Постанова № 23646735, 06.04.2012, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.04.2012
Номер справи
2а/0570/14204/2011
Номер документу
23646735
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2012 р. Справа № 2а/0570/14204/2011

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови:

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Ушенко С. В.

при секретарі Проніні Д.С.,

за участю

представника позивача - ОСОБА_1 (за довіреністю),

представника відповідача - ОСОБА_2 (за довіреністю),

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Донбасхолдінг» до Єнакієвської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби про скасування податкового повідомлення-рішення від 11.08.2011р. № 0000732300, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Приватне акціонерне товариство «Донбасхолдінг», звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Єнакієвської об'єднаної державної податкової інспекції про визнання дій протиправними і скасування податкового повідомлення-рішення від 11.08.2011 року №0000732300.

Ухвалою суду від 21.09.2011р. позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Донбасхолдінг» до Єнакієвської об'єднаної державної податкової інспекції в частині визнання дій протиправними залишені без розгляду.

Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що Єнакієвською ОДПІ не доведені підстави для визнання нікчемними договорів купівлі-продажу акцій, емітованих ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», та не доведено, що вказані правочини не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, оскільки по цим договорам сторони виконали зобов'язання, цінні папери були передані у власність покупцям, а продавці отримали відповідні кошти. На момент укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів ні сторони за цими договорами, ні емітент акцій, які були предметом купівлі-продажу за цими договорами, в установленому порядку цивільної правоздатності не позбавлені, обмеження щодо обігу випущених емітентами спірних цінних паперів були відсутні. Відповідно до статті 204 Цивільного кодексу України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Отже, як зазначає позивач, висновок ОДПІ про відсутність у ПрАТ «Донбасхолдінг» права на відображення в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» у відповідному звітному періоді за наявності Рішення Голосіївського районного суду м. Києва, винесеного вже після здійснення господарських операцій, є помилковим. Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами врегульоване положеннями пункту 7.6 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Цінні папери вилучаються з обігу та втрачають ознаки товару після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами рішення про зупинення обігу акцій або про скасування реєстрації випуску акцій та їх опублікування. Таким чином, цінні папери вилучаються з обігу та втрачають ознаки товару після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами рішення про зупинення обігу акцій або про скасування реєстрації випуску акцій та їх опублікування.

Відповідно до вищевикладеного, оскаржуване податкове повідомлення-рішення від 11.08.2011 року є таким, що винесене в порушенням норм податкового законодавства, а тому підлягає скасуванню.

Представник позивача позовні вимоги підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним в позові, просить позов задовольнити.

Представник відповідача позовні вимоги не визнав, надав заперечення, у яких зазначив, що податковим органом була проведена невиїзна документальна перевірка позивача з питань придбання та відчуження акцій, емітованих ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, про що був складений акт перевірки. В ході перевірки було встановлено здійснення позивачем операцій з купівлі-продажу простих іменних акцій, емітованих ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», що призвело до заниження податку на прибуток в 2008 році на суму 11675000 грн., в 2009 році на суму 17175800 грн. Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 16.03.2010 року були визнані недійсними реєстрація ТОВ «Східні енергопостачальні мережі» та ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» в якості платника ПДВ з дати видачі свідоцтв платника податку, а також реєстрація випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» від 23.03.2005 року №134/1/5 з 23.03.2005 року. Згідно листа ДПА у м.Києві від 08.07.2011 року, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 31.05.2011 року вищевказане рішення скасовано, справу призначено до розгляду, а потім направлено до апеляційного суду м. Києва. Крім того, згідно пояснень засновника ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» ОСОБА_3, він не мав на меті здійснення господарської діяльності, реєстрацію підприємства в державних органах та органах державної податкової служби не проводив, печатки, штампи, документи стосовно реєстрації підприємства не отримував та не приймав участі у діях, пов'язаних з реєстрацією випуску акцій. Оформлення суб'єктами господарювання договорів та первинних документів щодо придбання та/або відчуження акцій, реєстрацію випуску яких визнано судом недійсною, суперечить вимогам ЦК України. Однак, оскільки рішенням суду взагалі визнано недійсною реєстрацію випуску цінних паперів, то вони взагалі не могли бути предметом правочину.

На підставі викладеного просить у задоволені позовних вимог відмовити.

