Постанова № 25104663, 05.07.2012, Донецький апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
05.07.2012
Номер справи
42/86б
Номер документу
25104663
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

02.07.2012 р. справа №42/86б

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого: М'ясищева А.М.

Суддів: Будко Н.В.

Москальової І.В.

За участю представників сторін:

від скаржника -ОСОБА_2 за довіреністю №1245 від 24.05.2011р.

від кредитора -не з'явився

від ліквідатора -Карауш Ю.В. ліцензія НОМЕР_1 від 31.10.2011р.

Розглянув у судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ в особі філії "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області", м. Донецьк

на постанову

господарського суду Донецької області

від 22.12.2011р.

по справі № 42/86б (суддя Попов О.В.)

за заявою кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО-ЛЮКС" м.Донецьк

про визнання банкрутом

В С Т А Н О В И В:

Постановою господарського суду Донецької області від 22.12.2011р. у справі №42/86б визнано боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ЛЮКС", м.Донецьк (код ЄДРПОУ 30645116), що зареєстроване за адресою: 83003, Донецька область, м.Донецьк, Калінінський район, проспект Ілліча, буд. 91., банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура строком на 4 місяця до 22.04.12р, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Карауш Юлію Вікторівну (ліцензія серії НОМЕР_1 від 31.10.11р.), яку зобов'язано у 5 денний термін опублікувати оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в офіційних друкованих органах, з зазначенням відомостей передбачених п.5 ст.23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", також ліквідатору до закінчення ліквідаційної процедури представити до суду звіт та ліквідаційний баланс з доданими документами, передбаченими ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постанова суду мотивована тим, що протоколом загальних зборів учасників ТОВ "АГРО-ЛЮКС", м.Донецьк №15/08-2011 від 15.08.11 прийнято рішення про ліквідацію товариства та створено ліквідаційну комісію.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб -підприємців (надалі реєстр) станом на 08.11.11р. боржник перебуває в стані припинення підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.105 ЦК України у Бюлетені державної реєстрації №188 (23) від 26.08.11р. надане оголошення про припинення юридичної особи.

В передбачений законом строк із заявою з вимогами до боржника звернувся наступний кредитор: Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу „Украгротехсервіс".

В ході роботи ліквідаційної комісії виявлена недостатність активів боржника для погашення вимог перед кредиторами.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.111 ЦК України ліквідаційною комісією складений проміжний ліквідаційний баланс, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ "АГРО-ЛЮКС", м.Донецьк (протокол від 03.11.11р.). Повнота та достовірність ліквідаційного балансу підтверджена аудиторським висновком станом на 01.11.11р.

До Державної податкової інспекції у Калінінському районі м.Донецька направлена заява від 18.11.11 №18 форми 8-ОПП про припинення платника податків, якою ДПІ повідомлена про те, що згідно з протоколом №15/08-2011 від 15.08.11 власником Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО - ЛЮКС", м.Донецьк прийнято рішення про ліквідацію товариства та створено ліквідаційну комісію.

Згідно з відомостями наданими боржником та доданими до заяви документами, а саме: балансом підприємства та аудиторським висновком станом на 01.11.11р., інвентаризаційним актом - фінансовий стан характеризується неплатоспроможністю, кредиторська заборгованість, що не оспорюється складає: 23437,1 тис. грн., з яких: 20195,9 тис. грн. - безспірна заборгованість, підтверджена рішеннями господарського суду Донецької області; 33,6 тис.грн. -поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; 126,0 тис.грн. -зобов'язання по заробітній платі; 50,7 тис.грн. -зобов'язання перед бюджетом; 1,6 тис.грн. -зобов'язання по сплаті страхових внесків; 3029,3 тис.грн. -інші поточні зобов'язання.

За матеріалами інвентаризації активи боржника складаються з основних засобів на суму 6182,3 тис.грн., дебіторської заборгованості у сумі 9,1 тис.грн., а також грошових коштів в розмірі 2,1 тис.грн.

Суб'єктом оціночної діяльності -Донецькою філією ПП „АВТОЕКСПЕРТ" проведена оцінка майна боржника, відповідно до вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, ліквідаційна вартість майна ТОВ "АГРО-ЛЮКС" станом на 31.10.11р. складає 837826,23 тис. грн.

Господарським судом встановлено, що кредиторська заборгованість не може бути погашена внаслідок недостатності майнових активів боржника.

На підставі наведеного та враховуючи факт звернення з відповідною заявою боржника на підставі ст.3-1, ст. 51 Закону про банкрутство боржника визнано банкрутом, а ліквідатором призначено арбітражного керуючого Карауш Юлію Вікторівну (ліцензія серії НОМЕР_1 від 31.10.11р).

Оскаржуючи постанову суду, ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ в особі філії "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області" м. Донецьк просить її скасувати та припинити провадження у справі, посилаючись на те, що постанова господарським судом прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Скаржник вважає, що висновок ліквідаційної комісії про недостатність активів підприємства для задоволення усіх вимог кредиторів не відповідає дійсності, оскільки в матеріалах справи відсутній проміжний ліквідаційний баланс, що унеможливлює перевірити його повноту та достовірність, а також встановити чи перевірявся він органом податкової служби.

