Рішення № 18823753, 13.09.2011, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
13.09.2011
Номер справи
6/146
Номер документу
18823753
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

13.09.11 р. Справа № 6/146

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді _Подколзіної Л.Д.

При секретарі Котенко Т.І.

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Шахтар” м.Донецьк

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області

про стягнення 50 594грн. 38коп.

за участю

представників сторін:

від позивача – Микитіна Н. Б.- директор особисто

відповідача – не з’явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю „Шахтар” м.Донецьк, звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області основного боргу у сумі 34 048грн. 93коп., пені у сумі 4 074грн. 68коп. 3% річних у розмірі 2 630грн. 63коп. та інфляційних у розмірі 9 840грн. 14коп. (Усього 50 594грн. 38коп.)

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на порушення відповідачем умов договору поставки №324 від 24.01.2008р. в частині розрахунків за поставлену продукцію.

Слухання справи відкладалось, у зв’язку з неявкою відповідача у засідання суду, а також для представлення сторонами витребуваних та додаткових документів по справі.

Відповідно до положень статті 69 Господарського процесуального кодексу України термін розгляду справи продовжувався за клопотанням позивача.

13 вересня 2011р. відповідач у засідання суду вдруге не з’явився, відзив на позовну заяву не надав. Ухвала про порушення справи від 30.06.2011р. була направлена відповідачу 01.07.2011р. рекомендованим листом з повідомленням, ухвали про відкладення розгляду справи від 09.08.2011р. та від 23.08.2011р. були надіслані відповідачу 10.08.2011р. та 25.08.2011р. Дані ухвали були направлені відповідачу за адресою вказаною у позові, договорі поставки №324 від 24.01.2008р., витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №14/4-17/3747 про що свідчать штампи канцелярії господарського суду. Поштові конверти з повідомленнями про вручення рекомендованих листів відповідачу були повернуті з поштового відділення з відміткою про те, що підприємство за вказаною адресою не працює. Відповідно роз”яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.97р. № 02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України” у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, тільки якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. Так як, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, справа розглядається відповідно до ст.75 ГПК України без явки відповідача за наявними в ній матеріалами.

Враховуючи вищевикладене, справа розглядається відповідно до ст.75 ГПК України без явки відповідача за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, суд -

в с т а н о в и в :

24 січня 2008р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „Шахтар” м.Донецьк та Товариством з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області був укладений договір поставки №324, згідно умов якого позивач (далі по тексту-постачальник) взяв на себе зобов”язання поставити та передати, а відповідач (далі по тексту-покупець) зобов’язався прийняти та оплатити товари згідно з замовленням покупця та товаросупровідною документацією, які складають невід’ємну частину цього договору. Покупець надає замовлення постачальнику на підставі прайс-листа, затвердженого сторонами та діючого на дату замовлення, в якому наведено список товарів, що постачаються за цим договором, та їх ціни, який є невід’ємною частиною цього договору.

У листі від 15.06.2011р. позивач пояснив, що поставка продукції у магазини ТОВ „Агрокомплекс” здійснювалась на підставі замовлень представниками останнього, які були надіслані по електронній пошті.

До вказаного договору сторонами були підписані специфікації, в яких визначено найменування товару, ціна з ПДВ.

Згідно зі ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог.

Позивач посилається на виконання своїх зобов’язань у повному обсязі, де він у виконання умов договору у період з 29.07.2008р.-20.10.2008р. включно по ряду видаткових накладних здійснив поставку товару на суму 34 048грн. 93коп. У підтвердження заявлених вимог позивачем представлені суду докази поставки товару, а саме: видаткові накладні і переконав суд у факті поставки товару у адресу Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області.

Пунктом 1.1 додатку №3 від 24.01.2008р. до договору поставки №324 від 24.01.2008р. сторони встановили, що покупець оплачує реалізовані товари за період один календарний тиждень у магазинах покупця протягом 14 календарних днів з дня закінчення календарного тижня за умови, що постачальник надасть належним чином оформлені рахунки та накладні на адресу покупця, протягом не більше ніж 7 днів з дня поставки.

