Постанова № 25121725, 12.12.2011, Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
12.12.2011
Номер справи
2а-3932/11/0970
Номер документу
25121725
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2011 р. Справа № 2a-3932/11/0970

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Боброва Ю.О.,

секретаря судового засідання Мельничука Є.С.,

за участю представників сторін:

позивача - Пони В.Д.,

відповідача - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу

за позовом Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції

до комунального підприємства "Отинійський комбінат комунальних підприємств"

про стягнення податкового боргу в сумі 23658,56 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2011 року Коломийська об'єднана державна податкова інспекція (надалі - Коломийська ОДПІ, позивач) звернулася з адміністративним позовом до комунального підприємства "Отинійський комбінат комунальних підприємств" (надалі - КП "Отинійський комбінат комунальних підприємств", відповідач) про стягнення податкового боргу в сумі 23658,56 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач в порушення норм Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року № 2181-III (надалі - Закон № 2181-III), діючого на момент спірних правовідносин, що виникли між відповідачем та податковим органом у 2010 році та вимог Податкового кодексу України (надалі - Кодекс) заборгував перед бюджетом плату з податку на додану вартість та несвоєчасну сплату узгодженої суми податкового зобов'язання в сумі 23658,56 грн.

Представник позивача позовні вимоги підтримав повністю, з підстав викладених в позовній заяві. Просив позов задовольнити.

Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень повторно в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень, наявних в матеріалах справи. Про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи без його участі суду не подавав. Правом на подання заперечення проти адміністративного позову не скористався.

Згідно частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України в разі повторного неприбуття відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

За таких обставин, суд розглянув справу за відсутності відповідача.

Розглянувши позовну заяву, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши та оцінивши подані докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення позову з наступних підстав.

Судом установлено, що 27.12.1991 року Коломийською районною державною адміністрацією відповідач зареєстрований юридичною особою, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 20.10.2011 року за № 11439411 (а.с. 20-22).

На підставі поданих відповідачем до ДПІ в місті Івано-Франківську декларацій з податку на додану вартість від 18.07.2011 року на суму 6597,00 грн., від 17.08.2011 року на суму 8238,00 грн., від 16.09.2011 року на суму 6864,00 грн., податковим органом проведена невиїзна документальна перевірка своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість та встановлено порушення КП "Отинійський комбінат комунальних підприємств" граничних строків сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з даного податку (а.с. 6-14).

Крім того, позивачем проведена невиїзна документальна перевірка, за результатами якої складений акт від 29.09.2011 року за №1930/1600/03345946 та встановлено порушення статті 126 Податкового кодексу України (надалі - Кодекс). Як вбачається з матеріалів справи, відповідач вказаний акт перевірки підписав без заперечень та зауважень (а.с.15).

На підставі акту перевірки та відповідно до вимог статті 126 Кодексу позивачем винесене податкове повідомлення - рішення форми "Ш" від 07.10.2011 року за №0001231600, яким до відповідача застосована штрафна санкція в розмірі 4024,65 грн. Вказане податкове повідомлення-рішення відповідачу вручене, що підтверджується підписом на корінці вказаного податкового повідомлення-рішення (а.с. 16).

Матеріалами адміністративної справи підтверджено, що позивачем були вжиті заходи до вручення відповідачу першої податкової вимоги форми "Ю1" від 02.12.2010 року за №1/482, яка була направлена на адресу відповідача, однак ним не виконана (а.с.17).

Згідно розрахунку боргу відповідача перед бюджетом, станом на 20.10.2011 року узгоджена сума заборгованості з сплати податку на додану вартість становить 23658,56 грн., що підтверджується дослідженою судом довідкою (а.с. 18).

Частиною 1 статті 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Закон № 2181-III установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Закону № 2181-ІІІ, податкове зобов'язання - це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

Податковий борг - податкове зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Згідно підпункту 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181 платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації.

Відповідно до вимог підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону № 2181 та пунктів 4.2 і 4.3. вказаного Закону податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до висновків документальної перевірки результатів діяльності платника податків, які свідчать про заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком визначених підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону № 2181.

Згідно з підпунктом 5.2.2 пункту 5 статті 5 Закону № 2181, при апеляційному узгодженні моментом узгодження податкового зобов'язання є день отримання платником податків повідомлення, якщо платник не оскаржив рішення податкового органу протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення.

Підпунктом 5.4.1 пункту 5.4. статті 5 вищевказаного Закону передбачено, що узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Згідно із підпунктом 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону № 2181-III у разі, коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

Податкові вимоги також надсилаються платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суму податкових зобов'язань у встановлені законом строки, без попереднього направлення (вручення) податкового повідомлення (абзац 2 підпункту 6.2.2).

Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

У відповідності до вимог статті 36 Кодексу податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Згідно статті 38 Кодексу виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 Кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно пункту 56.11 статті 56 Кодексу не підлягає оскарженню податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків, а тому податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, є узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Відповідно підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків нараховується пеня у строк від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання.

Пунктом 95.2 статті 95 Кодексу передбачено, що стягнення коштів платника податків провадяться не раніше, ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Згідно статті 129 Кодексу, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

В судовому засіданні встановлено, що податкові зобов'язання відповідача, самостійно задекларовані ним в податкових деклараціях за червень - серпень 2011 року з податку на додану вартість в розмірі 23658,56 грн. та несплачені ним, є узгодженими з дня подання таких декларацій і являються податковим боргом відповідача.

Таким чином, загальна сума заборгованості відповідача перед бюджетом зі сплати податку на доходи найманих працівників станом на момент розгляду справи судом становить 23658,56 грн.

Відповідно до частини 2 статті 87 Кодексу, джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Заборгованість станом на день розгляду справи не погашена, а тому підлягає стягненню в судовому порядку.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача обгрунтовані, а позов підлягає задоволенню.

На підставі статті 124 Конституції України, керуючись статтями 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути на користь бюджету з комунального підприємства "Отинійський комбінат комунальних підприємств"(ідентифікаційний код 03345946) податковий борг в сумі 23658 (двадцять три тисячі шістсот п'ятдесят вісім) грн. 56 коп. з розрахункових рахунків платника податків: №37112010001844, №35438008001844, №35435001001844, №35432004001844 в Головному управлінні Державного казначейства України в Івано-Франківській області, МФО №836014; №26058052500512, №26001052501632 в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", МФО №336677; №26034300738, №26025301791, №26002309738 в Івано-Франківській обласній дирекції акціонерного товариства "Ощадний банк", МФО №336503.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Відповідно до статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Постанова набирає законної сили в порядку та строки, встановлені статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя: Бобров Ю.О.

Постанова в повному обсязі складена 16.12.2011 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 25121725 ?

Документ № 25121725 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 25121725 ?

Дата ухвалення - 12.12.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 25121725 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25121725 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 25121725, Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 25121725, Івано-Франківський окружний адміністративний суд було прийнято 12.12.2011. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 25121725 відноситься до справи № 2а-3932/11/0970

Це рішення відноситься до справи № 2а-3932/11/0970. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 25121724
Наступний документ : 25121726