Рішення № 259506, 10.11.2006, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
10.11.2006
Номер справи
9/221-3473
Номер документу
259506
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2006 р.

Справа № 9/221-3473

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Кропивної Л.В. при секретарі Кулагіній Т.В.

Розглянув справу

за позовом Тернопільського обласного центру зайнятості, вул. Лисенка, 1, м. Тернопіль,46000

до Спільного підприємства "Фірми Макросервіс" вул. Танцорова, 22, м. Тернопіль,46000

За участю представників сторін:

позивача: Коваленко О.В., доручення № ОЦ-14/3105-08-8 від 07.11.2006 р.

Михалків Р.М., доручення від 05.04.2006 р.

відповідача: Проценко О.В., доручення від 05.04.2006 р.

Грицаєв П.М., доручення від 05.09.2006 р.

роз’яснивши у розпочатому судовому засіданні представникам сторін права та обов’язки учасників господарського процесу згідно з ст.ст. 22, 29 ГПК України,

встановив:

Позивач –Тернопільський обласний центр зайнятості, м. Тернопіль, звернувся 12.09.2006 р. до господарського суду з позовом до Відповідача –Спільного підприємства "Фірма Макросервіс", м. Тернопіль”, в якому просить зобов’язати Відповідача замінити несправний монітор марки 17 “SONY SDM-HX73B” на анологічний якісний технічний засіб та стягнути завдану Позивачу моральну шкоду за порушення умов договору в сумі 1000,00 грн., посилаючись на таке :

28 жовтня 2004 р. між СП Фірма “Макросервіс”, як Продавцем, та Тернопільським обласним центром зайнятості, як Покупцем, укладено договір купівлі-продажу за № 08/46, предметом якого є купівля-продаж технічних засобів, їх обслуговування та ремонт, в тому числі монітора марки 17 “SONY SDM HX73B” (серійний номер 9518055) вартістю 3410,40 грн.

На виконання договору 29 жовтня 2004 р. Відповідач передав позивачу монітор марки 17 “SONY SDM HX73B” на підставі накладної № М-00001878 від 29.10.2004 р.

У відповідності до п. 6.1 договору гарантійний термін експлуатації вказаного монітора встановлено у 36 місяців з дні його отримання Покупцем.

Як стверджує Позивач, згідно акту приймання в ремонт за № 12420 від 14.03.2006 р. він повернув Продавцю монітор для усунення несправностей, що виникли в процесі експлуатації..

Згідно п. 7.2 договору, у випадку виходу з ладу придбаної техніки Продавець зобов’язаний усунути несправності протягом 15-ти днів , або замінити аналогічним виробом не пізніше 30-ти днів з моменту повернення несправної техніки Покупцем Продавцю.

Позивач зазначає, що з моменту передачі СП “Фірма Макросервіс” монітора в ремонт, Відповідач не тільки не спромігся усунути в ньому несправності, але й не замінив його аналогічним виробом впродовж 183-х днів, тобто не виконав умови договору купівлі-продажу.

За твердженням Позивача, станом на 12.09.2006 р. (день звернення з позовом до суду) Відповідач не замінив несправний монітор, що призвело до вилучення на термін більш як шість місяців одного комп’ютеризованого робочого місця з єдиної інформаційно-аналітичної системи Служби зайнятості України, що негативно позначилось на якості надання соціальних, інформаційних та консультаційних послуг безробітним громадянам та роботодавцям, тобто невиконанням зобов’язань за договором купівлі-продажу СП “Фірма Макросервіс”, завдано Позивачу моральної шкоди.

Ухвалою від 13.09.2006 р. порушено провадження та призначено розгляд справи на 15:00 год. 09 жовтня 2006 р.

09 жовтня 2006 р. Відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 20234 (н) від 09.10.2006 р.), в якому позовні вимоги Тернопільського обласного центру зайнятості визнав частково, заявив про готовність провести заміну несправного монітору марки 17 “SONY SDM HX73B” на аналогічний якісний технічний засіб у термін до 26 жовтня 2006 р.

