Ухвала суду № 17911710, 29.07.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
29.07.2011
Номер справи
50/83-б
Номер документу
17911710
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34 УХВАЛА Справа № 50/83-б29.07.11 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Фармасол" до товариства з обмеженою відповідальністю "Фармасол"

про банкрутство

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

Від заявника(боржника)ОСОБА_1.(дов. від 20.05.2011)

ЛіквідаторПрисяжний В.П.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Боржник звернувся до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство на підставі п. 5 ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відповідно до якої боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення, зокрема, такої обставини як: задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.01.2010 порушено провадження у справі №50/83-б з урахуванням особливостей застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником, передбачених ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та призначено її до розгляду на 19.02.2010.

Ухвалою підготовчого засідання було призначено попереднє засідання на 11.06.2010, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Присяжного Валерія Павловича., якого зобов"язано не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання надати суду на затвердження розмір вимог кредиторів боржника.

Ухвалою попереднього засідання від 16.06.2010 були визнанні кредиторські вимоги до боржника, затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармасол", а розпорядника майна - арбітражного керуючого Присяжного Валерія Павловича зобов"язано надати суду у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, протокол зборів кредиторів боржника та протокол засідання комітету кредиторів.

25.06.2010 до господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшли протокол зборів кредиторів боржника та протокол засідання комітету кредиторів боржника, а тому суд призначив розгляд справи у судовому засіданні з викликом представників сторін та розпорядника майна на 08.10.2010.

Постановою господарського суду міста Києва від 08.10.2010 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Присяжного Валерія Павловича, якого зобовязано провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт і ліквідаційний баланс на затвердження.

14.03.2011 до господарського суду м. Києва надійшли звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс на затвердження.

Розгляд справи було призначено на 13.05.2011.

Представник заявника (боржника) 13.05.2011 у судове засідання не з"явився, всіх витребуваних доказів суду не надав, причин неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання 13.05.2011 з"явився ліквідатор та представник компанії "Натурфарм" і дали пояснення по справі.

Суд, дослідивши матеріали справи і поданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс банкрута прийняв його до уваги та встановив, що поданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс потребує внесення певних уточнень, у зв"язку з чим розгляд справи було відкладено на 01.07.2011.

В подальшому розгляд справи було призначено на 06.07.2011.

В судове засідання яке відбулося 06.07.2011 з'явилися представник заявника та ліквідатор, дали пояснення по суті справи.

Ліквідатор подав суду клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки він отримав не всі витяги, які його зобов"язано отримати в попередній ухвалі. Суд задовольнив дане клопотання.

Крім того, суд зобов"язує комітет кредиторів боржника провести збори всіх кредиторів боржника, де вирішити питання чи згодні всі кредитори боржника з затвердженням звіту ліквідатора і припиненням провадження по справі.

Розгляд справи було відкладено на 27.07.2011.

27.07.2011 в судовому засіданні було оголошено перерву на 29.07.2011 для подання додаткових доказів по справі.

У судове засідання 29.07.2011 з"явилися заявник(боржник) та ліквідатор і надали пояснення по справі.

Ліквідатор просив затвердити звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

З матеріалів справи вбачається, що в офіційному друкованому органі газеті «Урядовий курєр»№ 213 від 13.11.2010 опубліковано оголошення про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Фармасол" банкрутом, про відкриття ліквідаційної процедури.

Судом встановлено, що ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Фармасол" були направлені запити до уповноважених державних установ з метою виявлення активів банкрута та встановлення реального фінансово - матеріального становища ТОВ "Фармасол".

Зокрема, з метою виявлення майна боржника були здійснені такі заходи:

1.Направлено запит в ДПІ Оболонського району м. Києва про відкриті товариством з обмеженою відповідальністю «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) розрахункові, депозитні, мультивалютні чи інші рахунки в банківських (фінансових) установах.

2.Направлено запит на ПАТ «КБ «Хрещатик»про надання інформації про стан рахунку (залишок грошових коштів) у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585).

3.Направлено запит на АТ «Сведбанк»(публічне) про надання інформації про стан рахунку (залишок грошових коштів) у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585).

4.Направлено запит на Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»м.Київ про надання інформації про стан рахунку (залишок грошових коштів) у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585).