Крім того, в забезпечення виконання основних кредитних зобов'язань між кредитором та боржником було укладено договори застави права вимоги:

-№591 від 14.08.2008р. відповідно до п.1.2 якого Боржник передає в заставу Кредитору право вимоги, яке належить та буде належати Боржнику, за строковими забов'язаннями по наступному договору (далі - "предмет застави"): договір купівлі-продажу мінеральних добрив №30/2 від 05.08.2008р. із ТОВ АПФ "Родник", на суму 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) гривень в тому числі податок на додану вартість у розмірі 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень. №15-94/17-772/08 від 20.02.2008р. відповідно до п.1.2 якого Боржник передає в заставу Кредитору право вимоги грошових коштів по наступним договорам (далі- "предмет застави"): договір купівлі-продажу зернових №10/2 від 19.02.2008р., що укладений між Боржником та ТОВ АПФ "Родник" (ЄДРПОУ 13504972), за яким Боржник постачає ТОВ АПФ "Родник" товар згідно п.1.1 вищевказаного договору купівлі-продажу.

Вартість договору складає 125 000 000,00грн. Таким чином, дебіторська заборгованість перед Боржником за вказаними договорами становила 173 000 000,00грн.

З матеріалів справи не вбачається будь-яких дій з боку ліквідаційної комісії щодо стягнення вказаної заборгованості, а про таку заборгованість не йдеться і в заяві про порушення провадження у справі про банкрутство.

Крім того, з заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, а також з доданих до неї документів вбачається, що боржнику відомі основні кредитори, однак жодному з них відповідне письмове повідомлення не направлено, кредитор також не отримував належного повідомлення, чим порушенні вимоги ч.3 ст.60 ГК України.

Таким чином, ліквідаційною комісією боржника був порушений порядок добровільної ліквідації, а судом першої інстанції не перевірено, чи додані до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства за правилами ст.51 Закону про банкрутство належні документи, які повинні бути поданні на момент звернення із такою заявою та які можуть бути витребуванні судом після порушення справи про банкрутство.

На адресу суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО-ЛЮКС" -Карауш Ю.В. надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому ліквідатор посилається на те, що в ході роботи ліквідаційної комісії було здійснено інвентаризацію майна, залучено Донецьку філію ПП "Автоексперт", якою було здійснено оцінювання майна Підприємства, було проведено певну роботу з дебіторами, зібрання кредиторських вимог. За результатами здійснення цих заходів, було встановлено, що активів Підприємства недостатньо для задоволення вимог кредиторів і ліквідаційною комісією станом на 01.11.2011 було складено проміжний ліквідаційний баланс, повноту та достовірність якого затверджено аудиторським висновком ТОВ "Баланс"АФ" станом на 01.11.2011. До ліквідаційного балансу було включено вимоги ГУ ПАТ ПІБ в Донецькій області, тобто незважаючи на відсутність звернення скаржника в процедурі самоліквідації ТОВ "АГРО-ЛЮКС ", вимоги Заявника скарги були враховані при складенні ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією в процедурі самоліквідації. 03.11.2011 на засіданні загальних зборів учасників ТОВ "АГРО-ЛЮКС " (протокол №б/н від 03.11.2011) було затверджено проміжний баланс та у зв'язку з недостатністю активів боржника для погашення кредиторської заборгованості на виконання вимог ч.1 ст.51 Закону про банкрутство прийнято рішення про звернення до господарського суду Донецької області із заявою про порушення справи про банкрутство Підприємства. Тому, вважає що судом першої інстанції в повній мірі проаналізовано обставини, що стали підставою для порушення справи про банкрутство ТОВ "АГРО-ЛЮКС", за яких ліквідаційна комісія підприємства зобов'язана звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у відповідності до вимог ст.51 Закону про банкрутство. На підставі вищевикладеного, постанову господарського суду у Донецькій області від 22.12.2011 у справі №42/86б вважає законною, обґрунтованою та прийнятою у відповідності до норм матеріального та процесуального права, а апеляційну скаргу ГУ ПАТ ПІБ в Донецькій області безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню. Просить постанову залишити без змін, а апеляційну скаргу залишити без задоволення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін судова колегія встановила.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО -ЛЮКС", м.Донецьк №15/08-2011 від 15.08.11 прийнято рішення про ліквідацію товариства та створено ліквідаційну комісію.

Частинами 3, 4 ст. 60 ГК України визначено, що ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим Кодексом чи спеціальним законом строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості суб'єкта господарювання, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання.

Відповідно до ст. 33, 34, 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" державний реєстратор при внесені запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи та в той же день зобов'язаний повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості про внесення такого запису.

Частиною 4 ст. 105 Цивільного кодексу України встановлено, що комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред'явлення кредиторами вимог до неї.

На виконання вищевказаної норми в Бюлетені державної реєстрації № 188 (23) від 26.08.2011р. надане оголошення про припинення юридичної особи.

