Постанова № 25740886, 21.08.2012, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.08.2012
Номер справи
2а-1870/6397/12
Номер документу
25740886
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2012 р. Справа № 2a-1870/6397/12

Суддя Сумського окружного адміністративного суду Опімах Л.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у м. Сумах до товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Державна податкова інспекція у м. Сумах (далі – ДПІ у м. Сумах) звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" (далі – відповідач, ТОВ "Глобфармерс-Агро-Сервіс") за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків, та готівки, що належить такому платнику податків, податковий борг зі сплати податку на прибуток в сумі 24193,21 грн, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідач всупереч вимогам п.п. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 Податкового кодексу України порушив строки сплати податків, у зв’язку з чим за ним утворилася вказана заборгованість.

Відповідач позов не визнав, зазначив, що висновки акту, на підставі якого були винесені податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошового зобов’язання, є безпідставними та не відповідають чинному законодавству України. Просив у задоволенні позову відмовити.

У судове засідання представник позивача не прибув, був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи.

У судове засідання відповідач не прибув, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить розписка про отримання ним повістки про виклик, клопотання про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі його представника до суду не подав. Тому суд вважає за можливе розглянути справу без участі в судовому засіданні відповідача за наявними в ній доказами.

Враховуючи неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання по справі за допомогою звукозаписувального технічного засобу згідно зі ст. ст. 12, 41 КАС України не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи й оцінивши докази по справі, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідач – товариство з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" – є юридичною особою, включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 50-51).

Заборгованість на загальну суму 24193,21 грн виникла внаслідок несвоєчасної сплати до бюджету узгодженого податкового зобов’язання по податку на прибуток. Відповідно до п. 54.1. ст. 54, п. 57.1. ст. 57 Податкового кодексу України платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку. Така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

Так, відповідачем самостійно було подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за I квартал 2012 року (а.с. 11-18), якою визначено суму податкового зобов’язання в розмірі 16,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, 17.09.2010 р. посадовими особами ДПІ у м. Сумах була проведена планова виїзна перевірка ТОВ "Глобфармерс-Агро-Сервіс" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 03.10.2008 р. по 30.06.2010 р. За результатами перевірки складено Акт "Про результати планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс", код за ЄДРПОУ 36067391, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 03.10.2008 р. по 30.06.2010 р." від 17 вересня 2010 року № 7421/2312/36067391/68 (а.с. 19-44).

На підставі акту перевірки ДПІ у м. Сумах прийняті податкові повідомлення-рішення форми "Р" № 0000992312/0/75439 від 30.09.2010 р., № 0000992312/1/75439 від 27.10.2010 р. та № 0000992312/2/75439 від 23.12.2010 р., якими відповідачу визначено суму податкового зобов’язання за платежем - податок на прибуток - в сумі 28929,00 грн, у т. ч.: за основним платежем –26299,00 грн, за штрафними (фінансовими) санкціями –2630,00 грн (а.с. 46-48).

Зазначені податкові повідомлення-рішення були оскаржені відповідачем в судовому порядку. Ухвалою Сумського окружного адміністративного суду від 22.06.2011 р., залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.06.2011 р., у справі № 2а-1870/122/11 позовну заяву ТОВ "Глобфармерс-Агро-Сервіс" залишено без розгляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст. 14, ч. 1 ст. 255 КАС України постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Пунктом 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України передбачено, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

У свою чергу, відповідно до п.п. 14.1.175 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання, вважається податковим боргом.

Таким чином, після надходження до ДПІ у м. Сумах ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.06.2011 р. у справі № 2а-1870/122/11 узгоджена сума грошового зобов’язання по податку на прибуток в сумі 28929,00 грн була внесена до картки особового рахунку відповідача.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Згідно з п. 59.1. ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу.

З метою погашення податкового боргу позивачем було виставлено відповідачу податкову вимогу форми “Ю” від 24 лютого 2012 року № 244 на суму 24192,90 грн (а.с. 52).

Однак сума податкової заборгованості сплачена не була.

Відповідно до п.п. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

На підставі п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про Державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року N 509-XII державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів.

Заборгованість зі сплати податку на прибуток відповідачем не сплачена, що підтверджується розрахунком суми податкового боргу ТОВ "Глобфармерс-Агро-Сервіс" (а.с. 7), копією облікової картки платника (а.с. 8), розрахунком пені (а.с. 9), і складає 24193,21 грн, у т. ч.:

21562,90 грн – основного платежу;

2630,00 грн – штрафних (фінансових) санкцій;

0,31 грн –пені.

Відповідно ч. 1 п. 87.1. ст. 87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Відповідно п.п. 95.1, 95.3. ст. 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, судом достовірно встановлено, що податкова заборгованість відповідачем станом на день розгляду справи в повному обсязі не сплачена та складає 24193,21 грн, що підтверджується матеріалами справи, тому суд вважає, що вимоги позивача щодо стягнення вказаної суми заборгованості є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у м. Сумах до товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" про стягнення податкового боргу –задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" (40030, м. Суми, вул. Залізнична, буд. 1, ідентифікаційний код 36067391) за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків, та готівки, що належить такому платнику податків, на користь держави податковий борг зі сплати податку на прибуток в сумі 24193 грн 21 коп (двадцять чотири тисячі сто дев’яносто три грн 21 коп) до Державного бюджету на р/р 31111029700002, ГУДКУ в Сумській області, МФО 837013, код одержувача 23636315.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) Л.М. Опімах

З оригіналом згідно

Суддя Л.М. Опімах

Попередній документ : 25740880
Наступний документ : 25740888