Постанова № 19473190, 10.06.2011, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.06.2011
Номер справи
2а-9511/10/1870
Номер документу
19473190
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

копія

С У М С Ь К И Й О К Р У Ж Н И Й А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й С У Д

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2011 р. Справа № 2а-9511/10/1870

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Шаповала М.М.

за участю секретаря судового засідання - А.Г.Вольської,

представника позивача - О.В. Святішенко,

представника відповідача - М.В. Шульги,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" до Державної податкової інспекції в м. Суми про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень ,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції в місті Суми (далі ДПІ в м. Суми) № 0009631503/0/87331 від 15.11.2010 р. про зменшення суми бюджетного відшкодування по податку на додану вартість у розмірі 25383 грн., № 0009641503/0/87332 від 15.11.2010 р. про визначення податкового зобовязання з податку на додану вартість в загальній 3724 грн. та № 0009661503/0/873333 від 15.11.2010 р. про визначення податкового зобовязання з податку на додану вартість в загальній сумі 3463,20 грн.

ТОВ “Глобфармес-Агро-Сервіс” свої вимоги мотивує тим, що на підставі акту перевірки ДПІ в м. Суми № 8556/15-319/36067391 від 19.10.2010р. “Про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки” були винесені податкові повідомлення-рішення № 0009631503/0/87331, № 0009641503/0/87332, № 0009661503/0/873333, якими позивачеві зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 25383 грн., визначено податкове зобовязання з податку на додану вартість у розмірі 3724 грн. та у розмірі 3463,2 грн.

В акті перевірки зроблено висновок про порушення підприємством позивача вимог п.п.7.2.3, п.7.2, п.п.7.4.5, п. 7.4, п.п. 7.7.1, п.7.7 ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.1997 р., в результаті чого: зменшується сума податкового кредиту за липень 2010 р. на 30725 грн., зменшується зарахування відємного значення різниці поточного звітного періоду (липень 2010 р.), до складу податкового кредиту наступного звітного періоду на 28065 грн., збільшується сума ПДВ, що підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за липень 2010 р. на 2660 грн., зменшується сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобовязань з ПДВ наступних податкових періодів га 25383 грн., зменшується залишок відємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду на 18 грн. за серпень 2010 р. та збільшується сума ПДВ, що підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за серпень 2010 р. на 2664 грн.

В травні 2010р. ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” придбали у ПП “СВ Оіл-лідер-груп” дизельне пальне на загальну суму 125133,1 грн., у тому числі ПДВ - 20855,52грн. Грошові кошти були повністю перераховані постачальнику 31.05.2010р., про що свідчить банківська виписка по розрахунковому рахунку ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” в АТ “УкрсибБанк”. Всі документи по розрахункам з даним контрагентом були надані для перевірки в ДПІ в м. Суми, але в акті перевірки зазначається про те, що документи, які підтверджують факт отримання товару надані не були.

Таким же чином в липні 2010р. позивач придбав у ТОВ “Технік-Енерджі” запасні частини до сільськогосподарської техніки та автомашин на загальну суму 55884,31грн., та сплатили постачальнику 56854,15 грн., у т.ч. ПДВ 9475,71 грн. Всі документи по розрахункам з даним контрагентом були надані для перевірки в ДПІ в м. Суми, але в акті перевірки зазначається, що документи, які підтверджують факт отримання товару на перевірку надані не були.

Що стосується формування податкового кредиту в сумі 393,33грн. по постачальнику ПП “Агротехніка”, код 30802127, в даному випадку товариством помилково у розшифровці податкового кредиту було зазначено код даного підприємства, в той час як розрахунки здійснені ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” з ПП “АК “Агротехніка”, код 31652196. В липні 2010р. позивачем було отримано від даної компанії шпагат поліпропіленовий на загальну суму 2360грн., у тому числі ПДВ - 393,33 грн. Розрахунок здійснено в повному обсязі, всі документи по розрахункам з ПП “АК “Агротехніка” були надані в повному обсязі для проведення перевірки.

Заперечуючи проти позову ДПІ м. Суми посилається на його необґрунтованість з наступних підстав.

На виконання вимог Наказу ДПА України від 18.04.2008р. № 266 “Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів”, з метою перевірки правомірності формування податкового кредиту ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” в декларації за липень 2010р. та достовірності даних задекларованих в декларації з ПДВ за серпень 2010р. керівнику підприємства було вручено лист № 76268/10/15-345 від 04.10.2010р. про надання документальних підтверджень. Від підприємства отримано лист №35872/10 від 07.10.2010р. про надання документів, що підтверджують правомірність формування податкового кредиту за липень 2010 р., а саме: податкові накладні, видаткові накладні, виписки по особистим рахункам картки рахунку та реєстри отриманих виданих податкових накладних.

