Рішення № 1718295, 12.02.2008, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
12.02.2008
Номер справи
16/439
Номер документу
1718295
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2008р. Справа № 16/439

за позовом Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15,Київ 1,01001

до Приватне підприємство "Віконт", вул. Баленка, 1-а, кв. 10,Полтава,Полтавська область,36004

про стягнення грошових коштів в сумі 876027,77 грн.

Суддя Тимощенко О.М.

Представники:

від позивача: Сасін В.В.

від відповідача: Єльченко В.Г.

СУТЬ СПОРУ: Розглядається позовна заява про стягнення 876027,77 грн. заборгованості за договором кредитної лінії № 09/мк/2005-980 від 12.12.2005 р. та додаткових угод до нього № 1 від 12.12.2005 р. та № 2 від 27.03.2006 р.

Відповідач в судовому засіданні та у заяві від 31.01.2008 року визнав позовні вимоги.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд встановив:

Між Позивачем (ВАТ комерційний банк "Надра") та Відповідачем (ПП "Віконт") 12 грудня 2005року було укладено договір кредитної лінії №09/МК/2005-980 (в подальшому - кредитний договір). За умовами вказаного договору Позивач відкрив Відповідачу кредитну лінію в сумі 800000,00 грн. (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок строком на 60 місяців з 12 грудня 2005року по 10 грудня 2010 року зі сплатою 20% річних.

Пунктами 1.3. та 1.4. кредитного договору сторони погодили, що видача кредиту за цим кредитним договором буде здійснюватись окремими траншами після підписання окремих додаткових угод і сума кожного траншу, термін користування траншем, а також інші умови, що можуть виникнути протягом дії даного кредитного договору, обмовляються окремими додатковими угодами до даного кредитного договору, що є його невід'ємною частиною.

Свої зобов'язання за вказаним кредитним договором Позивач виконав у повному обсязі, та згідно додаткових угод №1 від 12.12.2005р. та №2 від 27.03.2006р. до нього, меморіальними ордерами відповідно №№ N1-2 від 12.12.2005р. та N1-2 від 27.03.2006р. перерахував Позичальнику 804000,00 грн. (вісімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок.

У відповідності до вимог ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином та в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Статтею 193 ГК України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частиною першою ст. 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідач свої зобов'язання за кредитним договором не виконав, кредитні кошти Позивачу у повному обсязі не повернув, проценти за користування кредитом та штрафні санкції в зв'язку з неповерненням кредиту та несплатою процентів за його користування, відповідно до умов кредитного договору Позивачу не сплатив, в зв'язку з чим станом на 23.10.2007р. має заборгованість перед Позивачем у розмірі 876027,77 грн. (вісімсот сімдесят шість тисяч двадцять сім) гривень 77 копійок, з яких: 734396,13 грн. заборгованість по кредиту, 108908,02 грн. заборгованість по процентам.

У відповідності до ст.ст. 547-548 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст.549 ЦК).

На підставі умов кредитного договору (пункти 8.1., 8.2., 8.3 кредитного договору) позивачем відповідачу нарахована пеня в сумі 17299,12 грн. та 15424,50 грн. штрафу.

Заявою від 31.01.2008 року відповідач визнав позовні вимоги в повному обсязі. Відповідно до ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі, як обґрунтованих та визнаних відповідачем.

Враховуючи вищевикладене, матеріали справи, керуючись статтями 33,43,49,78,82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємства "Віконт", 36004, м. Полтава, вул. Баленка, 1 А, к. 10 (код ЄДРПОУ 23278560, р/р невідомий) на користь ВАТ комерційний банк "Надра" (04052, м. Київ, вул. Артема, 15 кор/р 32002180102 в НБУ м. Київ МФО 321024 Код ЄДРПОУ 20025456) 734396,13 грн. заборгованості по кредиту, 108908,02 грн. заборгованості по процентам, 17299,12 грн. пені, 15424,50 грн. штрафу, 8760,28 грн. витрат по сплаті державного мита та 118 грн. судових витрат.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СУДДЯ Тимощенко О.М.

Попередній документ : 1718292
Наступний документ : 1718302