Рішення № 19317151, 17.11.2011, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
17.11.2011
Номер справи
4501-2011
Номер документу
19317151
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.О.Невського/Річна, 29/11, к. 203

РІШЕННЯ

Іменем України

17.11.2011

Справа №5002-29/4501-2011

За позовом – Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18) в особі:

Кримської філії ПАТ «Укртелеком» (95000, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 2);

до відповідача – Феодосійської квартирно-експлуатаційної частини району (98112, м. Феодосія, вул. Чкалова, 134);

про стягнення 11 632,81 грн.

суддя О.І. Башилашвілі

представники:

від позивача – не з’явився;

від відповідача – не з’явився;

суть спору: публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Кримської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» звернулося до господарського суду АР Крим з позовом до відповідача – Феодосійської квартирно-експлуатаційної частини району про стягнення заборгованості в сумі 11 632,81 грн., у тому числі 10 954,77 грн. основного боргу, 652,53 грн. індексу інфляції, 25,50 грн. – 3 % річних, а також позивач просить стягнути з відповідача на його користь судові витрати зі сплати державного мита та витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу, понесені ним при подачі позову до суду.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушені зобов’язання за договорами про надання послуг електрозв’язку №151 від 16.02.2004 р. та №151 від 01.07.2010, а також за договором про надання послуг ADSL – підключення до мережі ІНТЕРНЕТ №416 від 25.03.2010 р. шляхом неповної сплати за одержані послуги за період з 01.04.2010 р. по 01.05.2011, в результаті чого відповідач має заборгованість в сумі 10 954,77 грн. що і стало причиною звернення позивача до суду.

При цьому позивачем зазначено, що він пред’явив відповідачу претензію № 777 від 02.06.2011 р. про оплату заборгованості і штрафних санкцій, яку останній залишив без відповіді. Крім того, позивач заявив до стягнення індекс інфляції та 3% річних.

Ухвалою господарського суду АР Крим від 24.10.2011 року позов публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» прийнято судом до розгляду, справу за порушеним провадженням призначено до слухання у судовому засіданні.

У судові засідання 03.11.2011 р. та 17.11.2011р. сторони явку своїх представників не забезпечили.

Від позивача до дня слухання справи надійшло клопотання вих. №09/1297 від 17.11.2011р. про проведення судового засідання 17.11.2011р. без участі його представника, у зв’язку з відрядженням представника позивача, усі позовні вимоги позивач підтримує у повному обсязі.

У судовому засіданні 17.11.2011р. суд прийняв до розгляду вказане клопотання та долучив його в матеріали справи.

Відповідач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями про вручення.

Слід зазначити, що судом був спрямований запит до електронної бази даних АРМ ЄДР для отримання даних про включення відповідача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та відповідно отриманий спеціальний витяг, з якого вбачається, що Феодосійська квартирно-експлуатаційної частина району зареєстрована в реєстрі як юридична особа з місцезнаходженням, вказаним у позовній заяві.

Згідно ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходження юридичної особи визначається за місцем його державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до роз’яснень Вищого господарського суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 (із змінами та доповненнями) особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Стаття 22 Господарського процесуального кодексу України зобов’язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Проте, відповідач не скористався наданим законом правом на участь у судовому засіданні, поданні доказів у справі. Враховуючи обмеження процесуальним строком розгляду справи, суд вважає можливим розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України у відсутність представника відповідача, оскільки матеріали справи в достатній мірі характеризують обставини справи і його неявка не перешкоджає вирішенню спору по суті.

Розгляд справи відкладався відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України в межах строку, встановленого ст.69 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні у справі докази, суд

встановив:

16.02.2004р. між Відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» в особі Кримської філії ВАТ «Укртелеком», в подальшому перейменоване в Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком», (підприємство звязку) та Феодосійською квартирно-експлуатаційною частиною району (споживач) укладений договір № 151 про надання послуг електрозв’язку (а.с. 11-18).

Згідно п.п. 8.1, 8.2 договору, договір вступає в силу з моменту підписання та діє протягом п’яти років. Якщо за місяць до спливу строку дії договору жодна із сторін не повідомила про його припинення, договір вважається таким, що діє, на той же термін.

Сторони не представили суду доказів розірвання зазначеного договору або зміни його умов у встановленому законом порядку, на момент укладення цими ж сторонами договору №151 від 01.07.2010р.

За умовами договору №151 від 16.12.2004р. підприємство зв’язку зобов’язалось надати послуги електрозв’язку, перелічені в додатках №1 і №2 (п. 1.1 договору), а споживач зобов’язався сплачувати послуги електрозв’язку за кредитною системою оплати (наданням рахунків) (п. 4.2 договору).

Відповідно до п. 4.5 договору, розрахунки за фактично отримані в кредит послуги електрозв’язку за кожний попередній місяць проводяться споживачем на протязі 10 днів з дня отримання рахунку, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим. За отримані в кредит послуги міжнародного та міжміського телефонного зв’язку стягується додаткова плата в розмірі двох відсотків вартості наданих послуг.

01.07.2010р. між Відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» в особі Кримської філії ВАТ «Укртелеком», в подальшому перейменоване в Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком», (Укртелеком) та Феодосійською квартирно-експлуатаційною частиною району (абонент) укладений договір № 151 про надання телекомунікаційних послуг (а.с. 19-26).

Відповідно до п. 1.1 даного договору, Укртелеком зобов’язався надавати абоненту загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, супутні (додаткові) послуги, згідно переліку та в обсягах замовлених абонентом (далі послуги), а абонент зобов’язався своєчасно оплачувати отримані послуги відповідно до умов даного договору.

