Ухвала суду № 19109288, 27.10.2011, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
27.10.2011
Номер справи
12/5009/6155/11
Номер документу
19109288
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

про припинення провадження у справі

27.10.11 справа № 12/5009/6155/11

Суддя Владимиренко І.В.

Кредитор Управління Пенсійного фонду України в Хортицькому районі м. Запоріжжя (69076, м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 25-а)

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрінформінвест” (69114, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 13, кв. 64) (код ЄДРПОУ 32649320)

банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника ЗФ КД “Фінанси та Кредит”

суддя Владимиренко І.В.

Представники учасників:

від кредитора ОСОБА_1., дов. № 3985/12 від 19.09.2011р.

від боржника не зявився

Розглядається заява Управління Пенсійного фонду України в Хортицькому районі м. Запоріжжя про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрінформінвест”, у звязку із неспроможністю останнього виконати свої грошові зобовязання перед кредитором.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, суд

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14.10.2011р. заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 12/5009/6155/11 з призначенням судового засідання на 27.10.2011р.

В судове засідання 27.11.2011р. боржник не зявився. Про час та місце судового засідання був повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до п.1 ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі Закон) у разі, якщо громадянин-підприємець боржник або керівні органи боржника юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобовязань.

В обґрунтування відсутності боржника за його місцезнаходженням кредитор посилається на неспроможність боржника виконати грошові зобовязання відповідно до виконавчого листа № 2а-1462/10/0870 від 30.10.2010р., який було направлено до Хортицького ВДВС Запорізького МУЮ, постановою Хортицького ВДВС Запорізького МУЮ від 13.09.2011р. повернуто стягувачеві без виконання та на неподання більше року звітності до ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя відповідно до довідки податкової.

Але враховуючи вимоги пункту 5 частини 2 статті 54 ГПК України та частини 1 статті 7 спеціального Закону, заява про порушення провадження у справі відсутнього боржника має містити, зокрема, обставини на підтвердження однієї із визначених в частині 1 статті 52 Закону підстав з доданням доказів, що підтверджують такі обставини (підстави) для визначення боржника відсутнім.

Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" передбачено, що завданнями органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі).

Статтею 15 Податкового кодексу України передбачено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п. 16.1.3. Податкового кодексу України, платник податків зобовязаний, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з п. 46.1. Податкового кодексу України, податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Пунктом 20.1.4. Податкового кодексу України передбачено, що органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Статтею 78 Податкового кодексу України, передбачено, що позапланова перевірка здійснюється за наявності обставин, в тому числі, коли платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом. (пункт 78.1.2. Податкового кодексу України).

Позапланова перевірка здійснюється на підставі виникнення зазначених обставин за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що встановлення факту неподання платником податків у встановлений строк, протягом року податкових декларацій відноситься до компетенції органів державної податкової служби, яка, з вказаних підстав, може бути ініціюючим кредитором у справі про банкрутство відсутнього боржника.

Однак як вбачається з матеріалів справи, останні не містять посилання на факти проведення органами ДПІ позапланової перевірки боржника - платника податків, в зв'язку з неподанням останнім в установлений строк податкових декларацій, а також документи, що їх підтверджують, відсутні також посилання на номери та дати актів перевірки ДПІ та рішення керівника податкового органу та наказ, на підставі яких проводилась перевірка органами Державної податкової служби та встановлені факти ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності.

Виходячи з вищенаведеного довідка ДПІ № 5272/10/28-013 від 03.10.2011 р. не може бути належним доказом, виходячи зі змісту ст. 34 ГПК України. Така ж позиція з урахуванням вжитих до законодавства змін викладена у Постанові Вищого господарського суду України від 31 серпня 2010 р. у справі № 16/286/09.

Також ухвалою від 14.10.2011 р. господарським судом зобовязано кредитора надати суду докази відсутності боржника за юридичною адресою.

Кредитором не надано доказів відсутності боржника за юридичною адресою.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (далі - Закон "Про державну реєстрацію...") в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців містяться відомості про відсутність юридичної особа за її місцезнаходженням.

Згідно з приписами ч. ч. 1, 3 ст.18 Закону "Про державну реєстрацію..." якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

Частиною 8 ст.19 Закону "Про державну реєстрацію..." визначений порядок внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, який здійснюється державним реєстратором.

Виходячи з вимог ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Кредитором не надано доказів, а саме відсутні в довідці з ЄДР записів щодо відсутність боржника за його адресою. У зв'язку з відсутністю підстав для визнання боржника банкрутом за спрощеною процедурою та ведення провадження у справі про банкрутство за загальною процедурою, суд вважає за необхідне припинити на підставі п.1 ч.1 ст.80 ГПК України провадження у справі №12/5009/6155/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрінформінвест” (код ЄДРПОУ 32649320).

Керуючись ст.ст. 5, 8, 40, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п.1 ч.1 ст.80, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Припинити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрінформінвест” (код ЄДРПОУ 32649320).

Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, банку, ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя, Державному реєстратору Виконавчого комітету Запорізької міської ради, м. Запоріжжя, Хортицькому ВДВС ЗМУЮ, ДПА в Запорізькій області, Прокуратурі Запорізької області, Головному управлінню статистики у Запорізькій області, Запорізькому обласному відділу з питань банкрутства.

Суддя І.В. Владимиренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 19109288 ?

Документ № 19109288 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 19109288 ?

Дата ухвалення - 27.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19109288 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 19109288 ?

В Господарський суд Запорізької області
Попередній документ : 19109286
Наступний документ : 19109317