Рішення № 23676617, 24.04.2012, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
24.04.2012
Номер справи
5026/381/2012
Номер документу
23676617
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2012 року Справа № 16/5026/381/2012

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М. з секретарем Буднік А.М., за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - за довіреністю;

від відповідача: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом Департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "Політрейд І" про стягнення 33 147,86 грн.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 33 147,86 грн. з яких: 31 928,52 грн. основного боргу по орендній платі з сумою відшкодування та 1 219,33 грн. пені на підставі договору оренди землі від 28.12.2007 року, укладеному між Черкаською міською радою та відповідачем по справі. В ході розгляду справи відповідачем було сплачено на користь позивача 12 000,00 грн., які зараховані на сплату боргу, а тому в судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав частково та просить суд стягнути з відповідача лише 21 147,85 грн. залишку боргу по орендній платі, а в решті вимог провадження у справі просить припинити за відсутністю предмету спору.

Відповідач, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, свого представника в жодне судове засідання не направив, заперечення проти позову не надані, клопотання про відкладення останнього судового засідання з боку відповідача не надано.

Суд вважає за можливе розгляд справи провести за відсутності представника відповідача по справі та за наявними документами на підставі ст. 75 ГПК України.

Заслухавши доводи та пояснення представника позивача, дослідивши наявні у справі письмові докази й оцінивши їх у сукупності, суд задовольняє позов частково з наступних підстав :

Рішенням Черкаської міської ради від 08.12.2011 року № 3-396 (а.с. 9) на підставі ст. 25, пп.1 п. Б ст. 28, пп. 4 п.А ч. 1 ст. 33, пп. 4 п.А ч. 1 ст. 38 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради передано повноваження на звернення до судових органів з позовними заявами про стягнення заборгованості за договорами оренди землі, договорами (угодами) про відшкодування збитків (неодержаного доходу), договорами (угодами) про плату за користування частиною прибудинкової території, договорами оренди нежитлових приміщень комунальної власності, договорами пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою та за іншими договорами, у яких стороною договору виступає Черкаська міська рада, а кошти зараховуються до міського бюджету міста Черкаси.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням Черкаської міської ради від 20.12.2007 року № 4-281 (а.с. 8) товариству з обмеженою відповідальністю "Політрейд І" надано дві земельні ділянки площею 8230 кв.м. та 1932 кв.м. (а всього 10162 кв. м.) по вул. Козацькій біля туристичного причалу під розміщення "Експрес-кафе" з парковкою автомобілів ( за умови їх розташування за межами прибережної захисної смуги) в оренду на 49 років (без права передачі її в суборенду) за рахунок земель Черкаської міської ради, за умови виконання вимог, зазначених у висновках служб міста по проекту відведення земельної ділянки, дотримання вимог статті 61 Земельного кодексу України та статті 89 Водного кодексу України. За основним цільовим призначенням земельну ділянку віднесено площею 8230 кв.м. до земель водного фонду (прибережна захисна смуга), а площею 1932 кв.м. - до земель житлової та громадської забудови. За функціональним використанням земельну ділянку віднесено на період будівництва - до земель, зайнятих поточним будівництвом та відведені під майбутнє будівництво, а після завершення будівництва - до категорії земель комерційного використання.

На виконання даного рішення відповідач зобов'язався замовити перенесення проекту відведення земельної ділянки в натуру (на місцевості) і укласти договір оренди землі із Черкаською міською радою та зареєструвати його у встановленому порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, за умовами договору оренди землі від 28 грудня 2007 року (а.с. 11-16) Черкаська міська рада (Орендодавець) на підставі рішення Черкаської міської ради від 20.12.2007 року № 4-281 надає, а товариство з обмеженою відповідальністю "Політрейд І" ( Орендар ) приймає в строкове платне користування земельну ділянку яка знаходиться по вул. Козацькій біля туристичного причалу, що за цільовим призначенням відноситься:

площею 8230 кв. м. - до земель водного фонду ( прибережна захисна смуга);

площею 19 32 кв. м. - до земель житлової та громадської забудови.

Пунктом 9 договору сторони погодили, що за оренду земельної ділянки орендар сплачує орендну плату у грошовій формі.

Річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється:

- на період нормативного терміну будівництва з 20.12.2007 р. по 05.08.2009 р. згідно довідки приватного підприємства "ВКФ "Бурхан" № 59 від 29.12.2007 р., але не пізніше введення об'єкта в експлуатацію - у розмірі 2,0 % від номінальної грошової оцінки і на час укладення договору становить 9662,00 (дев'ять тисяч шістсот шістдесят дві ) грн.;

- при комерційному використанні у розмірі 4,0 % від її нормативної грошової оцінки і на час укладення договору становить 96620,00 ( дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять ) грн.

Відповідно до положень пункту 10 договору, обчислення розміру грошової оцінки та орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення, функціонального використання та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженою Кабінетом Міністрів України формою, що заповнюється під час укладення або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

Орендна плата за землю вноситься орендарем щомісячно до 30 числа місяця наступного за звітним на р/р 33219812500002 код 13050200, банк: Управління Державного Казначейства у Черкаській області МФО 854018 ОКПО 22809222. Орендар бере на себе обов'язок уточнення зміни розмірів орендної плати та банківських реквізитів через фінансування та податкові органи на місцях (пункт 11 договору).

Загальні умови виконання господарських зобов'язань визначені статтею 193 Господарського кодексу України, згідно з якою суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначена стаття узгоджується з приписами статті 526 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом статей 599 та 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання, яке припиняється виконанням, проведеним належним чином.

На виконання договору позивач передав, а відповідач прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 10162 кв. м. під "Експрес-кафе" з парковкою автомобілів (за умови їх розташування за межами прибережної захисної смуги) по вул. Козацькій біля туристичного причалу, що підтверджується актом прийняття передачі земельної ділянки від 05 лютого 2008 року ( а.с. 18).

09 березня 2010 року між Черкаською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Політрейд І" були укладені зміни до договору оренди землі (а.с. 25) в яких було викладено п. 9 в такій редакції:

За оренду земельної ділянки орендар сплачує орендну плату у грошовій формі.

Річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється:

- у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки, що становить 18812,00 грн. ( вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять ) грн. - землі, що зайняті поточним будівництвом на нормативний термін будівництва ( з 20.12.2007 року по 20.12.2010 року) згідно довідки приватного підприємства "ВКФ "Бурхан" від 25.08.2009 року № 16, та не пізніше введення в експлуатацію;

- у розмірі 7,0 % від її нормативної грошової оцінки, що становить 31354,00 грн. ( тридцять одну тисячу триста п'ятдесят чотири ) грн. - землі комерційного використання.

Після введення об'єкта в експлуатацію ( або почергового введення) відповідача ( Орендарю) надати до міської ради необхідні дані для визначення середньозваженого коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки для відповідного коригування орендної плати.

В разі використання земельної ділянки з порушенням земельного законодавства або умов договору оренди землі, в тому числі при перевищенні термінів освоєння земельної ділянки, орендна плата становить 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Відповідач (Орендар) сплачує орендну плату у вказаному розмірі за весь період часу з моменту вчинення порушення або його виявлення ( якщо момент вчинення встановити не можливо) і до моменту його усунення".

Цими ж змінами до договору оренди було визначено, що новий нормативний термін будівництва визначається з 20.12.2007 року по 20.12.2010 року (у п. 9).

Ці зміни до договору оренди землі набули чинності з моменту їх реєстрації 24.03.2010 року (п. 3).

За доводами позивача за період з 4 лютого 2008 року по 31 грудня 2011 року відповідачу було нараховано 81 224,57 грн. орендної плати у відповідності до п. 9 договору.

Відповідач свої зобов'язання по оплаті виконав частково, сплативши позивачу до часу подання позову лише 50 982,32 грн.

Крім того, до суми нарахувань включена сума відшкодування за період користування земельною ділянкою з дати прийняття рішення про надання земельної ділянки по дату набрання чинності Договору, тобто, з 20.12.2007 року по 03.02.2008 року у розмірі 1 686,27 грн., що передбачено підпунктом "і" пункту 31 Договору.

Відповідно до п. 36 ст. 2 Бюджетного кодексу України, Положення про департамент бюджетної політики Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 11.08.2011 року №3-4 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" позивач є місцевим фінансовим органом, що відповідно до законодавства України здійснює функції по складанню та виконанню місцевих бюджетів, а також функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, в тому числі контроль за надходженням до міського бюджету м. Черкаси плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу (далі -ЦК) України, підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Частина 1 ст. 626 ЦК України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст.ст. 759 ч. 1, 760 ч. 3, 762 ч. 1, 3, 5, 763 ч. 1, 795 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк; особливості найму окремих видів майна встановлюються цим Кодексом та іншим законом; за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму; договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном; плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором; договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Виконання зобов'язання, згідно зі ст. 546 ч. 1 ЦК України, може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Неустойкою (штрафом, пенею), згідно з ч. 1 ст. 549 ЦК України, є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Відповідно до ст.ст. 611, 625 ч. 1 ЦК, 216 ГК України, неможливість виконання зобов'язання не звільняє сторони від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій.

