Рішення № 21282705, 01.02.2012, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
01.02.2012
Номер справи
21/5005/15968/2011
Номер документу
21282705
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

31.01.12р.Справа № 21/5005/15968/2011 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українсько - російське підприємство "АРТ - ФЛЕКС", м. Дніпропетровськ

до Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго", м. Дніпропетровськ

про скасування оперативно - господарської санкції

Суддя Назаренко Н.Г.

Секретар судового засідання Булана Ю.М.

Представники:

від позивача - ОСОБА_1, дов. № 06-12/11 від 06.12.11р.;

ОСОБА_2, дов. № 05-12/11 від 05.12.11р.;

від відповідача - ОСОБА_3, дов. № 135 від 20.04.11р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовом у якому просить скасувати оперативно-господарську санкцію, нараховану відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду Акту про порушення правил користування електричною енергією споживачем - юридичною особою № 10 від 28.10.2011 р., прийнятого Публічним Акціонерним товариством "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" у вигляді донарахування ТОВ УРП "Арт-Флекс" за недораховану електричну енергію у розмірі 30 411,47 грн.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі та зазначив, що оплата спожитої ним електроенергії за червень 2011р. здійснена в повному обсязі.

Відповідач надав додаткові пояснення до відзиву на позов в яких зазначив про відсутність вини позивача у пожежі на ТП та зауважив, що нарахування позивачу було здійснено за період з 01.06.11р. по 21.07.11р. відповідно до п. 6.20 ПКЕЕ на підставі чого просить відмовити в задоволенні позову.

Представник позивача надав заперечення на відзив позивача від 30.01.12р. в яких зазначив, що у відповідача є два вводи на надання електроенергії, позивачем не споживались не облікована електроенергія. Відповідач самостійно щомісячно з лічильників знімає показники вжитої позивачем електроенергії та направляє на підставі цих даних позивачу рахунки до сплати. Так у червні 2011 року згідно рахунку-розшифровки № 5010/2-550/6 факт споживання споживачем вжито електроенергії за обома лічильниками на суму 48 204,76 грн. фактично це споживання здійснено за одним вводом у розмірі 48 072 кВт*г, що перевищує обсяги вжитої електроенергії за травень, липень, серпень 2011р. Спожита електроенергія позивачем сплачена у повному обсязі. Стягнення 30 411,47 грн. з позивача на користь відповідача приведене до подвійної оплати вжитої електроенергії позивачем у червні 2011 року та на підставі чого просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалою суду від 20.12.11р. розгляд справи продовжено до 30.01.2012р.

Клопотання про використання засобів технічної фіксації судового процесу при розгляді цієї справи представниками сторін не заявлялись.

В порядку ст. 85 ГПК України у судовому засіданні 31.01.12р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2011р. ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (далі - енергопостачальник, відповідач) (як зазначено у відзиві на позов - а.с.58-60) здійснено технічну перевірку стану електричних приладів і електроустановок у Товариства з обмеженою відповідальністю "Українсько - російське підприємство "АРТ - ФЛЕКС" (далі - споживач, позивач) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 105А за наслідками якої складено Акт про порушення Д № 001069 (далі - Акт).

Перевіркою встановлено, що споживач при користуванні електричною енергією за зазначеною вище адресою порушив п.3.3, 6.40, 3.34 Правил користування електричною енергією, а саме: пошкодження корпусу електролічильника № 21453 в результаті впливу високої температури. Термічне пошкодження трансформаторові току ввідного автомата первинних та вторинних ланцюгів обліку електроенергії внаслідок займання всередині лічильника РЦ 0,4 кВт ТП 766.

На підставі даного Акту електролічильник було направлено на експертизу..

Згідно з положеннями пункту 1.2 Правил користування електричною енергією (далі - Правила), експертиза засобу обліку - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо цілісності пломб, якими опломбовується засіб обліку, їх відповідності пломбам заінтересованих організацій, відповідності засобу обліку метрологічним характеристикам та умовам експлуатації.

Відповідно до ч.2 пункту 3.30 Правил експертиза засобу обліку в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлені засіб обліку та/або пломби, здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають право на виконання таких робіт. За результатами експертизи складається акт.

