Рішення № 25145316, 17.07.2012, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
17.07.2012
Номер справи
5010/622/2012-5/52
Номер документу
25145316
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2012 р. Справа № 5010/622/2012-5/52 Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Г.З.Цюх, при секретарі судового засідання Л.Р.Ломей, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Софіт-люкс", вул.Сім"ї Хохлових, 8А офіс 311, м. Київ, 04119;

до відповідача: Приватного підприємства "Арбайтер"

юридична адреса:вул. Південна, 35/61, м. Івано-Франківськ, 76018;

фактична адреса: вул. Академіка Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014;

про стягнення заборгованості за поставлений товар в сумі 12085, 72 грн. за договором поставки № 11-0108/48200 від 01.08.11

за участю представників сторін:

від позивача: Панчук Л.В.-представник, (довіреність № 1806/2012 від 18.06.12р., паспорт серії СС № 413606, виданий 12.11.97р. Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області)

від відповідача: не з'явилися.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Софіт-люкс", м.Київ звернулося до господарського суду Івано-Франківської області з позовом про стягнення з Приватного підприємства "Арбайтер", м.Івано-Франківськ заборгованості за поставлений товар в сумі 12085,72 грн. за договором поставки № 11-0108/48200 від 01.08.11.

Ухвалою суду від 05.06.12 порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 26.06.12.

У зв'язку з перебуванням судді Г.З.Цюх на лікарняному, розгляд справи 26.06.12 не відбувся.

Ухвалою суду від 03.07.12 розгляд справи призачено на 17.07.12.

Представник позивача в судовому засіданні подав клопотання про зменшення позовних вимог за Вх.№4740/2012-свх, в якому просив стягнути з відповідача 9085,72 грн. заборгованості за поставлений товар, оскільки останній після звернення до суду сплатив 3000 грн. В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору поставки №11-0108/48200 від 01.08.11 щодо повної оплати вартості поставленого товару.

Відповідач в засідання суду не з"явився, про причини неявки не повідомив, витребуваних документів не подав, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, а саме ухвалою від 03.07.12.

Згідно пункту 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженою наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 № 75 (з подальшими змінами), перший, належним чином підписаний, примірник процесуального документа (ухвали, рішення, постанови) залишається у справі; на звороті у лівому нижньому куті цього примірника проставляється відповідний штамп суду з відміткою про відправку документа, що містить: вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників документа, дату відправки, підпис працівника, яким вона здійснена. Дана відмітка, за умови, що її оформлено відповідно до наведених вимог названої Інструкції, є підтвердженням належного надсилання копій процесуального документа сторонам та іншим учасникам судового процесу.

Відповідно до ч.3 ст.22 ГПК сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходи до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

За таких обставин, згідно ст.75 ГПК України та ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вважає за можливе розглянути справу без участі повноважного представника відповідача за наявними в ній матеріалами, враховуючи, що у суду є всі необхідні докази для вирішення спору по суті, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, дослідивши та оцінивши зібрані докази відповідно до приписів ст.43 ГПК України, з"ясувавши обставини, на яких грунтуються позовні вимоги, суд з"ясував наступне:

01.08.11 між сторонами по справі укладено господарський договір поставки №11-0108/48200, відповідно до п.1.1 якого постачальник (позивач) зобов"язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні -покупцеві (відповідач) товар (товари), а покупець зобов"язується прийняти вказаний товар на підставі видатково-прибуткових накладних (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

На виконання умов вказаного договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 44085,72 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи накладними №130912 від 13.09.11 на суму 9549,74 грн., №080920 від 08.09.11 на суму 34535,98 грн. та довіреністю на отримання товару №006 від 08.09.11 (а.с.74-77).

Враховуючи, що відповідач частково розрахувався за отриманий товар, заборгованість станом на день звернення до суду становила 12085,72 грн., яка підтверджується актом звірки взаєморозрахунків станом на 01.04.12 (а.с.69).

Відповідно вимогам статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.ст.15-16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст.629 ЦК України Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

За змістом ч. 2 ст. 712 ЦК України, до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ст.712 ЦК України). Статтею 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару, чого відповідач не зробив, чим порушив умови укладеного договору.

Термін виконання зобов"язання, що випливає з правовідносин купівлі-продажу, чітко встановлений вищезазначеною спеціальною нормою права - покупець зобов"язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться в ст.ст. 179, 193 Господарського кодексу України.

З метою досудового врегулювання спору, позивачем на адресу відповідача направлено претензію №1 від 19.10.11 з вимогою погасити заборгованість за поставлений товар в сумі 12085,72 грн. (а.с.63-66).

Так як відповідачем після звернення позивача до суду було сплачено 3000 грн. основного боргу, провадження в цій частині слід припинити за відсутністю предмету спору відповідно до п.1-1 ст.80 ГПК України, з віднесенням на відповідача в цій частині судових витрат, що довів спір до суду.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно пункту 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з п. 2 ст. 614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання. Станом на день вирішення спору відповідач заперечень проти позову чи доказів повного виконання своїх зобов'язань не надав, доводи позивача не спростував, тому суд вважає позовну вимогу щодо стягнення 9085,72 грн. заборгованості за поставлений товар обгрунтованою і такою, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст.34 ГПК України).

Згідно із ч.1, 2 ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, на нього відповідно до приписів, встановлених ст. 49 ГПК України, слід покласти судові витрати, а саме: 1609,5 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст.124,129 Конституції України, ст.ст. 179, 193 ГК України, ст.ст. 509, 526, 530, 610, 612, 614, 629, 692, 712 Цивільного кодексу України, ст.33, 34, 43, 79, 49, п.1-1 ст.80, ст. ст. 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Софіт-Люкс" до Приватного підприємства "Арбайтер" про стягнення 12085, 72 грн. заборгованості - задоволити частково.

Стягнути з Приватного підприємства "Арбайтер" (юридична адреса: вул. Південна, 35/61, м. Івано-Франківськ, 76018; фактична адреса: вул. Академіка Сахарова, 34, м. Івано-Франківськ, 76014, код 32872620) на користь на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Софіт-Люкс" ( вул. Сім'ї Хохлових, 8А, офіс 311, м. Київ, 04119; код 32591365) -9085 (дев"ять тисяч вісімдесят п"ять) грн. 72 коп. основного боргу та 1609 (одну тисячу шістсот дев"ять) грн. 50 коп. - судового збору.

Видати наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.

Провадження у справі в частині стягнення 3000 (три тисячі) грн. 00 коп. основного боргу припинити за відсутністю предмету спору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

повне рішення складено 18.07.12

Суддя Г.З. Цюх

Виготовлено в КП "Діловодство спеціалізованого суду"

____помічник судді Шунтов О. М. 18.07.12

Попередній документ : 25145298
Наступний документ : 25145390