Постанова № 16474526, 15.06.2011, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.06.2011
Номер справи
2а-1330/11/1370
Номер документу
16474526
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2011 р. № 2а-1330/11/1370

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Карпяк О.О.

при секретарі Денькович Л.І.,

За участю представників:

від позивача ОСОБА_1 (довіреність від 27.10.2011 року)

від відповідача ОСОБА_2 (довіреність від 01.04.2010 року)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові адміністративну справу за позовом

ТзОВ "Львівцентробуд"

до Державна податкова інспекція у Пустомитівському районі Львівської області

пропро скасування податкового повідомлення-рішення ,

в с т а н о в и в :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівцентробуд»звернулося суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Львівської області про визнання протиправними та скасування рішень субєкта владних повноважень.

Ухвалою від 09 лютого 2011 року відкрито провадження у справі.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю, просить позов задоволити з підстав, вказаних у позовній заяві.

Представники відповідача проти позову заперечував, просить відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог з підстав, зазначених у запереченнях на позов.

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 20 червня 2011 року.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, безпосередньо та обєктивно дослідивши та оцінивши докази, які мають значення для справи, давши їм оцінку, суд встановив наступне.

ДПІ в Пустомитівському районі Львівської області проведено камеральну перевірку податкової декларації з податку на додану вартість поданої за грудень 2008 року, за результатами якої складено акт від 19.07.2010 року № 762/152/32201014 (далі акт перевірки).

На підставі висновків акта перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення рішення від 02.08.2010 року № 0002701552/0, за яким позивачу було визначено суму податкового зобовязання по податку на додану вартість в сумі 69189, 00 грн., в тому числі: за основним платежем 65894 грн. та штрафні санкції 3295 грн.

За результатами адміністративного оскарження позивачем спірних податкових повідомлень-рішень, його скарги залишені без задоволення, податкові повідомлення-рішення - без змін. За результатами апеляційного оскарження, прийнято повторні податкові повідомлення - рішення, а саме 10.09.2010 року № 0002701552/1, 25.11.2010 року № 0002701552/2, 31.01.2011 № 0002701552/3.

Як вбачається з акта перевірки, податковим органом встановлено порушення позивачем: п.2 ст.3 Закону України від 16.07.1999р. № 996 ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»(зі змінами та доповненнями) п.п.3.1.1. п.3.1 ст. 3, п.п. 4.1., ст. 4, п.п. 7.3.1 п.7.3 ст. 7, п.п. 7.4.1 п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5. ст.. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»в результаті чого позивачем завищено податковий кредит по взаєморозрахунках з ТОВ «НВЦ»«Євростандарт»на загальну суму ПДВ 65893, 62 грн., в т.ч. в деклараціях за грудень 2008 року на суму 65893, 62 грн., що призвело до заниження податку на додану вартість в грудні 2008 року на суму 65893, 62 грн., згідно п.п. 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»нараховано штраф у розмірі 5 відсотків суми донарахованого податкового зобовязання, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