Тобто, експертний висновок спеціаліста (експерта) є підставою для складення постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією) акта.

15.07.2011р. складений Акт № 001740 проведення експертизи лічильника електроенергії типу зав. № 21453 типу СТКЗ-10Q2Н4Мt, в якому зафіксовано, що „заниження показників лічильника здійснювалось таким чином: термічне пошкодження корпусу лічильника. Лічильник буде відправлено на завод-виготовлювач для зчитування показників з енергонезалежної памяті”.

Засідання комісії постачальника електроенергії з розгляду порушення Правил користування електричною енергією споживачем-юридичною особою по складеному Акту Д № 001069 від 16.06.2011р. відбулося 28.10.2011р. про що складено Протокол № 10.

Комісією по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією споживачем прийнято рішення про донарахування за період з 01.06.2011р. по 21.07.11р. „відповідно до п. 6.20 ПКЕЕ з першого дня розрахункового місяця в якому виявлено порушення (01.06.11р.) по дату усунення порушення (21.07.11р.)” за недораховану активну електроенергію - 30030,47 грн. та за недораховану реактивну електроенергію 381, 00 грн.

Відповідно до статті 235 ГК за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором.

Частиною 1 статті 236 ГК встановлено види господарсько-оперативних санкцій, серед яких, зокрема, передбачено встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо.

Згідно з частиною 2 вищезазначеної статті перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у її першій частині, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.

08.12.2005р. між відповідачем та позивачем укладено Договір № 5010 про постачання електричної енергії ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" для споживачів Дніпропетровської області (далі - Договір).

Відповідно до умов даного Договору енергопостачальник постачає електричну енергію споживачу, а споживач оплачує енергопостачальнику її вартість та здійснює інші платежі згідно умов Договору про постачання електричної енергії та додатками та додатковими угодами до Договору, що є його невід'ємними частинами (п.1Договору).

Під час виконання умов цього Договору, а також , а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку (п.2 Договору).

Відповідно до п. 5.2.4 Договору споживач сплачує Енергопостачальнику вартість електроенергії, розраховану, виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання згідно з методикою, затвердженою НКРЕ , у разі наступних дій Споживача:

- самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

- пошкодження або втручання в роботу розрахункових засобів (автоматизованих систем) обліку електроенергії, пошкодження та (або) зняття пломб з засобів обліку;

- споживання електроенергії поза засобами обліку;

- інших умов, визначених методичними рекомендаціями НКРЕ.

Таким чином, порядок виявлення та встановлення факту порушення спірного Договору про постачання електроенергії, порядок застосування оперативно-господарської санкції, визначено вказаним договором, а також чинним законодавством України.

Так, згідно ч. 2 статті 237 ГК України, порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди із застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду із заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

Позивач заперечує проти нарахування та вважає вищевказаний Акт таким, що складений із порушенням вимог діючого законодавства, оскільки втручання в роботу лічильника не виявлено, пломби лічильника не порушені будь-яких робіт, повязаних з порушенням або зміною схеми розрахункового обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії позивач не проводив, на підставі чого просить скасувати оперативно-господарську санкцію, нараховану відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду Акту про порушення правил користування електричною енергією споживачем - юридичною особою № 10 від 28.10.2011 р., прийнятого Публічним Акціонерним товариством "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" у вигляді донарахування ТОВ УРП "Арт-Флекс" за недораховану електричну енергію у розмірі 30 411,47 грн.

