Ухвала суду № 1760524, 12.06.2008, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
12.06.2008
Номер справи
33/168-а
Номер документу
1760524
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

12.06.08 Справа№ 33/168-А

Суддя Цікало А.І.

Розглянувши матеріали

за позовом:

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Сейф –Ватра»(м. Львів)

до:

Управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м. Львова (м. Львів)

про :

скасування вимоги Управління Пенсійного фонду України у Личаківському районі міста Львова про сплату боргу від 22.05.2008 р. № Ю-213 та його рішення про застосування фінансових санкцій від 22.05.2008 р. № 129/04/30993965

визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі.

Позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування в Державній податковій інспекції у Личаківському районі міста Львова свідоцтва про сплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Сейф –Ватра»єдиного податку протягом 2004 р. –2006 р.

Керуючись ст.ст. 104, 105, 106, 107, 110, 111, 133, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у адміністративній справі.

2. Клопотання позивача про витребування в Державній податковій інспекції у Личаківському районі міста Львова свідоцтва про сплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Сейф –Ватра»єдиного податку протягом 2004 р. –2006 р. –задоволити.

2.2. Витребувати в Державній податковій інспекції у Личаківському районі міста Львова свідоцтва про сплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Сейф –Ватра»єдиного податку протягом 2004 р. –2006 р.

Державній податковій інспекції у Личаківському районі міста Львова, представити витребувані судом документи до початку судового розгляду.

3. Попереднє засідання суду призначити на 01.07.08 о 11:20 год.

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою:

79014; вул. Личаківська, 128, 5-й поверх, кабінет № 501.

4. При направленні відзиву посилання на номер справи обов’язкове.

5. Зобов’язати

Сторони :

представити суду належно оформленні копії доказів, на які покликаються сторони та витребовує суд, для долучення до матеріалів справи, оригінали для огляду в судовому засіданні;

представити суду оригінали для огляду, належно засвідчені копії до справи свідоцтва про державну реєстрацію та довідку органів статистики (реєстратора) про включення до ЄДРПОУ станом на день подачі позову;

вжити заходів передбачених чинним законодавством для врегулювання спору;

письмово повідомити суд про наявність чи відсутність обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 155 або п. 4 чи п. 5 ч. 1 ст. 157 КАС України;

забезпечити явку повноважних представників.

Позивача :

представити оригінали для огляду, належно засвідчені копії до справи, доказів на які є покликання у позовній заяві;

представити суду докази наявності чи відсутності правових підстав для винесення рішення, скасування якого є предметом позову;

представити суду нормативне і документальне обґрунтування застосування норм чинного законодавства, яке стало підставою для проведення перевірки та винесення оспорюваних вимоги і рішення;

представити суду належні докази невірного застосування відповідачем норм чинного законодавства, що стало підставою для звернення з позовом до суду;

явка повноважного представника, для дачі пояснень з приводу обставин справи, обов’язкова.

Відповідача :

подати письмовий відзив на позовну заяву з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів;

представити суду докази наявності чи відсутності правових підстав для винесення рішення, скасування якого є предметом позову;

представити суду докази відсутності порушень, що стали підставою для позову;

представити суду нормативне і документальне обґрунтування застосування норм чинного законодавства, яке стало підставою для проведення перевірки та винесення оспорюваних вимоги і рішення;

представити суду належні докази вірного застосування, щодо позивача, норм чинного законодавства, що стало підставою для звернення з позовом до суду;

явка повноважного представника, для дачі пояснень з приводу обставин справи, обов’язкова;

якщо відповідач, котрий належним чином повідомлений про місце, дату і час розгляду справи (отримав повістку або ухвалу про порушення провадження у справі або про її відкладення, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення), не забезпечив явки повноважного представника в судове засідання, то вважатиметься, що такий відповідач погоджується з позовними вимогами і визнає позов повністю.

При направленні відзиву посилання на номер справи обов’язкове.

Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа –підписом її керівника з прикладенням печатки цієї організації). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівником або засновниками –наказ, рішення, розпорядження, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них), які підтверджують службовий статус представника.

Учасникам процесу разом з оригіналами письмових доказів, які подаються до господарського суду, представити їх належно засвідчені копії.

Стаття 49. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов’язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов’язки сторін

1. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Стаття 54. Права та обов’язки третіх осіб

1. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов’язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.

Довести до відома сторін, що за ухилення від виконання дій, покладених господарським судом на сторону, іншого учасника адміністративного процесу, згідно з ст. ст. 268-272 Кодексу адміністративного судочинства України, до винної особи застосовуються заходи процесуального примусу.

Додаток: копія позовної заяви з додатками для відповідача.

Суддя Цікало А.І.

Попередній документ : 1760513
Наступний документ : 1760672