В акті перевірки зазначено (стор. 1-2): «МДПІ у Ленінському районі м. Луганськ листом № 19022/23-220 від 30.04.2010 року надіслано матеріали перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Науково Виробничий Центр «Євростандарт» ЄДРПОУ: 21777537 (акт № 301/23/21777537 від 23.04.2010 року). 31.03.2010 року директору ТОВ «НВЦ»«Євростандарт»вручено запит необхідність надання документів фінансово господарської діяльності з питань правових відносин з ТОВ «ГРИНВИЧ ЛІ»за 2009 рік. Листом від 13.04.2010 року № 7134/3 директор ТОВ «НВЦ»«Євростандарт»відмовився надати документи. У законодавчо встановлений 10 денний строк платником податків документи надані не були, у звязку з чим на підставі направлення від 21.04.2010 року № 356 та згідно наказу Ленінської МДПІ у м. Луганську від 21.04.2010 року № 445, з метою проведення виїзної позапланової перевірки складено акт від 21.04.2010 року № 277. Інформацію спрямовано до ВПМ Ленінської МДПІ у м. Луганську з метою розшуку посадових осіб. Фахівцями управління податкового контролю юридичних осіб Ленінської МДПІ у м. Луганську проведено перевірку ТОВ «ГРИНВИЧ ЛИ», за результатами якої не підтвердженні декларовані обсяги операцій з продажу товарів на загальну суму 35557486 грн., у тому числі операціям з продажу товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ «НВЦ»«Євростандарт» на суму 1260210 грн., ( у т.ч. ПДВ 210025 грн.) та придбання товарів на загальну суму 37378415 грн., про що складено акт від 01.02.2010 року № 95/23/36323122. 01.02.2010 року фахівцями управління податкового контролю юридичних осіб складено акт перевірки ТОВ «Крушторг Г»№ 93/23/36255750, згідно якого встановлено нікчемний правочин по операціям з продажу товарів на адресу ТОВ «НВЦ»«Євростандарт»товарів (робіт, послуг) на загальну суму 27258528, 60 грн., у т.ч. ПДВ 4543088, 10 грн. 29.01.2010 року фахівцями управління податкового контролю юридичних осіб Ленінської МДПІ м. Луганську складено акт перевірки ТОВ «Спецпоставки»№ 78/23/30877365, згідно якого не підтверджені задекларовані підприємством обсяги операцій з продажу та придбання товарів за весь перевіряємий період по взаємовідносинам з усіма контрагентами, а саме з 01.07.2007 року по 29.01.2010 року, у той час як ТОВ «НВЦ»«Євростандарт»у грудні 2008 року задекларовано операції з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Спецпоставки»на загальну суму 283560 грн., у т.ч. ПДВ 47260. Перевіркою повноти визначення податкових зобовязань за грудень 2008 року, травень , червень 2009 року встановлено їх завищення всього у сумі 7827256, 0 грн., у тому числі: за грудень 2008 року у розмірі 2089435, 0 грн., за травень 2009 року 5149597, 0 грн., за червень 2009 року 588224, 0 грн. На запит Ленінської МДПІ у м. Луганську від 30.03.10 року № 12430/23-223, ТОВ «НВЦ»«Євростандарт»не надано підтверджуючих документів фінансово господарської діяльності. У звязку з чим на підставі направлення від 21.04.2010 року № 445, з метою проведення, виїзної позапланової перевірки здійснено вихід за юридичною адресою підприємства, встановлено його відсутність, про що складено акт від 21.04.2010 року № 277. Вказані висновки податкового органу обґрунтовуються також тим, що котрагентами до перевірки не надані документи щодо виникнення податкових забовязань в тому числі головні книги, журнали ордери та картки рахунків № 311 «Поточні рахунки у національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 70 «Доходи від реалізації», 641 Розрахунки по податкам», 643 «Податкові зобовязання», 681 «Розрахунки по авансам отриманим», податкові накладні, реєстри виданих податкових накладних, видаткові накладні.»Тому податковий орган вважає, що ТОВ «НВЦ «Євростандарт»безпідставно сформовано податкові зобовязання (задекларовані в операціях та уточнюючих розрахунках) за рахунок сум ПДВ по податкових накладних, виписаних на продаж товарів (робіт, послуг) на адресу контрагентів покупців на загальну суму 7827256, 0 грн.

Відповідно до п.2.1. ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.95 року за № 168/704, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Згідно п.п. 3.1.1. п. 3.1. ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97 ВР об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України.

Згідно п. 4.1. ст. 4 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97 ВР база оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг).

Відповідно до п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97 ВР датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають поставці, а у разі поставки товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Крім того, в акті перевірки вказано про те, що аналізом податкової звітності з ПДВ ТОВ «НВЦ «Євростандарт»а саме: декларацій та уточнюючих рахунків з додатками № 5 (розділ «податковий кредит») до декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»наданих до Ленінської МДПІ у м. луганську за грудень 2008 року, травень, червень 2009 року, на виконання вимог Наказу ДПА України від 18.04.2008 року № 266 про організацію взаємодії органів податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобовязань податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів»встановлено, що податковий кредит підприємства ТОВ «НВЦ «Євростандарт»у зазначені періоди сформовано на загальну суму 7788305, 0 грн., за рахунок контрагентів постачальників у т.ч. 29.01.2010 року фахівцями управління податкового контролю осіб Ленінської МДПІ м. Луганську складено акт перевірки ТОВ «Спецпоставки»№ 78/23/30877365, згідно якого не підтверджені задекларовані підприємством обсяги операцій з продажу та придбання товарів за весь перевіряємий період по взаємовідносинам з усіма контрагентами, а саме з 01.07.2007 року по 29.01.2010 року, у той час як ТОВ «НВЦ «Євростандарт»у грудні 2008 року задекларовано операції з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Спецпоставки»на загальну суму 283560 грн., у т.ч. ПДВ 47260 грн. ТОВ «Гринвич ЛИ», код за ЄДРПОУ 36323122 на загальну суму 1191174, 0 грн., у т.ч. ПДВ 198529, 0 грн. Фахівцями управління податкового контролю осіб Ленінської МДПІ м. Луганську складено акт перевірки ТОВ «ГРИНВИЧ ЛИ»про, що складено акт від 01.02.2010 року № 95/23/36323122, за результатами якої непідтверджені задекларовані обсяги операцій з продажу товарів на загальну суму 35557486 грн., у тому числі по операціям з продажу товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ «НВЦ «Євростандарт»на суму 1260210 грн., (у т.ч. ПДВ 210035 грн.) та придбання товарів на загальну суму 37378415 грн. ТОВ «Крушторг Г», код за ЄДРПОУ 36255750 на загальну суму 27258528, 60 грн. у т.ч. ПДВ 4543088, 10 грн. 01.02.2010 року фахівцями управління податкового контролю юридичних осіб складено акт перевірки ТОВ «Крушторг - Г» про, що складено акт № 93/23/36255750. Згідно акта перевірки, директор ТОВ «Крушторг - Г» Крушинський Є.Г. фінансово господарською діяльністю підприємства не займався, фактично операцій продажу товарів (робіт, послуг) не здійснював, у результаті чого підприємством безпідставно виявлено податкові зобовязання з ПДВ по операціям продажу товарів (робіт, послуг) на адресу покупців на загальну суму 15601062 грн., у т.ч. на адресу ТОВ «НВЦ «Євростандарт» товарів (робіт, послуг) на загальну суму 27258528, 60 грн., у т.ч. ПДВ 4543088, 10 грн. У висновках зазначеного акту перевірки зазначено про встановлення у ході перевірки нікчемного правочину між ТОВ «Крушторг - Г» та ТОВ «НВЦ «Євростандарт»по операціям з продажу товарів на загальну суму 27258528, 60 грн., у т.ч. ПДВ 4543088, 10 грн. ТОВ «Мідли»код за ЄДРПОУ 33922640 на загальну суму 135658, 5 грн., у т.ч. ПДВ 22609, 75 грн. ТОВ «Гредін», код за ЄДРПОУ 36073356 на загальну суму 8696107, 02 грн., у т.ч. ПДВ 1449351, 17 грн.

