Постанова № 24963403, 06.06.2012, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.06.2012
Номер справи
2а-0770/1389/12
Номер документу
24963403
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Cправа № 2a-0770/1389/12

Ряд стат. звіту № 8.3.2

Код - 06

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2012 року м. Ужгород

Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Большакова О.О., розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції Закарпатської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія»про припинення юридичної особи, -

встановив:

14 травня 2012 року Ужгородська міжрайонна державна податкова інспекція у Закарпатській області звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія»про припинення юридичної особи -ТОВ «Глорія».

Позовні вимоги мотивовані тим, що підстави для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, передбачені ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Однією з таких підстав є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону. ТОВ «Глорія»не подавалася податкова звітність з жовтня 2008 року по теперішній час, що є підставою, згідно ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», для припинення підприємницької діяльності юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст. 183-2 КАС України про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої невідкладно надсилається відповідачу разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів. В ухвалі в обов'язковому порядку зазначаються строк подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також наслідки неподання такого заперечення. Відповідач у десятиденний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову.

Згідно із п. 3 ч.5 ст. 183-2 КАС України справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів - у разі якщо протягом семи днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, до суду не надійшло заперечення відповідача та за умови, що справа не розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

16.05.2012 року судом винесено ухвалу про відкриття скороченого провадження по даній адміністративній справі. Копія ухвали суду про відкриття скороченого провадження по даній справі надіслана відповідачу, якому запропоновано в десятиденний строк з дня одержання вищезазначеної ухвали надати письмові заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову.

25.05.2012 року на адресу суду повернулись надіслані документи з відміткою Укрпошти «за закінченням терміну зберігання». Відповідно до правил частини 4 статті 33 КАС України у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються: юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Згідно з частиною 4 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України справа в порядку скороченого провадження розглядається суддею одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Таким чином вважається, що відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи у скороченому провадженні, а також про його права та обов'язки, зокрема про право надати свої заперечення проти позову або заяву про визнання позову.

У строк, встановлений частиною 3 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач не скористався своїми правами та не подав до канцелярії суду заперечення проти позову або заяву про визнання позову.

Враховуючи вищенаведене, справа розглядається в порядку скороченого провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, на підставі наявних у справі доказів.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд прийшов до висновку, що надані позивачем докази та повідомлені ним обставини є достатніми для розгляду справи в порядку скороченого провадження та прийняття рішення по справі, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі з огляду на наступне.

Відповідно до підпункту 20.1.12 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Згідно з пунктом 67.2 статті 67 Податкового кодексу України органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо:

- припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

- відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності

фізичних осіб - підприємців;

- скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

Згідно ч.1 ст.89 ЦК України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

Згідно статті 1 цього Закону державний реєстратор посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Відповідно частини 1 статті 16 даного Закону єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб -підприємців юридична особа -ТОВ «Глорія»зареєстровано Ужгородською районною державною адміністрацією за адресою: вул. Собранецька, буд. 152, кв. 34, м. Ужгород, Закарпатська область, ідентифікаційний код 30105104.

Відповідно до Довідки про взяття на облік платника податків від 29.08.2005 року № 319 ТОВ «Глорія»узято на облік в Ужгородській МДПІ Закарпатської області 28.10.1998 року за № 350.

Пунктом 16 ст.9 Закону України «Про систему оподаткування»(що діяв у період перебування Відповідача на обліку у податковій інспекції) передбачено, що платники податків зобов'язані подавати в податкову інспекцію бухгалтерську звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків в строки, визначені законом.

Із втратою вищевказаним Законом чинності (згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-УІ) даний обов'язок, який покладається на платника податків щодо подачі до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларацій, бухгалтерської звітності та інших документів і відомостей, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів знайшов своє матеріальне відображення у Податковому кодексі України, зокрема пунктом підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 передбачено, що одним із обов'язків платника податків є обов'язок подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з, обчисленням і сплатою податків та зборів.

Як в порушення Закону України «Про систему оподаткування», що діяв в період, коли відповідач зобов'язаний був виконувати приписи норм вищевказаного Закону, так і в порушення Податкового кодексу України, що діє протягом періоду в якому відповідач зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, відповідач не подавав податкову звітність більше року, чим грубо порушує чинне податкове законодавство, що підтверджується наявною в матеріалах справи Довідкою від 10.04.2012 року №443/10/15-022, виданою Ужгородською міжрайонною державною податковою інспекцією Закарпатської області Державної податкової служби. Заборгованість до бюджету по податках і зборах у відповідача відсутня, що підтверджується наявною в матеріалах справи Довідкою від 09.04.2012 року №360/10/19-018, виданою Ужгородською МДПІ Закарпатської області ДПС.

Необхідно відмітити, що в силу п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Частиною 2 ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.15.2003 року № 755-ІV передбачено перелік підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема такими підставами є - неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Пунктом 67.2 статті 67 Податкового кодексу України передбачено, що органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо: припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців.

Оскільки відповідачем не подавалися податкові декларації, звіти та інші документи, пов'язані із обчисленням та сплатою податків та неподаткових платежів більше дванадцяти місяців, позовна вимога підставна і підлягає до задоволення.

Керуючись статями 160, 163, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", суд,-

постановив:

Позовні вимоги Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції Закарпатської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія»про припинення юридичної особи задовольнити повністю.

Припинити підприємницьку діяльність юридичної особи -Товариства з обмеженою діяльністю «Глорія», Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 152 кв. 34, код за ЄДРПОУ 30105104.

Надіслати державному реєстратору копію постанови після набрання нею законної сили відповідно до статті 38 частини 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців».

Відповідно до статті 186 КАС України апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова відповідно до ч.1 ст.254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку не було подано.

Суддя Закарпатського

окружного адміністративного суду Большакова О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 24963403 ?

Документ № 24963403 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 24963403 ?

Дата ухвалення - 06.06.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 24963403 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 24963403 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 24963403, Закарпатський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 24963403, Закарпатський окружний адміністративний суд було прийнято 06.06.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 24963403 відноситься до справи № 2а-0770/1389/12

Це рішення відноситься до справи № 2а-0770/1389/12. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 24963363
Наступний документ : 24971137