Постанова № 21081596, 27.12.2011, Хмельницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
27.12.2011
Номер справи
2270/15262/11
Номер документу
21081596
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Копія

Справа № 2270/15262/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2011 рокум. Хмельницький Хмельницький окружний адміністративний суд

в складі:головуючого-суддіСалюка П.І.

при секретаріРусіновій М.М.

за участі:

представника позивача: Малої Т.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом <в особі ><в чиїх інтересах >Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області <3-тя особа >до Акціонерного товариства закритого типу "Кам'янець-Подільськкабель" <3-тя особа >про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Кам'янець-Подільська об'єднана державна податкова інспекція звернулась до Хмельницького окружного адміністративного суду із позовом до Акціонерного товариства закритого типу "Кам'янець-Подільськкабель" про стягнення заборгованості у розмірі 2876 грн. 10 коп.

Представник позивача у судовому засіданні заявлені позовні вимоги підтримав та просив задовольнити заявлений позов у повному обсязі із підстав, викладених у позовній заяві.

Відповідачу надсилалася копія ухвали про відкриття провадження та повістка про судовий розгляд справи, однак, на адресу суду повернувся конверт із вкладеннями. Причиною повернення кореспонденції відділення поштового зв'язку вказало: "за закінченням терміну зберігання". Згідно з ч. 11 ст. 35 Кодексу адміністративного судочинства України, розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Представник позивача наполягав на проведенні судового розгляду за відсутності представника позивача, мотивуючи це тим, що відповідач був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду належним чином.

Згідно ч.4 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неприбуття відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів. Ці ж наслідки застосовуються у разі повторного неприбуття за таких самих умов відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень.

Заслухавши доводи представника позивача, дослідивши матеріали справи та надані докази у їх єдності, взаємному зв'язку, суд приходить до висновку, що у задоволенні заявлених позовних вимог слід відмовити за підстав, наведених нижче.

Судом встановлено, що Кам'янець-Подільською ОДПІ була проведена виїзна позапланова документальна перевірка з питань правильності утримання та своєчасності і повноти перерахування до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб, повноти та своєчасності подання довідок Ф1 ДФ за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 р.

За результатами проведеної перевірки складено акт №2478/234/00214540 від 28.10.2011 р. "Про результати позапланової виїзної перевірки акціонерного товариства закритого типу "Кам'янець-Подільськкабель" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2008 р. по 30.06.2011 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2008 р. по 30.06.2011 р." Перевіркою встановлено порушення норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", податкового кодексу України, в результаті чого встановлено утримання (нарахування) та неперерахування податку з доходів фізичних осіб у розмірі 2876 грн. за період жовтень-грудень 2010 року.

Вказаний Акт перевірки було вручено Голові ліквідаційної комісії АТЗТ "Кам'янець-Подільськкабель" Ярошу Василю Юрійовичу, про що свідчить підпис у Акті перевірки.Вказана сума заборгованості відповідачем не оскаржувалась, а отже, є узгодженою.

У відповідності до ст. 54.3 Податкового кодексу України, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію; дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган; рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків; дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом; результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях.

Як вказує стаття 58 Податкового Кодексу України, у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

У відповідності до ст. 59 Податкового Кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Дослідивши матеріали позову, суд встановив, що податковим органом не виконано вимог ст.ст. 58-59 Податкового Кодексу України - не винесено ні податкове повідомлення-рішення, ні податкова вимога.

У судовому засіданні представнику Кам'янець-Подільської ОДПІ неодноразово пропонувалось пояснити чому не виконано вимоги ст. ст. 58, 59 Податкового Кодексу України. Представник відповідача пояснень не надав, однак, вказала, що заборгованість можливо стягувати лише за наявності Акту перевірки.

Суд вважає, що акт перевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень, адже п.1 ч.2 ст. 17 КАС України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Тобто, акт перевірки є службовим документом, він не породжує жодних правових наслідків, а є тільки носієм інформації, яку податковий орган може використати при прийнятті відповідного рішення, яке і підлягає оскарженню у випадку незгоди з ним.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Відповідно до частин 1-2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Представником позивача у судовому засіданні не доведено, а судом не знайдено законодавчих актів, які б давали право ДПІ стягувати кошти на підставі лише акту перевірки.

Оцінивши докази, які є у справі за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 158-163, 167, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні адміністративного позову Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області до Акціонерного товариства закритого типу "Кам'янець-Подільськкабель" про стягнення заборгованості - відмовити.

Постанова суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її отримання.

Постанова набирає законної сили в порядку статті 254 КАС України.

Повний текст постанови виготовлено 30 грудня 2011 року

< чи набрала законної сили ><Дата набрання законної сили >

Суддя< для копії >< Суддя >

"Згідно з оригіналом" СуддяП.І. Салюк

Попередній документ : 21081582
Наступний документ : 21081686