Рішення № 20424321, 27.12.2011, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
27.12.2011
Номер справи
5010/2242/2011-2/134
Номер документу
20424321
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

<УВАГА!!! ВСТУПНУ ТА РЕЗОЛЮТИВНУ ЧАСТИНИ В ЦЕЙ БЛАНК НЕ ВНОСИТИ!!! >

27 грудня 2011 р. 3697/11 Справа № 5010/2242/2011-2/134

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Круглової О.М., при секретарі судового засідання Кошилович М. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Відкритого акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 0928", вул. Максимовича, 11, м. Івано-Франківськ, 76000

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Леся і К" (магазин "К.Данило") вул. Короля Данила, 11а, м. Івано-Франківськ, 76000

про стягнення заборгованості в сумі 1084,24 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - представник, (довіреність №б/н від 04.01.2011р. )

від позивача: ОСОБА_2 - представник, (довіреність №б/н від 14.06.2011р.)

від відповідача представники не з'явилися.

Позивач звернувся до суду з позовною заявою за Вх.№3730 від 01.11.11 про стягнення з відповідача 1084,24 грн. заборгованості за надані послуги по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів.

Позивач в засіданні суду позовні вимоги підтримав з підстав, викладених в позовній заяві.

Відповідач в судове засідання повторно не з"явився, будь-яких заперечень в спростування позовних вимог чи доказу оплати боргу не подав, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином - ухвалами суду від 02.11.11, 24.11.11 та 08.12.11, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення (а.с.2, 19, 24).

Відповідно до ч.3 ст.22 ГПК сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходи до всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи.

За таких обставин, згідно ст.75 ГПК України та ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вважає за можливе розглянути справу без участі повноважного представника відповідача за наявними в ній матеріалами, враховуючи, що у суду є всі необхідні докази для вирішення спору по суті, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, дослідивши та оцінивши зібрані докази відповідно до приписів ст.43 ГПК України, з"ясувавши обставини, на яких грунтуються позовні вимоги, судом

встановлено:

Позивач зазначив, що на виконання умов Договору №7362 від 20.03.09 (далі - Договір) Про надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів з суб"єктами підприємницької діяльності, які не мають власних контейнерів, надав відповідачу послуги за період з 21.03.09 по 31.08.11 з вивезення твердих побутових відходів на загальну суму 1084,24 грн.

Позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, враховуючи наступне:

Відповідно до п.2.7 Договору середньомісячна вартість послуги становить 31,3 грн. в місяць. Послуги надавались за період з 21.03.09 2009 по 31.08.11. З врахуванням п.2.7 Договору, обгрунтований розмір вартості послуг становитиме 668,81 грн., яка нарахована наступним чином: вартість послуг за 11 днів березня 2009 становить 11,11 грн. + 907,7 грн. (вартість послуг за період з 01.04.09 по 31.08.11, тобто, 29 місяців * 31,3 грн. - вартість послуг за один місяць) - 250 грн. (часткова оплата відповідачем на підставі меморіальних ордерів від 29.10.10 та від 26.10.11, які містяться в матеріалах справи).

Суд зазначає, що розмір місячної плати від встановленої Договором суми позивачем збільшувався безпідставно, оскільки не було внесено змін до договору про зміну плати за надання послуг, як це передбачено п.3.3 Договору №7362 від 20.03.09.

Відповідно вимогам статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п.3.1 Договору плата за послуги із вивезення та збирання твердих побутових відходів вноситься не пізніше 20 числа наступного за розрахунковим місяцем.

Відповідно до ст.629 ЦК України Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 1 ст. 903 ЦК України зазначено, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться в ст.ст. 179, 193 Господарського кодексу України.

Якщо у зобов”язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Згідно пункту 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з п. 2 ст. 614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобовязання. Відповідач заперечень проти позову та доказів належного виконання своїх зобовязань не надав, доводи позивача не спростував, тому суд вважає позовну вимогу щодо стягнення 668,81 грн. заборгованості за надані послуги по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів обгрунтованою і такою, що підлягає до задоволення. В решті позову відмовити.

Відповідно до ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст.34 ГПК України).

Згідно із ч.1, 2 ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, на нього відповідно до приписів, встановлених ст.49 ГПК України, слід покласти судові витрати пропорційно задоволеним вимогам, а саме: 62,92 грн. державного мита та 145,57 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Керуючись ст.ст.124,129 Конституції України, ст.ст.179, 193 ГК України, ст.ст.11, 509, 526, 530, 629, 901, 903 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 75, ст. ст. 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Відкритого акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство - 0928" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Леся і К" (магазин "К.Данило") про стягнення 1084,24 грн. заборгованості задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Леся і К" (магазин "К.Данило") вул. Короля Данила, 11а, м. Івано-Франківськ, 76000, код 24685965) на користь Відкритого акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство - 0928" (вул. Максимовича, 11, м. Івано-Франківськ, 76007, код 03345863) 668 (шістсот шістдесят вісім) грн. 81 коп. основного боргу, 62 (шістдесят дві) грн. 92 коп. витрат по сплаті державного мита та 145 (сто сорок п"ять) грн. 57 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ суду видати після набрання рішенням законної сили.

В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяКруглова О.М.

повне рішення складено 30.12.11

Виготовлено в КП "Документообіг госп. судів"

__помічник судді Шунтов О. М. 30.12.11

Попередній документ : 20424312
Наступний документ : 20424322