Рішення № 25500061, 31.07.2012, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
31.07.2012
Номер справи
5026/765/2012
Номер документу
25500061
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2012 року Справа № 06/5026/765/2012

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого судді Анісімова І.А., при секретарі судового засідання Швидкій О.В.,

у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка,307

за участю представників сторін

від позивача: Стойко А.Ю. - за довіреністю,

від відповідача: не з'явився,

розглядає справу:

за позовом Департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради

до товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Райагробуд"

про стягнення 902 698 грн. 09 коп.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено вимогу про стягнення 902 698 грн.09 коп., у тому числі:855 687 грн. боргу з орендної плати за землю та 47010 грн. 65 коп. пені за прострочення сплати цього боргу.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач вказав на неналежне виконання відповідачем зобов'язань за договором оренди землі від 07.07.2007, укладеним між Черкаською міською радою і товариством з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Райагробуд», щодо сплати орендної плати за землю та на надання позивачу рішенням Черкаської міської ради від 08.12.2011 №3-396 повноважень на звернення до суду з позовами про стягнення заборгованості за договорами оренди землі, у яких стороною є Черкаська міська рада.

Відповідач відзивом на позов заперечив, посилаючись на те, що відповідно до ч.2ст.21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Позивачем зазначено, Департамент бюджетної політики Черкаської міської ради, який згідно з п.1.3 Положення про департамент бюджетної політики Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 11.08.2011 №3-4 -є самостійною юридичною особою (самостійним структурним підрозділом Черкаської міської ради). Позовну заяву підписано директором Департаменту Джуган Н.В. Згідно п. 1.9 вказаного вище Положення Департамент забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування програм соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів. З позовної заяви не вбачається наявності будь-яких правовідносин між Департаментом бюджетної політики Черкаської міської ради та ТОВ «Корпорація «Райагробуд», що стали підставою для звернення позивача до суду за захистом.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав повністю.

В судовому засіданні, яке відбулося 31.07.2012 року згідно ст. 85 ГПК України представнику позивача було оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представника позивача, дослідивши усі обставини, перевіривши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позов не підлягає до задоволення з наступних підстав.

07.07.2007 між Черкаською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Райагробуд»був укладений договір оренди землі.

01.11.2007 договір від 07.07.2007 був зареєстрований у Черкаській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за №040777500289.

Згідно з п.1 Орендодавець на підставі рішення господарського суду Черкаської області, у справі №13/4520 від 27 вересня 2007 року, надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, що за цільовим призначенням відноситься до земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться між вулицями Хоменка -Сумгаїтська, в частині V мікрорайону району «Перемога-2».

Згідно з п.2 В оренду передається земельна ділянка, загальною площею 13,6938 га., під розміщення багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями. За функціональним використанням земельна ділянка відноситься: на період будівництва -до категорії земель, зайнятих поточним та відведених під майбутнє будівництво; після завершення будівництва -до категорії земель змішаного використання.

Згідно з п.5 Нормативно грошова оцінка земельної ділянки на час укладання договору становить:

- землі, що зайняті поточним будівництвом 6944125,98 (шість мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі сто двадцять п'ять грн. 98 коп.);

- землі житлової забудови -13889621,34 (тринадцять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять одна гривня 34 коп.);

- 1 кв.м. земель комерційного використання -253,56 (двісті п'ятдесят три) грн.. 56 коп.

Згідно п.9 За оренду земельної ділянки орендар сплачує орендну плату у грошовій формі.

Річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється:

- на період будівництва: землі зайняті поточним та відведених під майбутнє будівництво в розмірі 2% від її нормативної грошової оцінки і на час укладання договору становить 138 882,52 (сто тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят дві ) грн.. 52 коп.

- після завершення будівництва: землі житлової забудови в розмірі 1% від її нормативної грошової оцінки і на час укладання договору становить 138 896,21 (сто тридцять вісім тисяч вісімсот дев'яносто шість) грн.. 21 коп.; 1 кв.м земель комерційного використання в розмірі 7 % від її нормативної грошової оцінки і на час укладання договору становить 17,75 грн.