Ухвалою суду від 06.04.2012р. здійснено процесуальну заміну первинного відповідача - Єнакієвської об'єднаної державної податкової інспекції на належного відповідача (правонаступника) - Єнакієвську об'єднану державну податкову інспекцію Донецької області Державної податкової служби.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали адміністративної справи, суд встановив наступне.

Приватне акціонерне товариство «Донбасхолдінг» є юридичною особою, зареєстроване Виконавчим комітетом Єнакієвської міської ради Донецької області 28.04.2005р., свою діяльність здійснює на підставі статуту, затвердженого черговими загальними зборами акціонерів, перебуває на податковому обліку в Єнакієвській ОДПІ з 06.05.2005 року за № 2044, що підтверджено довідкою про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП від 27.04.2011 року №2044/10/29-014-14/96, та є платником податку на додану вартість.

Єнакієвською об'єднаною державною податковою інспекцією проведено документальну невиїзну перевірку позивача з питань придбання та відчуження акцій, емітованих ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» за період 01.01.2008 року по 31.12.2010 року. За наслідками перевірки складено акт від 10.03.2011 року №395/23/33330907.

У висновках акту вказано, що перевіркою встановлено порушення п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4, п.п.7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», у зв'язку з чим позивачем занижено податок на прибуток у розмірі 4624900 грн.

Зазначені порушення визначено, як вказано в акті перевірки, у зв'язку з тим, що у разі здійснення суб'єктами господарської діяльності операцій з акціями, емітованими підприємствами, щодо яких судом визнано недійсними установчі документи та визнано недійсною реєстрацію випуску акцій з моменту внесення інформації про них до Загального реєстру випуску цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з моменту їх видачі, такі акції не можуть бути об'єктами цивільних прав та не відповідають терміну «цінні папери», який встановлено чинним законодавством.

На підставі вказаного акту перевірки Єнакієвською ОДПІ прийнято податкове повідомлення -рішення від 22.04.2011 року №0000372300, яким визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 5 781 870, 00 грн. (а.с. 68). Вказане податкове повідомлення-рішення було оскаржене позивачем до Державної податкової адміністрації у Донецькій області в адміністративному порядку. За результатами розгляду скарги рішенням ДПА у Донецькій області від 28.07.2011р. № 14018/10/25-113-1 було скасовано частково податкове повідомлення-рішення на суму 203 грн. та збільшено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток на суму 2188 грн.

Таким чином, з урахуванням зазначеного рішення ДПА у Донецькій області, Єнакієвською ОДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення №0000732300 від 11.08.2011 року, яким позивачеві визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток у сумі 5 783860, 00 грн., з яких 4 627 088, 00 грн. - основний платіж та 1 156 772, 00 грн. - штрафні (фінансові) санкції.

Оскільки спірні правовідносини виникли до набрання чинності Податковим кодексом України, суд, відповідно до статті 58 Конституції України, застосовує нормативно-правові акти України, які діяли в той період часу.

Предметом доказування в цій справі є доведення обставин укладення нікчемного правочину та наявності наданих послуг за договорами купівлі-продажу цінних паперів у вигляді акцій простих іменних, емітованих ВАТ «Східні енергопостачальні мережі».

Спір виник через висновки податкового органу про нікчемність договорів купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2008р. №Б48/1109/009, від 25.12.2008р. №Б68/2512/023, від 19.12.2008р. №Б68/1912/012 та Б68/1912/014, від 26.03.2009р. №Б69/2603/002, від 29.04.2009р. №Б69/2904/004, від 23.09.2009р. №Б69/2309/004, від 17.09.2009р. №Б69/1709/010, від 29.09.2009р. №Б19/2909/018 та №Б09/2909/004, оскільки рішенням Голосіївського районного суду м. Києва визнано недійсним Статут ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», а також визнано недійсним реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі».

Суд враховує, що аналіз реальності господарської операції повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту.

Судом встановлено, що між ТОВ «ФК «Стоік» (продавець) і ЗАТ «Донбасхолдинг» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2008р. №Б48/1109/009, відповідно до якого продавець зобов'язаний передати покупцю, а покупець зобов'язаний прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 026 621 шт. на суму 1 525 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання сторонами взятих на себе згідно договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договороу сторонами складено акт приймання-передачі без номеру від 11.09.2008р. до договору №Б48/1109/009, відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 026 621 шт. на суму 1 525 000 грн.

