Постанова № 26367416, 04.10.2012, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
04.10.2012
Номер справи
2а-1870/5693/12
Номер документу
26367416
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2012 р. Справа № 2a-1870/5693/12

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Прилипчука О.А.,

за участю секретаря судового засідання - Прімової О.В.,

представника позивача - Приліпа М.М.,

представника відповідача - Талденко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу №2a-1870/5693/12

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бліц плюс"

до Державної податкової інспекції у м. Сумах

про зобов'язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бліц плюс" (надалі по тексту - позивач, ТОВ "Бліц плюс") звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у місті Сумах (надалі по тексту - відповідач, ДПІ у місті Сумах), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії відповідача щодо визнання у Акті документальної виїзної позапланової перевірки позивача від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5 нікчемними правочинів укладених ТОВ "Бліц Плюс"(код ЄДРПОУ 36707223) з : ТОВ "Толден"(код ЄДРПОУ 32683911); ТОВ "Аго Проф"(код ЄДРПОУ 37298472); ПП "Аркада - М"(код ЄДРПОУ 32157730); ВАТ "Звенигородський сироробний комбінат"(код ЄДРПОУ 00447818); ТОВ "Разан - Н"(код ЄДРПОУ 37340463); ТОВ "Свій Дніпро"(код ЄДРПОУ 36442257); ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1); ТОВ "Біотехімпульс"(код ЄДРПОУ 36778933).

- визнати протиправними дії відповідача щодо проведенням документальної виїзної позапланової перевірки позивача в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по фінансово-господарським операціям з ТОВ "Толден" за грудень 2011 року, в результаті якої складено Акт перевірки від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5.

- зобов'язати відповідача вилучити з облікової картки платника податків позивача та АС "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА" інформацію про результати проведенням документальної виїзної позапланової перевірки позивача в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по фінансово-господарським операціям з ТОВ "Толден" за грудень 2011 року, в результаті якої складено Акт перевірки від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5.

- зобов'язати відповідача утриматись від вчинення певних дій, а саме: утриматись від використання Акту документальної виїзної позапланової перевірки позивача №276/36707223/5 від 13.04.2012 р. у проведенні перевірок інших суб'єктів господарювання - контрагентів позивача.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що відповідачем проведена документальна виїзна позапланова перевірка позивача в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Толден» за грудень 2011 року, в результаті якої складено акт перевірки від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5.

Перевіркою встановлено порушення :

- п. 185.1 ст.185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п.198.2 , п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2756-VI.

- ч. 5 ст. 203, ч.1,2 ст. 215, ст. 216 ЦК України в частині недодержання вимог зазначених статей в момент вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними по правочинах, здійснених ТОВ «Бліц Плюс», код ЄДРПОУ 36707223, при придбанні та продажу товарів (послуг).

Відповідно до частини 1, 5 ст. 203, п. 1,2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України, зазначені правочини мають ознаки нікчемності та є нікчемними - в силу припису закону. Правочини, укладені ТОВ «Бліц Плюс», з вищевказаними контрагентами суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою приховування сплати податків третіх осіб.

В зв'язку з тим, що угоди поставки є нікчемними, нікчемний правочин недійсним в силу закону, такий нікчемний правочин не створює інших юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

На підставі вищевказаного акту перевірки до облікової картки платника податків, до АС «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА» внесено коригування до задекларованих податкових зобов'язань і податкового кредиту товариства та здійснюються перевірки контрагентів товариства.

Вищезазначені дії відповідача щодо проведення перевірки, щодо визнання нікчемними правочинів укладених з контрагентами, щодо внесення коригувань до задекларованих податкових зобов'язань і податкового кредиту товариства та дії щодо використання протиправного акту при здійснення перевірки контрагентів товариства вчинені з порушенням порядку, встановленого законодавством України, не відповідають фактичним обставинам справи і суперечать законодавству України, а саме.

Підпунктом 78.1.1. п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

З аналізу вищевказаної норми вбачається, що податковий орган має право провести відповідну перевірку лише якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Крім того, позивач належним чином надав пояснення та їх документальні підтвердження на кожен запит Державної податкової інспекції у м. Сумах.

В акті перевірки № 276/2230/36707223/5 не вказано будь-якої обставини, передбаченої ст. 78 Податкового кодексу Україні, яка може слугувати підставою для проведення відповідної податкової перевірки та не зазначено будь-якого запиту на який наше товариство не надало відповіді.

Позивач вважає, що відповідач грубо порушив ст. 78 Податкового кодексу України провівши податкову перевірку позивача за відсутності жодної із обставин, які визначені в ст. 78 Податкового кодексу України.