Згідно п.11 орендна плата за землю вноситься орендарем щомісячно до 30 числа місяця, наступного за звітним, на р/р 33213812700002 код 13050200 в Управління Державного казначейства в Черкаській області, МФО 854018, ОКПО 22809222.

Згідно з п.13 Умови цього договору про розмір орендної плати переглядаються у разі:

- проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі, внесення інших змін на підставі вимог діючого законодавства, а також в разі будь-яких змін Черкаською міською радою розмірів орендної плати, що діють в м. Черкаси, розмір грошової оцінки земельної ділянки та розмір щорічної орендної плати змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього договору.

Згідно п.14 За несвоєчасне внесення орендної плати у строки, визначені цим договором, стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше визначеної законом ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку.

За період з 01.11.2007, тобто з дати державної реєстрації Договору, по 29.02.2012 відповідачу нараховано 855 687 грн. 44 коп. орендної плати згідно п.9 Договору.

Крім того, за прострочення оплати орендної плати за землю позивач нарахував відповідачу за період з 01.09.2011 по 29.02.2012, передбачений п.14 Договору, пеню в сумі 47 010 грн. 65 коп.

08.12.2011 третя сесія Черкаської міської ради прийняла рішення №3-396 «Про передачу департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради повноважень на звернення до судових органів». Цим рішенням Черкаська міська рада вирішила уповноважити департамент бюджетної політики Черкаської міської ради звертатися до судових органів з позовними заявами про стягнення заборгованості за договорами оренди землі, договорами (угодами) про відшкодування збитків (неодержаного доходу), договорами (угодами) про плату за користування частиною прибудинкової території, договорами оренди нежитлових приміщень комунальної власності, договорами пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою та за іншими договорами, у яких стороною договору виступає Черкаська міська рада, а кошти зараховуються до міського бюджету м. Черкаси.

Відповідно до п. 36 ст. 2 Бюджетного кодексу України, а також Положення про департамент бюджетної політики Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 11.08.2011р. № 3-4 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" позивач є місцевим фінансовим органом, що відповідно до законодавства України здійснює функції по складанню та виконанню місцевих бюджетів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Департамент є самостійною юридичною особою (самостійним структурним підрозділом Черкаської міської ради), може бути позивачем та відповідачем у судах (п.п.1.3, 1.4 Положення).

Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частина 1 ст. 510 Цивільного кодексу України передбачає, що сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до ст. 511 Цивільного кодексу України у випадках, встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.

Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Стаття 1 Господарського процесуального кодексу України передбачає право підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб на звернення до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

31.07.212 позивач надав лист №01-09/5207 Головного управління Держкомзему у Черкаській області Міськрайонне управління Держкомзему у м.Черкаси та Черкаському районі Черкаської області.

Згідно вказаного листа рішенням Черкаської міської ради від 25.12.2088 №4-808 надано Управлінню Міністерства внутрішніх справ України Черкаській області земельну ділянку площею 1,3278 га в постійне користування.

За ТОВ «Корпорація «Райагробуд»залишилась в користуванні земельна ділянка площею 11,8298 га кв.м.

Рішенням Черкаської міської ради від 08.10.2009 №5-100 КП Черкасиінвестбуд»надано земельну ділянку в постійне користування, в т.ч. за рахунок ТОВ «Корпорація «Райагробуд»площею 11,8298 га.

В м.Черкаси земельної ділянки між вулицями Хоменко-Сумгаїтська ТОВ «Корпорація «Райагробуд»не обліковується.

Таким чином, позов Департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради про стягнення з відповідача 902 698 грн. 09 коп. заборгованості за договором оренди землі від 07.07.2007 спрямований на захист не своїх порушених прав, а порушених прав Черкаської міської ради, що не передбачено чинним законодавством України.

Стаття 32 ГПК України встановлює, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких, господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

В статті 33 ГПК України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Позивач не довів наявність тих обставин на підставі яких він просить позов задовольнити.

Рішення прийнято на підставі тих документів, які є у справі.

За таких обставин, суд вважає позов не доведеним, тому у позові слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.49, ст.82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду в порядки та строки передбачені розділом XII ГПК України.

Повне рішення складено 03 серпня 2012 року.

Суддя І.А.Анісімов

Попередній документ : 25500056
Наступний документ : 25500100