В ході документальної невиїзної (камеральної) перевірки встановлено, що ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” в травні 2010р. придбало у ПП “ СВ Оіл- лідер- груп” дизельне паливо згідно податкових накладних на суму ПДВ 20855,52 грн. для подальшої реалізації. Договір, що підтверджує взаємовідносини з ПП “СВ Оіл-лідер-груп” на запит ДПІ в м. Суми позивачем надано не було. Також підприємством не наді документи, що підтверджують факт отримання продукції (договір на доставку, копію довіреності або виписки журнала реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей від ПП “СВ Оіл-лідер-груп” та товарно-транспортні накладні, які б підтверджували переміщення товаро-матеріальних цінностей від постачальника ПП “СВ Оіл-лідер-груп” до покупця ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс”.

У липні 2010 р. ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” придбало у ТОВ “Технік Енерджі” запасні частини згідно податкових накладних на суму ПДВ 9475,71 грн., а у ПП “Агротехніка” шпагат згідно податкових накладних на суму ПДВ 3933,33 грн. для подальшої реалізації. Договори, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ “Технік Енерджі” та ПП “Агротехніка”, на запит ДПІ в м. Суми позивач не надав, документи, що підтверджують факт отримання продукції (договір на доставку, копію довіреності або виписки журнала реєстрації довіреностей на отримання ТМЦ від ТОВ “Технік Енерджі”, ПП“ Агротехніка”) та товарно-транспортні накладні, які б підтверджували переміщення товаро-матеріальних цінностей від постачальників ТОВ “Технік Енерджі”, ПП“ Агротехніка” до покупця ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” позивачем також надані на перевірку не були.

Таким чином, відсутність у ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” документів первинного бухгалтерського обліку, як того вимагає Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.1999р., із змінами та доповненнями, свідчить про безпідставність віднесення сум податку на додану вартість сплачених ПП “СВ Оіл-лідер- груп”, ТОВ “Технік Енерджі”, ПП “Агротехніка” до податкового кредиту ТОВ ”Глобфармес- Агро-Сервіс”.

В ході перевірки не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від ТОВ “СВ Оіл-лідер-груп” у травні 2010р., ТОВ “Технік Енерджі”, ПП “Агротехніка” у липні 2010 р., що свідчить про те, що правочини здійснені без мети настання реальних наслідків. Отже, зазначені правочини відповідно до ч. 1,2 ст.215. ч. 5 п.203 ЦК України є нікчемними і в силу ст.216 ЦК України не створюють юридичних наслідків, крім пов'язані з їх недійсністю.

В судовому засіданні представник відповідача заперечував проти позовних вимог, посилаючись на вищевикладені обставини справи.

Представник позивача в судовому засіданні повністю підтримав заявлені позовні вимоги з наведених в позові підстав.

Вислухавши представників сторін, перевіривши матеріали справи і оцінивши зібрані докази в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п. 1.7 ст. 1 Закону України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР (далі Закон 168/97-ВР), що був чинним на момент виникнення спірних правовідносин, податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Згідно п. 7.2. ст. 7 цього ж Закону платник податку зобовязаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: а) порядковий номер податкової накладної; б) дату виписування податкової накладної; в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, імя та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, обєм); є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача; ж) ціну поставки без врахування податку; з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобовязань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надаються покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом.

Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у визначенні загальних податкових зобов'язань.

Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобовязань із сплати податків.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.

Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту.

В п. 7.4 ст. 7 Закону України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР зазначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у звязку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами.

Згідно п.п. 7.5.1 п. 7.5. ст. 7 цього ж Закону датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Із копій податкових повідомлень-рішень ДПІ в м. Суми № 0009631503/0/87331, № 0009641503/0/87332, № 0009661503/0/873333 від 15.11.2010р. (а.с.57-59) вбачається, що ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” відповідно було зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 25383 грн., визначено податкове зобовязання з податку на додану вартість у розмірі 3724 грн. (основний платіж 2660 грн., штрафні (фінансові) санкції 1064 грн.) та визначено податкове забо'язання по податку на додану вартість у розмірі 3463,2 грн. (основний платіж 2664 грн., штрафні (фінансові) санкції 799,2 грн.) на підставі акту перевірки № 8556/15-319/36067391 від 19.10.2010 р. “Про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки”, в якому вказано на встановлені під час перевірки порушення позивачем по справі п.п.7.2.3, п.7.2, п.п.7.4.5, п. 7.4, п.п. 7.7.1, п.7.7 ст.7 Закону № 168/97-ВР, в наслідок чого зменшено суму податкового кредиту за липень 2010 р. на 30725 грн.; зменшено зарахування відємного значення різниці поточного звітного періоду (липень 2010 р.), до складу податкового кредиту наступного звітного періоду на 28065 грн.; збільшено суму ПДВ, що підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за липень 2010 р. на 2660 грн.; зменшено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобовязань з ПДВ наступних податкових періодів га 25383 грн.; зменшено залишок відємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду на 18 грн. за серпень 2010 р. та збільшено суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет за серпень 2010 р. на 2664 грн.

