Постанова № 25321892, 19.07.2012, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
19.07.2012
Номер справи
1570/3080/2012
Номер документу
25321892
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Справа № 1570/3080/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2012 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді –Токмілової Л.М.

при секретарі –Ігнатенко М.Ю.

за участю: прокурора –Вайнбранта В.Л.

представник позивача –не прибув

представник відповідача –не прибув

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов заступника прокурора Суворовського району м. Одеси в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»про стягнення податкової заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2012 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява заступника прокурора Суворовського району м. Одеси в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»з позовними вимогами про стягнення податкової заборгованості по податку на прибуток підприємств в сумі 112412 грн. та по податку на додану вартість в сумі 12575,75 грн.

Прокурор підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив суд стягнути податкову заборгованість по податку на прибуток підприємств в сумі 112412 грн. та по податку на додану вартість в сумі 12575,75 грн.

Позивач в судове засідання не прибув та надіслав до суду 18 липня 2012 року клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтовуючи його тим, що представник знаходиться в іншому судовому засіданні призначеному на ту саму дату та час в Одеському апеляційному адміністративному суді.

Суд, відмовив в задоволенні даного клопотання, оскільки, позивачем не додано до клопотання доказів, які підтверджують, що представник позивача буде знаходитись в судовому засіданні в Одеському апеляційному адміністративному суді. Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 122 КАС України, адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Відповідач у судове засідання не з’явився, його позиція щодо позову не відома, оскільки він заперечень на позовну заяву не подав та повноважного представника у судове засідання не направив. Про місце, час та дату судового розгляду справи відповідача було повідомлено належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с. 77).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 128 КАС України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Суд, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи та надані докази, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 09.07.2008 року виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»за № 1 556 102 0000 032751, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 505730, копія якого наявна в матеріалах справи (а.с.7). Відповідача взято облік в ДПІ у Суворовському районі м. Одеси 10.07.2008 р № 6123.

Актом ДПІ у Суворовському районі м. Одеси від 17.09.2010 р № 5415/23-1/35992479 про результати планової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2009 року по 31.03.2010 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2009 року по 31.03.2010 року, встановлені порушення п.п. 4.1.6 , п. 4.1 ст. 4, п. п. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»№ 334/94-ВР від 28.12.1994 року в редакції Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 22.05.1997 року за № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями) в результаті його занижено податок на прибуток на загальну суму 98971,00 та п. 4.1. ст. 4, п. 7.2.1, п.п. 7.2.6 п. 7.2, пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість»із змінами та доповненнями, що призвело до заниження ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, у загальній сумі 88124 грн.

На підставі вказаного акту ДПІ у Суворовському районі винесені податкові повідомлення-рішення № 0002292301/0 від 27.09.2010 року –загальна сума податкового зобов’язання відповідача за платежем на податок на додану вартість у розмірі 132185,00 грн., з яких –88124,00 складає заборгованість за основним платежем, та штрафні (фінансові) санкції –44061,00 грн. (а.с. 39), та № 0002282301/0 від 27 вересня 2010 року –загальна сума податкового зобов’язання відповідача за платежем на податок на прибуток підприємств у розмірі 118764,00 грн., з яких –98971,00 складає заборгованість за основним платежем, та штрафні (фінансові) санкції –19794,00 грн. (а.с. 40).

Згідно даних облікових карток платників податків станом на 27.03.2012 р (а.с. 56-58) та розрахунку податкового боргу (а.с. 59) частина боргу погашена за рахунок переплат, та в загальному обсязі складає:

- по податку на прибуток приватних підприємств: 112 412 грн. ( з них 92618,6 грн. –основний борг, 19794 грн. –штрафні санкції);

- по податку на додану вартість: 125725,75 грн. (з них 81 664,75 грн. –основний борг, 44061 грн. –штрафні санкції).

Відповідно до положень ч.59.1 ст.59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

З матеріалів справи вбачається, що у зв’язку з несплатою відповідачем податкового боргу, позивачем направлено вимогу форми «Ю» № 651 від 12 квітня 2011 року про сплату податкового боргу за узгодженими грошовими зобов’язаннями в сумі 238138,35 грн., у тому числі основний платіж 174283,35 грн. (а.с.54). Дана вимога була направлена відповідачу.

За змістом пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України, податковий борг –це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до положень п.п.16.1.4 ч.16.1 ст.16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Судом встановлено, що на момент розгляду справи, відповідачем у добровільному порядку сума вказаної заборгованості не погашена.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Частиною 1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Згідно ч.1 ст.69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

З огляду на зазначене, враховуючи, що відповідачем не погашений податковий борг, суд вважає, що позовні вимоги заступника прокурора Суворовського району м.Одеси в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси Одеської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»є обґрунтованими та законними, у зв’язку з чим підлягають задоволенню в повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб’єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутністю витрат позивача –суб’єкта владних повноважень, пов’язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), згідно з ч. 4 ст. 94 КАС України стягненню з відповідача не підлягають.

На підставі вимог частини 3 статті 160 КАС України, в судовому засіданні 18 липня 2012 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 9, 14, 71, 86, 128, 158 –163 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов заступника прокурора Суворовського району м.Одеси в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси Одеської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»про стягнення податкової заборгованості –задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»(65013, м.Одеса, Миколаївська дорога, буд.128, код ЄДРПОУ 35992479) заборгованість по податку на прибуток приватних підприємств в загальній сумі 112 412 грн. (сто дванадцять тисяч чотириста дванадцять гривень) на користь держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси Одеської області Державної податкової служби на р/рахунок: 31110009700009 УДК у м.Одесі ГУДКУ в Одеській області, код: 23862106, банк отримувача: ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011 та заборгованість по податку на додану вартість в загальній сумі 125725, 75 грн. (сто двадцять п’ять тисяч сімсот двадцять п’ять гривень сімдесят п’ять копійок) на користь держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси Одеської області Державної податкової служби на р/рахунок: 31112029700009 УДК у м.Одесі ГУДКУ в Одеській області, код: 23862106, банк отримувача: ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги на постанову суду одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст постанови виготовлено та підписано суддею 19 липня 2012 року.

Суддя Л.М. Токмілова

Адміністративний позов заступника прокурора Суворовського району м.Одеси в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси Одеської області Державної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»про стягнення податкової заборгованості – задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська промислова група»(65013, м.Одеса, Миколаївська дорога, буд.128, код ЄДРПОУ 35992479) заборгованість по податку на прибуток приватних підприємств в загальній сумі 112 412 грн. (сто дванадцять тисяч чотириста дванадцять гривень) на користь держави в особі Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси Одеської області Державної податкової служби на р/рахунок: 31110009700009 УДК у м.Одесі ГУДКУ в Одеській області, код: 23862106, банк отримувача: ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011 та заборгованість по податку на додану вартість в загальній сумі 125725, 75 грн. (

19 липня 2012 року

.

Попередній документ : 25321813
Наступний документ : 25321898