Враховуючи вищеозначене, проведення відповідачем документальної виїзної позапланової перевірки позивача за відсутності будь-якої із обставин, передбачених ст. 78 Податкового кодексу України та відсутність посилання на вищевказані обставини в акті перевірки - є підставою для визнання протиправними дій відповідача.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно п.п. 5.2. та п. 6 Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затверджених Наказом Державної податкової адміністрації України № 984 від 22.12.2010р. у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення необхідно:

- чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків та господарську операцію, в результаті якої здійснено це порушення, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб платника податків або його законних представників щодо встановлених порушень;

- зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, та докази, що підтверджують наявність факту порушення.

Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі з посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

З 01.01.2011 року набули чинності зміни, внесені до Цивільного кодексу України, зокрема, було викладено частину першу статті 203 у новій редакції та доповнено статтю 228 частиною третьою. На підставі ч. 3 ст. 228 Цивільного кодексу України чи ст. 207 Господарського кодексу України доводити недійсність правочинів (визнавати такими, що порушують публічний порядок) органи державної податкової служби зобов'язані виключно у судовому порядку.

Таким чином, станом на момент проведення перевірки та розгляду справи законодавством України передбачено єдиний порядок визнання правочину таким, що порушує публічний порядок - це судовий порядок. Нехтуючи вимогами закону відповідач не посилається в акті №276/2230/36707223/5 на будь-які рішення щодо визнання правочинів укладених позивачем - як такими, що порушують публічний порядок.

В акті перевірки № 276/2230/36707223/5 відсутні навіть посилання щодо порушених кримінальних справ відносно посадових осіб позивача чи його контрагентів.

Також, нехтуючи вимогами п п. 5.2. та п. 6 вищевказаного Порядку відповідач не зазначив в акті № 276/2230/36707223/5 жодних доказів порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення та пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави. Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним внаслідок укладання та виконання позивачем та його контрагентами правочинів.

Крім того, до та під час перевірки позивачем надано відповідачу документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують реальність постачання товару, щодо кожної суми податку на додану вартість, сплаченого в ціні придбаного товару за перевіряємий період та документи які підтверджують його використання в господарській діяльності, у тому числі документи щодо наступного продажу, у зв'язку чим не може нести будь-яку відповідальність за дії інших контрагентів які знаходиться у податковому ланцюгу.

Згідно п. 7. Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затверджених Наказом Державної податкової адміністрації України № 984 від 22.12.2010р. акт (довідка) документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульний аркуш акта (довідки) документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок.

Враховуючи вищевказане, позивач вважає, що акт перевірки № 276/2230/36707223/5, не має наскрізної нумерації сторінок, титульний аркуш акта перевірки не надрукований на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок - у зв'язку з чим не відповідає вищевказаним вимогам і тому не може бути підставою для прийняття будь-яких рішень.

Отже, позивач, приходить до висновку, що дії відповідача щодо проведення перевірки, щодо визнання нікчемними правочинів укладених з контрагентами, щодо внесення коригувань до задекларованих податкових зобов'язань і податкового кредиту товариства та дії щодо використання протиправного акту при здійснення перевірки контрагентів товариства вчинені без дотримання принципів обґрунтованості, розсудливості, з порушенням порядку встановленого законодавством України, не відповідають фактичним обставинам справи і суперечать законодавству України - у зв'язку з чим вищеозначені дії повинні бути визнані протиправними, а відповідач зобов'язаний вчинити дії щодо скасування протиправного коригування задекларованих показників податкового кредиту і податкових зобов'язань позивача та зобов'язаний утриматись від дій які негативно впливають на діловий імідж позивача у господарських відносинах.

Отже, позивач приходить до висновку, що зазначеними діями порушені його права, а тому просить позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнала, вважає дії відповідача правомірними.

Заслухавши доводи представників сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що ДПІ в м. Суми листом від 16.02.2012р. №14025/10/15-345 надіслано запит ТОВ «Бліц плюс» про надання пояснень та підтверджуючих документів, на який не було отримано відповідь (а.с. 33).

04.04.2012 року ДПІ у м. Сумах прийнято наказ про проведення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Бліц-Плюс» та направлення на перевірку №45 від 04.04.2012 року. (а.с. 169, 210).

04.04.2012 р. по 06.04.2012 р. ДПІ у м. Сумах проведено документальну виїзну позапланову перевірку ТОВ «Бліц Плюс» в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Толден» за грудень 2011 р.

13.04.2012 р. відповідачем за результатами перевірки складено акт №276/2230/36707223/5 (а. с. 11-22).

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд виходить з наступного.

Як встановлено з матеріалів справи в обґрунтування позовних вимог позивач посилається порушення його прав у зв'язку із перевірки визнанням в акті перевірки нікчемними угодами позивача з його контрагентами та відповідне корегування у базі податкової служби.

Проте, суд не погоджується із такими висновками позивача, виходячи з наступного.