У подальшому придбані ЗАТ «Донбасхолдинг» акції, емітентом яких є ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», були продані ТОВ «Ставр» на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №Б68/2512/023 від 25.12.2008р.

Відповідно до умов зазначеного договору ЗАТ «Донбасхолдінг» (продавець) зобов' язаний передати, а ТОВ «Ставр» (покупець) прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 026 621 шт. на суму 1 525 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору №Б68/2512/О23 від 25.12.2008р., відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 026 621 шт. на суму 1 525 000 грн.

Крім того, між ТОВ «ФК «Лідер» (продавець) і ЗАТ «Донбасхолдинг» (покупець) було укладено договір купівлі- продажу цінних паперів №Б68/1912/012 від 19.12.2008р., відповідно до якого продавець зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 6 330 984 шт. на суму 10 150 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору №Б68/1912/012 від 19.12.2008р., відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 6 330 984 шт. на суму 10 150 000 грн.

У подальшому придбані ЗАТ «Донбасхолдинг» акції, емітентом яких є ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», були продані ТОВ «Об'єднана вантажно-транспортна компанія» на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №Б68/1912/014 від 19.12.2008р.

Відповідно до умов зазначеного договору ЗАТ «Донбасхолдінг» (продавець) зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 6 330 984 шт. на суму 10 162 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору, здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору від 19.12.2008р. №Б68/1912/014, відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 6 330 984 шт. на суму 10 162 000 грн.

Крім того, між ТОВ «ФК «Стоік» (продавець) та ЗАТ «Донбасхолдинг» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б69/2603/002 від 26.03.2009р., відповідно до якого продавець зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 786 306 шт. на суму 4 300 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору №Б69/2603/002 від 26.03.2009р., відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 786 306 шт. на суму 4 300 000 грн.

У подальшому придбані ЗАТ «Донбасхолдінг» акції, емітентом яких є ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» були продані ТОВ «ФК «Стоік» на підставі договору купівлі- продажу цінних паперів №Б69/2904/004 від 29.04.2009р., відповідно до якого ЗАТ «Донбасхолдінг» (продавець) зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 786 306 шт. на суму 4 300 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру від 29.04.2009р. до договору №Б69/2904/004 від 29.04.2009р., відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1 786 306 шт. на суму 4 300 000 грн.

Крім того, між ТОВ «НТП «Наукове-технічне підприємство «Нові машини та технології» (продавець) і ЗАТ «Донбасхолдинг» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б69/2309/004 від 23.09.2009р., відповідно до якого продавець зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 708 665 шт. на суму 1 335 800 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору №Б69/2309/004 від 26.09.2009р., відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 708 665 шт. на суму 1 335 800 грн.

Крім того, між ТОВ «ФК «Стоік» (продавець) і ЗАТ «Донбасхолдинг» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б69/1709/010 від 17.09.2009р., відповідно до якого продавець зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 5 680 334 шт. на суму 11 540 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності на цінні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору №Б69/1709/010 від 17.09.2009р., відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 5 680 334 шт. на суму 11 540 000 грн.

У подальшому придбані ЗАТ «Донбасхолдінг» акції, емітентом яких є ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» були продані ВАТ «ЗНВКІФ «Нові технології» на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №Б19/2909/018, 09/2909/004 від 29.09.2009р., відповідно до якого продавець зобов'язаний передати покупцю, а покупець прийняти та оплатити акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 6 388 999 шт. на cyмy 12 901 000 грн. Покупець зобов'язується сплатити на банківський рахунок продавця загальну суму Договору. Сторони протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання договору здійснюють переоформлення прав власності націнні папери. Договір набуває чинності з дати підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

На виконання умов зазначеного договору сторонами складено акт приймання-передачі без номеру, дати до договору №Б19/2909/018; 09/2909/004, відповідно до якого продавець передав, а покупець прийняв акції ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 6 388 999 шт. на cyмy 12 901 000 грн.

Грошові зобов'язання за зазначеними вище договорами виконані у повному обсязі.