Вказані висновки податкового органу обґрунтовуються також тим, що підприємством не надані документи щодо виникнення податкового боргу, а саме головні книги, журнали ордери та картки рахунків № 311 «Поточні рахунки у національній валюті», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки по податкам і платежам», 68 «Розрахунки по іншим операціям», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»та первинних документів до них, податкові накладні на придбання, реєстри отриманих податкових накладних, прибуткові накладні. Такі висновки податкового органу не спростовані позивачем належними та допустимими доказами.

Тому податковий орган вважає, що господарські операції між ТОВ «НВЦ «Євростандарт»та контрагентом постачальником ТОВ ««Крушторг - Г» на загальну суму 27258528. 6 грн., (у т.ч. ПДВ 4543088, 1 грн.) не підтверджуються виходячи з відсутності адміністративно технічних можливостей, врахування реального часу здійснення операцій місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо складських приміщень, технічного персоналу, основних видів, виробничих активів, складських приміщень, засобів для транспортування та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах, що свідчить про відсутність необхідних умов для реального настання результатів відповідної господарської діяльності.

Станом на дату складання акту перевірки за результатами автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено розбіжності ТзОВ «Львівцентробуд»з контрагентом ТОВ «НВЦ «Євростандарт»за період грудень 2008 року на суму 65893,62 грн.

Таким чином ТзОВ «Львівцентробуд»було сформовано податковий кредит по ТОВ «ТОВ «НВЦ «Євростандарт»на загальну суму ПДВ 65893, 62 грн., в т.ч. в деклараціях за грудень 2008 року на суму 65893,62 грн.

Відповідно до пп.7.4.1. Закону України «Про податок на додану вартість», податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до пп.7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається: дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Згідно п.п. 7.4.5. п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають обєктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно ч.1 ст.138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Докази, надані позивачем, не підтвердили підставність позовних вимог. Позивач не надав доказів реальності здійснення операцій з контрагентом «ТОВ «НВЦ «Євростандарт», не спростував висновків податкового органу, наведених в акті перевірки.

Таким чином, суд, перевіривши обставини передбачені ч.3 ст.2 КАС України, вважає, що правових підстав для визнання недійсним та скасування як незаконних податкових повідомлень рішень від 02.08.2010 року № 0002701552/0, від 10.09.2010 року № 0002701552/1, від 25.11.2010 року № 0002701552/2, від 31.01.2011 року № 0002701552/3 - немає.

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку про необґрунтованість та безпідставність позовних вимог і вважає, що в задоволенні позову слід відмовити.

Щодо судових витрат, то у відповідності до вимог ст.94 КАС України, такі належить покласти на позивача.

Керуючись ст. ст. 7-14, 71, 86, 94 158, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

п о с т а н о в и в :

1.У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд.

Згідно ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Суддя Карп'як Оксана Орестівна

Попередній документ : 16474524
Наступний документ : 16474535