Рішення № 19227964, 08.11.2011, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
08.11.2011
Номер справи
5026/2257/2011
Номер документу
19227964
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2011 рокуСправа № 16/5026/2257/2011

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого - судді Спаських Н.М. з секретарем судового засідання Волна С.В., за участю представників сторін:

від позивача: Лук'янов С.В. - гендиректор; ОСОБА_1- за довіреністю;

від відповідача: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "АТС Україна" до товариства з обмеженою відповідальністю "ЦентрДистрибьюшнГруп" про стягнення 54 610,26 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АТС Україна" звернулось до суду з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ЦентрДистрибьюшнГруп" 54 610,26 грн. заборгованості за поставлений товар, з яких: 54 059,40 грн. основної заборгованості та 550,86 грн. пені на підставі договору дистриб"юції № 21-07/11 від 21 липня 2011 року, укладеного між сторонами.

У судовому засіданні представники позивача позов підтримали повністю з підстав, викладених у позовній заяві, та просять його задовольнити.

Відповідач свого представника в жодне судове засідання не направив, заперечень проти позову суду не надав. Ухвалу про призначення справи до розгляду відповідачу вручено належним чином, клопотання про відкладення розгляду справи суду не направлено.

Суд вважає за можливе розгляд справи провести за відсутності представника відповідача за наявними документами у справі в порядку ст. 75 ГПК України.

Заслухавши доводи і пояснення представника позивача і дослідивши наявні у справі документи, суд вважає, що позов підлягає до повного задоволення, виходячи з наступного:

У відповідності до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона спирається як на підставу своїх вимог та заперечень.

З матеріалів справи вбачається наступне:

21 липня 2011 року товариство з обмеженою відповідальністю "АТС Україна" (Постачальник по договору, позивач у справі) в особі директора Лук'янова Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту, та товариство з обмеженою відповідальністю "ЦентрДистрибьюшнГруп" (Дистрибютор по договору, відповідач у справі) в особі директора Дешко Світлани Володимирівни, що діє на підставі Статуту, уклали Договір дистрибюції № 21-07/11 (далі - Договір, а с. 7-9), за умовами якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобовязується передати у власність Дистрибютору товар, що визначений у цьому Договорі, вільний від прав та претензій третіх осіб, а Дистрибютор зобовязується прийняти товар і оплатити його вартість.

В пункті 1.4. Договору вказано, що перелік, найменування, та кількість товару визначається в специфікації, що є невідємною частиною цього договору.

Згідно пункту 2.1 Договору загальна кількість товару визначається відповідно до видаткової накладної.

В пункті 3.1 Договору вказано, що ціна за одиницю товару (по кожній позиції) та загальна вартість партії вказана у видатковій накладній.

Відповідно до п.п. 5.2, 6.1 Договору датою поставки товару вважається дата прийому товару в пункті призначення, тобто на складі Дистрибютора. Приймання-передача товару здійснюється згідно товаротранспортних документів.

Як вбачається із матеріалів справи, за заявкою відповідача (а.с. 10) позивач поставив на адресу відповідача по видатковій накладній № РН-0000030 від 03 серпня 2011 року (а.с. 11) товар - мед бджолиний натуральний на суму 60 000,00 грн. Товар отримано представником відповідача Степанчук О.В. по довіреності № 3207 від 03.08.2011 року.

Заперечень проти неотримання товару чи його неналежної якості відповідач суду не надавав.

Суд вважає, що поставку меду бджолиного було здійснено на виконання умов Договору між сторонами № 21-07/11 від 21 липня 2011 року, про що свідчить заявка відповідача з посиланням на договір ( а.с. 10) та відповідач не заперечує і не доводить, що між сторонами існували інші зобов'язання щодо поставки меду бджолиного.

Укладений сторонами договір суд оцінює як договір поставки, що відповідає ст. 712 ЦК України, за якою за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до п.п. 4.1., 4.2 Договору оплата за товар здійснюється в такому порядку: 10% оплати здійснюється по факту, а решта 90% протягом 7 банківських днів з дати приймання товару на складі Дистриб'ютора. Розрахунки проводяться у національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений у цьому Договорі, на підставі фіксування рахунку-фактури, або видаткової накладної.

В силу частини 1 статті 173 Господарського кодексу України (далі ГК України) зобовязання, що виникає між субєктами господарювання, в силу якого один субєкт зобовязаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого субєкта, або утриматися від певних дій, а інший субєкт має право вимагати від зобовязаної сторони виконання її обовязку, є господарським зобовязанням.

Згідно з частиною 1 статті 174 ГК України, господарські зобовязання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до статей 193, 202 Господарського кодексу України та статей 525, 526, 530 Цивільного кодексу України зобовязання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства; одностороння відмова від зобовязання не допускається, якщо інше не передбачено договором або законом. Відповідно до ст. 202 Господарського кодексу України, ст. 599 ЦК України зобовязання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, з урахуванням банківських днів, повний розрахунок за мед відповідач повинен здійснити до 15 серпня 2011 року.

Як вбачається із матеріалів справи і не спростовано відповідачем, останній станом на 07 вересня 2011 року сплатив тільки 5 940,60 грн., що підтверджується банківською випискою та меморіальним ордером № QS137109 від 04.08.2011 року, тому залишок заборгованості відповідача становить лише 54 059,40 грн.

Строк виконання зобов'язання по проведенню остаточного розрахунку за товар для відповідача вже є таким, що настав.

З огляду на викладене, суд вважає, що вимога позивача про примусове стягнення з відповідача 54 059,40 грн. залишку боргу за поставлений мед є законною та обґрунтованою, підтвердженою належними доказами, вона не спростована і не заперечена відповідачем, отже, підлягає до повного задоволення. Підстав звільнення від сплати боргу відповідачем не вказано.

Згідно пункту 8.2. Договору за порушення термінів оплати товару Дистрибютор сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу.

Така умова договору про пеню відповідає ст. 551 ЦК України та положенням ст. 1,3 ЗУ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

Розрахунок пені у позовній заяві зроблено вірно та у відповідності до обставин справи. З цих підстав вимога позивача про стягнення з відповідача пені по договору в сумі 550,86 грн. за період з 15.08 по 07.09.2011 року підлягає до задоволення.

Суд вважає, що правомірність позовних вимог доведена позивачем зібраними по справі доказами, заперечень проти існування боргу в сумі 54 610,26 грн., з яких: 54 059,40 грн. основної заборгованості та 550,86 грн. пені за прострочення розрахунків відповідач суду не надав, докази проведення між сторонами повного розрахунку у справі відсутні, а тому до примусового стягнення з відповідача на користь позивача належить 54 610,26 грн. заборгованості за поставлений товар (мед), з яких: 54 059,40 грн. основної заборгованості та 550,86 грн. пені на підставі договору дистриб"юції № 21-07/11 від 21 липня 2011 року, укладеного між сторонами.

На підставі ст. 49 ГПК України з відповідача на користь позивача слід також стягнути і сплачені державне мито в розмірі 546,10 грн. та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Керуючись ст. 49,82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЦентрДистрибьюшнГруп" (ідентифікаційний код 36949780, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2 ; фактична адреса м. Черкаси бул. Шевченка, 266/1 к. 403) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АТС Україна" (ідентифікаційний код 30858379, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 37) -- 54 059,40 грн. залишку основної заборгованості за мед на підставі договору дистриб"юції № 21-07/11 від 21 липня 2011 року, 550,86 грн. пені, 546,10 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом 10 днів.

Суддя Н.М. Спаських

Попередній документ : 19227963
Наступний документ : 19227968