Згідно з п.75.1 ст. 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до пп. 78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Тобто, у випадку ненадання платником податків документів та пояснень у податкового органу виникає підстава для проведення виїзної документальної перевірки, що і було вчинено посадовою особою ДПІ у м.Сумах.

Вимоги позивача щодо зобов'язання податкового органу вилучити з облікової картки платника податків інформацію про результати перевірки та утримуватись від дій щодо використання Акту від 13.04.2012 року № 276/2230/36707223/5 при перевірках інших суб'єктів підприємницької діяльності не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Інформація за результатами перевірок платників податків заноситься до облікових даних платника у Автоматизованій інформаційній системі, яку використовує безпосередньо податковий орган у своїй повсякденній роботі для узагальнення та систематизації інформаційних ресурсів, відповідно до статтей 71, 72, 73 та 74 Податкового кодексу України.

Ведення Системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України передбачено Порядком взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів, затвердженого Наказом ДПА України від 18.04.2008 року №266 «Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів».

Цей Порядок запроваджений в органах державної податкової служби з метою удосконалення адміністрування податку на додану вартість, руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, ліквідації віртуального податкового кредиту з податку на додану вартість, повноти декларування податкових зобов'язань та забезпечення своєчасності відшкодування податку на додану вартість в умовах запровадження системи подання платниками податку на додану вартість розшифровок податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів.

Відповідно до п. 1.3. вищевказаного Порядку для реалізації Порядку створені такі програмні продукти:

- система формування та подання до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку податкової звітності в електронному вигляді щодо ведення обліку розшифрування податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів;

- система приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності щодо проведення автоматизованого контролю податкової декларації з податку на додану вартість на районному рівні;

- система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України.

Щодо занесення даних по позапланових виїзних перевірках до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2.21 Порядку підсумки перевірок за результатами автоматизованого співставлення податкової звітності з ПДВ на центральному рівні відображаються в описовій частині акта перевірки (камеральної, документальної невиїзної, планової, позапланової перевірки) або довідки у розрізі періодів та операцій з одним контрагентом та фіксуються в АС "Аудит". По мірі підписання актів перевірки та узгодження податкових зобов'язань, визначених податковим повідомленням-рішенням, прийнятим за результатами таких перевірок, уточнюються результати автоматизованого співставлення на центральному рівні податкової звітності з ПДВ за поданням підрозділу, яким завершено процедуру такого узгодження та яким прийнято таке повідомлення-рішення.

Таким чином, податкове зобов'язання щодо донарахованих сум ПДВ підлягають занесенню до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України після узгодження складеного податкового повідомлення-рішення, за поданням підрозділу, яким завершено процедуру узгодження та яким прийнято таке повідомлення-рішення.

Отже, у випадку, коли податкове повідомлення-рішення не складалося в зв'язку із відсутністю визначення податкового зобов'язання щодо донарахування сум ПДВ, відомості Актів перевірок щодо встановлених порушень по формуванню податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентів заносяться до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України для уточнення результатів автоматизованого співставлення на центральному рівні податкової звітності з ПДВ без процедури узгодження, оскільки, акт перевірки не являється нормативним актом чи актом індивідуальної дії.

Згідно з п. 5.4 Порядку При проведенні позапланової виїзної перевірки платника ПДВ (отримувача) формується перелік проведених господарських операцій з товаром (послугами), які були предметом укладених договорів, та встановлюється правомірність/неправомірність формування податкового кредиту.

При проведенні перевірки платника податку на додану вартість (постачальника) досліджуються питання відображення в обліку проведених господарських операцій та визначається необхідність донарахування податкових зобов'язань.

Органи державної податкової служби, на обліку яких знаходяться контрагенти, проводять аналіз отриманої інформації та обмінюються його результатами для співставлення даних та, за необхідності, вжиття заходів щодо завершення перевірки з метою зменшення суми податкового кредиту та/або донарахування суми податкових зобов'язань.

Копії акта (довідки), складеного за результатами перевірки, направляються до органу державної податкової служби, який здійснює облік контрагента суб'єкта господарювання, що перевірявся.

Згідно з п. 5.8 Порядку встановлено, що при виявленні договору, що суперечить інтересам держави та суспільства і є нікчемним, з'ясовується факт подальшого використання платником ПДВ (отримувачем) у господарській діяльності товару, який був предметом зазначеного договору, встановлюється платник ПДВ - наступний покупець вказаного товару. Інформація про виявлену нікчемність направляється до органу ДПС, в якому такий платник обліковується, з метою визначення підстав визнання договору, укладеного між другою парою контрагентів, нікчемним та відповідно зменшення суми податкового кредиту. Такі дії вчиняються за ланцюгом придбання товару, який був предметом договору, виявленого нікчемним, до платника податку на додану вартість. що має достатні активи для сплати податкових зобов'язань; та згідно з п. 5.9 Порядку підрозділи податкового контролю, оподаткування фізичних осіб відповідно до інформації про рух товару проводять перевірки відповідно до розділу V цього Порядку. Результатом таких перевірок є виявлення нікчемності таких господарських зв'язків за ланцюгом до платника податку на додану вартість, що має достатні активи для сплати податкових зобов'язань, складання Акта позапланової виїзної перевірки та прийняття відповідного повідомлення-рішення.

