Рішення № 24598368, 06.06.2012, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
06.06.2012
Номер справи
5011-32/4586-2012
Номер документу
24598368
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-32/4586-2012 06.06.12

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Бандури Ю.В.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу за позовом Військового прокурора Кіровоградського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу м. Кіровограда, м. Кіровоград

до Концерн "Військторгсервіс", м. Київ

про стягнення 8 620,25 грн.

за участю:

представників сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: Полонець О.А. - юрисконсульт

від прокуратури: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Військовий прокурор Кіровоградського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу м. Кіровограда звернувся до господарського суду з позовними вимогами до Концерну "Військторгсервіс" про стягнення 8 620,25 грн., з яких орендна плата в сумі 8 285,75 грн. та компенсація податку за землю в сумі 334,50 грн. відповідно до договору оренди нерухомого військового майна №230 від 02.12.2010 р.

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 42, 43 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

Позивач стверджує, що його права порушені, а тому наполягає на заявлених позовних вимогах.

Неприбуття у судове засідання представників відповідача та прокуратури, які були належним чином повідомлені про час та місце проведення судового засідання не перешкоджає розгляду спору по суті згідно вимог ст. 75 ГПК України, оскільки до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій.

З'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, приймаючи до уваги доводи представника позивача, суд встановив:

Позов прокурора мотивовано тим, що між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Кіровограда, далі Орендодавець, та Концерном "Військторгсервіс" в особі начальника Черкаської філії Концерну "Військторгсервіс", далі Орендар, укладений договір оренди нерухомого військового майна №230 від 02.12.2010 р., далі Договір.

Відповідно до п. 1.1 Договору орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нерухоме військове майно -нежитлові приміщення площею 16,2 кв.м. будівлі за генеральним планом №15 (чайна з магазином) військового містечка №1, що знаходиться на балансі КЕВ та розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, вартість якого визначена на 01.03.2010 р. за незалежною оцінкою та становить згідно акту оцінки 43 685,00 грн.

Пунктом 2.1 Договору визначено, що орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передачі майна.

Згідно з п. 3.1 Договору орендна плата встановлена без ПДВ за базовий місяць (лютий 2010 року) на рівні 900,00 грн. за результатами конкурсу з врахуванням моніторингу орендної плати на аналогічних об'єктах оренди, але не нижче орендної плати визначеної на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786, яка становить за базовий місяць розрахунку (лютий 2010 р.) 546,06 грн.

Відповідно до п. 3.6 Договору орендна плата у розмірі 100% перераховується орендарем до спеціального фонду державного бюджету на спеціальний реєстраційний рахунок орендодавця в територіальному органі Державного казначейства щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Крім того, пунктом 5.15 Договору визначено, що орендар зобов'язується щомісячно компенсувати орендодавцю кошти у розмірі частини податку за землю пропорційно площі землі, яку займає здане в оренду нерухоме майно, а також прилегла до будівлі чи споруди земельна ділянка площею 0,0181 га., на яку орендарю відповідно до чинного законодавства надається право користування для досягнення мети оренди.

На виконання умов Договору позивач передав, а відповідач прийняв у строкове платне користування нерухоме майно -нежитлові приміщення площею 16,2 кв.м. будівлі за генеральним планом №15 (чайна з магазином) військового містечка №1, що знаходиться на балансі КЕВ та розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, що підтверджується підписаним сторонами актом приймання-передачі від 02.12.2010 р.

Проте, всупереч прийнятих обов'язків за Договором, орендар обов'язки з внесення орендної плати не виконав, у зв'язку з чим за ним утворилася заборгованість у розмірі 8 285,75 грн. та заборгованість з компенсації податку на землю у розмірі 334,50 грн. за період з січня 2011 року по січень 2012 р .

Судом дана належна правова оцінка правовідносинам сторін, і між сторонами укладено договір оренди нерухомого майна. Оскільки майно належить до державної власності, то до спірних правовідносин слід застосувати приписи статей 2, 18, 19, 26, 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Фактичні обставини справи підтверджують, що сторони досягли усіх суттєвих умов, передбачених законом для даних видів договорів оренди: зокрема щодо його предмету, ціни та строку дії, а тому він вважається укладеним згідно вимог ст.ст. 180, 181 ГК України та ст. 638, 759 ЦК України та ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Частина перша статті 759 ЦК України, як загальна норма права визначає, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Стаття 283 ГК України передбачає, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Належність доказів та їх правова оцінка здійснюється судом згідно вимог статті 43 ГПК України, оскільки ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили і оцінюються судом на підставі внутрішнього переконання керуючись законом. Позивачем згідно ст. 33 ГПК України доведено факт несвоєчасного виконання відповідачем зобов'язань за договором фінансового лізингу. Втім, відповідач доказів виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу щодо своєчасного внесення ним лізингових платежів суду не надав.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ст. 599 ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ст. 193 ГК України. Зобов'язання за договором фінансового лізингу щодо внесення лізингових платежів не припинилося виконання проведеним належним чином з боку відповідача.

Зобов'язання не припинилося виконанням належним чином з боку відповідача, і прокурором доведений факт неналежного виконання ним зобов'язання зі сплати орендних платежів у спірний період у розмірі 8 285,75 грн. за договором оренди. Вказана заборгованість відповідачем не визнана, доказів її погашення не надано.

Пунктом 5.15 Договору визначено, що орендар зобов'язується щомісячно компенсувати орендодавцю кошти у розмірі частини податку за землю пропорційно площі землі, яку займає здане в оренду нерухоме майно, а також прилегла до будівлі чи споруди земельна ділянка площею 0,0181 га., на яку орендарю відповідно до чинного законодавства надається право користування для досягнення мети оренди.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобов'язання по сплаті на користь позивача компенсації податку на землю у розмірі

334,50 грн. на підставі Договору.

Тому позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 8 620,25 грн., обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Витрати по судовому збору в сумі 1 609,00 грн. покладаються на відповідача у справі -Концерн "Військторгсервіс" згідно вимог ст.ст. 44, 49 ГПК України.

У судовому засіданні, яке відбулося 06.06.12р. згідно частини 2 статті 85 ГПК України було проголошено скорочений текст рішення, а саме його вступну та резолютивні частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 10, 18, 19, 21 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст.ст. 627, 629, 638, 652,759 ЦК України, 22, 33, 36, 43, 44, 49, 69, 82, 84, частиною другою та третьою ст. 85 ГПК України, суд ,-

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Військового прокурора Кіровоградського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу м. Кіровограда до Концерну "Військторгсервіс" задовольнити.

2. Стягнути з Концерну "Військторгсервіс", 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28-А, код ЄДРПОУ 33689922, на користь:

- Квартирно-експлуатаційного відділу м. Кіровограда, 25002, м. Кіровоград, пров. Училищний, 8, код ЄДРПОУ 28541051, заборгованість у розмірі 8 620,25 грн., видавши наказ.

3. Стягнути з Концерну "Військторгсервіс", 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28-А, код ЄДРПОУ 33689922, на користь державного бюджету судовий збір в сумі 1 609,00 грн., видавши наказ та надіславши його на виконання до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва.

4. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено -11.06.12р.

Суддя Ю.О.Підченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 24598368 ?

Документ № 24598368 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 24598368 ?

Дата ухвалення - 06.06.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 24598368 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 24598368 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 24598366
Наступний документ : 24598373