Рішення № 19175555, 25.10.2011, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
25.10.2011
Номер справи
5010/1614/2011-22/63
Номер документу
19175555
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2011 р. cправа № 5010/1614/2011-22/63

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О.В.

при секретарі судового засідання Костюк І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Фонду комунального майна Надвірнянського району, м-н. Шевченка, 33, м.Надвірна, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78400,

до відповідача: малого приватного підприємства "Іманд", вул. Дорошенка, 7, м. Надвірна,

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78400,

третья особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Надвірнянська міська рада, вул. Мазепи, 29, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400,

про розірвання договору купівлі-продажу від 08.09.2008р. та зобов'язання звільнити приміщення,

за участю представників сторін:

від позивача: Коцько І.М., посвідчення №70 ,

від відповідача: ОСОБА_1, довіреність від 04.01.11р.,

від третьої особи: ОСОБА_2, довіреність №11 від 01.09.11р.,

в с т а н о в и в:

Фонд комунального майна Надвірнянського району звернувся з позовом до малого приватного підприємства "Іманд" про розірвання договору купівлі-продажу від 08.09.2008р. та зобов'язання звільнити нежитлове приміщення площею 241 кв.м за адресою м.Надвірна, вул.Грушевського,14.

Ухвалою суду від 06.09.2011р. за клопотанням позивача до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача було залучено Надвірнянську міську раду.

Заявлені позовні вимоги мотивовані тим, що між позивачем та відповідачем було укладено договір купівлі-продажу №3964 від 08.09.2008р., за яким відповідач придбав нежитлове приміщення площею 241 кв.м за адресою м.Надвірна, вул.Грушевського,14 вартістю 1446000грн. Вказує на те, що згідно п.7.2. даного договору термін сплати за об'єкт приватизації минув 08.10.2008р., однак станом на 17.03.2009р. покупцем було сплачено 550000грн. і заборгованість становила 896000грн. Посилається на те, що на підставі рішення Надвірнянської міської ради від 28.10.2010р. “Про надання згоди МПП “Іманд” на розстрочення заборгованих платежів за викуп приміщення на вул.Грушевського,14 та укладення мирової угоди із Фондом комунального майна Надвірнянського району” між сторонами була укладена мирова угода від 12.11.2010р., яка затверджена ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 16.11.2010р. у справі №18/40-20/65-24/30-20/119. Зазначає, що з січня по липень 2011р. відповідач не виконує умови мирової угоди, кошти не сплачує, в зв'язку з чим Надвірнянською міською радою було прийняте рішення від 25.05.2011р. про розірвання вказаного договору. Позовні вимоги обгрунтовує умовам п.12 договору, положеннями ст.ст.27, 29 Закону України “Про приватизацію державного майна”, ст.ст.651,653 ЦК України.

Представник третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Надвірнянської міської ради - позовні вимоги підтримав і дав аналогічні пояснення.

Представник відповідача позов не визнав з тих мотивів, що спір з приводу оплати коштів за придбане майно вже був вирішений між сторонами по справі №18/40-20/65-24/30-20/119, а тому позивач може вимагати тільки виконання рішення суду згідно Закону України “Про виконавче провадження”, а не розірвання договору. Крім того, вказав на те, що згідно п.4, п.5 ст. 653 ЦК України сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту розірвання договору, і у випадку розірвання договору у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору.

Відповідачем було заявлене клопотання про припинення провадження у справі, оскільки між сторонами вже вирішено такий же спір у справі №18/40-20/65-24/30-20/119. Представники позивача та третьої особи щодо задоволення даного клопотання заперечили з підстав відсутності обставин, передбачених п.2 ст.80 ГПК України. Суд в задоволенні даного клопотання відмовив, виходячи з того, що згідно п.2 ст.80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення господарського суду між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав. При цьому предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підстава позову це фактичні обставини, на яких грунтується вимога позивача. Як вбачається з ухвали господарського суду Івано-Франківської області від 16.11.2010р. у справі №18/40-20/65-24/30-20/119 предметом позову Фонду комунального майна Надвірнянського району до малого приватного підприємства "Іманд" була вимога про стягнення заборгованості в сумі 1000550,47грн. В той час, як предметом даного позову є вимога про розірвання договору купівлі-продажу від 08.09.2008р. та зобов'язання звільнити приміщення. А тому предмет позову у вказаних справах різний і підстави для припинення провадження у справі відсутні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши зібрані по справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 43 ГПК України, суд встановив наступне.

Між Фондом комунального майна Надвірнянського району, як продавцем, та малим приватним підприємством "Іманд", як покупцем, був укладений договір купівлі-продажу від 08.09.2008р., який нотаріально посвідчений та зареєсрований в реєстрі за №3964 (надалі “договір”). Згідно п.1.1. договору продавець зобов'язувався передати у власність покупця нежитлове приміщення площею 241 кв.м за адресою м.Надвірна, вул.Грушевського,14 (об'єкт приватизації). В п.1.2. договору визначено, що право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього договору в порядку, передбаченому законодавством. Ціна продажу визначена сторонами в сумі 1446000грн. (п.1.3. договору). Як передбачено п.2.1. договору, покупець зобов'язаний протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього договору внести суму 241000грн., а протягом 30 календарних днів суму 1205000грн.

