Рішення № 20154750, 21.12.2011, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
21.12.2011
Номер справи
5013/1941/11
Номер документу
20154750
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" грудня 2011 р.Справа № 5013/1941/11 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Змеула О.А. розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області

до відповідача: приватного підприємства "Доджевіт"

про стягнення 15530,93 грн.,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Кіровоградська гідрогеолого-меліоративна партія

представники сторін:

від позивача - ОСОБА_1., довіреність від 10.01.11;

від відповідача - Демиденко М.Т., директор підприємства.

Регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Кіровоградській області (надалі - РВ ФДМУ) подано позовну заяву, яка містить вимоги про стягнення із приватного підприємства "Доджевіт" 14795,67 грн. орендної плати, 7,37 грн. суми нарахованого індексу інфляції та 66,28 грн. трьох процентів річних, 661,61 грн. пені., а всього 15530,93 грн. та перерахування зазначеної суми до державного бюджету.

Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги визнав повністю, що підтверджується листом директора приватного підприємства "Доджевіт" Демиденка М.Т.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення представників сторін, розглянувши наявні матеріали справи та оцінивши подані докази, господарський суд встановив наступні обставини справи.

19.03.2010 року між РВ ФДМУ по Кіровоградській області (орендодавець) та приватним підприємством "Доджевіт" (орендар) укладений договір оренди № 21-34 індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності (нежитлового приміщення), за умовами якого орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене майно: вбудоване приміщення цеху літ. "К" площею 824,5 кв.м, розміщене за адресою: м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, в одноповерховій залізобетонній споруді, що перебуває на балансі Кіровоградської гідрогеолого-меліоративної партії (Балансоутримувач) (номер майна за даними Єдиного реєстру об'єктів державної власності: 23227031.11.АААЖЖЛ580), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на 31.10.2009 року і становить за незалежною оцінкою 494514 грн. без ПДВ.

Майно передається в оренду для виробничої діяльності.

Згідно п.п. 3.1 -3.3 договору орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди державного майна і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - листопад 2009 року, в розмірі 6 300,00 грн. Орендна плата за перший місяць оренди - березень 2010 року, визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за грудень 2009 року, січень, лютий, березень 2010 р. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Згідно п. 3.6 договору орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні: 50% до 50% щомісяця не пізніше 12 числа місяця, відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

Договір укладено строком на два роки, що діє з 19.03.2010 року до 18.03.2013 року включно.

Як вбачається з матеріалів справи, орендодавцем на виконання умов договору передано орендарю орендоване майно, вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на 31.10.2009 року і становить за незалежною оцінкою 494514 грн. без ПДВ, про що свідчить підписаний сторонами без зауважень акт приймання-передавання орендованого приміщення.

Відповідач свої зобов'язання не виконав, за оренду майна згідно обгрунтованого детального розрахунку позивача за період травень - вересень 2011р. заборгованість складає 14795,67 грн.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися (від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

У відповідності до частини 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ст. 284 Господарського кодексу України орендна плата є істотною умовою договору оренди.

Обовязок своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату встановлені частиною 3 статті 285 ГК України та частиною 3 статті 18 Закону України "Про оренду державного і комунального майна", який регулює майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", орендар за користування обєктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Розмір орендної плати визначено у п. 3.1 договору оренди.

Відповідно частини 1 ст. 286 Господарського кодексу України, орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобовязання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів Цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від виконання зобовязання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

Відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України встановлено обов'язок учасників господарських відносин сплатити штрафні санкції у разі порушення ними правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідач не подав господарському суду доказів сплати орендної плати на спірну суму.

За таких обставин вимоги позивача в частині стягнення орендної плати в сумі 14795,67 грн. за період травень - вересень 2011 р. підлягають задоволенню.

Сторони в п. 3.7 договору оренди погодили, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Договірні правовідносини між платниками і одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобовязань врегульовано Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", згідно з статтями 1, 3 якого розмір пені за прострочку платежу, що встановлюється за згодою сторін, обчислюється від суми простроченого платежу і не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Розрахунок позивача про стягнення пені за період з 12.02.2011 року по 20.10.2011 року на суму 661,61 грн. здійснений відповідно до Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань" і є обґрунтованим, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 3 % річних в сумі 66,28 грн. за період прострочення платежів з 13.06.2011 року по 20.10.2011 та 7,37 грн. інфляційних втрат за цей же період.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який построчив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора, зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Нарахування спірної суми 3% річних та інфляційних втрат підтверджується обґрунтованим детальним розрахунком позивача, зазначені вимоги підлягають задоволенню.

Таким чином, господарський суд дійшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати у справі згідно статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача повністю.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з приватного підприємства "Доджевіт" (25491, м. Кіровоград, вул. Металургів, 6, кв. 57, ідентифікаційний код 36585114) на користь держави в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2, отримувач коштів УДК у м. Кіровограді, банк отримувача - ГУДКУ в Кіровоградської області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, рахунок 31117093700002, код платежу 22080200) основний борг з орендної плати в розмірі 14795,67 грн.; три проценти річних в розмірі 66,28 грн.; втрати від інфляції в розмірі 7,37 грн.; пеню в розмірі 661,61 грн., що разом складає суму 15530,93 грн.

Стягнути з приватного підприємства "Доджевіт" (25491, м. Кіровоград, вул. Металургів, 6, кв. 57, ідентифікаційний код 36585114) в доход державного бюджету (р/р 31115095700002, отримувач коштів - УДК у м. Кіровограді, банк отримувача - ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, код 24145329) державне мито в розмірі 155,30 грн.

Стягнути з приватного підприємства "Доджевіт" (25491, м. Кіровоград, вул. Металургів, 6, кв. 57, ідентифікаційний код 36585114) в доход Державного бюджету (р/р 31214264700002, отримувач коштів - УДК у м. Кіровограді, банк отримувача - ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, код 24145329) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 грн.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області протягом десяти днів з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Суддя О.А. Змеул

Повне рішення складено 23.12.2011

Попередній документ : 20154748
Наступний документ : 20154752