20.08.2010 р. позивач подав до ДПІ в м. Суми декларацію з податку на додану вартість за липень 2010р. (а.с.91-92), згідно якої ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” задекларувало до відшкодування суму податку на додану вартість у розмірі 2660 грн.

Позивач подав до ДПІ в м. Суми декларацію з податку на додану вартість за серпень 2010р. , згідно якої ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” задекларувало до відшкодування суму податку на додану вартість у розмірі 2664 грн.

Із копії акту перевірки ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” № 8556/15-319/36067391 від 19.10.2010р. “Про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки” (а.с. 10-17) вбачається, що в результаті перевірки зроблено висновок про нікчемність договорів поставки нафтопродуктів між ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” і ПП “СВ Оіл-лідер- груп”, ТОВ “Технік Енерджі”, ПП “Агротехніка” внаслідок невідповідності вимогам ч. 1 і ч.5 ст. 203, ч. 2 ст. 215 ЦК України оскільки не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від ПП “СВ Оіл-лідер- груп” у травні 2010 р., ТОВ “Технік Енерджі”, ПП “Агротехніка” у липні 2010р., що свідчить про те, що правочини здійснені без мети настання реальних наслідків.

Згідно договору 31/05 від 31.05.2010 р. (а.с.101-106) поставка товарів ПП “СВ Оіл-лідер- груп” до ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” проводиться партіями протягом трьох робочих днів з дати отримання передоплати та у відповідності з усними або письмовими заявками покупця. У ПП “СВ Оіл-лідер- груп” складські приміщення відсутні, надання послуг по завантаженню дизельного пального не встановлено, оскільки власних трудових ресурсів та виробничих потужностей в ПП “СВ Оіл-лідер- груп” недостатньо чисельність працюючих складає один чоловік.

Суд вважає, що позивачем не надані документи, що підтверджують факт отримання продукції від ПП “СВ Оіл-лідер-груп” оскільки виходячи з копії договору поставки нафтопродуктів № 31/05 між позивачем та вказаним поставщиком (а.с. 101-106) в цьому договорі не вказано вид продукції, фактична її кількість та вартість. Як посилання на якість дизпалива та його відповідність вимогам технічсним нормам надано паспорт № 898 (а.с. 115 копія), однак із цього паспорту взагалі не вбачається яке відношення має ПП “СВ Оіл-лідер- груп” до вказаного в паспорті дизпалива, кому видавався цей документ та на яку кількість продукції.

Документів, які б підтверджували отримання довіреною особою позивача від ПП “СВ Оіл-лідер- груп” дизпалива в кількості 20022 л представник позивача взагалі суду не надав.

В товарно-транспорній накладній (а.с. 112 копія) відсутні вказавки на наявність експедитора вказаного вище дизпалива, а на водія ОСОБА_3 відсутня довіреність на отримання цього товару. Також викликає обгрунтовані сумніви достовірність записів в товарно-транспортній накладній щодо фактичного отримання вантажу оскільки відсутній підпис відповідальної особи про прийняття такої кількості дизпалива, про його фактичну відповідність технічним характеристикам, відсутня вказівка на відстань і наявність інших аналогічних недоліків в оформленні цього документу.

У липні 2010 р. ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс” придбало у ТОВ “Технік Енерджі” запасні частини згідно податкових накладних на суму ПДВ 9 475,71 грн., а у ПП “Агротехніка” шпагат полипротиленовий згідно податкових накладних на суму ПДВ 3933,33 грн. для подальшої реалізації.

Позивач в судовому засіданні не надав документи, що підтверджують факт отримання товаро-матеріальних цінностей від постачальників ТОВ “Технік Енерджі”, ПП “Агротехніка” до покупця ТОВ “Глобфармерс-Агро-Сервіс”. Представник позивача не надав в судовому засіданні навіть копій договорів між позивачем та вказаними постачальниками, а тому всі інші копії документів (як то рахунок-фактура № ТЕ/3-17031 від 25.06.2010 р., податкова накладна № 999, видаткові накладні (а.с. 116-127) не можуть достовірно підтверджувати господарські відносини між цими суб'єктами господарювання оскільки не можливо визначити на яких умовах така діяльність велась.

Таким чином, на підставі вищезазначеного суд вважає, що відповідач правомірно виніс оскаржувані позивачем податкові повідомлення-рішення, підстави для їх визнання протиправними та скасування відсутні, а тому позов не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні адміністративного позову товариства з обмеженою відповідальністю "Глобфармерс-Агро-Сервіс" до Державної податкової інспекції в м. Суми про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень відмовити в повному обсязі.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) М.М. Шаповал

З оригіналом згідно

Суддя М.М. Шаповал

Повний текст постанови складено 15 червня 2011 року.

Попередній документ : 19473161
Наступний документ : 19473209