5.Направлено запит на Головне управління земельних ресурсів про зареєстровані на праві приватної, сумісної або часткової власності, довгострокового користування чи оренди земельні ділянки.

6.Направлено запит Київське міське бюро технічної інвентаризації про надання інформації про перебування у власності ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) об'єктів нерухомого майна по нежитловому фонду.

7. Направлено запит на Державний департамент інтелектуальної власності про наявність у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) контрольних марок та свідоцтв про внесення до Реєстру виробників.

8.Направлено запит до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про наявність у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) пакетів акцій емітентів.

9. Направлено запит до Інспекції державного технічного нагляду про наявність у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) тракторної, сільськогосподарської, дорожньо- будівельної та меліоративної техніки.

10.Направлено запит Державна митна служба України про те, чи є ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) власником складських приміщень, резервуарів, майданчиків тимчасового зберігання.

11.Направлено запит до Головного управління державної автомобільної інспекції м. Києва про належні на праві приватної власності повністю або частково, транспортні засоби, власником/співвласником яких є товариство з обмеженою відповідальністю «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585).

12.Направлено запит до Головного міжрегіональне управління статистики у м.Києві (ГМУС) про існування у ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) дочірніх підприємств, філій, та інших відокремлених підрозділів.

13.Направлено запит Українському центру інноватики і патентно-інформаційних послуг про наявність за ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) об'єктів права промислової власності.

14.Взято витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

15.Взято витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Судом встановлено, що за результатами розгляду запитів компетентними органами та організаціями, ліквідатором було отримано наступну інформацію:

1.Державна податкова інспекція у Оболонському районі м. Києва надала інформацію про те, що ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ 30374585) станом на 29.07.2010 має відкриті рахунки у 3-х банках, а саме: а) ПАТ «КБ «Хрещатик», б) АТ «Сведбанк»(публічне), в) Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

2.ПАТ «КБ «Хрещатик»надано дві довідки від 30.09.2010 за № 54/379, №54/380 рю те, що залишок на рахунку станом на 30.09.2010 складає 0, 00 грн. (нуль грн.. 00 коп.), та неможливість закрити рахунок в зв'язку з тим, що на нього накладено арешт.

3.АТ «Сведбанк»(публічне) надало довідку № 1352/26-04 від 01 листопада 2010 про те, що станом на 01.11.2010 залишок коштів на рахунку становить 0,00 грн. (нуль грн. 00 коп.).

4.Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»надало дві довідки від 30 вересня 2010 за № 19.11.5.0-01-265 та № 08.7.0.0.0/100930124624 про те, що залишок коштів на рахунках складає 0,00 грн. (нуль грн.. 00 коп.) та неможливість закрити рахунок в зв'язку з тим, що на нього накладено арешт.

5.Головне управління земельних ресурсів надало відповідь від 16.08.2010 № 03-22/24380 про те що за ТОВ «Фармасол»відсутня реєстрація земельних ділянок в межах м. Києва.

6.Київське міське бюро технічної інвентаризації надало дві відповіді від 19.05.2010 за № 18014 (И-2010) та від 09.06.2011 за № 27923 (И-2011) про те, що по нежитловому фонду нежитлові приміщення/будівлі на праві власності не зареєстровані.

7.Державний департамент інтелектуальної власності надав відповідь від 24.06.2011 за № 16-8/4295.

8.Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала відповідь від 16.06.2011 за № 13/01/10898 про те, що станом на 31.03.2011 ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ - 30374585), серед власників, які володіють 10% і більше пакетів акцій емітентів відсутнє.

9.Інспекція державного технічного нагляду надала відповідь від 09.06.2011 за № 16-4- 11/354 про те що техніка та інші механізми за Боржником не зареєстровані.

10.Державна митна служба України надала відповідь від 01.07.2011 за № 12/2-12.1/811 про те що, Боржник не є власником складських приміщень, резервуарів, майданчиків тимчасового зберігання і відповідні дозволи не надавалися.

11.Головне управління державної автомобільної інспекції м. Києва повідомило листом від 15.06.2010 за № 154 про те що транспортні засоби за ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ - 30374585) не зареєстровані.