Крім того, позивач. зазначив, що у нього є два вводи на надання електроенергії, і у квітні, травні 2011р. ним споживалася електроенергія лише за другим вводом щодо червня 2011р., пояснює, що згідно рахунку-розшифровки № 5010/2-550/6 споживання електроенергії здійснювалось також лише по другому вводу у розмірі 48072кВт*г, що перевищує загальний обсяг спожитої електроенергії за травень, липень, серпень 2011р. Спожита електроенергія оплачена позивачем у повному обсязі, про що свідчить Акт звірки від 01.12.2011р. підписаний повноважними представниками сторін та завірений печатками підприємств (а.с.105-106). У зв'язку з чим споживач вважає, що стягнення з нього 30411, 47 грн. за спірним Актом призведе до подвійної оплати спожитої електроенергії у червні 2011р. на підставі чого просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач надав відзив на позов та додаткові пояснення до відзиву в яких зазначив про встановлення відсутності вини позивача у пожежі на ТП та зауважив, що нарахування позивачу було здійснено за період з 01.06.11р. по 21.07.11р. відповідно до п. 6.20 ПКЕЕ на підставі чого просить відмовити в задоволенні позову.

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про електроенергетику" правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Правопорушеннями в електроенергетиці, зокрема, є порушення правил користування енергією.

Пункт 6.41 Правил встановлює, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформлюється двосторонній акт порушень.

При цьому, норми п.п.6.41,6.42 Правил містять певні вимоги до порядку складання та змісту відповідного акта про порушення Правил. Зокрема, в акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, які необхідно вжити для усунення допущених порушень.

В Акті про порушення Д № 001069 зазначено, що споживач при користуванні електричною енергією порушив п.3.3, 6.40, 3.34 Правил користування електричною енергією, а саме: пошкодження корпусу електролічильника № 21453 в результаті впливу високої температури. Термічне пошкодження трансформаторові току ввідного автомата первинних та вторинних ланцюгів обліку електроенергії внаслідок займання всередині лічильника РЦ 0,4 кВт ТП 766.

Відповідно до п.3.3. ПКЕЕ відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Матеріалами справи встановлено, що спірний лічильник встановлено у ТП-766-ДГЕС за яку, відповідно до Акту розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, несе відповідальність енергопостачальник (а.с.42).

Наданий відповідачем Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін судом не приймається, оскільки він є додатком до договору про постачання електричної енергії від 20.06.11р. № 002550 (тобто укладеного після складення Акту про порушення - 16.06.11р.).

Відповідно до п. 3.34. ПКЕЕ будь-які роботи, пов'язані з порушенням або зміною схеми розрахункового обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії, проводяться за погодженням з електропередавальною організацією (постачальником електричної енергії) у присутності представників заінтересованих сторін та оформляються актом.

Роботи з розпломбування, випробування, вимірювання, зміни схеми розрахункового обліку, заміни типу розрахункового обліку електричної енергії без оформлення акта в присутності уповноважених осіб споживача та електропередавальної організації (постачальника електричної енергії) не допускаються.

Під час проведення вищезазначених робіт розрахунковий облік обсягу електричної енергії здійснюється за тимчасовими схемами, узгодженими з постачальником електричної енергії. У разі неможливості створення тимчасових схем розрахункового обліку розрахунки за електричну енергію, спожиту протягом часу проведення вищезазначених робіт, здійснюються відповідно до порядку, погодженого заінтересованими сторонами.

Після закінчення робіт засоби обліку опломбовуються та передаються на збереження згідно з процедурою, визначеною пунктами 3.31-3.32 цих Правил.

Суд зазначає, що жодного доказу проведення споживачем робіт, зазначених у п. 3.34. ПКЕЕ відповідач суду не надав.

Пунктом 6.40 ПКЕЕ передбачено, що у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562 ( z0782-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656.

Пояснень щодо того, яким же чином споживач порушив даний пункт ПКЕЕ, відповідач суду надати не зміг.

Відповідно до Акту № 001740 проведення експертизи лічильника електроенергії типу зав. № 21453 типу СТКЗ-10Q2Н4Мt від 15.07.2011р. встановлено, що „заниження показників лічильника здійснювалось таким чином: термічне пошкодження корпусу лічильника. Лічильник буде відправлено на завод-виготовлювач для зчитування показників з енергонезалежної памяті”.

Засідання комісії постачальника електроенергії з розгляду порушення Правил користування електричною енергією споживачем-юридичною особою по складеному Акту Д № 001069 від 16.06.2011р. відбулося 28.10.2011р. на якому було прийнято рішення про донарахування позивачу за період з 01.06.2011р. по 21.07.11р. „відповідно до п. 6.20 ПКЕЕ з першого дня розрахункового місяця в якому виявлено порушення (01.06.11р.) по дату усунення порушення (21.07.11р.)” за недораховану активну електроенергію 30030,47 грн. та за недораховану реактивну електроенергію 381, 00 грн. про що складено Протокол № 10 (а.с.38, 81).

