Постанова № 16522214, 29.06.2011, Чернівецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.06.2011
Номер справи
2а/2470/1087/11
Номер документу
16522214
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          29 червня 2011 р. м. Чернівці           Справа № 2а/2470/1087/11

          09:15 год.

          Суддя Чернівецького окружного адміністративного суду Левицький В.К., розглянувши у порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовомдержавної податкової інспекції у м. ЧернівцідоЧернівецького міжгалузевого експериментально-виробничого кооперативного об’єднання “Буковина”про припинення юридичної особи,-

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у м. Чернівці (далі - позивач) звернулась з адміністративним позовом до Чернівецького міжгалузевого експериментально-виробничого кооперативного об’єднання “Буковина” (далі - відповідача) про припинення підприємницької діяльності юридичної особи. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач тривалий час (більше року) не подає до органів державної податкової служби податкових декларацій, звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів передбачених чинним законодавством.

Відповідач належним чином повідомлений про відкриття скороченого провадження даної справи за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, що підтверджується довідкою Укрпошти від 09.06.2011 р.

Згідно довідки Укрпошти від 09.06.2011 р., що надійшла до суду 09.06.2011 р., рекомендоване поштове відправлення адресоване відповідачу повернуто до суду у зв’язку з тим, що за зазначеною адресою не проживає.

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” відомості внесені до Єдиного державного реєстру вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Враховуючи приписи ст.ст. 35 та 167 КАС України, суд вважає, що відповідач належним чином повідомлений про відкриття скороченого провадження, незважаючи на повернення поштового відправлення, яке не вручено останньому з незалежних від суду причин.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши повідомлені позивачем обставини, суд вважає що наявні достатні підстави для прийняття судового рішення і приходить до висновку, що адміністративний позов слід задовольнити повністю.

Чернівецьке міжгалузеве експериментально-виробниче кооперативне об’єднання “Буковина” (58000, м. Чернівці, вул. Переяславська, будинок 14 В, ідентифікаційний код 02001667) зареєстроване як юридична особа 04.10.1991 р. виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та взята на облік в органах державної податкової служби 09.11.1992 р. б/н.

Статтями 67 та 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Частиною 1 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування» (в редакції Закону, що діяв до 01.01.2011 р.) передбачено обов'язок платників податків і зборів (обов'язкових платежів) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами; подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів); сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Згідно п.1 ст. 19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (в редакції Закону, що діяв до 01.01.2011 р.) та п. б ч. 1 ст. 19 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.11.1992 р. № 13-92 громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають податковому органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року, у строки, визначені законом.

Відповідно п. п. 4.1.1 та п. п 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (в редакції Закону, що діяв до 01.01.2011 р.) платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації. Податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); в) календарному року, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Підпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України передбачено обов'язок платників податків, в т.ч. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи проводив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Пунктом 54.1 ст. 54 цього Кодексу передбачено, що платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Згідно п. 49.18.2 та 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Судом встановлено, що міжгалузеве експериментально-виробниче кооперативне об’єднання “Буковина” більше року не подає до органів державної податкової служби податкових декларацій, звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів передбачених чинним законодавством, що підтверджується довідкою ДПІ у м. Чернівці № 6399/10-006 від 31.05.2011 р.

Як вбачається із матеріалів справи, зокрема довідки № 6389/10/19-015 від 31.05.2011 р. наданої ДПІ у м. Чернівці, міжгалузеве експериментально-виробниче кооперативне об’єднання “Буковина” станом на 30.05.2011 р. заборгованості зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.

Згідно ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003 р. визначено, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи проводиться у разі постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності юридичної особи.

Однією з підстав для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності - юридичної особи є: неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Положенням п.п. 20.1.12 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України встановлено, що органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач не довів належними та допустимими доказами подання до органу податкової служби звітностей та відомостей, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законом терміни.

За таких обставин, суд приходить до висновку про порушення відповідачем вимог чинного законодавства в частині неподання більше одного року до органу податкової служби звітностей та відомостей, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), що є підставою для припинення підприємницької діяльності юридичної особи та вважає, що вимоги позивача є обґрунтованими, відповідають обставинам справи і наявним матеріалам, у зв'язку з чим позов підлягає задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), відповідно до ст. 94 КАС України, стягненню з відповідача не підлягають.

У процесі розгляду справи не виявлено інших фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин.

Керуючись ст. ст. 67, 68 та 129 Конституції України, ст.ст. 11, 71, 79, 86, 94, 158-162, 183-2 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Припинити підприємницьку діяльність юридичної особи - міжгалузевого експериментально-виробничого кооперативного об’єднання “Буковина” (58000, м. Чернівці, вул. Переяславська, будинок 14 В, ідентифікаційний код 02001667).

3.Постанову звернути до негайного виконання.

4.Копію постанови, після набрання законної сили, надіслати державному реєстратору для виконання вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”.

Постанова суду набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

Постанова суду за результатами скороченого провадження може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд шляхом подачі в десятиденний строк з дня отримання її копії апеляційної скарги.

Суддя В.К. Левицький

Попередній документ : 16522201
Наступний документ : 16845111