12.Головне міжрегіональне управління статистики у м.Києві надало відповідь від 08.06.2011 за № 21-10/2665 про те, що станом на 15 травня 2011 інформації про філії (інші відокремлені підрозділи) та дочірні підприємства в ЄДР підприємств та організацій України не зазначається.

13.Український центр інноватики і патентно-інформаційних послуг надав відповідь від 13.07.2011 за № 343 про те, що за результатами патентного пошуку об'єктів промислової власності які б належали ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ - 30374585) не виявлено.

14.Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна містить відомості про накладення арешту на все нерухоме майно Боржника ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ - 30374585).

15.Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна містить відомості про накладення арешту на всі типи рухомого майна Боржника ТОВ «Фармасол»(код ЄДРПОУ-30374585).

Отже, за результатами роботи по розшуку майна та коштів для формування ліквідаційної маси, майнових активів що підлягають включенню до ліквідаційної маси у боржника не виявлено. Заходи, спрямовані на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, яке б знаходилось у третіх осіб на зберіганні або передавалось іншим особам з передачею права власності та за яке не отримані кошти результатів не дали, майна не виявлено.

Таким чином, в судовому засіданні було заслухано звіт ліквідатора, досліджено ліквідаційний баланс і встановлено, що вимоги кредиторів залишились не задоволені, у процесі ліквідаційної процедури не виявлено майнових активів (майна та майнових прав) банкрута з метою включення їх до складу ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів. Суд вважає, що ліквідатор при реалізації своїх прав та обовязків діяв сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів, його звіт повно відображає обставини, що мають значення для справи (ліквідатор вчинив належні дії по виявленню активів та пасивів боржника шляхом запитів до відповідних органів, у тому числі державної виконавчої служби, банківських установ, БТІ, реєстраційних відділень МВС України, тощо). На думку суду ліквідатор належно провів всі заходи ліквідаційної процедури, повно вчинив дії по виявленню кредиторів та активів боржника, реально довів неможливість платоспроможності боржника і задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 110 ЦК України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у звязку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому Законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 60 ГК України, яка регулює загальний порядок ліквідації субєкта господарювання, ліквідаційна комісія оцінює наявне майно субєкта господарювання, який ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Судом достовірність і повнота ліквідаційного балансу перевірена у встановленому законодавством порядку та встановлено, що майнових активів банкрута, достатніх для задоволення вимог кредиторів, не виявлено, вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів недостатньо і тому погашення їх вимог не відбулося, боржника визнано банкрутом, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс представлені суду, виконані усі необхідні дії на стадії ліквідації банкрута, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, а тому наявні всі підстави ліквідувати юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю "Фармасол".

Суд на підставі викладеного, керуючись ст. 86 ГПК, ст. 12, ч. 5 ст. 32, п. 6 ч. 1 ст. 40, ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” -

У Х В А Л И В:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Фармасол" (ідентифікаційний код 30374585) з додатком реєстром непогашених вимог кредиторів щодо визнання кредиторами:

1. Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва(ідентифікаційний код 26063587) з розміром кредиторських вимог в сумі 3 262,59 грн. друга черга задоволення.

2. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Київське міське відділення Свягошинська міжрайонна виконавча дирекція(код ЄДРПОУ 26080404) з розміром кредиторських вимог в сумі 327,26 грн. друга черга задоволення.

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Болеар Мед»(код ЄДРПОУ 31241889) з розміром кредиторських вимог в сумі 6 447, 62 грн. четверта черга задоволення.

4. Закритого акціонерного товариства «Натурфарм»(код ЄДРПОУ 24930169) з розміром кредиторських вимог в сумі 11396,45 грн., з яких 11166,78грн. четверта черга задоволення, 229,67 грн. перша черга задоволення.

5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Мікполайф-Центр»(код ЄДРПОУ 32103858) з розміром кредиторських вимог в сумі 14 663, 87 грн. четверта черга задоволення.

6. Спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-фарм, ЛТД»(код ЄДРПОУ 21642228) з розміром кредиторських вимог в сумі 150205,23 грн., з яких 113161,41 грн. четверта черга задоволення, 35452,64 грн. шоста черга задоволення, 1591,18 грн. перша черга задоволення.