Вимогу щодо стягнення 1000,00 грн. моральної шкоди, Відповідач вважає безпідставною та повідомляє, що вжив усіх необхідних заходів щодо усунення несправностей вищезазначеного монітора.

У зв’язку з відрядженням судді Кропивної Л.В. розгляд справ відкладався до 10-40 год. 10 листопада 2006 р.

У судовому засіданні 10.11.2006 р. представники Позивача підтримали позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач висловився проти задоволенні позовних вимог та подав додаткове обґрунтування на позовну заяву (вх. № 21863 (н) від 08.11.2006 р.), в якому повідомив, що на виконання умов договору купівлі-продажу № 08/46 від 28.10.2004 р. Спільне підприємство “Фірма Макросервіс” передало Позивачу –Тернопільському обласному центру зайнятості новий монітор SONY SDM-HX, серійний номер СО1 6542725, зо підтвердив акту приймання-передачі від 25 жовтня 2006 р.

Стосовно вимог позову про стягнення майнової компенсації моральної шкоди Відповідач заперечив законність їх пред’явлення.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази, суд встановив, що позов у часитні стягнення 100 грн. на відшкодування моральної шкоди до задоволення не підлягає, а провадження у справі у частині вимог про заміну несправного монітора справниим - підлягає припиненню, виходячи з наступного.

Спір виник внаслідок неналежного виконання відповідачем, як продавцем своїх зобов’язань щодо усунення недоліків несправного технічного засобу або його заміни аналогічним.

Як стверджує позивач, СП “Фірма Макросервіс” не тільки не усунув несправності монітора, а й не замінив його аналогічним виробом впродовж 183-х днів, чим порушив п. 7.2 договору купівлі-продажу № 08/46 від 28.10.2004 р.

Відтак, позивач просить замінити несправний монітор марки 17 “SONY SDM-HX73B” на аналогічний якісний технічний засіб, а також стягнути з відповідача завдану моральну шкоду за порушення умов договору в сумі 1000,00 грн. на тій підставі, що бездіяльність відповідача призвела до вилучення на термін більш як шість місяців одного комп’ютеризованого робочого місця з єдиної інформаційно-аналатичної системи Служби зайнятості України, що негативно позначилось на якості надання соціальних, інформаційних та консультаційних послуг безробітним громадянам та роботодавцям.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Так, статями 526 ЦК України та 193 ГК України встановлено обов’язок учасників господарських відносин належним чином виконувати свої зобов’язання відповідно до вказівок закону, інших правових актів, договору, а при відсутності таких вказівок –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 193 ГК України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Згідно ст. 268 ГК України якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів.

Частиною 5 ст. 269 ГК України визначено, що постачальник (виробник) гарантує якість товарів в цілому. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено договором або стандартами (технічними умовами) на основний виріб.

Постачальник (виробник) зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем правил експлуатації або зберігання виробу.

Як вказується у ст. 673 ЦК України, покупець повинен передати товар, якість якого відповідає умовам купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі-купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

Статтею 675 ЦК України визначається, що товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором.

У відповідності до ч.1 ст. 678 ЦК України покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за вибором: 1) пропорційного зменшення ціни, 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Згідно ч. 2 ст. 678 ЦК України у разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можена усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення)покупець має право за своїм вибором: 1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми, 2) вимагати заміни товару.

Як з’ясовано у судовому засіданні 10 листопада 2006 р. ,на виконання договору купівлі-продажу № 08/46 від 28.10.2004 р. Спільне підприємство “Фірма Макросервіс” передало позивачу –Тернопільскому обласному центру зайнятості новий монітор SONY SDM-HX серійний номер СО1 6542725-H на підставі акту приймання-передачі обладнання від 25 жовтня 2006 р. (копія якого міститься в матеріалах справи).

