Рішення № 187694, 18.10.2006, Господарський суд м. Севастополя

Дата ухвалення
18.10.2006
Номер справи
20-7/188
Номер документу
187694
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Іменем України

РІШЕННЯ

"18" жовтня 2006 р.

справа № 20-7/188

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Комтех ЛТД”

(49101, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська,16)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “АТ-Крим”

(99029, м. Севастополь, пр. Ластовая, 3)

про стягнення боргу за Договором № 441 від 29.11.2004 дистрибуції в сумі 1936,62 грн., з яких: основний борг з урахуванням індексу інфляції –1515,02 грн., 3% річних –34,70 грн., пеня –386,9 грн.;

зменшено в порядку статті 22 Господарського процесуального кодексу України до 1071,82 грн., в тому числі: основний борг –612,94 грн., 3% річних –44,60 грн., пеня –308,85 грн., індекс інфляції –105,43 грн.

Суддя Ілюхіна Г.П.

Представники сторін:

від позивача: - Рязанцева А.Ф., представник, довіреність № 3 від 17.10.2006;

від відповідача: - Михайлова Т. О., юрисконсульт, довіреність № 287 від 08.09.06.

Суть спору:

19.09.2006 товариство з обмеженою відповідальністю “Комтех ЛТД” звернулось до господарського суду м. Севастополя з позовними вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю “АТ-Крим” про стягнення боргу за Договором № 441 від 29.11.2004 дистриб’юції в сумі 1936,62 грн., з яких: основний борг –1515,02 грн., з урахуванням індексу інфляції в сумі 93,37 грн., 3% річних –34,70 грн., пені –386,90 грн., з посиланням на ст. ст. 536, 610, 611, 624, 625 Цивільного Кодексу України.

Заявою (вх. №27038) позивач в порядку статті 22 Господарського процесуального кодексу України, зменшив позовні вимоги до 1071,82 грн., просить стягнути основний борг –612,94 грн., 3% річних –44,60 грн., пеню –308,85 грн., індекс інфляції –105,43 грн. (арк.с.41-46).

Відповідач в відзиві на позов (вх.№27302) позовні вимоги визнав частково в сумі 954,61грн., в тому числі: основний борг –612,95грн., індекс інфляції –90,30грн., пеня –217,24грн., 3% річних –34,12грн., так як надав докази часткового погашення основного боргу в сумі 808,71грн. 28.07.2006 –до звернення позивача з позовними вимогами до господарського суду (а.с.48-49).

Уточненням до відзиву (вх.№28748) відповідач визнав позовні вимоги частково в сумі 896,04грн., з яких: основний борг –612,95грн., індекс інфляції –105,42грн., 3%річних –44,60грн. та пеня –133,07грн., з урахуванням обмежень, передбачених частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України (а.с.81).

Позивач заявою (вх.№28749) та в судовому засіданні погодився з запереченнями відповідача і останнім розрахунком відповідача (вх.№28748) (а.с.81-82).

Розгляд справи відкладався в порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, вислухавши представника позивача, суд, -

в с т а н о в и в:

З`ясовані наступні обставини:

29.11.2004 між товариством з обмеженою відповідальністю “Комтех ЛТД” (Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТ-Крим” (Дистриб’ютор) укладено Договір дистрибуції № 441, згідно з яким Постачальник поставив дистриб’ютору товар на суму 14866,34грн. зі строком оплати протягом 30 календарних днів з дати, вказаної на накладній по прийому товару (а.с.12-16).

Поставка товару підтверджується накладними № 14573 від 30.11.2004, № 12329 від 13.07.2005 (а.с.17-19).

Оплата здійснена відповідачем несвоєчасно, що ним не заперечується та підтверджується матеріалами справи, має місце заборгованість по зобов’язанням.

Спір виник у зв’язку з порушенням відповідачем умов Договору по своєчасній оплаті вартості отриманого товару.

Правовідносини сторін регулюються статтями 193, 232 Господарського кодексу України, статтями 526, 527, 530, 536, 625, Цивільного кодексу України.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Застосування господарських санкцій до суб'єкта, який порушив зобов'язання, не звільняє цього суб'єкта від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.

Відповідно до статті 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до статей 526, 527, 530 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 536 Цивільного кодексу України передбачає, що розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

15.07.2005 Інформаційним листом №3.2-2005 Верховний Суд України виклав правову позицію про природу трьох процентів річних та індексу інфляції, що передбачені статтями 214 ЦК УРСР та 625 ЦК України, згідно з якими боржник, що прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів; грошовими зобов'язаннями боржника перед кредитором є грошова сума, що визначена з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох процентів річних; оскільки інфляційні втрати пов'язані з інфляційними процесами в державі та за своєю правовою природою є компенсацією за понесені збитки, спричинені знеціненням грошових коштів, а три проценти річних - платою за користування коштами, що не були своєчасно сплачені боржником, то ні три проценти річних, ні індекс інфляції не можна розцінювати як заходи відповідальності за порушення зобов'язань та в зв'язку з цим відносити до санкцій.

Рішення приймається в порядку статей 22, 78 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими відповідач має право визнати позов повністю або частково; господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси; у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Порушення прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб судом не встановлено.

При викладених обставинах, позовні вимоги підлягають задоволенню частково в сумі 896,04грн., з яких: основний борг –612,95грн., індекс інфляції –105,42грн., 3% річних –44,60грн. та пеня –133,07грн.

Витрати позивача на оплату державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню з відповідача пропорційно розміру задоволених вимог, відповідно до статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 526, 527, 530, 536, 625, Цивільного кодексу України, статтями 193, 232 Господарського кодексу України, статтями 22, 44, 49, 77, 78, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Ат-Крим” (99001, м. Севастополь, вул. Ластова, 3, ідентифікаційний код 23199458, п/р 26004831 в АППБ „Аваль” м. Севастополя, МФО 324504) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Комтех ЛТД” (49101, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 16, ідентифікаційний код 30564130, п/р 26008106533001 в КБ „ПриватБанк” м. Дніпропетровська, МФО 305299) основний борг в сумі 612,95грн., індекс інфляції –105,42грн., 3% річних –44,60грн. та пеню –133,07грн., витрати по сплаті державного мита в розмірі 85,27грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 98,65грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Г.П. Ілюхіна

Рішення оформлено і підписано

в порядку статті 84 ГПК України

19.10.2006.

Часті запитання

Який тип судового документу № 187694 ?

Документ № 187694 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 187694 ?

Дата ухвалення - 18.10.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 187694 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 187694 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 187694, Господарський суд м. Севастополя

Судове рішення № 187694, Господарський суд м. Севастополя було прийнято 18.10.2006. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 187694 відноситься до справи № 20-7/188

Це рішення відноситься до справи № 20-7/188. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 187693
Наступний документ : 187695