Листом від 24.02.2011р. №23 позивач повідомив Єнакієвську ОДПІ, що «прибуток від продажу простих іменних акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» в 2008 році за договором №Б68/1912/014 від 19.12.2008р., кількість акцій 6 330 984 шт., курсова вартість пакета 10 162 000 грн. склав 12 000 грн. Прибуток від продажу простих іменних акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» в 2009 році за договором №Б19/2909/018, 09/2909/004 від 29.09.2009р., кількість акцій 6 388 999 шт., курсова вартість пакета 12 901 000 грн. склав 25 200 грн.

Відповідно до висновків акту перевірки, оформлення операцій з придбання простих іменних акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» (стосовно якого рішенням Голосієвського районного суду м. Києва від 16.03.2010 року по справі №2906/10 визнано недійсною реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від дати видачі свідоцтва) позивачем у ТОВ «ФК «Стоік» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б48/1109/009 від 11.09.2008р. загальною вартістю 1 525 000 грн., у ТОВ «ФК «Лідер» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору від 19.12.2008р. №Б68/1912/012 загальною вартістю 10 150 000 грн., у ТОВ «ФК «Стоік» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б69/2603/002 від 26.03.2009р. загальною вартістю 4 300 000 грн., у ТОВ «НТП «Науково-технічне підприємство «Нові машини та технології» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б69/2309/004 від 23.09.2009р. загальною вартістю 1 335 800 грн., у ТОВ «ФК «Стоік» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б69/1709/010 від 17.09.2009р. загальною вартістю 11 540 000 грн. - не є «витратами» в розумінні п.п.7.6.3 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», оскільки не відповідають фактичним обставинам справи, у зв'язку з тим, що під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості. Отже, вищенаведені суми придбання акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» не можуть бути відображені у окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами позивача та не можуть бути включені до рядка 1.2 додатку К3 Декларацій з податку на прибуток підприємства за 2008 рік - 11 675 000 грн., за 2009 рік, за 2009 рік - 17 175 800 грн.

Також зазначено, що оформлення операцій з продажу простих іменних акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» (стосовно якого рішенням Голосієвського районного суду м. Києва від 16.03.2010 року по справі №2906/10 визнано недійсною реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від дати видачі свідоцтва) позивачем у власність ТОВ «Ставр» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б68/2512/023 від 25.12.2008р. загальною вартістю 1 525 000 грн., у власність ТОВ «Об'єднана вантажно-транспортна компанія» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б68/1912/014 від 19.12.2008р. загальною вартістю 10 162 000 грн., у власність ТОВ «ФК «Стоік» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б69/2904/004 від 29.04.2009р. загальною вартістю 4 300 000 грн., у власність ВАТ «ЗНВКІФ «Нові технології»» згідно акту приймання-передачі цінних паперів без номеру, дати до договору №Б19/2909/018, 09/2909/004 від 29.09.2009р. загальною вартістю 12 901 000 грн. - не є «доходом» в розумінні п.п.7.6.4 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», оскільки не відповідають фактичним обставинам справи, у зв'язку з тим, що під терміном «доходи» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи матеріальних активів, які передаються платнику податку у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Отже, вищенаведені суми продажу акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», на думку податкового органу, не можуть бути відображені у окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами позивача та не можуть бути включені до рядка 1.1 додатку К3 Декларацій з податку на прибуток підприємства за 2008 рік - 11 687 000 грн., за 2009 рік - 17 201 000 грн.

В акті перевірки податковий орган посилається на рішення Голосієвського районного суду м.Києва від 16.03.2010 року по справі №2906/10, яким визнано недійсною реєстрацію ТОВ «Східні енергопостачальні мережі» та ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» в якості платника податку на додану вартість від дати видачі свідоцтв платника податку на додану вартість; визнано недійсною реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» №134/1/05 від 23.03.2005 року від дати видачі свідоцтва, а саме з 23.03.2005 року; визнано недійсними Статут ТОВ «Східні енергопостачальні мережі», зареєстрований Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 08.09.2004 року та Статут ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», зареєстрований Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 18.02.2005 року з часу реєстрації. Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 16.03.2010 року по справі №2906/10 набрало законної сили 30.03.2010 року.

Суд зазначає, що відповідач у ході перевірки посилався на дані рішення Голосієвського районного суду м. Києва від 16.03.2010 року по справі №2906/10, але ж до матеріалів справи відповідачем вказане рішення не надано.