Враховуючи ту обставину, що відповідач замінив несправний монітор марки 17 “SONY SDM-HX73B” на аналогічний технічний засіб, провадження у справі в цій частині слід припинити через відсутність предмету спору на підставі п.1-1 ст. 80 ГПК України.

Оцінюючи вимоги позивача щодо стягнення 1 000,00 грн. моральної шкоди та доводи позову , суд вважає їх непереконливими та недоведеними, виходячи з наступного.

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

Згідно з п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 N 4 ( v0004700-95 ) (з наступними змінами) "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" розмір відшкодування моральної шкоди суд повинен визначати залежно від характеру та обсягу страждань, які зазнав позивач, характеру немайнових витрат та урахуванням інших обставин. При цьому суд має право виходити із засад розумності, виваженості та справедливості. Визначаючи розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд повинен наводити в рішенні відповідні мотиви.

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. ( Пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Пленуму Верховного суду N 5 ( 1111-2001-п ) від 25.05.2001 )

Верховний суд також звератав увагу на те, що питання відшкодування моральної шкоди регулюються законодавчими актами, у зв’язку із цим суду необхідно в кожній справі з'ясовувати характер правовідносин сторін і встановлювати якими правовими нормами вони регулюються, чи допускає відповідне законодавство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин, коли набрав чинності законодавчий акт, що визначає умови і порядок відшкодування моральної шкоди в цих випадках, та коли були вчинені дії, якими заподіяно цю шкоду.

Із характеру правовідносин, що виникли між сторонами по справі, не випливає обов'язок щодо відшкодування моральної шкоди, а дія Закону "Про захист прав споживачів" прийнятого 12 травня 1991 р. і введеного в дію з 1 жовтня 1991 р., який відповідно до Закону від 15 грудня 1993 р. ( 3682-12 ) діє в новій редакції з 15 січня 1994 р., не поширюється на випадки придбання товарів підприємствами, установами, організаціями .

При таких обставинах справи, вимоги щодо стягнення з відповідача моральної шкоди у розмірі 1000,00 грн., як безпідставні , до задоволення не підлягають.

В силу ст. 49 ГПК України до стягнення з відповідача на користь позивача підлягають судові витрати в розмірі 110,00 грн.

У судовому засіданні 10.11.2006 р. за згодою представників сторін оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду відповідно до ст. 85 ГПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 193, 268, ч. 5 ст. 269 Господарського кодексу України, ст.. 526, 673, 675, ч. 2 ст. 678 Цивільного кодексу України, ст.ст. п.1-1 ст. 80, ст.82, 85, 116, 117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

Вирішив:

1. Відмовити у задоволенні позовних вимог в частині стягнення 1000,00 грн. на відшкодування моральної шкоди.

2. Припинити провадження у справі в частині вимог про зобов’язання відповідача виконати зобов’язання щодо заміни несправного монітору марки 17 “SONY SDM-HX73B” аналогічним товаром в натурі.

3. Стягнути із Спільного підприємства “Фірма Макросервіс” (вул. Танцорова, 22, м. Тернопіль, р/р 26007016680 в Тернопільській філії Укрексімбанку, МФО 338879, ідент. код 21155474) 110,00 грн. судових витрат в користь Тернопільського обласного центру зайнятості –робочого органу виконавчої Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ( вул. Лисенка, 1, м. Тернопіль, р/р 37171301901001 в Тернопільській філії Укрексімбанку МФО 338879, ідент. код 21155474).

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

На рішення суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання, протягом десяти днів з дня прийняття (підписання) “15”листопада 2006 р. рішення, через місцевий господарський суд.

Суддя Л.В. Кропивна

Часті запитання

Який тип судового документу № 259506 ?

Документ № 259506 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 259506 ?

Дата ухвалення - 10.11.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 259506 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 259506 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 259505
Наступний документ : 259507