Отже, якщо при перевірках контрагентів було виявлено як завищення податкових зобов'язань, так і завищення податкового кредиту, що у підсумку не призвело до донарахування суми ПДВ, відповідно відомості щодо виявлення нікчемності таких господарських зв'язків за ланцюгом до платника ПДВ заносяться до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України для уточнення результатів автоматизованого співставлення на центральному рівні за висновками таких актів перевірок.

Також, що стосується позовних вимог щодо зобов'язання відповідача утриматись від вчинення певних дій, а саме: утриматись від використання Акту документальної виїзної позапланової перевірки позивача №276/36707223/5 від 13.04.2012 р. у проведенні перевірок інших суб'єктів господарювання - контрагентів позивача, суд зазначає, що, оскільки юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, тобто предметом розгляду справи можуть бути дії/бездіяльність які мали місце, а не ті, що можливо виникнуть у майбутньому, а тому зазначені позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Посилання позивача, щодо визнання в акті перевірки нікчемними угодами між ТОВ «Бліц Плюс» та його контрагентів, суд не приймає до уваги, виходячи з наступного.

Поняття документальної перевірки платника податку та порядок її оформлення визначено статтею 86 Податкового кодексу України та відповідно до пункту 86.1 даної статті, результати перевірки (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності).

Згідно Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого Наказом ДПА України від 22.12.2010 року N 984 (далі -Порядок) акт - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Відповідно до п. п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України передбачено, що у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки).

Згідно п.6 розділу 4 Порядку за результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) перевірки висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції органу державної податкової служби стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів перевірки, залишається в органі державної податкової служби та враховується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби при їх розгляді і прийнятті податкового повідомлення-рішення.

Тобто, фактично в акті перевірки викладаються суб'єктивна думка перевіряючого його оціночні судження, щодо наявності з боку платника порушень податкового та іншого законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частина 1 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Тобто право на судовий захист має лише та особа, яка є суб'єктом (носієм) порушених прав, свобод чи інтересів.

Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначені дії жодним чином не спричинили негативних наслідків для позивача, суд прийшов до висновку, про відсутність порушеного права, яке підлягає захисту в судовому порядку.

Таким чином, суд приходить до висновку що позовні вимоги щодо визнання протиправними дії відповідача щодо визнання у Акті документальної виїзної позапланової перевірки позивача від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5 нікчемними правочинів укладених ТОВ "Бліц Плюс" (код ЄДРПОУ 36707223) з: ТОВ "Толден"(код ЄДРПОУ 32683911); ТОВ "Аго Проф" (код ЄДРПОУ 37298472); ПП "Аркада - М"(код ЄДРПОУ 32157730); ВАТ "Звенигородський сироробний комбінат" (код ЄДРПОУ 00447818); ТОВ "Разан - Н"(код ЄДРПОУ 37340463); ТОВ "Свій Дніпро"(код ЄДРПОУ 36442257); ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1); ТОВ "Біотехімпульс"(код ЄДРПОУ 36778933), визнання протиправними дії відповідача щодо проведенням документальної виїзної позапланової перевірки позивача в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по фінансово-господарським операціям з ТОВ "Толден" за грудень 2011 року, в результаті якої складено Акт перевірки від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5, зобов'язання відповідача вилучити з облікової картки платника податків позивача та АС "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА" інформацію про результати проведенням документальної виїзної позапланової перевірки позивача в частині дотримання вимог податкового та іншого законодавства по фінансово-господарським операціям з ТОВ "Толден" за грудень 2011 року, в результаті якої складено Акт перевірки від 13 квітня 2012 року № 276/2230/36707223/5, зобов'язання відповідача утриматись від вчинення певних дій, а саме: утриматись від використання Акту документальної виїзної позапланової перевірки позивача №276/36707223/5 від 13.04.2012 р. у проведенні перевірок інших суб'єктів господарювання - контрагентів позивача - не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 157, 159, 160, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Бліц плюс" до Державної податкової інспекції у м. Сумах про зобов'язання вчинити дії -відмовити.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) О.А. Прилипчук

З оригіналом згідно

Суддя О.А. Прилипчук

Повний текст постанови складено 10.10.2012 року.

Попередній документ : 26367406
Наступний документ : 26367418