Постанова № 18949968, 20.10.2011, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
20.10.2011
Номер справи
2а-11621/11/0170/3
Номер документу
18949968
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 жовтня 2011 р. Справа №2а-11621/11/0170/3

(18:10)                                                                    м. Сімферополь

Окружний адміністративний суд АР Крим у складі головуючого судді Шкляр Т.О., при секретарі Желудковій О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом   Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів         

до   Кісточківської сільської ради             

про спонукання до виконання певних дій

за участю представників сторін:

від позивача - не з'явився,

від відповідача - не з'явився.

Суть справи:

Кримське республіканське відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим із адміністративним позовом до Кісточківської сільської ради про спонукання до виконання певних дій.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 23.09.11 р. відкрито провадження в адміністративній справі, справу призначено до судового розгляду.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем вимог ст. 19 Закону України № 875 від 21.03.1991 р. “Про основи соціальної захищеності інвалідів”, п. 3 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю”, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70, а саме ненадання копії свідоцтва про державну реєстрацію, а також ненадання звітів за формою № 10-ПІ "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" за 2010 р.

Відповідачем письмових заперечень не надано.

Представник позивача у судове засідання не з'явився. Про час, дату та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Враховуючи вищезазначені обставини, з урахуванням принципу розумності строку розгляду адміністративних справ за ст. 122 КАС України, суд вирішив за можливе розглянути справу за відсутності представників сторін, на підставі наявних доказів.

Вивчивши матеріали справи дослідивши надані докази та оцінивши їх у сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

Кісточківська сільська рада (ЄДРПОУ 03303735) зареєстрована 21.05.1997 р. за адресою місцезнаходження: 97150, АР Крим, Нижньогірський район, с.Кісточківка, вул. Центральна, буд. 1, про що свідчить Витяг з ЄДР (а.с.7).

З матеріалів справи вбачається, що Кримським республіканським відділенням Фонду соціального захисту інвалідів листом № 20/03-1510 від 25.06.11 р. було отримано інформацію від Нижньогірського районного центру зайнятості про роботодавців за 2009-2010 роки, згідно якої чисельність працівників Кісточківської сільської ради у 2010 році складало більше 8 осіб, проте не зареєстровано у Фонді та не подавало звіти за формою № 10-ПІ "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" за звітний 2010 р. (а.с.8).

11.08.11 р. вих№ 04-4/4602 позивачем направлено вимогу на адресу відповідача про подачу заяви про реєстрацію роботавця у відділенні з копією свідоцтва про державну реєстрацію, форму  № 10-ПІ "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" за звітний 2010 рік (а.с.5).

Згідно з частиною 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

Пунктом 7 частини 1  статті 3 КАС України дано визначення суб’єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Правовий статус, повноваження та умови діяльності Фонду визначені Положенням про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 року № 1434.

Відповідно до пункту 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434, Фонд є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства праці та соціальної політики і підпорядковується йому.

Пунктом 3 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів встановлені  основні  завдання Фонду, до яких відносяться: реалізація у межах своєї компетенції державної політики у сфері соціального захисту інвалідів; контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Згідно з пунктом 9 зазначеного Положення для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності його працівників.

Правовий статус Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів визначений Положенням про Кримське республіканське відділення Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженим Наказом директора Фонду соціального захисту інвалідів № 81 від 26.05.2011 року. Пунктом 1 Положення встановлено, що відділення є територіальним органом Фонду соціального захисту інвалідів  та реалізує завдання, визначені п. 5 Положення, в тому числі - здійснення реєстрації та обліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, для чого в порядну п. 6 Положення має право одержувати від вищеперелічених осіб необхідну інформацію, документа та матеріали.

Відповідно до частини 7 статті 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 року № 875  контроль за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 року № 875 відділення Фонду соціального захисту інвалідів з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, мають право в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, здійснювати перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подачі ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування, та сплати ними адміністративно-господарських санкцій.

З метою реалізації зазначених завдань пунктом 5 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів Фонд наділений правами проводити перевірку підприємств щодо реєстрації, подання ними звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, цільового використання наданих Фондом коштів.

Таким чином, Кримське республіканське відділення Фонду соціального захисту інвалідів, реалізуючи свої завдання та функції у відносинах з фізичними та юридичними особами є органом виконавчої влади та, відповідно, суб’єктом владних повноважень.

Отже дана справа є справою адміністративної юрисдикції та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ст. 19 Закону України № 875 підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцем знаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Згідно довідки Нижньогірського районного центру зайнятості вих№ 20/03-1510 від 25.06.2011 р. середня кількість штатних працівників у Кцісточківській сільській раді у 2010 році склала 28 чоловік (а.с.8).

Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначаються Кабінетом Міністрів України, а саме Порядком реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 70 від 31.01.2007 р.

Пунктами 2, 3 зазначеного Порядку передбачено, що роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців. Для реєстрації роботодавці подають відділенню Фонду відповідну заяву та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

В матеріалах справи наявне повідомлення відповідача вих№ 351 від 12.10.2011 р. про надіслання на адресу позивача вих.№04-4/4851 від 05.09.2011 р. документів, зокрема заяви про реєстрацію роботодавця у Відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, копію свідоцтва про реєстрацію Кісточківської сільської ради, звіт за формою № 10-ПІ "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" за 2010 рік (а.с.13).

Отже позовні вимоги Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів в частині зобов'язання відповідача надати для реєстрації заяву про реєстрацію роботодавця у відділенні фонду соціального захисту інвалідів та копію  свідоцтва про державну реєстрацію не підлягають задоволенню.

Позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача подати також звіт за формою 10-ПІ за 2010 ріки не відповідають чинному законодавству з огляду на те, що відповідно до ст. 19 Закону України № 875 обов'язок підприємства стосовно щорічного подання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів наступає лише після відповідної реєстрації у Фонді.

Позовні вимоги в цій частині задоволенню не підлягають.

У повному обсязі постанову складено 20.10.11 р.

Керуючись ст.ст. 158, 160-163, 168 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні позову відмовити.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя                                Шкляр Т.О.

Попередній документ : 18949967
Наступний документ : 18949970