 20.1.12 статті 20 та пунктом 67.2. статі 67 Податкового кодексу України передбачено, що органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини 1 статті 3, пункту 1 статті 33, абзацу 5 частини 2 статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців; підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно пункту 11.10 Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України № 979 від 22 грудня 2010 року, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності, то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Наявними в матеріалах справи документами підтверджений факт набуття відповідачем статусу юридичної особи та наявність у відповідача обов’язку надання податковим органам податкової звітності. Проте, всупереч наведеним вище положенням чинного законодавства України, відповідач не надавав до податкового органу податкову звітність протягом 2011 – 2012 років. Відсутність податкового боргу станом на 11 квітня 2012 року підтверджується довідкою про заборгованість перед бюджетом № 2410/10/19-0 від 11.04.2012 року.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача про припинення юридичної особи відповідача та наявність підстав для їх задоволення.

Відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, судові витрати з відповідача не стягуються.

З огляду на наведене, на підставі ст. ст. 46, 49 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Податкового кодексу України, ст.ст. 8 - 11, 40, 94, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позовні вимоги Горлівської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби до Виробничого кооперативу «Недра» про припинення юридичної особи, - задовольнити.

Припинити юридичну особу - Виробничий кооператив «Недра» (код ЄДРПОУ 19379433, адреса: 84617, Донецька область, м. Горлівка, вул. Першотравнева, 33).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Повний текст постанови виготовлений 26 липня 2012 року.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Дворников М.С.

Попередній документ : 26414992
Наступний документ : 26415001