Вимога позивача про стягнення пені передбачена п. 14 договору (за несвоєчасне внесення орендної плати стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення), відповідає приписам ст.ст. 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", ст.ст. 230 ч. 1, 231 ч. 4, 6 ГК України.

Позивач просив стягнути з відповідача 1219,33 грн. пені за період з липня по грудень 2011 року ( а.с. 27).

За доводами позивача, в ході розгляду справи відповідачем було сплачено на погашення боргу за договором оренди 12 000,00 грн.

У відповідності до ст. 534 ЦК України, у разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;

3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.

Згідно пояснення позивача від 19.04.2012 року, сплачені кошти в сумі 12 000,00 грн. було зараховано відповідачу в погашення відшкодування в розмірі 1686,27 грн. та пені в розмірі 1219,33 грн. повністю, а на погашення боргу по орендній платі спрямовано залишок цього платежу в сумі 9 094,40 грн.

Таким чином, станом на час прийняття рішення, залишок боргу відповідача по орендній платі становить лише 21 147,85 грн.

Розрахунок залишку боргу по орендній платі в цій сумі позивачем надано у поясненні від 19.04.2012 року. Розрахунок зроблено вірно та у відповідності до умов договору між сторонами.

Відповідно до ст.ст. 33 ч. 1, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, обставини справи повинні підтверджуватись лише належними і допустимими доказами.

Суд вважає, що правомірність підстав позовних вимог позивачем доведена повністю, доказів повної сплати боргу по оренді відповідач суду не надав, а тому до примусового стягнення з відповідача на користь позивача належить 21 147,85 грн.

У відповідності до п. 21 ст. 5 ЗУ "Про судовий збір", місцеві фінансові органи звільняються від сплати судового збору у справах, пов'язаних із питаннями, що стосуються повноважень цих органів. У відповідності до положення про департамент бюджетної політики Черкаської міської ради, що затверджене рішенням ЧМР від 11.08.2011 року № 3-4, департамент забезпечує реалізацією державної політики в межах власних і делегованих повноважень у сфері обліку і звітності, планування і аналізу бюджету, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери і бюджетних програм, фінансів місцевого господарства та ін.

З цих підстав з відповідача на користь Державного бюджету України через місцеві органи ДПІ слід стягнути 1609,50 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст. 49, п. 1-1 ст. 80, ст. 82-85 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Політрейд І", ідентифікаційний код 35579398, м. Черкаси, вул. Орджонікідзе, 147 кв. 5 на користь Департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради, ідентифікаційний код 02317190, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 36, на користь міського бюджету міста Черкаси (р/р № 33213812700002, банк отримувача ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код ОКПО 38031150, код платежу 13050200 орендна плата за землю із юридичних осіб) -- 21 147,85 грн. боргу по орендній платі за землю за договором оренди землі від 28.12.2007 року.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Політрейд І", ідентифікаційний код 35579398, м. Черкаси, вул. Орджонікідзе, 147 кв. 5 на користь Державного бюджету України через місцеві органи ДПІ із зарахуванням на рахунок № 31213206783002, отримувач УДКСУ у м. Черкаси, код 38031150, банк ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, код бюджетної класифікації 22030001 -- 1609,50 грн. судового збору.

4. Провадження у справі в частині стягнення відшкодування в розмірі 1 686,27 грн., пені в розмірі 1 219,33 грн. та боргу по орендній платі в сумі 9 094,40 грн. -- припинити за відсутністю предмету спору.

Наказ видати.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області протягом десяти днів.

Суддя Н.М. Спаських

Часті запитання

Який тип судового документу № 23676617 ?

Документ № 23676617 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 23676617 ?

Дата ухвалення - 24.04.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 23676617 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 23676617 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 23676617, Господарський суд Черкаської області

Судове рішення № 23676617, Господарський суд Черкаської області було прийнято 24.04.2012. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 23676617 відноситься до справи № 5026/381/2012

Це рішення відноситься до справи № 5026/381/2012. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 23676613
Наступний документ : 23676620