Пунктом 1.4 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі - Закон) визначено, що цінний папір - документ, який засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

Законодавством про цінні папери, зокрема Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», передбачено такі вимоги:

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України.

Відповідно до статті 177 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуг, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Згідно зі статтею 178 ЦКУ, об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. Отже, у разі здійснення суб'єктами господарської діяльності операцій з акціями, емітованими підприємствами, щодо яких судом визнано недійсними записи про проведення державної реєстрації, установчі документи та свідоцтва про державну реєстрацію з моменту їх видачі і визнано недійсними реєстрації випуску акцій з моменту внесення інформації про них до Загального реєстру випуску цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з моменту їх видачі, такі акції не можуть бути об'єктами цивільних прав та не відповідають терміну «цінні папери», який встановлено чинним законодавством. Нормами статті 202 ЦКУ визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно з частиною першою статті 215 ЦКУ, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, встановлених частинами першою-третьою, п'ятою і шостою статті 203 цього Кодексу. Нормами статті 203 ЦКУ встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Оформлення суб'єктами господарської діяльності договорів та первинних документів щодо придбання та (або) відчуження акцій у періоді, з якого або припинилася діяльність емітента (про що до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи), або визнано судом недійсною реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, є таким, що суперечить вказаним нормам ЦКУ та не може бути спрямоване на реальне настання правових наслідків. Відповідно до частини 2 статті 215 ЦКУ, недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому випадку не вимагається визнання такого правочину судом недійсним.

У момент вчинення суб'єктами господарської діяльності правочинів щодо придбання та (або) відчуження акцій, які відбуваються після набуття законної сили судових рішень про скасування реєстрації випуску акцій та свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, цими суб'єктами не додержуються вимоги частини 1,5 статті 203 ЦКУ. У таких випадках, згідно із ч. 1 статті 215 ЦКУ, правочини є недійсними та ч. 2 статті 215 ЦКУ - нікчемними у розумінні ЦКУ.

Статтею 1 Закону зазначено терміни, які вживаються у цьому Законі. Так, згідно п. 1.4 статті 1 Закону, цінний папір - документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

Підпунктом 1.6 статті 1 Закону визначено, що товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашенням.

Підпунктом 1.31 статті 1 цього Закону передбачено, що продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари, зокрема цінні папери, за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання.

Операції з цінними паперами належать до операцій особливого виду та оподатковуються у спеціальному порядку, встановленому п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». При цьому норми вказаного пункту поширюються тільки на платників податку, які здійснюють операції з торгівлі цінними паперами.

Отже, цінні папери в розумінні Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» можуть бути товаром.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, витребуваних судом, Ухвалою Голосіївського районного уду м. Києва від 31.05.2011р. по справі 2-2906/10, винесеною за заявою ОСОБА_4 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, рішення того ж суду від 16.03.2010р. у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», треті особи: Державна податкова адміністрація у м. Києві, Печерська районна у м. Києві державна адміністрація про визнання непричетним до господарської діяльності підприємства, визнання недійсними установчих документів, свідоцтва платника ПДВ, реєстрацію випуску акцій та свідоцтв про реєстрацію випуску акцій підприємства - скасовано.

Ухвалою того ж суду від 24.10.2011р. по справі № 2-4898/11, залишеною без змін Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 18.01.2012р., справу за позовною заявою ОСОБА_3 до ВАТ «Східні енергопостачальні мережі», треті особи: Державна податкова адміністрація у м. Києві, Печерська районна у м. Києві державна адміністрація, ПАТ «Групова збагачувальна фабрика «Луганська», ПрАТ «Юридична фірма «Лекс Плюс» про визнання непричетним до господарської діяльності підприємства, визнання недійсними установчих документів, свідоцтва платника ПДВ, реєстрацію випуску акцій та свідоцтв про реєстрацію випуску акцій підприємства залишено без розгляду.

Відповідно до статті 14 Цивільного процесуального кодексу України, судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України - і за її межами.

Згідно ч.1 ст.366 Цивільного процесуального кодексу України, ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.

Тому рішення, на яке посилається податковий орган при написанні акту перевірки та яке стало підставою для нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток, в подальшому було скасовано.