Як вбачається з матеріалів справи рахунки-фактури були надіслані позивачем на адресу відповідача.

Позивач у довідці зазначив, що між ТОВ „Шахтар” м.Донецьк та ТОВ „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області було укладено лише договір поставки №324 від 24.01.2008р. Інші договори між сторонами по справі не укладались, у тому числі в усній формі, а також у спрощеному способі шляхом обміну листами та телеграмами.

Відповідач здійснював часткову оплату товару з посиланням на укладений договір, про що свідчить виписка про операції за вересень 2008р.

На підставі вищевикладеного суд доходить висновку, що поставка товару згідно представлених позивачем видаткових накладних відбулася в межах договору поставки №324 від 24.01.2008р.

Однак, всупереч цим умовам відповідач не оплатив борг, в результаті чого у Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області перед позивачем виник борг у сумі 34 048грн. 93коп., який до теперішнього часу ним не погашений.

Станом на 01.02.2009р. відповідач підтвердив наявність вказаного боргу перед позивачем, про що свідчить підписаний та скріплений печатками підприємств акт звірки розрахунків.

Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк, одностороння відмова від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно до вказівок закону, договору, не допускається (ст.525 ЦК України).

Однак, відповідач всупереч вимогам ст.526 ЦК України свої зобов’язання по оплаті товару не виконав.

Будь-яких належних документів у підтвердження відсутності боргу відповідачем надано не було, таким чином вимоги позивача про стягнення боргу у сумі 34 048грн. 93коп., є доведеними, обґрунтованими матеріалами справи, а також такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно п.3.8 договору поставки №324 від 24.01.2008р. сторони передбачили, що за несвоєчасну оплату продукції покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення.

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язань може забезпечуватися згідно з законом або договором неустойкою (штрафом, пенею).

Згідно статті ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Оскільки відповідач порушив умови вказаного договору і своєчасно не оплатив поставлений товар, суд вважає вимоги позивача щодо стягнення пені у сумі 4 074грн. 68коп. за період з 17.11.2008р.-17.05.2009р. обгрунтованими та підлягаючими задоволенню.

За приписами статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд, перевіривши надані позивачем розрахунки 3% річних від простроченої суми заборгованості за період з моменту виникнення обов’язку оплати по 15.06.2011р. включно у сумі 2 630грн. 63коп. та інфляційних втрат внаслідок несплати суми заборгованості обчислені за період з моменту виникнення обов’язку оплати по травень 2011р включно у сумі 9 840грн. 14коп., задовольняє дані вимоги позивача в повному обсязі, так як позивачем доведений факт прострочення відповідачем строків оплати та наданий обґрунтований розрахунок сум, який не суперечить діючому законодавству.

Відповідно зі ст.43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Витрати по сплаті держмита та витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу треба віднести на відповідача, оскільки він необґрунтовано довів розгляд справи до суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 525, 526, 546, 549, 625 ЦК України, ст.ст. 33, 43, 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд –

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Шахтар” м.Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” с.Тетянівка, Донецької області про стягнення 50 594грн. 38коп. задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрокомплекс” (84137, с.Тетянівка, Донецької області, вул.Чкалова, р/р 260061347 у ЗАТ КБ „Промєкономбанк”, МФО 334992, ЄДРПОУ 24639066) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Шахтар” (83007, м.Донецьк, вул.Путилівська роща, ВПУ 67, р/р 26005301268 у Куйбишевському відділенні ОБ м.Донецька, МФО 394040, ЄДРПОУ 30600388) основний борг у сумі 34 048грн. 93коп., пеню у сумі 4 074грн. 68коп. 3% річних у розмірі 2 630грн. 63коп., інфляційні у розмірі 9 840грн. 14коп., витрати по сплаті держмита у сумі 505грн. 94коп., витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги - після розгляду справи апеляційним господарським судом, якщо рішення не буде скасовано.

У судовому засіданні 13.09.2011р. проголошено та підписано вступну та резолютивну частину рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 19.09.2011р.

Суддя Подколзіна Л.Д.

< Список > < Довідник >

< Список > < Довідник >

< Текст >

Попередній документ : 18823750
Наступний документ : 18823824