Рішення № 19911255, 29.11.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
29.11.2011
Номер справи
47/367
Номер документу
19911255
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 47/36729.11.11 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвін Україна» До Приватне підприємство «Монмарт»

про стягнення 12959,52 грн.

Суддя Станік С.Р.

Представники:

Від позивача - ОСОБА_1 представник позивача

Від відповідача - не зявився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 12959,52 грн. заборгованості за Договором № 16/07- 9 від 16.07.2010, а також відшкодування витрат по сплаті державного мита 129,60 грн. та послуг інформаційно технічного забезпечення судового процесу 236,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2011 було порушено провадження в справі № 47/367 та призначено розгляд справи на 27.10.2011, ухвалою від 27.10.2011 відкладено на 29.11.2011

В судовому засіданні 29.11.2011 представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Просив суд позов задовольнити посилаючись на те, що відповідачем всупереч умов договору № 16/07-9 від 16.07.2010, не було здійснено оплату поставленого товару, оскільки позивач поставив товар загалом на суму 12959,52грн., який відповідачем було прийнято, але не оплачено. Заборгованість яку позивач просив стягнути в судовому порядку складає 12959,52грн.

Відповідач своїх представників в судові засідання 27.10.2011, 29.11.2011, не направляв, причин неявки представника не повідомив, вимог ухвал суду щодо надання витребуваних документів та письмового відзиву - не виконав, про час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином за адресою свого місцезнаходження, зазначеній у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 025995.Через канцелярію суду ніяких заяв та клопотань не подавав. Також суд зазначає і те, що відповідач не був позбавлений процесуального права надати витребувані документи та пояснення по справі шляхом направлення їх на адресу суду поштовим відправленням або надання через канцелярію суду.

Справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2010 між позивачем ТОВ «Гудвін Україна», як постачальником, та відповідачем ПП «Монмарт», як покупцем, було укладено договір постачання товарів № 16/07-9, який підписано представниками постачальника та покупця, посвідчено печатками сторін, відповідно до умов якого постачальник зобовязується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, протягом його дії, поставити та передати у власність покупця сумки, чохли, та аксесуари для компютерів (ноутбуків), та кишенькових компютерів (кпк), (надалі іменується Товар ), а покупець зобовязується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі прийняти та оплатити цей Товар (п. 1.1).

Умовами договору на постачання товарів № 16/07-9 від 16.07.2010, сторони погодили, що ціна товару за даним договором визначається у рахунку-фактурі, який є невідємною частиною цього договору. Загальна ціна даного Договору, визначається як ціна Товару, який було поставлено протягом дії договору (п.4.1), оплата партії товару здійснюється покупцем за ціною, узгодженою сторонами у рахунку фактурі,

та у строк, що не перевищує 30 (тридцяти ) робочих днів від дня приймання - передачі товару (п.4.4), у випадку порушення зобовязання, що випливає з цього договору, сторона несе відповідальність визначену цим договором (п.5.1), сторона, що порушила цей договір, зобовязана відшкодувати збитки, завдані таким порушення ( п. 5.2.).

Згідно накладної по договору постачання № 16/07- 9 від 16.07.2010, а саме: № PH-120 від 21.04.2011 на суму 12959,52 грн., підписаної представниками позивача (постачальника) та відповідача (покупця), посвідченої печатками сторін, (належним чином засвідчена позивачем копія якої знаходяться в матеріалах справи, а оригінали було досліджено судом в судовому засіданні по справі), вартість поставленого позивачем та прийнятого відповідачем товару складає 12959,52 грн.

Як зазначав позивач у позові, відповідачем всупереч умов Договору поставки № 16/07-9 від 16.07.2010 не було здійснено оплату поставленого позивачем товару, оскільки позивачем було поставлено товар на суму 12959,52 грн., який відповідачем було прийнято, але в строк визначений договором не оплачено.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до вимог статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Вимогами статті 712 Цивільного кодексу України визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 662 Цивільного кодексу України, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Відповідно до статті 692 Цивільного кодексу України, покупець зобовязаний оплатити товар після його прийняття.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно частини 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено, що позивачем на виконання умов договору поставки № 16/07-9 від 16.07.2010 було поставлено відповідачу товар на суму 12959,52 грн., який останнім було прийнято, що підтверджується підписом та відбитком штампу відповідача на наведеній вище накладній, але у встановлений пунктом 4. 4. Договору строк, а саме: 30 робочих днів від дня приймання передачі товару в сумі 12959,52 грн. відповідачем не оплачена. Оплата в сумі 12959,52 грн. здійснена відповідачем не була, доказів протилежного станом на момент вирішення спору суду надано не було.

Таким чином суд дійшов висновку, що на даний час у відповідача перед позивачем по договору постачання №16/07-9 від 16.07.2010 існує непогашена заборгованість в сумі 12959,52 грн., а тому суд визнає вимогу позивача про стягнення з відповідача суми заборгованості за поставлений позивачем, та прийнятий, але не оплачений відповідачем товар - законною, обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами, та такою що підлягає задоволенню в сумі 12959,52грн.

Державне мито і судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 33, 34, 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Приватного підприємства «Монмарт»( ЄДРПОУ 36017532, адреса: м. Київ. вул. Шота Руставелі, буд. 11) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвін Україна»(код ЄДРПОУ 36126842, адреса: 04050 м. Київ, вул. Артема буд. 103) суму заборгованості в розмірі 12959,52 (дванадцять тисяч девятсот пятдесят девять ) грн. 52 коп., а також 129,60 (сто двадцять девять ) грн. 60 коп. - витрат по сплаті державного мита та 236,00 (двісті тридцять шість ) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.Видати наказ відповідно до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України.

4.Рішення Господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Станік С.Р.

Дата підписання рішення 12.12.11

Попередній документ : 19911250
Наступний документ : 19911257