За умовами даного договору №151 від01.07.2010р., передбачена система розрахунків, що застосовується Укртелекомом – без надсилання рахунків (п. 4.2 договору).

Згідно п. 4.5 договору №151 від 01.07.2010р., порядок оплати наданих послуг – в кредит.

Пунктом 4.15 договору №151 від 01.07.2010р. сторони визначили, що оплата рахунку за отримані послуги проводиться абонентом в термін не пізніше 20 числа місяця, наступного після повного розрахункового періоду (при кредитному порядку оплати).

Крім того, 25.03.2009р. між Відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» в особі Кримської філії ВАТ «Укртелеком», в подальшому перейменоване в Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком», (Укртелеком) та Феодосійською квартирно-експлуатаційною частиною району (споживач) укладений договір № 416 про надання послуг ADSL – підключення до мережі Інтернет (а.с. 27-31).

Предметом даного договору є те, що Укртелеком надає споживачу на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Укртелекому по абонентській лінії за допомогою обладнання ADSL, динамічної або постійної ІР-адреси, та інші додаткові послуги Інтернет, які абонент може самостійно замовити через систему самообслуговування.

Згідно п. 5.2 даного договору, Укртелеком виставляє єдиний рахунок на оплату телекомунікаційних послуг. Нарахування вартості послуги входить окремим рядком до єдиного рахунку телекомунікаційних послуг.

Споживач згідно п. 5.3 даного договору, проводить оплату за надану послугу щомісяця до 20 числа поточного місяця, на підставі рахунків Укртелекому, виставлених до 10 числа поточного місяця, що наступає за звітним.

Відповідно до ст. 63 Закону України “Про телекомунікації” телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. Умовами надання телекомунікаційних послуг є укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених НКРЗ, або оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

Пунктом 5 частини 1 статті 33 Закону України “Про телекомунікації” споживачі телекомунікаційних послуг зобов’язані виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

В той же час, стаття 526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічне положення міститься в частині 1 статті 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст.599 Цивільного кодексу України).

Проте свої зобов’язання за договорами відповідач виконував несвоєчасно та не в повному обсязі, внаслідок чого за період з 01.04.2010р. по 01.05.2011р. у відповідача утворилась заборгованість за послуги зв’язку у розмірі 10954,77грн., що підтверджується виставленими рахунками, розшифровками по міжміським переговорам (а.с. 129-141, 35-128).

Факт виставлення позивачем відповідачеві відповідних рахунків та отримання ним даних рахунків на оплату, підтверджується випискою з журналу отримання рахунків. (а.с. 142-151).

Надіслана на адресу відповідача претензія №777 від 02.06.2011р. з вимогами про сплату суми заборгованості, залишена останнім без задоволення (а.с. 32, 33).

Тому вимоги позивача про стягнена з відповідача заборгованості за надані послуги за договорами №151 від 16.02.2004р., №151 від 01.07.2010р. та №416 від 25.03.2009р. у розмірі 10954,77грн. обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи, у тому числі розрахунками, та підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем за прострочення виконання грошових зобов’язань нараховано відповідачеві суму інфляційних втрат у розмірі 652,53грн. за період з 01.05.2010р. по 01.05.2011р. та 25,50грн. – 3% річних за період з 01.05.2010р. по 01.05.2011р.

Матеріали справи свідчать про те, що відповідач свої зобов’язання за договорами №151 від 16.02.2004р., №151 від 01.07.2010р. та №416 від 25.03.2009р. не виконав, на вимогу позивача суму боргу не сплатив і має борг перед позивачем за надані послуги, а відтак повинен сплатити відповідачу окрім суми основного боргу, інфляційних втрат у розмірі 652,53грн. та 25,50грн. – 3% річних за період з 01.05.2010р. по 01.05.2011р.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не надані суду докази щодо належного виконання ним як споживачем своїх обов’язків за договорами про надання телекомунікаційних послуг та за договором про надання послуг ADSL – підключення до мережі Інтернет.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» підтверджуються матеріалами справи та засновані на законі, тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, згідно ст. 44, 49 ГПК України оплата держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу підлягає покладанню саме на нього.

Судом встановлено, що при подачі позовної заяви до суду, позивачем було сплачено державне мито в розмірі 102,00грн., тоді як необхідно було сплатити 116,33грн., тобто 1% від суми позову, тому суд прокладає на позивача сплату державного мита у розмірі 14,33грн.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Феодосійської квартирно-експлуатаційної частини району (98112, м. Феодосія, вул. Чкалова, 134, ідентифікаційний код 07894457) на користь Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18) в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» (95000, м. Сімферополь, вул. О.Невського, 2, ЄДРПОУ 22236588) заборгованість у розмірі 10954,77 грн., інфляційні втрати в сумі 652,53 грн., 3% річних у розмірі 25,50 грн., державне мито у сумі 116,33 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236,00 грн.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18) в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» (95000, м. Сімферополь, вул. О.Невського, 2, ЄДРПОУ 22236588) у доход Державного бюджету м. Сімферополь 22030001 (р/р 31216206700002, ЄДРПОУ 34740405, МФО 824026 в ГУ ДКУ в АРК) 14,33грн. державного мита.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 21.11.2011р.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Башилашвілі О.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 19317151 ?

Документ № 19317151 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 19317151 ?

Дата ухвалення - 17.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19317151 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19317151 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 19317151, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Судове рішення № 19317151, Господарський суд Автономної Республіки Крим було прийнято 17.11.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 19317151 відноситься до справи № 4501-2011

Це рішення відноситься до справи № 4501-2011. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19317147
Наступний документ : 19317154