Рішення № 19110830, 27.10.2011, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
27.10.2011
Номер справи
9/175/2011
Номер документу
19110830
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.11 Справа № 9/175/2011

Суддя А.Г.Ворожцов розглянувши матеріали справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне обєднання", м. Луганськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Луганськвода", м. Луганськ

про стягнення 33092 грн. 13 коп.

в присутності представників:

від позивача ОСОБА_1., дов. № 20 від 01.01.11,

від відповідача ОСОБА_2., дов. № 281 від 05.05.10

в с т а н о в и в:

суть спору: позивачем, ТОВ "ЛЕО", заявлені позовні вимоги про стягнення з відповідача інфляційних втрат в сумі 12992,90 грн., 3% річних 4132,17 грн. та пені у розмірі 15967,06 грн. за договором про постачання електричної енергії № 1008нн від 01.08.08.

Відповідач, ТОВ "Луганськвода", у відзиві на позовну заяву проти наявності боргу не заперечує, разом з тим звернувся з клопотанням про зменшення розміру нарахованої пені.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на укладений між ним та відповідачем договір про постачання електричної енергії № 1008нн від 01.08.08, за яким він постачав, а відповідач споживав електроенергію та повинен був розраховуватися за неї згідно з умовами договору.

Позивач виконав свої зобов'язання належним чином протягом вересня 2010 року лютого 2011 року, однак відповідач не розрахувався за спожиту активну електроенергію, у звязку з чим за ним станом на 01.08.11 обліковувалась заборгованість за вказаний вище період у розмірі 328593,0 грн.

Рішенням господарського суду Луганської області від 21.04.11 по справі № 16/62/2011 з відповідача стягнуто на користь позивача борг в сумі 328593,0 грн., яка на цей час не сплачена.

На підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України позивач нарахував відповідачу 3% річних в сумі 4132,17 грн. за час прострочення оплати за період з 02.03.11 по 01.08.11, враховуючи кожний звітний період, та інфляційні втрати в сумі 12992,90 грн.

Пунктом 4.4.1 договору сторони передбачили відповідальність за порушення строків розрахунків за активну електроенергію, строку внесення плати за перетікання реактивної електроенергії та строків оплати за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності тощо у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період, за який сплачується пеня.

На підставі цієї умови за період прострочення платежів відповідачу нарахована пеня за період з 01.03.11 по 11.04.11 у розмірі 15967,06 грн.

Оцінивши матеріали справи, доводи учасників судового процесу, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи… мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Як вбачається з предмету позову, інтерес позивача, ТОВ "Україна", полягає у стягненні з відповідача інфляційних втрат, 3% річних та інфляційних нарахувань за порушення грошового зобовязання.

Судом встановлено, що між позивачем та відповідачем був укладений договір про постачання електричної енергії № 1008нн від 01.08.08 (а.с. 13 19), згідно з яким позивач постачав, а відповідач споживав електроенергію та повинен був розраховуватися за неї згідно з умовами договору.

Відповідач не виконав грошові зобовязання належним чином.

За правилом ч. 2 ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду… під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Рішенням господарського суду Луганської області від 21.04.11 по справі № 16/62/2011 з відповідача стягнуто на користь позивача борг за використану активну електроенергію в сумі 328593,0 грн. за період з вересня 2010 року по січень 2011 року, пеню у сумі 4424,11 грн. за період з 11 жовтня 2010 року по 28.02.2011 року, інфляційні нарахування в сумі 6558,98 грн. за період з вересня 2010 року по січень 2011 року та 3% річних в сумі 1738,33 грн.

Пунктом 4.4.1 договору сторони передбачили відповідальність за порушення строків розрахунків за активну електроенергію, строку внесення плати за перетікання реактивної електроенергії та строків оплати за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності тощо у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період, за який сплачується пеня.

