Постанова № 16478984, 11.05.2011, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.05.2011
Номер справи
2а-4680/11/2670
Номер документу
16478984
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01014, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 травня 2011 року № 2а-4680/11/2670

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі судді Каракашьяна С.К., при секретарі судового засідання Шкребтій І.П., розглянув адміністративну справу

за позовом Заступника прокурора Оболонського району м.Києва в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м.Києва

до Дочірнього підприємства «Автобан-Україна»

про стягнення заборгованості

За участю представників:

позивача :не зявився,

відповідача : не зявився,

від прокурораГромадська Л.О.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 11.05.2011р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник прокурора Оболонського району м.Києва в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м.Києва звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Дочірнього підприємства «Автобан-Україна»про стягнення несплачених страхових внесків (недоїмки) на державне пенсійне страхування у розмірі 81 119,36 грн.

Позовні вимоги ґрунтуються на тому, що ДП «Автобан-Україна»має заборгованість перед Пенсійним фондом України у розмірі 81 119,36грн., яка виникла в звязку з несплатою відповідачем страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

Відповідач заперечень проти позову не надав, в судове засідання не зявився, про причини та поважність неявки суд не повідомив. За адресою, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4/а, був повідомлений належним чином.

Тому справа, відповідно до ст. 128 КАС України, вирішується на підставі наявних в ній доказів.

Розглянувши подані представником позивача документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство «Автобан-Україна»(код ЄДРПОУ 325931472) є юридичною особою, платником страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та знаходиться на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначено платників страхових внесків, їх права, обов'язки та порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками.

Відповідно до приписів ст.ст. 1, 14 Закону, страхувальниками є роботодавці: підприємства, установи та організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Отже, відповідач є страхувальником в розумінні Закону.

Порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування передбачений Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до п. 1 ст. 1 вказаного Закону, платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

Згідно ч. 6 ст. 20 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

У відповідності до частин 2, 3 ст. 106 Закону, суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та суми фінансових санкцій.

Страхувальник у разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, узгоджує її з органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

Згідно п. 7 розділу VIII Закону України "Про збір та облік єдиного внеску загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464- VI від 08.07.2010, стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Як було встановлено судом в процесі розгляду справи, відповідачем самостійно було визначено у розрахунках за період з 01.01.2010р. по 09.03.2011р. суму страхових внесків, які підлягали до сплати.

Оскільки сума страхових внесків у строки, встановлені ч. 6 ст. 20 Закону та Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Правління Пенсійного фонду України №21-1 від 19 грудня 2003 року (надалі Постанова №21-1), відповідачем самостійно не була сплачена, позивачем було направлено вимоги № Ю-У-621 від 01.12.10р. на суму 36 129,82 грн., № Ю-У-621 від 04.01.11р. на суму 26 149,92 грн., № Ю-У-621 від 01.12.11р. на суму 18 839,62 грн.

При цьому, суд приймає до уваги той факт, що відповідачем вищевказані вимоги про сплату боргу у судовому порядку не оскаржувалась, у звязку з чим сума недоїмки та штрафних (фінансових) санкцій вважається узгодженою та підлягає стягненню у заявленому позивачем розмірі, який повністю відповідає даним за карток особового рахунку відповідача.

Враховуючи вищевикладене, сума заборгованості відповідача становить 81 119,36 грн.

У відповідності до вимог ст. 106 Закону, у разі якщо страхувальник, який одержав вимогу територіального органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки і протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму недоїмки разом з застосованою до нього фінансовою санкцією, включеної до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, відповідний орган Пенсійного фонду звертається в установленому законом порядку і подає вимогу про сплату недоїмки до відповідного підрозділу державної виконавчої служби. У зазначених випадках орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки.

Суми пені та фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків стягуються в тому ж порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно зі ст. 23 Закону спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

Представник відповідача належних доказів сплати заборгованості суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Позивач, як субєкт владних повноважень, довів правомірність заявлених позовних вимог.

З урахуванням викладеного, Окружний адміністративний суд м. Києва прийшов до висновку про можливість в даному випадку задовольнити позовні вимоги позивача в повному обсязі та стягнути в рахунок погашення боргу з Дочірнього підприємства «Автобан-Україна»заборгованість у розмірі 81 119,36 грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 69, 71, 112, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд м. Києва, -

ПОСТАНОВИВ :

1. Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Дочірнього підприємства «Автобан-Україна»(04080, м.Київ, вул. Новоконстянтинівська 4/а, код ЄДРПОУ 32593472) суму заборгованості по сплаті внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у розмірі 81 119 (вісімдесят одна тисяча сто девятнадцять) грн. 36 коп. на користь Управління Пенсійного фонду в Оболонському районі міста Києва (р/р 256083012611 в ГУ Ощадбанку по м. Києву та Київській обл. МФО 322669, ЄДРПОУ 26063587).

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя С.К. Каракашьян

Часті запитання

Який тип судового документу № 16478984 ?

Документ № 16478984 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 16478984 ?

Дата ухвалення - 11.05.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16478984 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16478984 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 16478984, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 16478984, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 11.05.2011. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 16478984 відноситься до справи № 2а-4680/11/2670

Це рішення відноситься до справи № 2а-4680/11/2670. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 16478983
Наступний документ : 16478985