Відповідач належним чином договірні зобов'язання по оплаті придбаного майна не виконував, в зв'язку з чим Фонд комунального майна Надвірнянського району звернувся з позовом до МПП "Іманд" про стягнення заборгованості в сумі 1000550,47грн. На підставі рішення Надвірнянської міської ради від 28.10.2010р. “Про надання згоди МПП “Іманд” на розстрочення заборгованих платежів за викуп приміщення на вул.Грушевського,14 та укладення мирової угоди із Фондом комунального майна Надвірнянського району” між сторонами була укладена мирова угода від 12.11.2010р., яка затверджена ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 16.11.2010р. у справі №18/40-20/65-24/30-20/119. Умовами даної мирової угоди передбачено, що відповідач щомісячно, до десятого числа, повинен сплачувати платежі за викуплене приміщення рівними частками до 31.12.2011р. згідно визначено графіка. За графіком сума щомісячних платежів з січня по листопад 2011р. становила 83379 грн., за грудень 2011р. - 83381,47 грн.

Відповідно до ст.33 ГПК України відповідач доказів здійснення платежів відповідно до умов договору та умов мирової угоди не подав.

Надвірнянська міська рада 25.05.2011р. прийняла рішення №283-9/2011 про розірвання договору через систематичне невиконання обов'язків покупцем. Пропозиція щодо розірвання договору була направлена позивачем відповідачу за вих.№34 від 15.06.2011р., на яку відповідач згідно листа №41 від 10.07.2011р. не погодився.

При вирішенні даного спору суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобовязання виникають з підстав, встановлених ст.11 ЦК України, зокрема з правочинів. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно ст.526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні положення містяться в ст.ст.179,193 ГК України.

За ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Одним із правових наслідків порушення зобов'язання згідно ст. 611 ЦК України є розірвання договору.

Як передбачено п.7.2. договору, продавець може вимагати розірвання договору у разі, якщо покупець протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього договору не сплати встановлену вартість.

За приписами п.2 ст.651 ЦК України договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Оскільки відповідач не виконав договірних зобов'язань по оплаті за придбане майно і, враховуючи суму заборгованості, дане порушення є істотним, то наявні підстави для розірвання договору як відповідно до його умов, так і згідно п.2 ст.651 ЦК України.

Враховуючи викладене, позовна вимога про розірвання договору підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про звільнення приміщення, то згідно ч.1 ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Позивач посилається на ч.9 ст.27 Закону України “Про приватизацію державного майна”, відповідно до якої у разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню. Відповідно до ч.3 ст.653 ЦК Україним, ч.5 ст.188 ГК України , якщо судовим рішенням договір розірвано, то договір вважається розірваним, а зобов'язання припиненими з моменту набрання рішенням суду законної сили. Оскільки рішення суду про розірвання договору законної сили не набрало законної сили, то при зверненні з позовом не було порушено право позивача, на захист якого заявлена дана вимога. Крім того, вимога про повернення майна є віндикаційним позовом майнового характеру (ст.387 ЦК України), в той час, як вимога про звільнення приміщення є вимогою про усунення перешкод в користуванні згідно ст.391 ЦК України, яка носить немайновий характер. Тому в задоволенні позовної вимоги про зобов'язання звільнити приміщення слід відмовити.

Згідно ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача відповідно до задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 8, 124 Конституції України, ст.ст.43,49, ст. 82, ст.84,ст.85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Частково задовольнити позов Фонду комунального майна Надвірнянського району до малого приватного підприємства "Іманд" про розірвання договору купівлі-продажу від 08.09.2008р. та зобов'язання звільнити приміщення.

Розірвати договір купівлі-продажу від 08.09.2008р., укладений між Фондом комунального майна Надвірнянського району та малим приватним підприємством "Іманд".

Відмовити в задоволенні позовної вимоги про зобов'язання звільнити приміщення площею 241 кв.м за адресою м.Надвірна, вул.Грушевського,14.

Стягнути з малого приватного підприємства "Іманд"(вул. Дорошенка, 7, м. Надвірна, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78400, код 13660815) в користь Фонду комунального майна Надвірнянського району (м-н. Шевченка, 33, м.Надвірна, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78400, код 19392853) 42,50грн. (сорок дві гривні п'ятдесять копійок) сплаченого державного мита та 118 (сто вісімнадцять)грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Малєєва О. В.

Повне рішення складено 31.10.11

виготовлено в КП "Документообіг госп. судів"

______ Малєєва О. В. 31.10.11

Часті запитання

Який тип судового документу № 19175555 ?

Документ № 19175555 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 19175555 ?

Дата ухвалення - 25.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19175555 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19175555 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 19175555, Господарський суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 19175555, Господарський суд Івано-Франківської області було прийнято 25.10.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 19175555 відноситься до справи № 5010/1614/2011-22/63

Це рішення відноситься до справи № 5010/1614/2011-22/63. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19175554
Наступний документ : 19175556