Таким чином, акції прості іменні ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» мають статус цінного паперу, статус товару у зв'язку з вищевикладеним та з урахуванням ухвали від 31.05.2011 року Голосіївського районного суду м. Києва по справі №2-2906/10.

Зокрема, підпунктом 7.6.1 зазначеного Закону визначено, що з метою оподаткування платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

П.п.7.6.4 п.7.6 ст.7 Закону визначено, що під терміном «дохід» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

П.п.7.6.3 п.7.6 ст.7 Закону визначено, що під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

Так як в ході судового розгляду встановлено відображення позивачем у операціях з торгівлі цінними паперами акцій емітованих підприємством ВАТ «Східні енергопостачальні мережі» щодо якого судом скасовано рішення про визнання недійсними записів про проведення державної реєстрації, установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію з моменту їх видачі і визнання недійсними реєстрації випуску акцій з моменту внесення інформації про них до Загального реєстру випуску акцій з моменту їх видачі, то суд приходить до висновку, що у ПрАТ «Донбасхолдінг» наявні законні підстави для оподаткування таких операцій на підставі п.7.6 ст.7 Закону.

Суд враховує, що відповідач під час кваліфікації спірного правочину як нікчемного обґрунтував свою позицію виключно з посиланням на рішення Голосієвського районного суду м.Києва від 16.03.2010 року по справі №2906/10, яке відсутнє у перевіряючих.

Відповідно до частини 2 статті 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач не довів суду належними та допустимими доказами те, що первинні документи, що містяться у матеріалах справи, є такими, що не відповідають дійсності, тобто, що купівля-продаж цінних паперів у комерційному відношенні не здійснювалася та те, що договір укладено з метою безпідставного збільшення валових витрат позивача. Ці обставини могли бути підтверджені, зокрема, вироком суду про визнання осіб, які уклали договір та склали первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення, винними у скоєнні відповідних злочинів.

В процесі розгляду справи відповідачем доказів крім тих, що містяться у матеріалах справи, до суду не надано, відомостей про наявність інших доказів, які могли б бути витребувані судом, відповідачем не надавалося.

З огляду на викладене, доводи відповідача про нікчемність правочинів - договорів купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2008р. №Б48/1109/009, від 25.12.2008р. №Б68/2512/023, від 19.12.2008р. №Б68/1912/012 та Б68/1912/014, від 26.03.2009р. №Б69/2603/002, від 29.04.2009р. №Б69/2904/004, від 23.09.2009р. №Б69/2309/004, від 17.09.2009р. №Б69/1709/010, від 29.09.2009р. №Б19/2909/018 та №Б09/2909/004 не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду.

Відповідно до пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість.

Неправомірність нарахування позивачеві податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств у сумі 4 627 088 грн. призводить до неправомірності застосування до позивача штрафних санкцій на підставі пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України в сумі 1 156 772 грн.

З огляду на наведене, податкове повідомлення-рішення №0000732300 від 11.08.2011р., яким позивачеві за порушення п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4, п.п.7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств в загальному розмірі 5 783 860 грн., з якої основний платіж 4 627 088 грн. та штрафна санкція 1 156 772 грн., підлягає визнанню недійсним, а позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.ст.87, 94 КАС України, підлягають присудженню позивачеві з Державного бюджету України судові витрати, пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Керуючись ст.ст. 2-14, 17, 18, 24, 71, 72, 86, 94, 158-163, 167, 185-186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «Донбасхолдінг» до Єнакієвської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби про скасування податкового повідомлення-рішення від 11.08.2011р. № 0000732300 - задовольнити повністю.

Скасувати податкове повідомлення-рішення від 11.08.2011р. № 0000732300, винесене Єнакієвською об'єднаною державною податковою інспекцією.

Присудити з Державного бюджету України на користь Приватного акціонерного товариства «Донбасхолдінг» здійснені судові витрати в розмірі 3 (три) грн. 40 (сорок) коп.

Повний текст постанови виготовлено 11.04.2012р., її вступну та резолютивну частини проголошено в судовому засіданні 06.04.2012р. в присутності представників сторін.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення апеляційної скарги. У разі застосування судом частини третьої ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У випадку подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Ушенко С. В.

Попередній документ : 23646729
Наступний документ : 23659849