Рішення № 25499505, 26.07.2012, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
26.07.2012
Номер справи
5011-6/9469-2012
Номер документу
25499505
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-6/9469-2012 26.07.12

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006»

До відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «ЧИСТА ВОДА БУД»

Про стягнення 56999,31 грн.

Суддя Ковтун С.А.

Представники сторін:

від позивача Устюгов А.Ю. -за дов.

від відповідача не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду міста Києва звернулося з позовом товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006» до товариства з обмеженою відповідальністю «ЧИСТА ВОДА БУД»про стягнення 56999,31 грн., з яких: 42709,02 грн. основного боргу, 5424,07 грн. інфляційних, 2481,80 грн. трьох процентів річних, 6384,42 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами.

Позовні вимоги мотивовані невиконанням відповідачем свого обов'язку щодо поставки оплаченого позивачем товару.

Ухвалою суду від 16.07.2012 р. порушено провадження у справі № 5011-6/9469-2012, розгляд останньої призначено на 26.07.2012 р..

Відповідач відзиву не позов не подав, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, про день та час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧИСТА ВОДА БУД»(продавець) виставило товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006» (покупцю) рахунок-фактуру № ЧБ-0000301 від 02.08.2010 р. на суму 42709,02 грн. як попередню оплату за сантехнічні комплектуючі.

У свою чергу, позивачем платіжним дорученням № 585 від 03.08.2010 р. перераховано відповідачу 42709,02 грн..

Відповідно до ч. 1 статті 181 Господарського кодексу України допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Виставлення відповідачем та оплата позивачем рахунків-фактур свідчить про укладення між ними договору купівлі-продажу з попередньою оплатою.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і оплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України).

За видатковою накладною № БД-0000186 від 04.08.2010 р. позивачем було отримано товару на суму 18723,06 грн., та повернено в повному обсязі відповідачу у зв'язку з поставкою товару не в повному обсязі на підставі зворотної накладної № 1-10 від 10.08.2010 р..

Відповідно до ч. 1 ст. 670 Цивільного кодексу України, якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

11.03.2011 р. позивач звернувся до відповідача з вимогою перерахувати до 16.03.2011 р. 42709,02 грн.. Вказана вимога отримана відповідачем 21.03.2011 р..

Згідно з ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України, в силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Станом на день розгляду справи 42709,02 грн. не повернуті.

Факт наявності боргу у відповідача перед позивачем в сумі 42709,02 грн. грн. належним чином доведений, документально підтверджений та відповідачем не спростований, відтак, позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача боргу підлягають задоволенню.

Боржник на вимогу кредитора у випадку прострочення грошового зобов'язання повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та три проценти річних з простроченої суми, що передбачено ст. 625 ЦК України.

За розрахунком позивача, прийнятим судом як вірний, з відповідача підлягає стягненню 5424,07 грн. інфляційних (48133,09 грн. борг з урахуванням встановленого індексу інфляції) та 2481,80 грн. трьох процентів річних.

Нормами частини 3 статті 693 ЦК України передбачено, що на суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати.

Згідно зі статтею 536 Цивільного кодексу України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Оскільки, як зазначено вище, між позивачем та відповідачем договір укладено у спрощеній формі, відсутні дані про досягнення згоди між сторонами про проценти та їх розміри. За таких обставин вимога про стягнення 6384,42 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Приймаючи рішення, суд зобов'язаний керуватись наданими сторонами доказами.

Позивачем належним чином доведене порушення його прав зі сторони відповідача.

Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені і відповідачем не спростовані, а тому позовні вимоги позивача до останнього підлягають задоволенню в частині стягнення 48133,09 грн. боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції) та 2481,80 грн. трьох процентів річних. В частині стягнення 6384,42 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами судом відмовлено.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «ЧИСТА ВОДА БУД» (02098, м. Київ, вул. Шумського, будинок 1-Б літера «А», група приміщень № 112, нежитлове приміщення № 1, код 34292370) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006»(02081, м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2, код 34574357) 48133,09 грн. боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, 2481,80 грн. трьох процентів річних, 1429,22 грн. судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення підписано 02.08.2012 р.

Суддя С. А. Ковтун

Попередній документ : 25499504
Наступний документ : 25499508