Постанова № 19468450, 16.08.2011, Миколаївський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
16.08.2011
Номер справи
2а-3076/11/1470
Номер документу
19468450
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Миколаївський окружний адміністративний суд

вул. Заводська, 11, м. Миколаїв, 54002

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв.

16.08.2011 р. Справа № 2а-3076/11/1470

Миколаївський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Зіньковського О.А., секретар судового засідання Дубінко В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Парус Люкс", вул.Карпенка 42-а, м.Миколаїв, 54047;

доДПІ у Заводському районі м.Миколаєва, вул.Г.Петрової 2-А, м.Миколаїв, 54029;

проскасування податкового повідомлення-рішення;

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 04.07.11р., Ткач К.П., протокол №2 від 09.09.08р.;

від відповідача: ОСОБА_3, довіреність №431/9/10-00 від 17.01.11р.;

Товариством з обмеженою відповідальністю "Парус Люкс", предявлено позов до ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва з вимогою скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва від 29.03.2011р. №0000170235 та визнати дії службових осіб ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва незаконними.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Відповідач позовні вимоги не визнав, зазначив, що рішення ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва про застосування штрафних (фінансових) санкцій №0000170235 від 29.03.2011р. є законним та прийнято у відповідності до чинного законодавства, перевірка позивача проведена в порядку та у спосіб передбачений чинним законодавством (а.с.24).

Заслухавши пояснення сторін, допитавши свідка ОСОБА_4 дослідивши матеріали справи суд, -

встановив:

11.03.2011р., на підставі відповідних направлень (а.с.38-39) старшим держподатревізором інспектором ДПА у Миколаївській області Димчишиною О.Й. та головним держподатревізором інспектором ДПА у Миколаївській області Замниборщ В.Б. здійснено перевірку позивача (кафе яке розташовано за адресою:м.Миколаїв, вул.В.Морська 53/1), про що складено відповідний акт №0111/14/00/23/13857357 від 11.03.2011 року (а.с.9-12).

На підставі зазначеного акту відповідачем булу прийняте рішення про застосування штрафних санкцій №0000170235 від 29.03.2011 року (а.с.4).

Перевіркою встановлено реалізація та зберігання товару який не облікований в установленому порядку на загальну суму 7124 грн.

Заслухавши представників сторін, допитавши свідка ОСОБА_4 (головного бухгалтера позивача), дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази в межах позовних вимог, суд дійшов висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог з наступних підстав.

Відповідно до п.12 ч.1 ст.3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі, зобов'язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку.

ТОВ "Парус Люкс" є юридичною особою та здійснює торгівлю в кафе, яке розташовано за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська 53/1. Постійно діючі керівні органи підприємства та бухгалтерія розташовані за юридичною адресою позивача м.Миколаїв, вул.Карпенка 42-а.

Позиція відповідача про те, що юридична особа повинна ще вести додатково облік на переміщення товарних запасів з юридичної адреси позивача (бухгалтерії) до іншої (торговельного залу магазина, кафе, бару) є хибною.

Окрім того, ст.20 Закону передбачає відповідальність саме за не ведення обліку, а не за ведення його з порушеннями чи не в повному обсязі. Стаття 21 Закону, яка раніше передбачала відповідальність за ведення обліку з порушеннями порядку виключена Законом України №2756 від 02.12.10р.

Статтею 6 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” визначено, що облік товарних запасів юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) здійснюється в порядку, визначеному відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

Як вбачається з п.3 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні»інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Судом було встановлено, що інспекторами було самостійно складено Додаток до акту перевірки про результати перевірки щодо повноти оприбуткування та фактичних залишків запасів товарно матеріальних цінностей позивача, при цьому будь які документи (аналітичного та синтетичного обліку, постачання, вибуття, накладні, тощо) які дійсно підтверджують облік ТМЦ не перевірялись та не досліджувались, інвентаризація в бухгалтерії позивача не проводилась.

Крім того, згідно п.1.7. «Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок по питанням дотримання податкового, валютного та іншого законодавства», затвердженого Наказом ДПА України від 10.08.05р. №327, факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства викладаються в акті невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок чітко, об'єктивно та в повній мірі із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Таким чином, відповідачем зроблені хибні висновки без проведення відповідної інвентаризації в порядку передбаченому чинним законодавством та правилами бухгалтерського обліку.

Викладені обставини свідчать про те, що позивач веде облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації у порядку встановленому законодавством та здійснює продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку.

Позивач надав суду копії податкових накладних, та відповідних видаткових накладних що підтверджує наявність ведення обліку товарних запасів позивачем (а.с.42-76). Допитаний у судовому засіданні свідок підтвердив, що у позивача є відокремлена від торгових приміщень бухгалтерія де ведеться відповідний облік товарних запасів та ТМЦ згідно вимог бухгалтерських стандартів та норм.

За таких обставин суд вважає, що в цій частині позов належить задовольнити, а податкове повідомлення №0000170235 від 29.03.2011 року визнати протиправним та скасувати.

Щодо вимог позивача про визнання дій службових осіб відповідача незаконними суд зазначає, що ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва приймало рішення на підставі акту перевірки №0111/14/00/23/13857357 від 11.03.2011 року в межах своєї компетенції встановленої нормами чинного податкового законодавства та ПКУ.

Доводи позивача не можуть бути підставою для визнання протиправними призначення та проведення фактичної перевірки щодо дотримання порядку здійснення розрахункових операцій

Таким чином у суду відсутні підстави для визнання дій службових осіб ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва незаконними.

Згідно з ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Суд також бере до уваги що, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони у відповідності до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

З огляду на зазначену норму під час розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень суди, незалежно від підстав, наведених у позовній заяві, перевіряють їх відповідність усім зазначеним вимогам статті 2 КАС України.

Крім того, суд бере до уваги, що відповідно до статті 4 Податкового кодексу України податкове законодавство ґрунтується, крім інших, на презумпції правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обовязків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Відповідно до ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.71 КАС України зазначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач не в повній мірі довів суду законність та обґрунтованість прийнятого рішення. В той же час, позивачем надано суду достатньо доказів правомірності своїх дій та відсутності фактів порушення Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо порядку ведення обліку товарних запасів. У судовому засіданні позивачем доведено, що всі первинні документи зберігаються в бухгалтерії підприємства і свідчать про належний облік всіх товарних запасів (а.с.42-76).

У зв'язку з цим позовні вимоги частково обґрунтовані та підлягають задоволенню частково.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Керуючись статтями 11, 158, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративний суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва №0000170235 від 29.03.2011 року.

3. В задоволені інших позовних вимог відмовити.

4. Присудити з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Парус Люкс" суму сплаченого судового збору в розмірі 1грн. 70коп.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому статтею 254 КАС України.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого КАС України, якщо таку заяву не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанову може бути оскаржено в порядку передбаченому статтями 185, 186 КАС України.

Апеляційна скарга подається до Одеського адміністративного апеляційного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі проголошення у судому засіданні вступної та резолютивної частини постанови, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

СуддяЗіньковський О.А.

постанова складена у повному обсязі

та підписана 22.08.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 19468450 ?

Документ № 19468450 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 19468450 ?

Дата ухвалення - 16.08.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19468450 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19468450 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 19468450, Миколаївський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 19468450, Миколаївський окружний адміністративний суд було прийнято 16.08.2011. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 19468450 відноситься до справи № 2а-3076/11/1470

Це рішення відноситься до справи № 2а-3076/11/1470. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19468447
Наступний документ : 19468467