Постанова № 19775912, 25.11.2011, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
25.11.2011
Номер справи
2а/2570/5827/2011
Номер документу
19775912
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

25.11.2011 Справа № 2а/2570/5827/2011

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2011 р. м. Чернігів

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді - Дякова В.І.,

при секретарі - Дурицькій К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за адміністративним позовом заступника прокурора міста Чернігова в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт - Трейдинг» про стягнення штрафу,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник прокурора м. Чернігова звернувся до суду в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР) з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт - Трейдинг» ( далі ТОВ «Експерт - Трейдинг» ) про стягнення штрафу за порушення на ринку цінних паперів. Свої вимоги обґрунтовують тим, що ТОВ «Експерт - Трейдинг» в порушення п.п. 9.4 п. 9 Розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, затверджених рішенням Комісії з цінних паперів та фондового ринку №349 від 25.06.2006 р. не надано інформацію щодо призначення та звільнення попереднього керівника юридичної особи за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника, що безпосередньо здійснюють депозитарну та професійну діяльність на фондовому ринку. Керуючись п.7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» уповноваженою особою Чернігівського територіального управління ДКЦПФР винесено постанову №597-УЛ від 11.07.2011р. про накладення ТОВ «Експерт - Трейдинг» санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів в розмірі 850,00 грн. Вказану постанову відповідач не оскаржив та штраф до Державного бюджету України, добровільно, у 15-денний термін, не сплатив. Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» штрафи, накладені ДКЦПФР, стягуються в судовому порядку.

Представник прокуратури та представник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР в судове засідання не зявились, про день, час та місце розгляду справи повідомлені завчасно та належним чином, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, позовні вимоги підтримали в повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача повторно не зявився, заперечень на позов не надав. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення та копія фіскального чеку про направлення судових документів відповідачу за адресою, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Оскільки повістка направлена відповідачу рекомендованим листом за адресою, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про час і місце розгляду судової справи з його участю та реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів.

За таких обставин суд вирішив за можливе розглянути справу на підставі наявних у справі доказів.

Фіксування судового засідання відповідно до ст.41 Кодексу адміністративного судочинства України не здійснювалося.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні визначаються Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. №.448/96.

Відповідно до п.п. 9.4 п. 9 Розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, затверджених рішенням Комісії з цінних паперів та фондового ринку №349 від 25.06.2006 р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 р. за №975/12 ( далі - Ліцензійні умови) ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме: довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність та сертифіковані в установленому Комісією порядку за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в установленому порядку, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата

Актом про правопорушення на ринку цінних паперів №121- УЛ від 24.06.2011 р. встановлено, що ТОВ «Експерт - Трейдинг» порушено п.п. 9.4 п. 9 Розділу ІІІ Ліцензійних умов, а саме: товариство не надало інформацію щодо призначення та звільнення попереднього керівника юридичної особи за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність та сертифіковані в установленому Комісією порядку за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в установленому порядку, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата та довідку про попередню діяльність керівника. Листом (вих. від 08.06.2011 р. № 08/06) ТОВ «Експерт - Трейдинг» надало документи, що підтверджують інформацію про зміни у складі керівних посадових осіб та фахівців зберігача, які сертифіковані в установленому Комісією порядку. Так, згідно з довідкою про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність та сертифіковані в установленому Комісією порядку від 08.06.2011 р., ТОВ «Експерт - Трейдинг» повідомило про призначення з 07.06.2011 р. на посаду директора Білецького І.М. Згідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Експерт - Трейдинг» від 06.06.2011 р. № 06/06 та наказу від 07.06.2011 р. № 07/06-к, на посаду директора призначений Білецький І.М. При цьому, відповідно до пункту 1 порядку денного цього протоколу розглядалось питання щодо звільнення з посади директора Меха Романа Михайловича, про призначення та звільнення якого ТОВ «Експерт - Трейдинг» повинно було повідомити Комісію в установленому порядку за встановленою формою ( а.с. 9-10) .

Відповідно до п. 7 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Уповноваженою особою Чернігівського територіального управління ДКЦПФР винесено постанову №597-УЛ від 11.07.2011р про накладення на ТОВ «Експерт - Трейдинг» санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів в розмірі 850,00 грн.

Відповідно п. 2 Розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР № 2272 від 11.12.2007 р. штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 днів з дати отримання ним постанови.

Згідно ч. 3 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вказану постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів відповідач не оскаржив та в установленому законодавством України порядку і терміни, штраф до Державного бюджету України добровільно не сплатив.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги заступника прокурора міста Чернігова в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт - Трейдинг» необхідно задовольнити оскільки вимоги законні та обґрунтовані, а штраф підлягає стягненню з відповідача до Державного бюджету України.

Керуючись ст.ст. 122, 158 - 163, 167, Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Позовні вимоги заступника прокурора міста Чернігова в інтересах Чернігівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт - Трейдинг» - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт - Трейдинг» (м. Чернігів, вул. Войкова, 3, код ЄДРПОУ 34568170, р/р № 26500054698600 в АКІБ «Укрсиббанк») штраф у розмірі 850 ( вісімсот пятдесят ) грн. 00 коп. в дохід Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, отримувач: Держбюджет м. Чернігова, код ЄДРПОУ ВДК №22825965, банк отримувача: ГУДКУ в Чернігівській області, МФО 853592, р/р31118106700002.

Постанова набирає законної сили та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду у порядок і строки, передбачені статтями 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Д'яков В.І.

Попередній документ : 19775904
Наступний документ : 19775913