Постанова № 22083037, 05.03.2012, Вінницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.03.2012
Номер справи
2а/0270/844/12
Номер документу
22083037
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Вінниця

05 березня 2012 р. Справа № 2а/0270/844/12

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді:Чернюк Алли Юріївни,

за участю:

секретаря судового засідання: Котюжанського В.О.

позивача: ОСОБА_1- представник за довіреністю;

відповідача: ОСОБА_2 - представник за довіреністю;

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Приватного підприємства " СПЕЦКОМСЕРВІС"

до: Державної податкової інспекції у м. Вінниці

про: визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа за позовом Приватного підприємства " СПЕЦКОМСЕРВІС" (надалі - позивач) до Державної податкової інспекції у м. Вінниці (надалі - відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

Адміністративний позов мотивований тим, що податковим органом проведено камеральну перевірку позивача, результат якої оформлений актом камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток від 30.08.2011р. № 886/166/15-1/35762849. В ході якої зафіксовано порушення порядку заповнення податкової звітності з податку на прибуток, що стало причиною винесення ДПІ у м. Вінниці податкового повідомлення рішення №0009901520 від 14.09.2011р. Оскільки відповідачем зроблено хибний висновок, в ході перевірки тому, на думку представника позивача, наявні підстави для задоволення позовних вимог.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити в повному обємі.

Представник відповідача щодо позову заперечував та просив у задоволенні позовних вимог відмовити повністю з підстав викладених у запереченнях, які містяться в матеріалах справи (а.с. 25-26).

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний звязок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приватне підприємство "СПЕЦКОМСЕРВІС" код ЄДРПОУ 35762849, місце знаходження м. Вінниця, вул.Київська, 16, керівник - Паламарчук Олександр Володимирович, на виконання свого обовязку щодо подання податкової звітності, подало до ДПІ у м. Вінниці податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.

30.08.2011р. державним податковим ревізором-інспектором відділу адміністрування податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб юридичних осіб Гавриш К.В., в приміщенні Державної податкової інспекції у м. Вінниці, проведено камеральну перевірку, результат якої оформлений актом від 30.08.2011р. (а.с. 7-8).

В ході перевірки встановлено, що позивачем порушено порядок заповнення податкової звітності з податку на прибуток в зв'язку з чим занижено грошове зобовязання з податку на прибуток на суму 13 855 грн.

На підставі чого податковим органом винесено податкове повідомлення - рішення форми "Р" №0009901520 від 14.09.2011р., яким визначено суму податкового зобовязання в розмірі 13855 грн. (а.с.9).

Визначаючись щодо заявлених позивних вимог, суд виходив з наступного.

Так дійсно, платник податків зобовязаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, що встановлено п.п 16.1.3. п. 16.1. ст.16 Податкового кодексу України (надалі - ПК України).

Податковим кодексом України, а саме п. 46.1.ст.46 визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності) відповідно до п. 48.3.ст 48 ПК України.

Отже, даними нормами закріплений обовязок платника податків подавати до податкового органу документи податкової звітності зокрема декларації.

Також п. 75.1.ст.75 ПК України передбачено, що органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

А у відповідності до п. п. 75.1.1.п.75.1 ст.75 ПК України, камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Відповідно до п.76.1.ст.76 ПК України камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

Об'єктом оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу; дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 цього Кодексу, з джерелом походження з України, що визначено ст.134 ПК України.

Як вбачається із матеріалів акту перевірки від 30.08.2011р., платником в декларації з податку на прибуток за другий квартал 2011р. в рядку 06.6 відображено суму 80623 грн., тоді як з п.150.1 ст.150 ПК України з урахуванням п.4 розділу 20 ПК України передбачено що відємне значення має дорівнювати 20383 грн.

Відповідно до ст. 150 ПК України, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, з причин наявності такого від'ємного значення, що зафіксовано у п. 150.2. ст.150 ПК України.

Однак пунктом 1 підрозділу 4 розділу 10 Перехідних положень ПК України, визначено, що Розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

В своїх запереченнях відповідач посилається на той факт, що якщо дослівно тлумачити п.3 підрозділу 4 розділу 10 Перехідних положень ПК України до складу другого кварталу 2011р. включається виключно відємне значення обєкта оподаткування , отримане субєктами господарювання за результатами здійснення господарської діяльності за перший квартал 2011р., без врахування відємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011р., однак даний факт не відповідає дійсності оскільки п. 2. підрозділу 4 розділу 10 Перехідних положень ПК України, визначено, що з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року.

Водночас п.150.1 ст. 150 ПК України застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Крім того, дану норму дублює і п.6.1.ст.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( чинного до набрання законної сили Податкового кодексу України)) якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. У 2010 році норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону.

А у відповідності до п.22.4 ст.22 Прикінцевих положень вищезазначеного закону визначено, що у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року. У 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

З огляду на викладене, оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та обєктивному дослідженні, суд дійшов висновку, що адміністративний позов ПП " СПЕЦКОМСЕРВІС" є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а оскаржуване податкове повідомлення - рішення №0009901520 від 14.09.2011р. є такими, що підлягає визнанню протиправним та скасуванню.

Відповідно до ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до частини першої статті 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Суд вважає, що відповідачем не надано доказів правомірності проведення перевірки та прийняття податкового повідомлення рішення по результатам такої перевірки позивача та не доведено суду, в той час як положеннями ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій, чи бездіяльності субєкта владних повноважень обовязок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Згідно статті 86 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Мотивація та докази, надані позивачем, дають суду підстави для постановлення висновків, які спростовують доводи відповідача, та встановлені у справі обставини підтверджують позиції позивача.

Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа) згідно до положень статті 94 КАС України. Враховуючи вищенаведене наявні підстави для відшкодування з Державного бюджету України на користь ПП "СПЕЦКОМСЕРВІС" судові витрати на сплату судового збору в сумі 139 грн.

Керуючись ст.ст. 70, 71, 79, 86, 94, 128, 158, 162, 163, 167, 255, 257 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ у м. Вінниці № 0009901520 від 14.09.2011 року.

Стягнути з Державного бюджету України на користь приватного підприємства "СПЕЦКОМСЕРВІС" (м. Вінниця, вул.Київська, 6, код ЄДРПОУ 35762849) судові витрати в розмірі 139 грн. (сто тридцять дев'ять гривень) шляхом їх безспірного списання органом Державної казначейської служби України з рахунку Державної податкової інспекції у м. Вінниці.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 254 КАС України. Відповідно до ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

СуддяЧернюк Алла Юріївна

Часті запитання

Який тип судового документу № 22083037 ?

Документ № 22083037 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 22083037 ?

Дата ухвалення - 05.03.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 22083037 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 22083037 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 22083037, Вінницький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 22083037, Вінницький окружний адміністративний суд було прийнято 05.03.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 22083037 відноситься до справи № 2а/0270/844/12

Це рішення відноситься до справи № 2а/0270/844/12. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 22083034
Наступний документ : 22083092