На підставі цієї умови за період прострочення платежів відповідачу нарахована пеня за період з 01.03.11 по 11.04.11 у розмірі 15967,06 грн.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України позивач нарахував відповідачу 3% річних в сумі 4132,17 грн. за час прострочення оплати за період з 02.03.11 по 01.08.11, враховуючи кожний звітний період, та інфляційні втрати в сумі 12992,90 грн.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

З огляду на те, що чинне законодавство не пов'язує припинення зобов'язання з наявністю судового рішення, відкриття виконавчого провадження з його примусового виконання тощо, враховуючи, що відповідач належним чином не виконав свого зобов'язання в частині оплати вартості виконаних робіт, а приписи ст. 625 ЦК України не заперечують можливості звернення стягнення кредитора з вимогою про стягнення з боржника, який прострочив виконання грошового зобов'язання, суми, на яку заборгованість за грошовими зобов'язаннями підвищена в порядку індексації, а також процентів річних від простроченої суми за виконання грошового зобов'язання, і зокрема, за період, що утворився після прийняття судом відповідних рішень, суд вважає правомірним застосування позивачем вимог ст. 625 ЦК України при подачі цього позову.

Щодо клопотання відповідача про зменшення розміру пені.

Відповідно до ст. 233 ГК України суду надано право зменшувати розмір штрафних санкцій у разі, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора. Законодавець встановив, що при цьому повинно бути взято до уваги:

·ступінь виконання зобов'язання боржником,

·майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні,

·не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Частина 3 статті 551 ЦК України містить норму, за якою розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Аналогічна норма міститься й у п. 3 ст. 83 ГПК України, за якою господарський суд має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

Таким чином, суд має право, виходячи з конкретних обставин справи, зменшити розмір штрафних санкцій, але не звільнити повністю боржника від їх сплати.

Суд приймає до уваги:

Шштрафні санкції, заявлені позивачем за цим позовом, надмірно великі порівняно з його збитками, крім того, позивач скористався своїм правом нарахування інфляції та 3% річних, частково компенсувавши свої збитки,

Шзначна частина існуючих водопровідних мереж фізично зношені та технологічно застаріли,

Швідповідач є нерентабельним підприємством, отримуючи субвенцію з державного бюджету для покриття різниці в тарифах, оскільки собівартість води значно вище, ніж її випускна ціна,

Шпостановою КМУ № 1741 від 22.09.99 про внесення змін до постанови КМУ від 24.03.99 № 441 з метою задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах та поліпшення фінансового становища підприємств і організацій ЖКГ рекомендовано енергопостачальним організаціям не застосовувати до підприємств та організацій, що надають житлово-комунальні послуги населенню з водопостачання і водовідведення стягнення пені за несвоєчасні розрахунки за використану електроенергію.

За таких обставин суд вважає за можливе зменшити розмір нарахованої пені за весь період нарахування до суми 7900,0 грн.

За таких обставин позовні вимоги підлягають задоволенню з покладенням судових витрат на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з відповідача, ТОВ "Луганськвода", 91047, м. Луганськ, кв-л Пролетаріату Донбасу, 166, код 35554719, на користь позивача, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", 91021, м. Луганськ, кв-л Гайового, 35а, код 31443937:

- інфляційні втрати 12992,90 грн., 3% річних 4132,17 грн. та зменшену судом пеню в розмірі 7900,0 грн., крім того, витрати зі сплати держмита у розмірі 330,92 грн. та інформаційно-технічні витрати у розмірі 236,0 грн. на рахунок 2600518645 в ЛОД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луганськ, МФО 304007.

Наказ видати після набрання законної сили цим рішенням.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення підписане 28.10.11.

Суддя А.Г.Ворожцов

Часті запитання

Який тип судового документу № 19110830 ?

Документ № 19110830 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 19110830 ?

Дата ухвалення - 27.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19110830 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19110830 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 19110830, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 19110830, Господарський суд Луганської області було прийнято 27.10.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 19110830 відноситься до справи № 9/175/2011

Це рішення відноситься до справи № 9/175/2011. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19110827
Наступний документ : 19110831