Комісією по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією споживачем прийнято рішення про донарахування за період з 01.06.2011р. по 21.07.11р. „відповідно до п. 6.20 ПКЕЕ з першого дня розрахункового місяця в якому виявлено порушення (01.06.11р.) по дату усунення порушення (21.07.11р.)” за недораховану активну електроенергію 30030,47 грн. та за недораховану реактивну електроенергію 381, 00 грн.

У своїх поясненнях відповідач зазначив, що нарахування позивачу було проведено відповідно до п. 6.20 ПКЕЕ „з першого дня розрахункового місяця в якому виявлено порушення (01.06.11р.) по дату усунення порушення (21.07.11р.)”

Відповідно до п.6.20 ПКЕЕ у разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини споживача обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення розрахункового обліку до дня відновлення розрахункового обліку, за згодою сторін, може бути визначений на підставі показів технічних (контрольних) засобів обліку або розрахований постачальником електричної енергії за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку або наступного після відновлення розрахункового обліку періоду.

Датою початку періоду порушення розрахункового обліку вважається перший день поточного розрахункового періоду, у якому було виявлено порушення обліку, або час та день, зафіксовані засобом обліку (автоматизованою системою обліку).

За день відновлення обліку приймається день складення спільного акта про покази засобів обліку після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт схеми обліку.

Як встановлено матеріалами справи та не заперечується відповідачем, у попередніх двох місяцях (квітні - травні 2011р.) споживач взагалі не споживав електроенергію за спірним лічильником, про що свідчать Акти про використану електричну енергію за квітень, травень 2011р. (а.с.110, 112).

Відповідач у судовому засіданні пояснив, що, оскільки в попередніх місяцях позивач не споживав по даному лічильнику електроенергію, тож розрахунок було зроблено за місяць, наступний за розрахунковим періодом.

Однак, абз.4 п.6.20 ПКЕЕ встановлено, що розрахунковий період, який використовується для визначення середньодобового обсягу постачання електричної енергії, визначається за згодою сторін.

Відповідач не надав суду жодного документу, який би свідчив про узгодження сторонами розрахункового періоду.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

За наведеного, суд вважає, що відповідачем належними доказами не доведено безоблікове споживання позивачем електричної енергії, у зв'язку з чим відсутні правові підстави до покладення на нього обовязку по сплаті вартості недоврахованої електричної енергії.

З огляду на викладене позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 4, 32-34, 43, 49, 82-85, 87, 116-117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Скасувати оперативно-господарську санкцію, застосовану рішенням комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ про нарахування Товариству з обмеженою відповідальністю "Українсько-російському підприємству "АРТ-ФЛЕКС" (49054, м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 105 а, код ЄДРПОУ 31016885) за недораховану електричну енергію у розмірі 30 411,47 грн., нараховану відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду Акту про порушення правил користування електричною енергією споживачем - юридичною особою № 10 від 28.10.2011 р., прийнятого Публічним акціонерним товариством "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 22, код ЄДРПОУ 23359034) в особі структурної одиниці "Дніпропетровських міських електричних мереж" (49070, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 40, код ЄДРПОУ 00130777).

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія" Дніпрообленерго" (49107, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе,22, код ЄДРПОУ 23359034) в особі структурної одиниці "Дніпропетровських міських електричних мереж" (49070, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 40, код ЄДРПОУ 00130777) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Українсько-російському підприємству "АРТ-ФЛЕКС" (49054, м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 105 а, код ЄДРПОУ 31016885) судовий збір у розмірі 941,00 грн. (дев'ятсот сорок одна грн. 00 коп.), про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційної скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяН.Г. Назаренко Дата підписання рішення, оформленого

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України,

- 02.02.2012р.

Попередній документ : 21282701
Наступний документ : 21282709