7. ДП «ДІМ»КТІ «ГАРАНТ МАГРОМ»(код ЄДРПОУ 24081500) з розміром кредиторських вимог в сумі 16879,61 грн. четверта черга задоволення.

8. Товариства з обмеженою відповідальністю «Динаміка Ю Ей»(код ЄДРПОУ 35669617) з розміром кредиторських вимог в сумі 845,40 грн. четверта черга задоволення.

9. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармако»(код ЄДРПОУ 20037376) з розміром кредиторських вимог в сумі 82528,42 грн. четверта черга задоволення.

10. Приватного підприємства «ГОЛДЕН-ФАРМ»(код ЄДРПОУ 32706692) з розміром кредиторських вимог в сумі 12208,01 грн. четверта черга задоволення.

11. Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптова компанія «Дарниця»(код ЄДРПОУ 24381128) з розміром кредиторських вимог в сумі 12057,32 грн., з яких 11000,00 грн. четверта черга задоволення, 820,90 грн. шоста черга задоволення, 309,67 грн. перша черга задоволення.

12. Приватного торговельно-посередницького малого підприємства фірми «Едельвейс»(код ЄДРПОУ 13808034) з розміром кредиторських вимог в сумі 3073,97 грн., з яких 2594,52 грн. четверта черга задоволення, 259,45 грн. шоста черга задоволення, 220,00 грн. перша черга задоволення.

13. Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-ЛТД»(код ЄДРПОУ 19351156) з розміром кредиторських вимог в сумі 40994,05 грн., з яких 19580,00 грн. четверта черга задоволення, 20499,94 грн. шоста черга задоволення, 914,11 грн. перша черга задоволення.

14. Закритого акціонерного товариства «Медфарком Центр»(код ЄДРПОУ 33239630) з розміром кредиторських вимог в сумі 11724,24 грн., з яких 7733,47 грн. четверта черга задоволення, 3562,80 грн. шоста черга задоволення, 427,97 грн. перша черга задоволення.

15. Товариства з обмеженою відповідальністю «Аптека Біокон»(код ЄДРПОУ 302263519) з розміром кредиторських вимог в сумі 36721,47 грн., з яких 32387,93 грн. четверта черга задоволення, 3834,40 грн. шоста черга задоволення, 499,14 грн. перша черга задоволення.

2. Ліквідувати банкрута товариство з обмеженою відповідальністю "Фармасол" (04073, м. Київ, вул. Вербова, буд. 23, ідентифікаційний код 30374585) як юридичну особу в звязку з банкрутством.

3. Київському міському управлінню статистики виключити банкрута товариство з обмеженою відповідальністю "Фармасол" (04073, м. Київ, вул. Вербова, буд. 23, ідентифікаційний код 30374585), з державного реєстру підприємств та організацій України.

4. Державній податковій інспекції у Оболонському районі м. Києва зняти банкрута з податкового обліку.

5. Державному реєстратору Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації провести державну реєстрацію припинення юридичної особи банкрута товариство з обмеженою відповідальністю "Фармасол" (04073, м. Київ, вул. Вербова, буд. 23, ідентифікаційний код 30374585) та внести про це запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 50/83-б припинити.

8. Копію ухвали направити

- банкруту;

- ліквідатору;

- Управлінню Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва;

- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Київське міське відділення Свягошинська міжрайонна виконавча дирекція;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Болеар Мед»;

- Закритому акціонерному товариству «Натурфарм»;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Мікполайф-Центр»;

- Спільному українсько-естонському підприємству у формі ТОВ «Оптіма-фарм, ЛТД»;

- ДП «ДІМ»КТІ «ГАРАНТ МАГРОМ»;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Динаміка Ю Ей»;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармако»;

- Приватному підприємству «ГОЛДЕН-ФАРМ»;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптова компанія «Дарниця»;

- Приватному торговельно-посередницькому малому підприємству фірмі «Едельвейс»;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «ВВС-ЛТД»;

- Закритому акціонерному товариству «Медфарком Центр»;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Аптека Біокон»;

- органу статистики;

- державному реєстратору Оболонської РДА для вчинення певних дій відповідно до ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” та повідомлення в визначений Законом строк про судове рішення щодо припинення юридичної особи органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Суддя Головатюк Л.Д.

Попередній документ : 17911697
Наступний документ : 17911720