Згідно ч. 1 ст. 111 ЦК України ліквідаційна комісія після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 60 Господарського кодексу України, яка регулює загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання, ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

З матеріалів справи вбачається, що ліквідаційною комісією складений проміжний ліквідаційний баланс, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ "АГРО-ЛЮКС", м.Донецьк (протокол від 03.11.11р.). Повнота та достовірність ліквідаційного балансу підтверджена аудиторським висновком станом на 01.11.11р.

Крім того, до Державної податкової інспекції у Калінінському районі м.Донецька направлена заява від 18.11.11 №18 форми 8-ОПП про припинення платника податків, якою ДПІ повідомлена про те, що згідно з протоколом №15/08-2011 від 15.08.11 власником Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО - ЛЮКС", м.Донецьк прийнято рішення про ліквідацію товариства та створено ліквідаційну комісію.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до п. 1 ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

З протоколу зборів ліквідаційної комісії ТОВ "АГРО-ЛЮКС" від 15.08.2011р. вбачається, що за результатами проведення перевірки фінансово- господарської діяльності виявлена недостатність майна для задоволення вимог кредиторів, внаслідок чого прийняте рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Згідно звіту суб'єкта оціночної діяльності -Донецької філії ПП „АВТОЕКСПЕРТ" про незалежну оцінку майна, ліквідаційна вартість майна ТОВ "АГРО-ЛЮКС" станом на 31.10.11р. складає 837826,23 тис.грн.(а.с.55-94 т.с.1).

Згідно з відомостями наданими боржником та доданими до заяви документами, а саме: балансом підприємства та аудиторським висновком станом на 01.11.11р., інвентаризаційним актом - фінансовий стан характеризується неплатоспроможністю, кредиторська заборгованість, що не оспорюється складає: 23437,1 тис. грн., з яких: 20195,9 тис. грн. - безспірна заборгованість, підтверджена рішеннями господарського суду Донецької області; 33,6 тис.грн. -поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; 126,0 тис.грн. -зобов'язання по заробітній платі; 50,7 тис.грн. -зобов'язання перед бюджетом; 1,6 тис.грн. -зобов'язання по сплаті страхових внесків; 3029,3 тис.грн. -інші поточні зобов'язання.

За матеріалами інвентаризації активи боржника складаються з основних засобів на суму 6182,3 тис.грн., дебіторської заборгованості у сумі 9,1 тис.грн., а також грошових коштів в розмірі 2,1 тис.грн.

Оскільки кредиторська заборгованість не може бути погашена внаслідок недостатності майнових активів боржника господарський суд з огляду на наведене та враховуючи приписи ст.3-1 , ч. 2 ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство обґрунтовано визнав боржника банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру та призначив ліквідатором арбітражного керуючого Карауш Юлію Вікторівну (ліцензія серії НОМЕР_1 від 31.10.11р.).

Посилання скаржника на те, що висновок ліквідаційної комісії про недостатність активів підприємства для задоволення усіх вимог кредиторів не відповідає дійсності, оскільки в матеріалах справи відсутній проміжний ліквідаційний баланс, що унеможливлює перевірити його повноту та достовірність, а також встановити чи перевірявся він органом податкової служби необґрунтований, оскільки цей факт не підтверджений матеріалами справи

Аналіз бухгалтерської документації не підтверджує факту виконання зобов'язань жодною із сторін у вказаних кредитором в договорі застави майнових прав №591 від 14.08.2008р., тому і взаємні права та обов'язки за ними не виникли. Ці обставини виключають виникнення права вимагати погашення зі сплати заборгованості за цими товарами, а у ліквідатора були відсутні підстави вчиняти дії щодо її стягнення. Доказів виконання сторонами умов вищевказаних договорів до матеріалів справи скаржником також не надано.

Тому посилання скаржника на те, що з матеріалів справи не вбачається будь-яких дій з боку ліквідаційної комісії щодо стягнення вказаної заборгованості, а про таку заборгованість не йдеться і в заяві про порушення провадження у справі про банкрутство необґрунтоване та не може бути прийнято до уваги.

Факт того, що боржником всі відомі основні кредитори письмово не повідомлені не підтверджений матеріалами справи.

Кредитор ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м.Київ в особі філії "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області" м. Донецьк не отримував належного повідомлення від боржника про ліквідацію підприємства, проте ця обставина не позбавила його права в порядку та строки встановлені чинним законодавством на звернення з грошовими вимогами до боржника та включення цих вимоги до проміжного ліквідаційного балансу.

З огляду на наведене постанова господарського суду відповідає матеріалам справи, приписам чинного законодавства та не підлягає скасуванню.

Керуючись ч.1 п.1 ст. 103, ст.104, ст.105 ГПК України, судова колегія,

ПОСТАНОВИЛА:

Постанову господарського суду Донецької області від 22.12.2011р. по справі № 42/86б залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Головуючий А.М. М'ясищев

Судді: Н.В. Будко

І.В. Москальова

Надруковано 8 прим.: 1. боржнику; 2 скаржнику; 1ліквідатору; 1кредитору; 1 у справу; 1ДАГС; 1ГСДО

Попередній документ : 25104654
Наступний документ : 25104669