Постанова № 17774206, 15.08.2011, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
15.08.2011
Номер справи
2а-6916/11/0170/3
Номер документу
17774206
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

15 серпня 2011 р. Справа №2а-6916/11/0170/3 (10:30) м. Сімферополь

Окружний адміністративний суд АР Крим у складі головуючого судді Шкляр Т.О., при секретарі Желудковій О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АР Крим

до Агрофірми "Олександр"

про стягнення

за участю представників сторін:

від позивача - ОСОБА_1, довіреність № 5 від 05.01.11 р.,

від відповідача - не зявився.

Суть справи:

Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АР Крим звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим із адміністративним позовом до Агрофірми "Олександр" про стягнення заборгованості у сумі 3751,64 грн.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 14.06.11 р. відкрито провадження в адміністративній справі, справу призначено до судового розгляду.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем вимог п. 2 ст. 27 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням”.

Відповідачем письмових заперечень проти позову не надано.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, рекомендованою кореспонденцією з рекомендованим повідомленням про вручення (а.с.14), що повернулось на адресу суду із поштовою відміткою "за закінченням терміну зберігання". Відповідно до ч. 1 ст. 37 КАС України особа, яка відмовилась одержати повістку, вважається такою, що її повідомлено про дату, час та місце судового засідання.

Враховуючи вищезазначені обставини, з урахуванням принципу розумності строку розгляду адміністративних справ за ст. 122 КАС України, суд вирішив розглянути справу за відсутності представників прокуратури та відповідача, на підставі наявних доказів.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши надані докази та оцінивши їх у сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

Агрофірма "Олександр" (ЄДРПОУ 31099469) зареєстрована Чорноморською райдержадміністрацією АР Крим 25.12.2000 р. за адресою місцезнаходження: 96412, АР Крим, Чорноморський район, с.Далеке, вул. Шкільна, буд. 13, про що свідчить Витяг з ЄДР станом на 20.05.11 р. (а.с.7).

07.11.021р. відповідач узятий на облік у Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АР Крим, про що свідчить картка страхувальника (а.с.8).

У січні 2007 року Агрофірма "Олександр" подала до органів ВВ ФСС звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 4 квартал 2006 року із самостійним зазначенням суми внесків простроченої заборгованості у розмірі 3751,64 грн. (звор.бік а.с. 6).

З матеріалів справи вбачається, що станом на дату розгляду справи за відповідачем обчислюється заборгованість зі сплати внесків у сумі 3751,64 грн., яка виникла за період з 01.01.2005 р. по 01.01.2007 р. (а.с. 9).

Згідно частини 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно частини 3 статті 6 КАС України суб’єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Пунктом 7 частини 1 статті 3 КАС України дано визначення суб’єктів владних повноважень, до яких належить орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі, на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

У відповідності зі ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" № 2240 від 18.01.2001 р. в редакції на час розгляду справи Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 цього Закону, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.

Статтею 10 вказаного Закону передбачено, що Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відповідних відділень Фонду.

Згідно пункту 1.3. Положення про відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001р. №13, відділення Фонду діє як регіональна структура Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Згідно пункту 1.4. вищевказаного Положення в областях управління відділенням здійснюють його правління та виконавча дирекція. Виконавча дирекція відділення Фонду підзвітна правлінню відділення та виконавчій дирекції Фонду і здійснює свою діяльність від імені Фонду на місцях в межах і у порядку, передбачених статутом Фонду та цим Положенням. Згідно пункту 5.1. Положення виконавча дирекція відділення Фонду забезпечує збір та акумуляцію страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Таким чином, в Автономній Республіці Крим управління цим видом страхування здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АРК, і тому дирекція, реалізуючі владну компетенцію у відносинах з фізичними та юридичними особами є суб’єктом владних повноважень.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" № 2240 від 18.01.2001 р. спори, що виникають з правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та в судовому порядку.

Пунктом 5 частини 1 статті 13 Закону України № 2240 від 18.01.2001 р. передбачено, що виконавча дирекція Фонду контролює правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків та уповноважена представляти інтереси страховика в судових та інших органах.

Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АРК, будучи суб’єктом владних повноважень, відповідно до законодавства має право подавати до суду позовні заяви до фізичних та юридичних осіб щодо стягнення страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням.

Порядок нарахування і сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням визначені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" № 2240 від 18.01.2001 року із відповідними змінами і доповненнями.

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" № 2240 від 18.01.2001 р. страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням здійснюється за принципами обов'язковості страхування осіб, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону.

Відповідно до ч.1 статті 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" № 2240 від 18.01.2001 р. загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, підлягають: 1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах; 2) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.

Відповідно до статті 22 Закону України № 2240 в редакції на час виникнення спірних правовідносин платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є страхувальники та застраховані особи.

Юридичні особи, набувають статусу страхувальника з дня взяття їх на облік у робочому органі відділення Фонду.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідач взятий на облік позивачем з 07.11.01 р. (а.с 8).

Отже відповідач набув статусу платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, з 07.11.01 р.

Згідно з ч.2 ст.27 Закону України Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" № 2240 в редакції на час виникнення спірних правовідносин страхувальник зобов'язаний своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески; надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установленому порядку про прийняття на роботу працівників; заробітну плату працівників, сплату страхових внесків, у тому числі застрахованими особами.

Згідно зі статтею 23 Закону України № 2240 в редакції на час виникнення спірних правовідносин страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками та витратами, пов'язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам відповідно до цього Закону.

Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць - у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для виплати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної плати.

Днем сплати страхових внесків вважається:

- у разі перерахування за безготівковими розрахунками - день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування страхових внесків на рахунок Фонду;

- у разі сплати готівкою - день внесення коштів до банківської установи чи відділення зв'язку для перерахування на рахунок Фонду.

Відповідно до абзацу 1 пункту 1 статті 1 Закону України від 11.01.2001 року № 2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" в редакції на час виникнення спірних правовідносин встановлені розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: для роботодавців - 1,4 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб; 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний з 07.11.01 р. щомісячно в день виплати заробітної плати найманим працівникам сплачувати страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" № 2240-III від 18.01.2001 року в редакції на час виникнення спірних правовідносин страхувальник-роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів.

Заборгованість відповідача зі сплати вищезазначених внесків за період з 01.01.2005 р. по 01.01.2007 р. складає 3751,64 грн., що підтверджується матеріалами справи (а.с. 9).

Відповідно до частини 3 статті 30 Закону України № 2240 в редакції на час розгляду справи своєчасно не сплачені та не відшкодовані страхові кошти відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону і фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті, стягуються із страхувальника, іншого отримувача коштів Фонду у дохід Фонду в порядку, встановленому законом.

Позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно з частиною 4 статті 94 КАС України у справах, у яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем–фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються, тому судові витрати по справі не підлягають стягненню з відповідача.

У судовому засіданні 15.08.2011 р. було проголошено вступну та резолютивну частини постанови. У повному обсязі постанову складено 18.08.11 р.

Керуючись ст.ст. 158, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Агрофірма "Олександр" (ЄДРПОУ 31099469) 3751,64 грн. заборгованості зі сплати страхових коштів за період з 01.01.2005 р. по 01.01.2007 р. на користь Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АР Крим (р/р 37170200900001 ГУ ДКУ в АР Крим, МФО 824026, ЄДРПОУ 22325042).

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя                                         Шкляр Т.О.

Попередній документ : 17774202
Наступний документ : 17774207